ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Методика роботи з військовослужбовцями, що мають відхилення у психічному здоров'ї

При виникненні в ході первинної бесіди і наступних спостережень у період навчання військовослужбовця в училище (проходження ним служби) або за даними наявної документації підозри про наявність у військовослужбовця яких психічних відхилень командир підрозділу направляє його до лікаря-невропатолога поліклініки училища для встановлення діагнозу, призначення лікування і, при необхідності , огляду на предмет визначення придатності до військової служби.

У разі необхідності військовослужбовець направляється лікарем-невропатологом поліклініки училища на консультацію до лікаря-психіатра. При напрямку військовослужбовця на консультацію до лікаря-психіатра представляється службова характеристика, в якій повинні бути докладно, причому у вигляді фактів, а не міркувань, викладені результати вивчення командиром підрозділу його ділових і морально-психологічних якостей, особливостей характеру, поведінки, взаємин, порушень військової дисципліни, конфліктів, їх причини, що приймалися заходи, що спостерігалися відхилення у психічному стані, думка командира про їх вплив на виконання службових обов'язків і про доцільність продовження навчання та військової служби.

Тільки лікар-психіатр здатний встановити діагноз психічного захворювання.

Підставами для госпіталізації в психіатричний стаціонар є наявність у військовослужбовця психічного розладу і висновок лікаря-психіатра про необхідність проведення обстеження або лікування в стаціонарних умовах або постанова прокурора або ухвала суду. Неприпустимо загрожувати військовослужбовцям відправкою в психіатричний стаціонар за будь дисциплінарний проступок.

У разі відсутності у військовослужбовця психічного захворювання, але при схильності до особистісних розладів подальшу роботу з військовослужбовцем здійснює психолог відділення виховної роботи училища, провідний психолог і психо-фізіолог групи профвідбору спільно з лікарями поліклініки училища.
На нього складається програма психологічної корекції, призначаються індивідуальні виховні заходи. Після їх закінчення проводиться повторне психологічне чи психофізіологічне дослідження. При відсутності позитивних результатів військовослужбовець направляється на повторне обстеження до лікаря-психіатра, який може рекомендувати обстеження в умовах психіатричного стаціонару з подальшим вирішенням питання про придатність до військової служби. У разі позитивних результатів психологічної корекції військовослужбовець продовжує виконання своїх службових обов'язків і навчання в училищі.

Джерелами нервово-психічної нестійкості можуть бути: перенесені захворювання менінгітом, енцефалітом; перенесена черепно-мозкова травма; вживання алкоголю; вживання наркотичних речовин; вживання токсичних речовин; сімейне неблагополуччя; розумова відсталість; психічні захворювання.

Методами виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю є вже відомі нам: спостереження; аналіз документів; аналіз незалежних характеристик; бесіда; тестування; аналіз результатів діяльності; медичне обстеження; експеримент; листування з рідними та близькими.

Методами профілактики нервово-психічної нестійкості є: співбесіда; відпочинок; емоційна розрядка; режим праці; психологічна релаксація; медична допомога; психотренінг; соціальна реабілітація; психодрама; адміністративні заходи; психологічна реабілітація; підтримка, підбадьорювання; аутотренінг; постійний контроль; професійна орієнтація і раціональний розподіл; вимогливість, рівна з іншими; періодичне тестування; індивідуальний підхід.

Необхідно постійно пам'ятати, що нервово-психічна нестійкість породжує: суїцидальні спроби; членоушкодження; самовільне залишення частини (місця служби); рукоприкладство; ухилення від виконання службових завдань; дратівливість; конфліктність; відхід у себе, замкнутість ; позерство; неиспол-Передачі по забудькуватості; сльозливість; неопору приниженням і образам.


Одним з найбільш прийнятних методів виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю (за винятком тестування за методикою «Прогноз») є спостереження. Спостереження в цьому аспекті ведеться за трьома напрямками.

Поведінкові реакції:

- підвищена неуважність;

- своєрідність рухових реакцій (рухи різкі, нескоординовані);

- нав'язливі дії (повтор дій і рухів, які не мають явного сенсу);

- загальмованість дій.

Емоційна сфера:

- нестриманість;

- тривожність;

- підвищена дратівливість;

- сумовитість;

- швидкі коливання настрою;

- бурхливі емоційні прояви (неприродний сміх, сльози без приводу).

Фізичний стан:

- швидка стомлюваність;

- втома.

За результатами спостереження щодо військовослужбовців, які отримали 1-2 факту прояви по 3 групам ознак, посилюється контроль. З військовослужбовцями, які отримали 3 і більше фактів прояви, проводиться діагностична бесіда. За результатами ана-лізу бесід проводиться тестування (або не проводиться) і приймається рішення про направлення військовослужбовця до фахівців групи професійно-психологічного відбору (психолога училища (частини) або до медичних фахівців).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика роботи з військовослужбовцями, що мають відхилення у психічному здоров'ї "
 1. Лекція. Психологічна корекція, 2012
  Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення
 2. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  Начальник пункту призначається, як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту. Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз
 3. Нервово-психічна нестійкість.
  Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 4. ц
  Цілісність сприйняття - особливість сприйняття, що полягає в відображенні об'єктів в сукупності їх властивостей при безпосередньому впливі на органи чуття; Ц.в. формується в предметній діяльності людини. Цілісний підхід - сукупність принципів вивчення психіки, свідомості і поведінки як цілісних феноменів. Ціннісні орієнтації - позитивні чи негативні значущості для
 5. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ ( сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу та збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 6. Обов'язки психолога полку (корабля 1 рангу) військової частини
  Психолог військової частини в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині , психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а зі спеціальних питань -
 7. Дипломна робота. Вплив екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців, 2007
  Агресія, адаптація, військовослужбовець, ставлення до природи, стрес, екологічна свідомість, екстремальна середу. Для проходження дійсної військової служби до лав Збройних сил призивається самий здоровий контингент молодих людей нашої країни. Це передбачає несення служби не тільки у звичайних, але і в екстремальних умовах життєдіяльності. Сучасні уявлення про психологічні і
 8. Обов'язки психолога батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних)
  Психолог батальйону (дивізіону, корабля 2 рангу і їм рівних підрозділів) у мирний і воєнний час несе відповідальність за психологічний стан особового складу, організацію і стан психологічної роботи в батальйоні; дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості особового складу, ефективність заходів, що проводяться в інтересах збереження психічного здоров'я
 9. Методика індивідуальної виховної роботи з військовослужбовцями частини
  Методика індивідуальної виховної роботи з військовослужбовцями
 10. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
 11. Теорія і практика запобігання та подолання відхилень у поведінці військовослужбовців
  Теорія і практика запобігання та подолання відхилень у поведінці
 12. Формовані знання, навички та вміння
  У результаті вивчення та отримання практичних навичок з дисципліни студент повинен: а) мати уявлення: - про сучасні досягнення в теоретико-методологічних і практичних питаннях військової психології та педагогіки; - про соціальні параметрах суспільства, які безпосередньо впливають на особовий склад військово-морських підрозділів. б) знати: - психологічні
 13. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії, 2010
  Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией. Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета даної роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической
 14. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок, 2010
  Теоретичну основу дослідження склали роботи Русалова В. М, Єгорової М. С., присвячені психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В . та ін, присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значущість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних і психологічних характеристик
 15. Додаток 3
  Обов'язки психолога військової частини Психолог військової частини відповідає за організацію і стан психологічної роботи у військовій частині, психологічний стан особового складу, дієвість роботи з підтримки психологічної стійкості і збереженню психологічного здоров'я військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира військової частини з виховної роботи, а але спеціальним
 16. Управління психічними станами військовослужбовців в специфічних умовах служби
  {foto8} Управління психічними станами військовослужбовців в бою є складною завданням, що включає в себе цілий комплекс таких питань, як попередження виникнення і припинення в бою негативних психічних станів, ліквідація їх наслідків у підрозділах і т.д. Управління психічними станами військовослужбовців здійснюється командирами різних рівнів з урахуванням інформації
 17. Обов'язки психолога частини
  (з наказу МО РФ 1995 р. № 226) Психолог полку (корабля 1 рангу) несе відповідальність за стан і організацію психологічної роботи в інтересах виховання особового складу, зміцнення його морально-психологічного стану і підтримки психологічної стійкості військовослужбовців. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи. Психолог
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека