Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст і умови формування, 2011 - перейти до змісту підручника

Методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань у дослідженні були використані три групи методів : теоретичні методи (історіографічний, порівняльний, систематизації та концептуалізації наукових ідей, моделювання); методична програма емпіричного дослідження, що включив констатує і формує експерименти з використанням психодіагностичних методик та анкет: опитувальників А. Мехрабіана «Мотивація досягнення» і «Мотивація афіліації», «Рівень суб'єктивного контролю »Е.Ф. Бажина та ін, «MSTAT» Д. Макклейна в адаптації Є.Г. Луковицького, шкали «Готовність до ризику» опитувальника «ЛФР-25» Т.В. Корнілової, опитувальників «Прогностична здатність» Л.А. Регуш, «Індивідуальна міра рефлексивності особистості» А.В. Карпова, «ЦОР» Т.С. Кабаченко, рисуночного фрустрационного тесту С. Розенцвейга, авторської модифікації анкети А.Д. Карнишева

«Пояснення бідності / багатства», модифікованих шкал анкети «Моя життєва перспектива» Є.О. Мисько і Н.В. Тарабрина, анкети «Моральна оцінка грошей» Є.І. Горбачової та А.Б. Купрейченко, авторської анкети «Привабливість підприємницької діяльності», анкети Мінсільгоспу Ульяновської області «ПНП« Розвиток АПК »очима населення»; методи обробки та інтерпретації результатів: Манна-Уїтні U-критерій, Sign-тест, кореляційний метод Спірмена, кластерний та факторний аналіз, метод множинної регресії з використанням програмних пакетів «Statistika 8,0» і «SSPS13 for Windows», порівняльний аналіз, інтерпретаційний метод, графічні методи представлення отриманих даних).

Етапи дослідження: Перший, підготовчий етап (2001-2004 рр..), Полягав у аналізі закордонних та вітчизняних наукових праць, присвячених підприємництву, розробці концептуальної моделі ЛГПД. Другий етап (2004-2006 рр..) Був присвячений розробці теоретико-методологічної бази констатуючого експерименту, його організації, інтерпретації отриманих результатів. Третій етап (2006-2011 рр..) Включав моделювання формування ЛГПД студента в період його навчання у вузі, розробку технології формування ЛГПД в навчальному процесі, проведення формуючого експерименту, обробку та інтерпретацію отриманих даних, написання дисертаційної роботи.

Емпірична база дослідження визначалася його планом та методичної програмою. Емпірична складова дисертаційного дослідження представлена ??двома частинами: емпіричної перевіркою розробленої концептуальної моделі на матеріалі аграрних підприємців (п'ять серій) і формуючим експериментом, спрямованим на перевірку ефективності розробленої технології, що складається з двох етапів (трьох серій). Загалом у дослідженні в якості піддослідних і респондентів взяли участь 2419 чоловік. У різних серіях емпіричних досліджень взяли участь студенти вузу (460 чоловік), викладачі вузу (140 осіб), аграрії, залучені в сферу аграрного підприємництва: керівники недержавних аграрних підприємств, фермери, фахівці негосу

дарчих аграрних підприємств , господарі особистих підсобних господарств (всього 1819 людини різного віку і статі).

Участь в експериментах. Представлений у дисертаційному дослідженні матеріал - власні емпіричні дослідження автора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методи дослідження "
 1. ХВОРОБА (СИНДРОМ) Шегрена
  Поєднання сухого кератокон'юнктивіту, ксеростомии та хронічного поліартриту було настільки детально описано шведським офтальмологом Шегреном (Шегрен, 1933), що незабаром привернуло увагу клініцистів різних країн до цього дуже своєрідного клінічного феномену, хоча поодинокі спостереження подібної тріади або окремих проявів секреторною залозистої недостатності описувалися і раніше. За
 2. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  Деформуючого остеоартрозу (ДОА). У 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічних захворювань
 3. СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ
  - прогресуюче полісиндромне захворювання з характерними змінами шкіри, опорно-рухового апарату , внутрішніх органів (легені, серце, травний тракт, нирки) і поширеними вазоспастична порушеннями по типу синдрому Рейно, в основі яких лежать ураження сполучної тканини з переважанням фіброзу і судинна патологія в формі облітеруючого ендартеріїту.
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ
  Ми будемо дотримуватися класифікації, ІХС розробленої віз. У неї входити-дят: 1. Раптової коронарної смерті (первинна зупинка серця). 2. СТЕНОКАРДИЯ 2.1. Стенокардія напруги 2.1.1. Вперше виникла 2.1.2. Стабільна I, II, III, IV функціональні класи 2.1.3. Стенокардія напруги, прогресуюча. 2.2. Спонтанна стенокардія. 3. ІНФАРКТ МІОКАРДА 3.1.
 5. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
  Первинна легенева гіпертензія Первинна легенева гіпертензія (ПЛГ) - захворювання неясної етіології, критеріями діагностики якого є наступні ознаки за М. Riedel і J. Widimsky (1987): 1. Підвищення тиску в легеневій стовбурі і нормальний тиск заклинювання. 2. Відсутність захворювань серця і легенів. 3. Відсутність локальних аномалій легеневих судин за даними
 6. СІМТОМАТОЛОГІЯ І клінічес КАРТИНА
  Сечокам'яна хвороба дещо частіше спостерігається у чоловіків (58%), ніж у жінок, переважно у віці від 20 до 55 років. Сечокам'яна хвороба проявляється характерними симптомами, зумовленими в основному порушенням уродинаміки, зміною функції нирки, що приєдналася запальним процесом в сечових шляхах. Основними симптомами нефролітіазу є біль, гематурія, піурія, рідко анурія
 7. КЛІНІКА.
  Клінічна картина миокардитов вельми варіабельна, від-Ліча великою різноманітністю і залежить від причини, що викликала міокардит, поширеності та локалізації змін в міокарді. Вона практично може бути відсутнім при легких і субклінічних формах і супроводжуватися вираженими проявами, що приводять до смерті при важкому перебігу. Характерною є зв'язок з інфекцією, яка
 8. Міжхребетний остеохондроз
  Остеохондроз хребта - дегенеративне ураження міжхребцевого диска найбільш часто зустрічається серед інших уражень хребта, що приводить до неврологічних порушень внаслідок компресії нервових корінців остеофітами або задніми міжхребетними грижами. ЕТІОЛОГІЯ. Як чинників розглядаються інтоксикація, інфекції, травми, охолодження, порушення статики, кіфоз і т.п.
 9. ПАТОГЕНЕЗ.
  Існує цілком обгрунтована точка зору, згідно з якою розвиток пієлонефриту не можна розглядати поза зв'язку зі статтю і віком. Відповідно до даної концепції виділяється три вікових піки захворюваності пієлонефритом. Перший припадає на дітей у віці до 3 років, причому дівчатка хворіють в 10 разів частіше хлопчиків. Це обумовлено особливостями будови жіночої статевої сфери і наявністю цілого
 10. Клінічна картина гострого ПІЄЛОНЕФРИТУ
  У клінічній картині гострого пієлонефриту прийнято розрізняти загальні і місцеві групи симптомів. До першої групи відносяться не специфічні, характерні для більшості інфекційних захворювань прояви, що мають місце у 80% пацієнтів. Це насамперед підвищення температури до високих цифр (39-40 ° С). Температурна крива характеризується швидким підйомом, а потім має постійний або
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека