ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Під ред. А.А. Бодалева, Г.А. Вайзер, Н.А. Коропової, В.Е. Чуковського. Сенс життя і АКМЕ: 10 років пошуку, 2004 - перейти до змісту підручника

Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича

Методика заснована на прямому ранжуванні списку цінностей. М. Рокич розрізняє два класи цінностей:

. термінальні - переконання в тому, що якась кінцева мета індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути;

. інструментальні - переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість особистості є кращим в будь-якій ситуації.

Цей поділ відповідає традиційному поділу на цінності-цілі і цінності-засоби.

Респонденту пред'являється два набору карток з позначенням цінностей (по 18 у кожному) - спочатку термінальні, потім інструментальні. Випробуваний розкладає їх по порядку значущості для себе.

Перевагою методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні обстеження та обробці результатів, гнучкість - можливість варіювати як стомлений матеріал (списки цінностей), так і інструкції.

При аналізі ієрархії цінностей слід звернути увагу на їх угруповання випробуваним в змістовні блоки по різних підставах. Виділяються «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної самореалізації та особистого життя і т.д. Інструментальні цінності можуть групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи, індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності, цінності самоутвержде-ня і цінності прийняття інших.

Графічний тест «Простір мого життя» розроблений нами. На висхідній лінії, ототожнюється з життєвим шляхом людини і розбитою на вікові етапи по 10 років, заданими значками пропонується відзначити наступне: справжній (хронологічний) вік, що відчувається вік, бажаний вік, смерть, припинення трудової діяльності, поява сім'ї (чоловік, дружина, дитина ), творчу діяльність.
Ми доповнили даний тест елементами тесту Лютера і пропонуємо розфарбувати життєві відрізки в залежності від їх сприйняття в різні кольори.

гН - справжній вік

О - відчувається вік

Ж - бажаний вік

С - смерть

П - припинення трудової діяльності

М - чоловік / ЖН - дружина

Р - дитина

~ - творча діяльність При аналізі графічного тесту слід зіставляти розташування на лінії значків справжнього, ощущаемого і бажаного віку. Надзвичайно значущим є зазначений вік припинення трудової діяльності і передбачуваний вік настання смерті. Також цікава думка опитуваних про те, в якому віці краще створювати сім'ю, скільки їм хотілося б мати дітей. Піддослідні, які незадоволені «поворотами» своєї долі, які вважають, що в чомусь помилилися при плануванні свого життя, заповнюють два графіка: один - так, як життя склалося насправді, а другий - як їм хотілося б прожити життя, якби випала така можливість. Метод монографічного вивчення вчителів

Потрібно сказати, що метод монографічного вивчення нечасто застосовується у вітчизняній психології: по-перше, тому що він досить трудомісткий, по-друге, тому що він дозволяє вивчити лише обмежене число піддослідних. Однак цей недолік компенсується можливостями всебічного вивчення особистості і свідомості людини. У вітчизняній психології неперевершеним майстром психологічного портрета є Н.С. Лейтес (1997). Слід відзначити також роботи Л.С. Славковій, для якої монографічне вивчення дітей було основним методом, що дозволяє виявляти психологічні механізми досліджуваного явища (Славіна, 1996).
Оскільки і смисложиттєві орієнтації, і педагогічна творчість - прояви цілісної особистості, ми вважаємо за доцільне використовувати монографічний метод в даному дослідженні.

Ми спеціально відібрали 6 вчителів, що відрізняються за віком, педагогічному стажу, предметів викладання, особливостям життєвій ситуації, але схожих в тому, що їх професійної діяльності притаманний високий рівень педагогічної творчості. Проводилися тривале спостереження за спеціально розробленою програмою, відвідування уроків та їх аналіз, твори з проблем сенсу життя і педагогічної творчості, практикувалися інтерв'ю, анкетування, бесіди з учнями. Ми знайомилися з особливостями життя кожного з вчителів у минулому. Всі учасники даної групи були проведені через вищевказані експериментальні методики. Особливо показовими для даної групи стали методика оцінки роботи вчителя, методика «Психологічні годинник» і графічний тест «Простір мого життя». На основі отриманих матеріалів були написані докладні нариси.

У ході роботи використовувався також метод самодослідження: проводячи дослідження, дисертант одночасно працювала вчителем англійської мови в одній зі шкіл міста. Це давало можливість поєднати в одній особі позицію дослідника-експериментатора і випробуваного, а також використовувати дані самоаналізу.

На основі отриманих даних ми змогли простежити взаємозв'язок між смисложиттєвими орієнтаціями вчителів і рівнем їх педагогічної творчості і виявити таку закономірність: чим вище рівень свідомості життя, тим більш творчо працює педагог, отримуючи радість і щастя від своєї роботи .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича "
 1. Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
  Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо уявляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 2. Практика розробки акмеограмм
  Як вже зазначалося в першому розділі, акмеограмма є власне акмеологічних індивідуально орієнтованим методом дослідження і вирішення практичних завдань. З точки зору профессіографіі вона покликана вирішувати питання не є суспільно прийнятного якості праці, а високого рівня професіоналізму, коли суб'єкт діяльності за своїми характеристиками і вмінням істотно відрізняється від
 3. Комплекс експериментальних методик вивчення смисложиттєвих орієнтації педагога
  У вивченні сенсу життя існує два напрямки: філософське і конкретно психологічне, яке вивчає сенс життя як психологічний феномен. У своєму дисертаційному дослідженні «Сенс життя як фактор педагогічної творчості» ми виявили взаємозалежність рівня педагогічної творчості і смисложиттєвих орієнтації педагога. З плином років виробився ряд експериментальних методик,
 4. Вплив самооцінки на процес становлення сенсу життя старшокласників
  Важливу роль у самовизначенні особистості відіграє процес усвідомлення нею мети і сенсу життя. Розуміння сенсу життя можна вважати одним з основних критеріїв особистісного самовизначення (Сафін, Ніконов, 1984), а наявність інтересу до сенсу життя і його активне обговорення можна розглядати як один з параметрів, що визначають активно йде процес самовизначення (Гінзбург, 1996). Особливу
 5. Проблеми життєвого визначення агресивних старшокласників
  Знаходження сенсу життя становить основу самовизначення людини. Особливо актуальне це питання для старшокласників, які готуються до дорослого життя, подальшого навчання і трудової діяльності. Завдання життєвого самовизначення, що стоїть перед учнями старших класів, пов'язана не тільки з питанням «ким бути?», Але перш за все з питанням: «яким бути?». «Яким бути?» Переймаючись цим
 6. Школа і сім'я
  Шкільні підготовка до інтимного життя у сім'ї - задача і відповідальна і складна. Шлюб еволюціонує, і кожен етап розвитку суспільства вносить свої зміни в структуру сім'ї та її функції. Кардинальні зміни в другій половині XX століття відбулися в різних країнах з різних причин, але скрізь торкнулися статевих ролей, механізмів соціалізації, критеріїв шлюбного підбору, моделі взаємної (як
 7. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 8. Історія та перспективи розвитку валеології в Росії
  Валеологія - інформаційний фонд діяльності з оптимального задоволення основних життєвих потреб людини. Саме такий зміст вкладали в це поняття учасники виїзної сесії Вченої ради ВНІІФКа (серпень 1968 р.) в башкирською р. Салавате, узагальнивши дані наукових досліджень і досвід управлінської діяльності «міста хімії, спорту і здоров'я». Йшлося про гармонійний єднанні
 9. Введення в курс НСЗ
  Зробити кожного громадянина активним учасником. збереження його власного здоров'я, формуючи відповідальне ставлення до свого здоров'я, доступність знань про стан свого здоров'я і знань про заходи щодо його зміцнення і запобігання захворюванням. Міністр охорони здоров'я і соціального розвитку РФ Т.А. Голікова Науково-практичні основи здоров'я як навчальна
 10. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека