ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Методика проведення роботи з добору кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів

На даному етапі роботу здійснюють відділення виховної роботи, група профвідбору, начальники курсів, курсові офіцери, командири навчальних груп, призначені з числа курсантів старших курсів, і старшини підрозділів. У процесі роботи:

1. Вивчаються:

- особисті справи абітурієнтів;

- зовнішній вигляд і вміння стежити за собою;

- поведінка в колективі:

а) зміст розмов з товаришами;

б) виконання вимог старших товаришів і командирів;

в) ставлення до виконання поставлених завдань;

г) організаторські здібності.

- Лідери з позитивною спрямованістю.

2. Складається:

- коротка характеристика абітурієнта на предмет його придатності до зарахування.

2 етап

Формування списків можливих кандидатів

на заміщення вакантних посад молодших командирів і їх поглиблене індивідуальне вивчення

На цьому етапі протягом проходження курсу початкової військової підготовки складаються списки кандидатів, в які включаються ються:

- особи, які мають військові звання прапорщиків, сержантів, рядових, що надійшли в училище з військ, пройшли підготовку в спецшколах або СВУ;

- особи, які мають середньо-технічну або незакінчену вищу освіту;

- особи, що заслуговують на увагу за результатами проведеного професійно-психологічного відбору та проведеного групою професійно-психологічного відбору дослідження «Лідер»;

- особи, рекомендовані курсовими офіцерами, старшинами підрозділів та командирами груп з числа курсантів старших курсів;

- особи, виявлені при вивченні відгуків товаришів.

Потім проводиться поглиблене вивчення особистих справ і социометрических даних кандидатів:

- утворення;

- сімейний стан;

- захоплення;

- стан здоров'я та фізичної підготовки;

- успішність;

- характер поведінки до надходження в училище;

- участь у громадському житті;

- відношення до шкідливих звичок.


Проводяться індивідуальні бесіди з кандидатами з метою:

- уточнення даних, наявних в особистих справах;

- виявлення думки кандидатів про перспективи служби та бажанні виконувати обов'язки молодших командирів;

- отримання додаткових відомостей про кандидата.

Результати вивчення особистих справ і співбесід з допомогою спеціальної таблиці (додаток 2) переводяться у бали і враховуються при складанні таблиці (додаток 1) із списком кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів.

3 етап

Тестування кандидатів з метою вивчення їх ціннісних орієнтацій і визначення організаторських і комунікативних здібностей

1. Кандидати проходять тестування за двома типами методик: а) ЦОЛ - ціннісні орієнтації особистості (додаток 3), б) КОС-1 - виявлення та оцінка організаторських і комунікативних здібностей (додаток 4).

2. Тестування проводять працівники групи професійно-психологічного відбору та психолог відділення виховної роботи.

3. Результати тестування заносяться в таблицю (додаток

1) відбору кандидатів.

4. По перших чотирьох розділах таблиці відбору кандидатів виставляється загальна оцінка, за якою визначаються кандидати, допущені до стажування на посадах молодших командирів (кандидати визначаються за найбільшою сумою набраних балів).

4 етап

Стажування відібраних кандидатів на передбачуваних посадах. Аналіз дій стажистів

На даному етапі, який проходить протягом польового виходу і першого місяця навчання, аналізуються наступні моменти:

- виконання заходів розпорядку дня;

- виконання обов'язків старшого команд при проведенні господарських робіт;

- виконання обов'язків старшого при проведенні самостійної підготовки;

- виконання обов'язків чергового по підрозділу;

- участь у громадському житті підрозділу;

- рівень відносин з товаришами по службі;

- поведінка в колективі, прояв організаторських здібностей та ініціативи;

- наявність бажання виконувати покладені на кандидата обов'язки.


5 етап

Проведення іспитів для кандидатів з метою з'ясування рівня їх готовності до виконання обов'язків молодших командирів та подання успішно склали іспит до присвоєння військового звання «молодший сержант»

На цьому етапі організується здача заліків кандидатами на посади молодших командирів. Склад комісії визначається начальником училища. До роботи комісії залучаються офіцери управління училища, факультетів і кафедр. Кандидати здають заліки з наступних дисциплін:

- Общевоинские Статути ЗС РФ;

- стройова підготовка;

- фізична підготовка.

Також враховується середній бал, отриманий кандидатом за результатами проведення польового виходу і за результатами першого місяця навчання.

Кандидати, які успішно склали заліки, представляються для присвоєння військового звання «молодший сержант» і призначаються наказом начальника училища на відповідну посаду молодшого командира.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика проведення роботи з добору кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів "
 1. Додаток 1
  Таблиця відбору кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів {foto9} Висновок комісії начальника училища про можливості подання кандидата на посаду молодшого командира з присвоєнням військового звання «молодший сержант». Примітка: графа «група профвідбору» заповнюється оціночними балами: - 1 група - 5 балів; - 2 група - 3 балів; - 3 група - 0
 2. Додаток 2
  Таблиця оцінки анкетних даних кандидатів на заміщення вакантних посад молодших командирів {foto10} Продовження таблиці оцінки анкетних даних кандидатів в сержанти
 3. Поняття про професійний психологічний відбір
  Сучасні Збройні сили Росії при вирішенні завдань комплектування військових частин і підрозділів, а також підготовки військових фахівців активно використовують можливості професійного психологічного відбору. При цьому у заходах з професійного психологічного відбору задіяні не тільки фахівці-психологи, а й командири військових частин і підрозділів. З практичної
 4. Додаток 3
  Методика ЦОЛ (ціннісні орієнтації особистості) Інструкція: Кандидату видається бланк відповідей і опитувальник з 30 питань (питання можуть зачитуватися, що не завжди доцільно, так як відповіді вимагають уваги). Відповіді на питання дані в трьох варіантах і позначені літерами А), Б), В). Необхідно прочитати всі три відповіді і вибрати тільки один, той, який на думку опитуваного найбільш
 5. профессіологіі як область соціальної практики
  Профессіологіческая практика, відображаючи комплексність і міждисциплінарний характер свого теоретичного підстави, відрізняється різноманіттям суб'єктів, рівнів її організації, напрямків і завдань професійної діяльності. Так, завдання професіографічного опису військових спеціальностей вирішуються Генеральним штабом, головними штабами видів Збройних Сил і родів військ,
 6. А.Н.Глушко. Основи психометрії, 1994
  Актуальність навчального посібника пов'язана з широким впровадженням психодіагностичних методик в практику відбору військових фахівців та роботи військових психологів, що вимагає освітлення і систематизації відомостей про адаптацію методик до конкретних умов їх застосування. Даний посібник з основ психометрії розраховане на військових психологів і фахівців професійного психологічного
 7. Суб'єкти профессіологіческой діяльності
  Суб'єкт (від латинського subjеctus - лежачий внизу, що знаходиться в основі) є носієм предметно -практичної діяльності і пізнання, джерелом активності, спрямованим на об'єкт. Суб'єкту протистоїть об'єкт - те, що не тільки є об'єктивною реальністю, а й перебуває в постійній взаємодії з суб'єктом, здійснюваному за допомогою різноманітних форм практичної і пізнавальної
 8. Методика аналізу стану військової дисципліни у підрозділі
  Аналіз стану військової дисципліни включає в себе комплекс питань, розглядаючи які, командир робить висновки:? про характер правопорушень;? про категорії військовослужбовців, які допустили порушення;? про обставини, при яких вчинено порушення дисципліни або проступок, пов'язаний з нечітким виконанням вимог військових статутів, наказів вищих командирів (начальників);
 9. Теоретичні основи і основні поняття військового професійного психологічного відбору
  Теорія військового професійного психологічного відбору та методологія його проведення базуються на досягненнях загальної та диференціальної психології, соціальної психології, психофізіології, нейропсихології, психіатрії. Така міждисциплінарність обумовлена ??складністю явищ психіки і в ряді випадків призводить до неоднозначності трактування понять і базових теоретико-методологічних положень, на
 10. Додаток 8
  Донесення про суїцидальній подію в за 200 р. (найменування військової частини) (дата) 1. Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2. Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3. Донесення за фактом самогубства військовослужбовця подається у строки, встановлені
 11. ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІЯ
  Професії і спеціальності виникли в історії людства в результаті суспільного розподілу праці. Відповідно до цього в суспільстві існують різні види і місця роботи, посади. Кожна така посада не тільки має традиційно склалося оснащення, обладнання,. Але і характеризується 'системою прав, обов'язків, норм поведінки, вимог до знань, навичок, культурі працівника.
 12. Мета медико-психологічної підготовки
  Метою є забезпечення психологічних умов підвищення ефективності діяльності космонавтів. Досягнення цієї мети здійснюється: - проведенням відбору кандидатів у космонавти, перспективних з психологічних властивостей і якостей, що забезпечує успішну професійну підготовку; - вдосконаленням професійно-значущих психологічних властивостей і якостей, що сприяють
 13. Передмова
  У навчальному посібнику розкриваються питання теорії і практики виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. У ньому викладені структура, зміст і методика виховання військовослужбовців у Збройних Силах РФ на базі сучасних досягнень загальної та військової педагогічної та психологічної наук. В основу книги покладені концепції всебічного розвитку особистості військовослужбовця в цілісному
 14. Методика вивчення індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців
  Індивідуально-виховна робота - це система цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу командира на свідомість, почуття і поведінку військовослужбовця з максимальним урахуванням вікових, соціальних, психологічних та інших особливостей особистості, умов служби, побуту та відпочинку. Вона допомагає: - виявити мотиви поведінки, ставлення кожного військовослужбовця до своїх обов'язків,
 15. Додаток 5
  Донесення про підсумки психологічної роботи в (найменування військової частини) за 200 р. (період) 1) Донесення адресується командиру військової частини та начальнику вищестоящого органу виховної роботи. 2) Донесення підписується заступником командира військової частини з виховної роботи. 3) Донесення представляється за підсумками зимового періоду навчання і за навчальний рік в
 16. ВИСНОВКИ
  Проектування процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх офіцерів спрямоване на вирішення основних завдань: надання цьому процесу оптимального характеру, забезпечення цілісності, організація підготовки в контексті майбутньої професійної діяльності, посилення практичної спрямованості навчання. На основі вивчення та узагальнення наявного досвіду, аналізу найбільш характерних
 17. Психолог в організації
  Найбільш затребувана послуга психолога - це відбір і підбір працівників на вакантні місця (або при ротації кадрів ) з урахуванням їх психологічної придатності до виконання планованої роботи. Інше завдання, тісно пов'язана з першою - це формування команди: підбір працівників, які психологічно максимально підходять один до одного і одночасно відповідають завданню, розв'язуваної підрозділом.
 18. Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004
  Дане навчально-методичний посібник призначений для командирів, офіцерів штабів, органів виховної роботи, військових (флотських) психологів. Сподіваємося, що матеріал, викладений у посібнику, озброїть посадових осіб частиною знань організації психологічної роботи у військах (силах), надасть практичну допомогу психолога батальйону, полку (корабля 1 рангу) в плануванні та проведенні заходів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека