ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу

Ефективність дій особового складу в бойовій обстановці, характер отримання ним бойових психічних травм, надання йому оперативної психологічної допомоги та проведення психологічних реабілітаційних робіт суттєво залежать від надійності методики прогнозування і розрахунку бойових психічних втрат. Для її здійснення у бойовій обстановці необхідно визначитися ключовими поняттями, до яких належать психічні захворювання у воєнний час, психогенії, бойові психічні травми, санітарні та тимчасові психічні втрати, бойовий шок, прогнозування психогенних втрат.

Психічні захворювання у воєнний час - це розлади психічної діяльності військовослужбовців, у виникненні та протіканні яких визначне значення мають стрес-фактори (психогенний фактор) бойової обстановки.

Психогенії - психічні захворювання, виникнення і протікання яких обумовлено, по-перше, впливом стрес-факторів бойової обстановки та, по-друге, психічною травмою, що виникають унаслідок дій цих факторів.

Бойові психічні утрати - це втрати особового складу, пов'язані з втратою боєздатності (повної або часткової) унаслідок психічної травми (розладу), викликаної стрес-факторами бойової обстановки, що травмують психіку.

Бойові психічні травми (психічні розлади) - це порушення психічної діяльності по об'єктивному відбитку дійсності під впливом факторів зовнішнього середовища (часткова утрата зору, пам'яті, слуху; неадекватне сприйняття і реакції; емоційний шок тощо).

Санітарні психологічні втрати - це повна втрата військовослужбовцями боєздатності внаслідок впливу на них факторів, що травмують психіку, відновлення якої потребує госпіталізації та лікування.

Тимчасові психологічні втрати - це короткочасна (від декількох хвилин до однієї доби) втрата воїнами боєздатності внаслідок впливу на них факторів, що травмують психіку, відновлення якої досягається наданням психологічної допомоги та проведенням заходів психологічної реабілітації без госпіталізації та лікування.

Бойовий шок - проста емоційна реакція, яка виникає через декілька годин або тижнів бойових дій середньої інтенсивності.

Прогнозування психогенних втрат - це процес аналізу боєздатності особового складу в сучасних моделях бойових дій.

Автор використовує методику прогнозування бойових психогенних втрат О.Блінова, яку він розробив у межах дисертаційного дослідження на кафедрі соціальної та військової психології в Київському військовому гуманітарному інституті (О.А.Блінов. Прогнозування психогенних втрат // Зб. наук. праць Київського військового гуманітарного інституту. - 1998. - № 1. - С. 9-15).

Прогнозування бойових психогенних втрат рекомендується проводити на двох рівнях: батальйон - полк, бригада і дивізія - корпус. На першому рівні застосовуються експрес-методи оцінки, на другому - відповідне програмне забезпечення ЕОМ з метою поглибленого аналізу прогнозу.

Прогнозування психогенних втрат можна розділити на два напрями.

Перший відображає фіксовані значення втрат у результаті бойової психічної травми. Безумовно, більшість військовослужбовців будуть підпадати під певний ступінь впливу стрес-факторів бойових дій, які травмують психіку. Психогенні втрати особового складу, що будуть брати участь у бойових діях, уже в перші дні становитимуть не менше 7-15% у загальній структурі санітарних втрат з їх наступним збільшенням у міру зростання інтенсивності та тривалості бойових дій. При цьому 70-80% цих втрат складуть особи з короткочасними та незначно вираженими психічними розладами.
Розрахунок психогенних втрат проводиться на базі математичних обчислень з урахуванням загальної чисельності особового складу підрозділів.

Другий напрям передбачає прогнозування на основі врахування відповідних умов бойової діяльності й може бути поданий трьома видами: табличним, змішаним та інтегративним. Табличне прогнозування можна проводити за допомогою таблиці (табл. 18.1). Наприклад, кадрові частини за перші три доби бою можуть понести втрати вбитими до 15-20%, психогенні втрати складуть до 20% особового складу.

Розрахунок змішаного виду складається із визначення показників за таблицею (табл. 18.2) та їх використання в подальшому при проведенні розрахунків за формулою:

V 1 + V2 + V3

Pps=----------------------------,

3 x K

де, Pps - загальні психогенні втрати в %;

V - психогенні втрати за видом бою і на який місцевості;

К - коефіцієнт, при розрахунках береться найбільший з вико-ристовуваних.Таблиця 18.1

Розрахунок можливих бойових психогенних втрат(в умовах оборони без застосування ЗМУ)Інтегративний підхід поєднує в собі початкову детермінованість важливих чинників, визначення їх числового значення і проведення відповідних розрахунків.

Зарекомендувала себе з позитивного боку в умовах армійської практики (командно-штабні навчання в Київського військового гуманітарного інституту зимою 1996 р., весною 1997 р. в Академії Збройних сил України) експрес-діагностика психогенних втрат в рамках змішаного підходу. Відповідно до методики, спочатку проводиться детермінація чинників, а в подальшому - розрахунок психогенних втрат за таблицею. Прогнозування психогенних втрат здійснюється на основі врахування ступеня впливу таких факторів.

1. Вплив бойової обстановки - це вид і характер бойових дій, їх інтенсивність, бойова техніка і зброя, що застосовується та ін.

2. Вплив противника - його вогнева потужність, характер ведення психологічних операцій та ін.

3. Стан противника - його бойова майстерність, адаптованість, фізична і психічна стомленість, МПС, бойовий досвід, боєздатність, захищеність, довіра до командування та ін.

4. Стан своїх військ - бойова майстерність, адаптованість, фізична і психічна стомленість, МПС, бойовий досвід, боєздатність, захищеність, довіра до командування та ін.

Таблиця 18.2

Психогенні втрати серед військовослужбовців у першому бою

(штат підрозділів 100%)5. Стан населення - ставлення населення до військ, його МПС, національно-бойові традиції тощо.

6. Умови місцевості, погода, час доби, пора року.

Оцінна шкала: 1-2 бали - вплив незначний; 3-5 балів - середній вплив; 6-7 балів - значний вплив (табл.18.3).

Таблиця 18.3

Оцінна шкала

Прогнозування бойових психогенних втрат проводиться за таблицями 18.4 і 18.5. При цьому місце бойових психогенних втрат у загальній їх структурі враховується таким чином:

Фізичні втрати

Становлять значний інтерес методики оцінки та прогнозування бойових психогенних втрат воїнів після ядерного удару. Запропоновані методики зроблені на основі вивчення наслідків бомбардування американцями японських міст Хіросіма і Нагасакі, стихійних лих, які схожі за своїм впливом на людину з ядерним ударом.


Таблиця 18.4

Прогнозування бойових психогенних втрат при веденні бойових дій за допомогою звичайних засобів збройної боротьби

Таблиця 18.5

Прогнозування бойових психогенних втрат при веденні бойових дій за допомогою за допомогою зброї масового ураження

Методика 1. Рівень потрясіння військовослужбовців визначається, виходячи з нормального розподілу (у % від тих, хто залишився живий). Вважається, що у 20% воїнів виникають слабкі психічні реакції, вони зберігають боєздатність. Для 60% військовослужбовців необхідно буде близько 2 год. часу на відновлення боєздатності; 10% втрачають боєздатність на період до 2 діб; 10% втрачають боєздатність на період більше 2 діб, частину з них потрібно госпіталізувати.

Методика 2 дозволяє кількісно оцінити бойові психогенні втрати військ у динаміці, залежно від часу, який пройшов після ядерного вибуху. При цьому використовуються такі показники:

а) тяжкі психогенні втрати (необхідна кваліфікована медична допомога, тобто госпіталізація);

б) тимчасові психогенні втрати, часткова втрата боєздатності (табл. 18.6).

Таблиця 18.6

Тимчасові психогенні втрати, часткова втрата боєздатності

Примітка:

1. Відсотки беруться від кількості людей, які залишилися живими.

2. Середній відсоток тимчасових психогенних втрат береться згідно з конкретною обстановкою, з урахуванням (фізичних) втрат особового складу.

Методика 3 дозволяє оцінити бойові психогенні втрати з врахуванням потужності ядерного вибуху, віддалення військового підрозділу (частини) від його епіцентру, розміщення військ на місцевості (в укріпленні або за прикриттям), ступеня підготовленості особового складу і часу, що минув після вибуху.

Частину боєздатного особового складу в часі після ядерного вибуху визначають за формулою:

D/t1/=I - [C/to/ + n/t1/],

де І - весь особовий склад військового підрозділу, частини;

C/to/ - безповоротні втрати в момент ядерного вибуху;

n/t1/ - психогенні втрати після вибуху.

У свою чергу, t1 визначається за формулою

n/t1/=d /to/ x b/t1/,

де, d /to/ - частка особового складу, що потрапив у зону морально-психічного ураження;

b/t1/ - частка особового складу, що втратив боєздатність у момент часу t1.

Радіус зон морально-психічного ураження залежить від потужності ядерності боєприпасів і виду розташування військ на місцевості. Він береться з табл. 18.7.Таблиця 18.7

Радіус зон морально-психічного ураженняЗначення коефіцієнта в t1 залежить від підготовленості особового складу і морально-психічних перевантажень (табл. 18.8).

Таблиця 18.8

Розрахунок значення коефіцієнта в (t1)« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу"
 1. Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу
  Ефективність дій особового складу в бойовій обстановці, характер отримання ним бойових психічних травм, надання йому оперативної психологічної допомоги та здійснення психологічних реабілітаційних робіт суттєво залежать від надійності методики прогнозування і розрахунку бойових психічних втрат. Для її здійснення у бойовій обстановці необхідно визначитися з ключовими поняттями, до яких належать:
 2. Зміст морально-психологічного забезпечення бойових дій
  Сукупність функціонально пов'язаних сил і засобів, комплекс заходів, які забезпечують процес формування та підтримки в особового складу військ (сил) і населення України високого МПС-у, реалізацію духовної складової бойового потенціалу Збройних сил України, складає систему МПЗ. Основними складовими цієї системи є цілі, задачі, зміст, принципи, форми, методи, суб'єкти та об'єкти МПЗ, результат.
 3. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 4. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 5. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  На основі аналізу викладеного матеріалу у підрозділі 2.2 можна зробити висновок про те, що локальні війни і збройні конфлікти мають не тільки військові, але й істотні морально-психологічні особливості. Це такі особливості : здійснення масованого інформаційно-психологічного впливу на війська і населення сторін, що протистоять, і світове співтовариство в цілому; різко збільшення психогенних
 6. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
 7. Основні напрями психологічного забезпечення
  Ряд цих проблем можуть бути оптимально зняті завдяки ефективній організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом
 8. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 9. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 10. Морально-психологічне забезпечення: вітчизняний і зарубіжний досвід
  Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчить про те, що у всі часи проблема МПЗ життєдіяльності військ відігрівала надзвичайно велику роль. Підтвердження цьому знаходимо в описах воєнних походів і перемог видатних полководців: Олександра Македонського, О.В.Суворова, Наполеона, М.І.Кутузова та ін. Наполеон, наприклад, підкреслював: "Фізична сила до духовної відноситься як один до трьох".
 11. Зміст і задачі психологічної роботи у військовій частині (підрозділі)
  "Психологічна робота у Збройних силах - це діяльність командирів, штабів, офіцерів виховних структур щодо формування і розвитку у військовослужбовців психічних якостей, які необхідні для введення бойових дій, виконання службових і навчально-бойових задач, а також щодо збереження їх психічного здоров'я; складова частина МПЗ життєдіяльності військ" [1, с. 413]. Аналіз психологічної роботи в
 12. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  Управління МПЗ здійснюється в загальній системі військового управління особисто командиром (начальником) через структури виховної роботи. Воно під час підготовки та ведення бойових дій повинно забезпечити повне використання морально-психологічного потенціалу своїх військ для виконання поставлених перед ними бойових завдань у встановлені терміни. Характер їх діяльності визначається наказами та
 13. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  Під час підготовки військовослужбовців до бойових дій, необхідно враховувати ті труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, створюються спеціально противником для досягнення в ньому перемоги. Їх усвідомлення, урахування і вміле застосування, як свідчить досвід колишніх війн і сучасних воєнних конфліктів, забезпечують успіх як окремих
 14. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 15. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 16. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека