Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Методика визначення суїцидального ризику

Виявлені характеристики, властиві суїцидентам, дають змогу скласти карту суїцидального ризику, що призначена для визначення ризику скоєння суїциду і ступеня такого ризику в осіб, що опинилися в кризових життєвих ситуаціях. Ця карта сприяє також виявленню ризику здійснення повторної суїцидальної спроби. Застосування карти правомірне при дослідженні військовослужбовців з гострими афективними реакціями на тлі акцентуацій характеру, а також після визначення ризику суїциду воїнів в умовах життєвої кризи без вираженої характерологічної патології.

Першою чергою вона необхідна для часткової профілактичної роботи з військовослужбовцями, які мають вияви суїцидальної поведінки. Ця карта заповнюється та ведеться на кожного військовослужбовця, який належить до групи суїцидального ризику за результатами соціально-психологічного, психологічного і медичного обстеження військовослужбовців строкової служби.

Карта суїцидального ризику ведеться та зберігається у відділенні виховної роботи частини. За її ведення відповідає заступник командира частини з виховної роботи. Соціально-психологічні і психічні показники заповнюються фахівцями виховної роботи, а медичні показники - медичними працівниками частини. Соціальні показники заповнюються з часу віднесення військовослужбовця до групи суїцидального ризику.

Карта суїцидального ризику

Фактори суїцидального ризику:

I. Дані анамнезу:

1) вік першої суїцидальної спроби - до 20 років;

2) мала місце суїцидальна спроба раніше;

3) суїцидальні спроби у родичів;

4) розлучення або смерть одного з батьків (до 18 років);

5) відсутність теплих стосунків у родині в дитинстві чи юності;

6) повна або часткова бездоглядність у дитинстві;

7) початок статевого життя - 20 років і раніше;

8) провідне місце у системі цінностей належить коханню;

9) професійна сфера діяльності не відіграє важливої ролі в системі цінностей;

10) В анамнезі мало місце розлучення.


II. Актуальна конфліктна ситуація:

11) ситуація невизначеності, очікування;

12) конфлікт у стосунках кохання або у подружніх взаєминах;

13) довготривалий конфлікт;

14) схожий конфлікт уже мав місце раніше;

15) конфлікт, обтяжений неприємностями в інших сферах життя;

16) суб'єктивне почуття неподоланності конфліктної ситуації;

17) почуття образи, жалю до себе;

18) почуття втоми, безсилля;

19) суїцидальні висловлювання, погрози вчинити суїциду.

Ш. Характеристика особистості:

20) емоційна лабільність;

21) імпульсивність;

22) емоційна залежність, необхідність надзвичайно близьких емоційних контактів;

23) довірливість;

24) емоційна в'язкість, ригідність афекту;

25) хворобливе самолюбство;

26) самостійність, відсутність залежності в ухваленні рішень;

27) напруженість потреб (сильно виражене бажання досягти своєї мети, висока інтенсивність цих потреб);

28) наполегливість;

29) рішучість;

30) безкомпромісність;

31) низька здатність до утворення компенсаторних механізмів, витіснення фрустраційних факторів.

«Вагу» фактора суїцидального ризику залежно від його наявності, відображеності і значимості подано у табл. 17-3.

Обчислюємо алгебраїчну суму «ваги» всіх факторів. Якщо отримана величина менша за 8,86 - ризик суїциду незначний. Якщо ця величина коливається в межах від 8,86 до 15,48 - є ризик здійснення суїцидальної спроби. У випадку, коли сума балів перевищує 15,48, імовірність суїциду значна, а у випадку наявності в анамнезі спроби самогубства, ризик її повтору збільшується.

Табл. 17-3.

«Вага» фактора суїцидального ризику

Кількість усіх цих факторів, які мають іидивідуально-особистісний зміст, можна суттєво зменшити і навіть звести нанівець, якщо знати групові фактори суїцидального ризику та їх профілактику.
До групових факторів суїцидальної поведінки, які можуть збільшити ймовірність вияву суїцидального ризику у військовому середовищі, належать:

а) соціально-психологічні фактори:

- відсутність згуртованості у підрозділі;

- нездоровий морально-психологічний клімат у підрозділі;

- негативна морально-психологічна атмосфера у підрозділі;

- негативні традиції колективу;

- міжособистісні конфлікти у підрозділі, у тому числі наявність порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями;

- панування духу кругової поруки і неправдивого колективу у підрозділі;

б) службові фактори:

- екстремальний характер військово-професійної діяльності;

- виконання найрізноманітніших видів військово-професійної діяльності;

- обмеженість особистісної свободи воїна та можливості творчого вияву власного «Я»;

- наявність або відсутність службового досвіду;

- низька ефективність бойової, навчально-бойової, службової та інших видів діяльності підрозділу;

в) хронологічні біологічні фактори:

- час року;

- день тижня;

- час доби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика визначення суїцидального ризику"
 1. Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в психологічній науці
  Суттєвий інтерес являє дослідження проблеми суїциду науковцями у різних країнах. Аналіз праць представників різних напрямів суїцидології необхідний для системного, комплексного і поглибленого дослідження суїциду як соціально-психологічної проблеми Збройних сил України і є дуже важливим для усвідомлення науковцями, командирами та вихователями феномену самогубства серед військовослужбовців. Для
 2. Психологічна характеристика військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки
  Суїцидальна поведінка військовослужбовців, безперечно, зумовлена їхніми певними індивідуально-психічними, нейрофізіологічними та іншими рисами. Для профілактики такої поведінки у військовому середовищі слід знати такі риси і володіти надійними методиками діагностики. Серед індивідуально-психічних рис військовослужбовця суїцидальну поведінку насамперед формують свідомість і самосвідомість,
 3. Методики діагностування військовослужбовців, схильних до суїциду
  Приступаючи до аналізу проблеми психологічної діагностики схильності військовослужбовців до скоєння суїциду, необхідно, на нашу думку, розглянути її визначення і зміст. Суїцидальна діагностика - клінічні засоби, методи і методики виявлення суїцидальної активності людини, за допомогою яких можна сформулювати психічний, соціодинамічний і дескриптивний діагнози (оцінка динаміки підготовки до
 4. Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
  Використання психодіагностичних та психофізіологічних методик дає змогу досліджувати особливості нервової системи, виявляти військовослужбовців, що мають специфічні характерологічні якості або перебувають у такому психічному стані, який може перешкодити нормальному виконанню службових обов'язків. За допомогою психодіагностичних методик нерідко вдається виявити психопатологічні симптоми, які за
 5. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Еустрес (грец. еи - добре, правильно; англ, stress - напруження) - "хороший стрес", позитивні форми стресу (наприклад, сильна радість). Г. Сельє розглядав еустрес як синдром, що сприяє збереженню здоров'я. Психологія здоров'я (син.: валеопсихологія, валеологічна психологія) - один із розділів валеології, націлений на вдосконалення механізмів психосаморегуляції для підвищення психоемоційної
 6. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні
 7. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ
  Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою і закріплені в процесі фізичної праці. Це призводить до розладу регуляції діяльності
 8. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, розвитку захворювань серцево-судинної системи
  Проба Ромберга виявляє координаційну функцію НС. 1 варіант: стійка ноги разом, руки вперед, пальці розведені, очі закриті. 2 варіант (ускладнений): стійка на одній нозі, п'ята другої в коліна опорной; руки вперед, пальці розведені, очі закриті. 3 варіант (для спортсменів): проводиться в чотирьох режимах при поступовому зменшенні площі опори (стійка ноги нарізно; ноги разом; ноги одна перед одною
 9. Характеристика розділів етичного кодексу психолога
  На І Установчому з'їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери інтересів [1]. Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному
 10. Професійний кодекс етики для психологів
  (Бонн, ФРН, 1986 р.) [2, с.148-153] Даний кодекс трохи відрізняється від аналогічних текстів, наприклад від «Етичних принципів психолога», опублікованих Американською психологічною асоціацією: як це прийнято в ФРН для всіх вільних професій, кодекс містить не тільки етичні принципи, але й інтерпретацію деяких законодавчих положень, які стосуються психологів. Зокрема, закон про фармакологічну
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека