Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня
Урунтаева Г.А.. Дитяча психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Методи дитячої психології

Нагадаємо, що метод це спосіб, за допомогою якого збираються наукові факти. До основних методів дитячої психології відносять спостереження, експеримент, бесіду і аналіз продуктів дитячої діяльності. Провідним методом є спостереження.

Спостереження передбачає цілеспрямоване сприйняття і фіксацію психологічних фактів. Будь-яке спостереження має чітко поставлену мету. Перед спостереженням складають схему, яка надалі допоможе правильно інтерпретувати дані.

Ще до початку спостереження дослідник повинен припустити, чтоґ він може побачити, інакше багато факти можуть бути пропущені через незнання про їх існування. Підкреслимо, що немає несуттєвих фактів, кожен з них несе певну інформацію про психологічну життя дитини.

Спостереження дозволяє побачити природні прояви дитини. Не знаючи про те, чтоґ виступає об'єктом вивчення, малюк поводиться вільно, розкуто. Це дозволяє отримати об'єктивні результати. У процесі спостереження у дослідника складається цілісне уявлення про особистість дитини. Об'єктивність спостереження досягається при дотриманні трьох умов.

П е р в о е у з л про в і е: дитина не знає, що він є об'єктом вивчення. Відомий психолог М. Я.Басов довів, що вік з трьох до семи років найбільш сприятливий для спостереження, тому що діти цього віку ще далекі від повного осмислення свого становища як піддослідних і своєї ролі у відносинах з спостерігачем.

В т о р о е у з л про в і е: спостереження проводиться не від випадку до випадку, а систематично. Адже в процесі спостереження перед дослідником постає ціла група фактів і буває дуже важко відокремити характерне, істотне від випадкового і другорядного.

П р и м і р. Педагог, спостерігаючи за поведінкою дитини під час обіду, зауважив, що малюк відмовляється від їжі, повторюючи: «Не хочу, не хочу».

Чи слід зробити висновок про те, що малюк примхливий? Звичайно, ні.

Адже причинами описаного поведінки можуть бути, наприклад:

?? Примхливість як стійка характеристика особистості малюка;

?? Перевтома або хвороба дитини;

?? переживання образи, якщо дитині не дали бажану іграшку;

? невдоволення дитини стилем спілкування вихователя з ним (часті різкі окрики, несправедливі зауваження і пр.
) і т. д.

Таким чином, один і той же психологічний факт може мати різне значення в залежності від викликали його причин. Повторність спостереження дозволяє розкрити дійсні причини.

Т р е т ь е у з л про в і е, що забезпечує об'єктивність спостереження, полягає в правильній позиції дослідника. Часто, перебуваючи під впливом соціальних стереотипів, педагог спотворено сприймає і інтерпретує психологічні факти. Негативне ставлення до дитини призводить до того, що дорослий не помічає позитивних рис або пояснює їх як випадкові, виділяючи і підкреслюючи негативні сторони. І навпаки, позитивне ставлення до малюка, перевагу його іншим дітям змушують педагога звертати увагу тільки на позитивні сторони, перебільшувати досягнення, а негативні моменти не бачити. Щоб уникнути подібних помилок, необхідно скласти об'єктивну думку про дитину на основі наукового спостереження.

А потім звернутися до думки батьків та інших дорослих, що працюють з дитиною.

Об'єктивність спостереження багато в чому залежить від уміння правильно зафіксувати психологічні факти в протоколі. Така «фотографічний запис», за визначенням М. Я. Басова, докладно описує мімічні, пантомімічні вираження емоцій, дослівно, без змін передає мова дитини в прямій формі, відзначає паузи, інтонацію, силу голосу, темп, вказує, до кого мова звернена. Запис, називаючи дії, детально відображає всі операції, з яких складаються ці дії. «Фотографічний запис» представляє цілісну картину ситуації, в яку включений дитина, тому в протоколі відзначають репліки дорослих, однолітків, адресовані дитині, дії оточуючих, спрямовані на нього.

П р и м і р. «Фотографічний запис» спостереження за Оленою Ш. (4 роки 3 міс.).

В о з д і т а т е л ь: Хлопці, зараз підемо в роздягальню і будемо одягатися на прогулянку.

Лена підходить до шафки, відкриває його, сідає на лавку, знімає шкарпетки, кладе в тапочки і ставить в шафку, бере колготки і рейтузи, сідає на лавку, надягає колготки, на них рейтузи, дістає з шафки і надягає светр, підходить до вихователя і просить: «Заправте мені, будь ласка, плаття».


Вихователь заправляє сукню.

Л е н а: Спасибі ... Так хоч не потрапить вітер.

Підходить до шафки, дістає і надягає шубу, потім шапку.

В о з д і т а т е л ь: Давай я шапку зав'яжу.

Л е н а: Не треба. Я сама можу. (Зав'язує шапку, роблячи кілька спроб. Сідає на лавку, надягає спочатку лівий, потім правий чобіт.

Встає і підходить до вихователя. Знову просить.) Застебніть гудзик тільки верхню. Решта я сама.

Вихователь застібає верхній гудзик. Решта дівчинка застібає сама. Вихователь зав'язує Олені шарф.

Л е н а: Ні, я ось так (затягує шарф тугіше). А тепер рукавиці.

Вихователь надягає їй рукавиці.

Л е н а: Дякую *.

Оскільки спостереження фіксуються в протоколі в описовій формі, обробляти їх (особливо за допомогою математичних методів) досить складно. Необхідно враховувати, що зібрати швидко великий фактичний матеріал за допомогою спостереження можна, так як одночасно можна спостерігати тільки за однією дитиною. При спостереженні дорослий не може втрутитися в дитячу діяльність, викликати необхідне психічне явище, він займає вичікувальну позицію.

Розрізняють декілька в і д о в н а б л ю д е н і я: повне і часткове, включене і невключенное. Повний передбачає дослідження всіх психічних проявів, часткове одного з них, наприклад мови або гри. Спостереження залежить від позиції спостерігача, який може бути включений в групу дітей і взаємодіє з ними, одночасно спостерігаючи, або знаходиться поза дитячої діяльності.

Експеримент передбачає спеціально створені умови для вивчення психіки дитини. Ці умови визначаються методикою проведення експерименту, яка містить мету, опис матеріалу, ходу дослідження, критеріїв з обробки даних. Всі рекомендації, зазначені в методиці, суворо дотримуються, адже вони підпорядковані мети дослідження.* Тут і далі використані оригінальні протоколи, отримані в дослідженнях під керівництвом автора.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Методи дитячої психології "
 1. Лекції. Вступ до спеціальності, 2005
  Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і
 2. Гріншпун І. Б.. Введення в психологію, 1994
  Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної
 3. Список літератури
  Анісімова Н.Л., Солнцева Л.І. Модель кабінету практичного психолога в дошкільному закладі для дітей з порушенням зору / / Дефектологія, 1996 - № 6 Лютий. Марцинковская Т.Д. Дитяча практична психологія: підручник. - Москва: Гардаріки, - 2000. 3. Попова М.В. Психологія як навчальний предмет в школі: Навчальний метод. посібник. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2000. 4. Психологічне забезпечення
 4. Різні підстави для класифікації методів практичної психології
  Методи практичної психології являють собою способи практичного впливу і на окремо взятих людей (індивідуальні методи практичної психології), і на групи людей (групові методи практичної психології). Індивідуальні методи практичної психології розраховані на конфіденційну роботу психолога тільки з однією людиною, а групові методи - на роботу відразу з групою людей. Як
 5. Психологія у сфері соц. відносин
  Найважливішими областями наукових досліджень у соціальній психології є 1) соціальна психологія особистості, 2) соціальна психологія відносин та взаємодії, 3) соціальна психологія малих і 4) великих соціальних груп. Концепції та методи соціальної психології мають велике прикладне значення. Соціальна психологія в різноманітних прикладних питаннях стає однією з найбільш популярних
 6. Галузі совр.псіхологіі
  Сучасна психологія являє собою цілий комплекс наукових дисциплін, багато з яких претендують на те, щоб вважатися самостійними науками. Різні автори налічують до ста галузей психології. Ці наукові дисципліни знаходяться на різних стадіях розвитку, пов'язані з різними сферами людської практики. Ядром сучасної психології є загальна психологія, яка вивчає
 7. Принцип кваліфікованої пропаганди психології
  -У будь-яких повідомленнях, призначених для людей, що не мають психологічної освіти, слід уникати інформації про спеціальні діагностичних методах. Інформація про такі методи можлива тільки в повідомленнях для фахівців. -У всіх повідомленнях психолог повинен відображати можливості методів практичної психології відповідно з реальним станом справ. Слід утримуватися від будь-яких
 8. Маклаков .. Загальні основи військової психології,
  Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і
 9. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог, 2012
  Поняття «професія психолог». Практична психологія та її особливості. Види професійної деят-ти психолога. Особливості професійної підготовки психолога в Росії. Комплекс професійно-психологічних знань, умінь і навичок. Реалізація функцій професійно. діяль-ти. Діяльність психолога в освіті. Психолог в економіці. «Модель фахівця» психолога. Психологія в
 10. Психологія праці та її специфіка
  У завдання фахівців з психології праці входить вивчення психологічних особливостей людей у ??зв'язку з їх професійною діяльністю; досліджуються закономірності формування трудових умінь і навичок ; з'ясовується вплив виробничої обстановки на стан і ефективність діяльності людини. У вітчизняній психології коло проблем, пов'язаних з аналізом трудової діяльності,
 11. ЛІТЕРАТУРА
  Основна література: 1. Вікова та педагогічна психологія (під ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхіна, Т.С.Міхальчік). - М., 1984. 2. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд. УРАО, 1997. - 176 с. 3. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М.: Изд. Академія, 1998. - 456 с. 5. Немов Р.С. Психологія: У 2 кн. - М., 1994.
 12. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
  Основні дослідницькі методи психології розвитку та вікової психології - це методи збору фактів, з'ясування тенденцій, динаміки психічного розвитку, яке розгортається в часі. На початковому етапі розвитку дитячої психології (у другій половині XIX - початку X Xв.) Це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека