Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Методологічні та теоретичні основи дослідження

- загальні методологічні принципи психології: принцип розвитку, системності, детермінізму, історизму (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн та ін);

- теоретичні погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, що розкривають сутність системного підходу до досліджень (М.С. Каган, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровський, В.М. Русалов, Г.Л. Парсонз, В.Н. Садовський, Б.Г. Юдін та ін);

- єдність системного, синергетичного, діяльнісного, суб'єктного, культурологічного, антропологічного, аксіологічного, акмеологічного та процесуального підходів у побудові дослідження відносин між поколіннями та визначенні понять «покоління» і «межпоколенние відносини »(А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, Л.С. Виготський, А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, О.М. Леонтьєв, В.М. Мясищев, С.Л. Рубінштейн );

- методологічні принципи акмеології: особистісний, суб'єктно-діяльнісний, принцип активності, співвідношення актуального і потенційного, оптимальності (К. А. Абульханова-Славська, Б . Г. Ананьєв, А.І. Анциферова, В.Г. Асєєв, А.А. Бодальов, А.А. Деркач, В.Г. Зазикін, Р.Л. Кричевський, Н.В. Кузьміна, А.А . Реан та ін), які дозволяють розглядати представників різних поколінь як суб'єктів власного життя, що виявляють активність, ініціативність у побудові позитивних життєвих планів, концентруючи тим самим можливості особистісного саморозвитку і вдосконалення, а межпоколенние відносини як найважливіша умова досягнення ними вершин свого розвитку;

- теоретичні погляди вітчизняних вчених (В.М. Бехтерєв, В.М. Мясищев, А.А. Бодальов, Л.А. Головей, А.Л. Журавльов, В.А. Зобков, Є.П. Ільїн, А.Ф. Лазурський, Б.Ф. Ломов, В.Л. Марищук, М.М. Обозов, В.Н. Панферов, В.А. Петровський, Е.О. Смирнова та ін ), які розглядають відносини як діалектичну єдність зовнішньої і внутрішньої обумовленості формування та розвитку особистості;

- концептуальні позиції, котрі розкривають сутнісні риси інформаційного суспільства, тенденції розвитку епістемології (Р.
А. Аронов, О.Б. Баксанский, П. Дракер, Ф. Ліотар, Ж. Маритен, Т.Н. Носкова, Н.Ф. Овчинников, Ж. Піаже, А. Поппер, А.І. Ракитов, В . М. Розін, Е. Тоффлер, М. Фуко, Е.Ф. Шіморіна та ін);

- теорії та концепції, що розглядають знання, зокрема, психологічне знання, психологічну культуру людини як одна з основних умов його гармонійного розвитку (А.Г. Асмолов, В.І. Гинецинський, В.П. Зінченко, У. Найссер, А.І. Ракитов, В.В. Семикин, В.Л. Ситников, А. Шютц, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевський та ін);

- концепції поколіннєво організації суспільства (М.Б. Глотов, Л.А.Гордоном, Л.І. Каган , І.С. Кон, Н.В. Шахматова та ін);

- концепція про родової цілісності людини (Платон, Г. Гегель, К. К'єркегор, П.А. Флоренський, П . Сорокін та ін); трансцендентальна концепція історії Е. Гуссерля і екзистенціальна аналітика М. Хайдеггера;
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методологічні та теоретичні основи дослідження"
 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ епізоотичного процесу
  Вивчення епізоотичного процесу інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин за допомогою експериментів, як показала багаторічна практика, не дає бажаних результатів. У такій ситуації велику допомогу може надати розробка теоретичної концепція цього процесу і її інтерпретація стосовно реальної епізоотичної ситуації відповідної інфекції.
 2. КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
  Лі Голдмен (Lee Goldman) Процес клінічного мислення важко пояснити. Він грунтується на таких факторах, як досвід і навчання, індуктивне і дедуктивне мислення, інтерпретація фактів, відтворюваність і цінність яких непостійні, і інтуїція, яку буває важко визначити. Для оптимізації клінічного мислення було здійснено ряд спроб з метою проведення кількісного аналізу
 3. шизофренічного РОЗЛАДИ
  Д.Л.Брафт (D. L Bmft) Шизофренічні розлади - це серйозні психічні захворювання з тривалістю від б місяців і більше, які викликають суттєві порушення соціальної, професійної та особистому житті хворого. Для хворих, що страждають на шизофренію, характерні неадекватна поведінка і явні порушення в мисленні. Незважаючи на удавану стереотипну поведінку таких хворих,
 4. РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ
  І. Грант (I. Grant) У розуміння особистості входить індивідуальний спосіб мислення, думки, поведінки та реагування на навколишній у даної людини. Коли це «психологічне визначення» відображає доцільний баланс між сталістю і адаптивної гнучкістю, то ми говоримо про риси характеру. Про розладах ж особистості ми говоримо в тих випадках, коли ця особа постійно
 5. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 6. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis) , гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 7. Заняття 4 Тема: МЕДИЦИНА В РОСІЇ I-Й ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ. РОЗВИТОК ФІЗІОЛОГІЇ В РОСІЇ В XIX СТОЛІТТІ. ТЕОРІЇ ПАТОГЕНЕЗУ
  Цілі та завдання: 1. Показати найважливіші соціально-економічні події з історії Росії першої половини ХIХ в. (Вітчизняна війна 1812 року. Повстання декабристів 1825, селянські заворушення, поразка в кримській війні та ін.) І на їх фоні розкрити подальший розвиток революційно-демократичної думки в працях А.Н.Радищева, В.Г.Белинского, А.И.Герцена та ін і її вплив і затвердження в
 8. Історія медицини як наука і предмет викладання
  Історія медицини поділяється на: + загальну + приватну-спеціальну В основу періодизації історії медицини покладена: + громадянська періодизація-статистичні дані-спеціальна періодизація-класифікація хвороб Джерелами вивчення історії медицини первісного лікування є: + предмети первісної культури + дані палеонтології + дані етнографії
 9. ІСТОРІЯ НЕВРОЛОГІЇ
  Перші відомості про захворювання нервової системи зустрічаються в письмових джерелах глибокої давнини. У єгипетських папірусах близько 3000 років до н.е. згадуються паралічі, порушення чутливості. У давньоіндійській книзі Аюр-Веди повідомляється про судомних нападах, непритомності, головного болю. У працях Гіппократа, Рази, Ібн-Сини описані клінічні прояви різноманітних неврологічних
 10. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека