Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Н. С. Веселкова, Г. В. Матюшин, Е. А. Савченко та ін. Кардіологія: тести з еталонами відповідей для підготовки до сертифікаційного іспиту лікарів-курсантів за фахом 040122.05 / сост., 2011 - перейти до змісту підручника

Методи обстеження хворих серцево-судинними захворюваннями

41. ЗГІДНО РЕКОМЕНДАЦІЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА

ЕХОКАРДІОГРАФІЇ МІОКАРДА ЛШ підрозділяється на

1) 15 сегментів

2) 16 сегментів

3) 17 сегментів

4) 18 сегментів

5) 19 сегментів

42. У парастернальних доступ ПОЗИЦІЇ довгі осі

візуалізуються

1) сегменти нижньої, задньої і передньої стінок

2) сегменти задньої стінки і перегородкових сегментів

3) нижнебоковой і переднеперегородочного сегменти

4) сегменти передньої стінки

5) сегменти задньої стінки

43. У апікально ДОСТУПІ ПОЗИЦІЇ 4-Х КАМЕР

візуалізуються:

1) ніжнебоковие і переднеперегородочного сегменти

11

2) переднебоковая і ніжнесептальний сегменти

3) переднебоковая і переднесептальние сегменти

4) ніжнебоковие сегменти

5) переднеперегородочного сегменти

44. У апікально ДОСТУПІ ПОЗИЦІЇ 2-Х КАМЕР

візуалізуються

1) сегметов нижньої і передньої стінок

2) зад-ньобічні і заднесептальние сегменти

3) переднебоковая і переднесептальние сегмент

4) зад-ньобічні і переднебоковая сегменти

5) правильної відповіді немає

45. Дискінезія СТІНКИ СЕРЦЯ це випинання

1) назовні в систолу

2) назовні в систолу і в діастолу

3) назовні в діастолу

4) всередину в систолу

5) всередину в діастолу

46. ПОЯВА хибнопозитивні результати ТЕСТА

з дозованим фізичним навантаженням МОЖЛИВО

1) при гіпокаліємії

2) на тлі прийому глікозидів

3) при синдромі Вольфа-Паркінсона-Уайта

4) при пролапсі мітрального клапана

5) при всьому перерахованому

47. СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТЕСТА з дозованим фізичним

НАВАНТАЖЕННЯМ В ДІАГНОСТИЦІ ІХС є найбільш

ВИСОКОЇ У

1) жінок

2) молодих чоловіків

3) чоловіків похилого та середнього віку

4) правильної відповіді немає

5) істотної різниці не виявляється

48. Найбільш інформативним відведення ЕКГ ПРИ

проведенні проби з дозованим фізичним

НАВАНТАЖЕННЯМ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ ІХС є

1) I

2) II, III, aVF

3) V1-V2

4) V5-V6

5 ) правильно А і В

12

49. Хибнонегативні РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ З

фізичні навантаження можуть бути обумовлені

1) синдромом Вольфа-Паркінсона-Уайта

2) гіпокаліємією

3) пролапсом мітрального клапана

4) всім перерахованим

5) нічим з перерахованого

50. НАЙБІЛЬШ високу чутливість при

ДІАГНОСТИКИ ІХС ВОЛОДІЄ

1) холодова проба

2) діпірідамоловой проба

3) проба з навантаженням на велоергометрі

4) проба зі статичної фізичним навантаженням

5) проба з калієм

51. ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ З ФІЗИЧНОЇ НАВАНТАЖЕННЯМ

МОЖЛИВО ПРИ

1) епілепсії

2) синдромі слабкості синусового вузла

3) А-В блокаді II-III ступеня

4) стенозі гирла аорти

5) ТЕЛА в анамнезі

52 . ТЕСТ З ФІЗИЧНОЇ НАВАНТАЖЕННЯМ ПОВИНЕН БУТИ

негайно припинена ПРИ

1) появі дискомфорту в грудній клітці

2) підвищенні систолічного артеріального тиску до 180 мм рт. ст.

3) виникненні рідкісної монотонної шлуночкової

екстрасистолії

4) при всіх перерахованих вище станах

5 ) ні при одному з перерахованих станів

53. Найбільш чутливими МЕТОДОМ ДЛЯ

ДІАГНОСТИКИ СТЕНОКАРДИИ напруги є

1) 24-годинний моніторинг ЕКГ

2) проба з дозованим фізичним навантаженням

3) фармакологічні проби

4) холодова проба

5) ЧПЕСП

54.
Докази наявності ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ

СЕРЦЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ.

Є горизонтальні зміщення сегмента ST

13

1) на 1 мм і більше

2 ) тільки понад 1,5 мм

3) тільки понад 2,0 мм

4) вище 0,5 мм

5 ) нижче 0,5 мм

55. В КАРДІОЛОГІЇ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ навантажувальних проб

1) постійна

2) швидко зростаюча

3) східчасто зростаюча

4) нічого з перерахованого

5) все вищеперелічене

56. Найкраще відображає споживання міокардом

КИСНЮ ПОКАЗНИК

1) ЧСС

2) подвійне твір

3) АТ

4) потужність навантаження

5) правильної відповіді немає

57. Проби з фізичним навантаженням КРАЩЕ

Стандартизовані за гемодинамічним

Установки

1) АТ

2) ЧСС

3) сегмент ST

4) подвійне твір

5) правильної відповіді немає

58. Нормальні показники САД ПРОТЯГОМ НАГРУЗОЧНОЙ

ПРОБИ У ДОРОСЛОГО людини розташовується В

МЕЖАХ ММ РТ. СТ.

1) 120 - 180

2) 120 - 250

3) 160 - 220

4) 100 -150

5) 220 - 250

59. ДІАГНОСТИЧНА субмаксимальними навантажувального

ПРОБА увазі досягнення

1) 50% від максимальної ЧСС

2) 85% від максимальної ЧСС

3) 95% від максимальної ЧСС

4) 60% від максимальної ЧСС

14

5) 75% від максимальної ЧСС

60. Найбільш специфічними ознаками ішемії

МІОКАРДА ПІД ЧАС НАГРУЗОЧНОЙ проби є

РОЗВИТОК

1) косовосходящее і косонісходящее депресії ST

2) косовосходящее і горизонтальної депресії ST

3) горизонтальній і косонісходящее депресії ST

4) коритоподібна депресія ST

5) првільно відповіді немає

61. ЕЛЕКТРИЧНА ОСЬ ПІД ЧАС НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБИ В

НОРМІ повинна відхилятися

1) вправо

2) вліво

3) не повинна відхилятися

4) всі відповіді правильні

5) правильної відповіді немає

62. Точніше оцінити ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

ХВОРОГО ІХС ДОЗВОЛЯЄ

1) проба з навантаженням на велоергометрі

2) ЧСЕС

3) 24-годинне моніторування ЕКГ

4) 2 і 3

5) перераховані методи практично рівноцінні

63. ПРИ 24-годинне моніторування ЕКГ НАЙБІЛЬШ

достовірні ознаки ішемії міокарда

ЯВЛЯЮТЬСЯ

1) депресія сегмента ST

2) підйом сегмента ST

3) інверсія зубця Т

4) все перераховане

5) тільки 1 і 2

64. ПРИ 24-годинне моніторування ЕКГ У ХВОРИХ

стенокардія напруги

1) частіше виявляються епізоди депресії сегмента ST

2) частіше виявляються епізоди підйому сегмента ST

3) Частіше виявляється негативний зубець Т

4) Частіше виявляється розширення комплексу QRS

5) як правило, виявляються епізоди депресії і

підйому сегмента ST в різний час доби

15

65.
Діастолічний тремтіння, виявляється при

пальпації верхівковий ОБЛАСТІ СЕРЦЯ,

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1) аортального стенозу

2) мітрального стенозу

3) аортальнийнедостатності

4) мітральноїнедостатності

5) стенозу легеневої артерії

66. ЗБІЛЬШЕННЯ Перкуторно межі СЕРЦЯ ВГОРУ

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1) збільшення правого передсердя

2) збільшення правого шлуночка

3) збільшення лівого передсердя

4) збільшення лівого шлуночка

5) збільшення будь-який з камер серця

67. ВИЯВЛЕННЯ систолічного шуму при аускультації

СУДИН ШИЇ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1) аортального стенозу

2) мітрального стенозу

3) аортальнийнедостатності

4) мітральноїнедостатності

5) стенозу легеневої артерії

68. Мітральний СТЕНОЗ В РАННІЙ СТАДІЇ НАЙКРАЩЕ

МОЖЕ БУТИ ВИЯВЛЕНО

1) при рентгеноскопії з барієм в лівій Косей передньої

проекції

2) при ЕКГ ознаках систолічної перевантаження правого

шлуночка

3) при аускультації верхівки серця на лівому боці

4) при розширенні конуса легеневої артерії на передньо-

задній рентгенограмі

5) при зборі анамнезу

69. ПРИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ НАЙБІЛЬШ ТОЧНО ДОЗВОЛЯЄ

судить ПРО СТАН СИСТОЛІЧНОЮ ФУНКЦІЇ ЛІВОГО

ШЛУНОЧКА

1) кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка

2) розмір лівого передсердя

3) відношення швидкості раннього діастолічного

трансмітарльного кровотоку до швидкості пізнього

діастолічного трансмітарльного кровотоку (Е / A)

4) фракція викиду лівого шлуночка

16

5) градієнт на аортальному клапані

70. ДІАГНОЗ ДКМП ПРИ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ ПІДТВЕРДЖУЄ

1) розширення камер серця і дифузна гіпокінезія

2) гіпертрофія міжшлуночкової перегородки

3) гіпертрофія вільної стінки лівого шлуночка

4) односпрямоване рух стулок мітрального

клапана

5) недостатність трикуспідального клапана

71. Позитивний венний ПУЛЬС БУВАЄ

1) при стенозі гирла аорти

2) при недостатності мітрального клапана

3) при легеневій гіпертензії будь-якого походження '

4) при недостатності трикуспідального клапана

5) при недостатності клапана аорти

72. ВІДСУТНІСТЬ ослаблення I тону серця спостерігається

ПРИ

1) недостатності мітрального клапана

2) недостатності тристулкового клапана

3) недостатності аортального клапана

4) стенозі мітрального клапана

5) аортальному стенозі

73. НАЙБІЛЬШ ИНФОРМАТИВНОЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ

ДІАГНОСТИКИ гіпертрофічна кардіоміопатія

1) ЕКГ

2) ЕхоКГ

3 ) ФКГ

4) Рентгенівське дослідження грудної клітини

5) виявлення збільшеної фракції викиду при

фізичному навантаженні

74. «Золотий стандарт» ПРИ ДІАГНОСТИЦІ

вазоренальна Гіпертонія є

1) визначення активності реніну в плазмі крові

2) екскреторна урографія

3) ультразвукове иследование ниркових артерій

4) контрастна ангіографія ниркових артерій

5) радіонуклідна сцинтиграфія нирок

75. «Золотий стандарт» ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН

СЕРЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНОГО

лікування є

17

1) ЕхоКГ

2) Визначення коронарного кальцію при КТ серця

3) МСКТ-ангіографія коронарних артерій

4) коронароангіографія

5) зондування лівого шлуночка

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи обстеження хворих серцево-судинними захворюваннями"
 1. Методи обстеження хворих серцево-судинними захворюваннями
  41 - 2 42 - 3 43 - 3 44 - 1 45 - 1 46 - 5 47 - 3 48 - 4 49 - 5 50 - 3 51 - 2 52 - 5 53 - 2 54 - 1 55 - 3 56 - 2 57 - 2 58 - 3 59 - 2 60 - 3 61 - 1 62 - 1 63 - 1 64 - 5 65 - 2 66 - 3 67 - 1 68 - 3 69 - 4 70 - 1 71 - 4 72 - 4 73 - 2 74 - 4 75 -
 2. ПРОБИ З ДОЗІРОВАННОІ ФІЗИЧНОЇ НАВАНТАЖЕННЯМ
  Навантажувальні проби - поширений, а також доступний метод діагностики та обстеження пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Ще в 1929 р. Master і Oppenheimer розробили стандартизований протокол навантаження для оцінки функціонального стану хворих ІХС. Протягом наступних 30 років вивчалися механізми зміщення сегмента ST, впливу позиції електродів на зміни ЕКГ,
 3. Анестезія при супутніх серцево-судинних захворюваннях
  Серцево-судинні захворювання, особливо артеріальна гіпертензія, ІХС та пороки серця, - це найбільш поширені в анестезіологічної практиці супутні патологічні стани, а також головна причина ПЕРІОПЕРАЦІЙНОЇ-них ускладнень і летальності. Ведення хворих з цими захворюваннями вимагає від анестезіолога високої професійної майстерності. Адре-нергіческая реакція на
 4.  Захворювання серцево-судинної системи
    Захворювання серцево-судинної системи численні. Одні з них є хворобами переважно серця, інші - головним чином артерій (атеросклероз) або вен, треті вражають серцево-судинні системи в цілому (гіпертонічна хвороба). Захворювання серцево-судинної системи можуть бути обумовлені вродженою вадою розвитку, травмою, запальним процесом та іншими. Вроджені
 5.  Діагностика
    Обстеження пацієнтів з АГ проводиться у відповідності з наступними завданнями: - визначення ступеня і стабільності підвищення рівня АТ (таблиця 1); - виключення вторинної (симптоматичної) АГ або ідентифікація її форми; - оцінка загального серцево-судинного ризику: u виявлення інших факторів ризику ССЗ , діагностика ПЗЗ та АКС, які можуть вплинути на прогноз і ефективність
 6.  Ураження серцево-судинної системи при ендокринних порушеннях
    Серцево-судинна система часто втягується в патологічний процес при захворюваннях залоз внутрішньої секреції. Функціональні зміни серця можуть превалювати в клінічній картині, і пацієнт з ендокринною захворюванням стає фактично «кардіальним» хворим. Ураження серця при ендокринних захворюваннях в основному обумовлено обмінними порушеннями, викликаними нестачею або надлишком
 7.  Епідеміологія
    Функціональні порушення діяльності серцево-судинної системи надзвичайно широко поширені, особливо серед осіб молодого і середнього віку. За даними численних епідеміологічних досліджень в популяції вегетативні порушення відзначають в 25-80% спостережень. У загальній структурі серцево-судинних захворювань НЦД, в основі якої лежать вегетативні розлади, становить
 8.  ГОСТРА серцево-судинна недостатність
    Гостра серцево-судинна недостатність (ОССН) - стан, що характеризується порушенням насосної функції серця і судинної регуляції припливу крові до серця Розрізняють серцеву недостатність, у тому числі лівого і правого відділів серця, і судинну. До поняття «серцева недостатність» відносять стани, при яких порушуються етапи серцевого циклу, що ведуть до зниження ударного і
 9.  Система обстеження хворого
    Обстеження хворого має свою систему: опитування (анамнез), огляд, пальпація, аускультація, лабораторні та інструментальні методи
 10.  Курсова робота. КВЧ - терапія. Застосування в лікуванні серцево - судинних захворювань, 2009
    Основи КВЧ-терапії Вплив КВЧ на клітини Механізм і області застосування КВЧ-терапії Застосування КВЧ-терапії в лікуванні серцево-судинних
 11.  Хвороби серцево-судинної системи
    За статистичними даними, хвороби серцево-судинної системи займають провідне місце серед хвороб незаразной етіології і є основною причиною смертності (43%). Виділяють хвороби, що розвинулися на тлі вроджених вад і придбані. Вроджені вади проявляються дуже рано і складають всього лише 2,4% загальної кількості серцево-судинних патологій. Собаки з вродженими вадами
 12.  Гостра серцево-судинна недостатність
    Гостра серцево-судинна недостатність - одне з найбільш важких порушень кровообігу. Вона може розвинутися внаслідок тривалого кисневого голодування в результаті крововтрати або розлади дихання, травматичного шоку, вад серця, гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда, отруєння токсичними речовинами. Основними формами гострої судинної недостатності є
 13.  Оцінка симптоматики
    Незважаючи на всебічне кардіологічне і неврологічне обстеження, що включає амбулаторний холтерівський моніторинг, етіологія транзиторних неврологічних і серцево-судинних симптомів часто залишається неясною [79]. У таких випадках ЕФД може виявити порушення ритму або аномалії проведення. Мабуть, найбільш глибоко вивченим симптомом є синкопе [33, 80-82]. Проспективні
 14.  Зміст
    Вступ 3 1. Реєстрація 5 лютого. Анамнез 6 2.1. Анамнез життя +6 2.2. Анамнез хвороби 3 червня. Загальне обстеження хворої тварини 7 3.1. Загальне обстеження 7 3.2. Обстеження місцевого процесу 8 квітня. Додаткові методи обстеження 5 вересня. Діагноз 6 жовтня. Диференційований діагноз 13 липня. Клінічний діагноз 14 серпня. Лікування 15 вересня. Щоденник курації 17 жовтня.
 15.  Супутні серцево-судинні захворювання
    Вагітність і пологи призводять до виражених змін з боку кровообігу, що може Декомпенсовані супутні серцево-судинні захворювання, наявні у 2% вагітних. Ці захворювання в основному являють собою ревматичні пороки серця, але останнім часом стає більше пацієнток з вродженими вадами серця. У ході анестезії необхідно мінімізувати стрес, який чинить
 16.  Основні прояви в порожнині рота хронічної недостатності серцево-судинної системи
    У хворих з хронічною недостатністю серцево-судинної системи відзначається синюшність (ціаноз) слизової оболонки м'якого піднебіння, язика, порожнини рота. Хворі з хронічною кардіоваскулярної недостатністю II - III ступеня часто страждає виразково-некротичними процесами в порожнині рота. Виразки на слизовій оболонці порожнини рота не мають певної локалізації. Як правило, вони вражають все
 17.  Реферат. Серцево-судинні захворювання, 2010
    Гостра серцева недостатність. Невідкладна допомога. Серцевої діяльності розлади. Рідкісні скорочення серця. Часті скорочення серця. Неритмічні скорочення серця. Інфаркт міокарда. Інсульт. Масаж серця.
 18.  Обстеження хворих
    Обстеження хворих з екстрасистолічної аритмією повинно включати методи, що забезпечують діагностику порушень серцевого ритму, визначення клінічного та прогностичного значення аритмії, вибір лікування та оцінку його ефективності. Анамнез. При опитуванні хворого з'ясовують таку інформацію: 1. Суб'єктивні прояви аритмії (серцебиття, перебої в роботі серця, поштовхи або «завмирання»
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека