ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Методика батьківських оцінок і домагань

Анкета дозволяє використовувати її для порівняльної характеристики оцінного ставлення батьків (вихователів) особистості дитини, аналізувати розбіжності в оцінках вихователів, батьків, самої дитини.

Спеціальна таблиця відображає результати оцінок і самооцінки дитини.

Анкета складається з 16 пунктів, які називають психічні процеси і здібності дитини. Батькам і вихователям пропонується оцінити за п'ятибальною системою вираженість у дитини певних здібностей і психічних процесів:

5 балів - дуже висока;

4 бали - висока;

3 бали - середня;

2 бали - низька;

1 бал - дуже низька;

0 балів - відсутність вираженості.

В кінці анкети оціночні бали сумуються. Аналіз суми і оцінок по кожному пункту дає необхідну інформацію.АНКЕТА

Дошкільна установа (номер) ___________________

Группа____________ Вік ребенка______________

Прізвище, ім'я ребенка____________________________П.І.Б. (Дорослого, що заповнює анкету) _______________________Для діагностики домагань батькам дитини пропонується в цій анкеті ручкою іншого кольору проставити бажані бали, тобто батьки повинні відобразити свої побажання в анкетній

таблиці по кожному пункту. Таким чином, в даній методиці наочно постане різниця між батьківськими оцінками дітей і батьківськими домаганнями на їх розвиток.

Внутріособистісні проблеми дитини загострюються в тому випадку, коли батьківські домагання і реальні психологічні можливості малюка не збігаються. Іноді це призводить до невротичних порушень особистості дитини. Щоб запобігти негативним наслідкам, рекомендується з'ясувати реальні інтелектуальні та емоційні можливості дошкільника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика батьківських оцінок і домагань "
 1. Оцінка за методом рис
  Широке поширення набула оцінка керівників за методом рис. В її основі - визнання впливу психологічних властивостей людини на характеристики його діяльності. До числа методик, заснованих на даному підході, відноситься бальна оцінка ступеня вираженості у керівників деякого набору ділових та особистісних якостей, оцінка тих рис, які найбільшою мірою корелюють з
 2. Введення
  Професійний психологічний відбір пов'язаний з теорією і практикою вимірювань в психології, що дозволяють аналізувати якісний і кількісні індивідуальні відмінності за психічним властивостям, здібностям, характеристикам поведінки і емоційним здібностям особистості. Психологічний вимір або психометрія виступає як методологічна область психології, що забезпечує нормативні
 3. Ефект респондента в оцінках емоційних і поведінкових проблем молодших школярів
  В даний час поширеність як клінічних, так і не клінічних форм емоційних і поведінкових порушень у дитячо-підліткової популяції набуває все більших масштабів: за різними оцінками від 10 до 24% дітей і підлітків у Росії і за кордоном страждають емоційними розладами або порушеннями поведінки (Олександрівський, 2000; Перре, Бауман, 2002; Меш , Вольф, 2003; Ігумнов,
 4. Методи дослідження
  Виходячи з методологічних посилок для вирішення поставлених завдань, було обрано такі методи та методики поглибленого теоретичного та емпіричного дослідження розглянутої проблематики: системний та структурно-діалектичний аналіз, порівняльно-історичний метод, метод контент-аналізу, метод експертних оцінок, включене і зовнішнє спостереження, напівструктуроване інтерв'ю, диференціал
 5. НАДІЙНІСТЬ ОКРЕМОГО ЗАВДАННЯ ТЕСТУ
  Надійність різнорідного тесту визначається із застосуванням методу надійності окремих завдань, обчисленням коефіцієнта Кьюдера-Річардсона (GFKuder, MWRichardson, 1937). Така надійність обчислюється за даними одноразового застосування тесту, але замість сумарних показників двох половин використовуються дані про виконання випробовуваними кожного завдання . Для повного розуміння обчислень наводимо
 6. Методика комплексної оцінки ефективності діяльності посадових осіб курсу (факультету) щодо зміцнення військової дисципліни
  Оцінка роботи командирів (начальників) щодо зміцнення військової дисципліни - це складова частина діяльності вищих командирів і органів управління. Вона є підсумком аналітико-оцінного процесу, в основі якого лежить всебічне вивчення фактів, що характеризують дисциплінарні зусилля конкретної посадової особи. Об'єктами оцінки (оцінюваними елементами) є: - по-перше,
 7. Розвиток самооцінки і її роль у формуванні особистості підлітка
  Ми вже говорили про вирішальну роль для розвитку дитини оцінки з боку оточуючих, особливо дорослих. Тільки наявність позитивної оцінки створює у дітей переживання емоційного благополуччя , що є необхідною умовою для нормального формування особистості. Разом з тим, як показало дослідження Е. А. Серебрякової [157], на підставі цієї оцінки, а також на підставі обліку результатів
 8. гибридологический МЕТОД Г. МЕНДЕЛЯ
  Гибридологический метод - це система спеціальних схрещувань для одержання гібридів з метою аналізу характеру успадкування ознак. Мендель об'єктом своїх експериментів вибрав рослина, що повністю відповідає поставленому завданню: воно мало надійний захист від сторонньої пилку під час цвітіння і володіло нормальної плодовитістю. Такими рослинами були різні сорти самозапилюватися
 9. ПОШУК НЕЗАЛЕЖНОГО ЗОВНІШНЬОГО КРИТЕРІЮ
  Найскладнішим і безперервним умовою валидизации є вибір критерію, незалежної від тесту заходи реального стану психічного властивості . Чим складніше досліджуване психічне властивість, тим ширше і узагальнень повинен бути критерій. Аналіз та інтерпретація тестових оцінок спирається на кількісне методи визначення критерію і є ключовим моментом, що визначає достовірність характеристик
 10. «Організація, основні методи і прийоми конфліктологічної дослідження у військових колективах »
  Навчальні питання: 1. Організація дослідження конфлікту. 2. Методи вивчення особливостей конфліктної взаємодії. Питання 1. Конфлікт пояснюється нескінченним безліччю характеристик, але лише частина цих характеристик має значення. Завдання , які вирішуються діагностикою: 1. Необхідність володіти методами та методиками оцінки конфлікту 2. Мати чітке уявлення про
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека