Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу

Ефективність дій особового складу в бойовій обстановці, характер отримання ним бойових психічних травм, надання йому оперативної психологічної допомоги та здійснення психологічних реабілітаційних робіт суттєво залежать від надійності методики прогнозування і розрахунку бойових психічних втрат. Для її здійснення у бойовій обстановці необхідно визначитися з ключовими поняттями, до яких належать:

*психічні захворювання у воєнний час,

*психогенії,

*бойові психічні травми,

*санітарні та тимчасові психічні втрати,

*бойовий шок,

*прогнозування психогенних втрат.

Психічні захворювання у воєнний час - це розлади психічної діяльності військовослужбовців, у виникненні та перебігу яких провідне значення мають стрес-фактори (психогенний фактор) бойової обстановки.

Психогенії-психічні захворювання, виникнення і перебіг яких обумовлені, по-перше, впливом стрес-факторів бойової обстановки та, по-друге, психічною травмою, що виникають унаслідок дій цих факторів.

Бойові психічні втрати -це втрати особового складу, пов'язані з втратою боєздатності (повної або часткової) внаслідок психічної травми (розладу), викликаної Стрес-факторами бойової обстановки, що травмують психіку.

Бойові психічні травми (психічні розлади) - це порушення психічної діяльності воїна під впливом факторів зовнішнього середовища (частикова втрата зору, пам'яті, слуху; неадекватне сприйняття і реакції; емоційний шок тощо).

Санітарні психологічні втрати - не повна втрата воїнами боєздатності внаслідок впливу на них факторів, що травмують психіку, відновлення якої потребує госпіталізації та лікування.

Тимчасові психологічні втрати - це короткочасна (від декількох хвилин до однієї доби) втрата воїнами боєздатності внаслідок впливу на них факторів, що травмують психіку, відновлення якої досягається наданням психологічної допомоги та здійсненням заходів психологічної реабілітації без госпіталізації та лікування.

Бойовий шок- проста емоційна реакція, яка виникає через декілька годин або тижнів після бойових дій середньої інтенсивності.Прогнозування психогенних втрат - це процес аналізу боєздатності особового складу в сучасних моделях бойових дій.

Нами використовується методика прогнозування бойових психогенних втрат Олега Блінова, яку він розробив у межах дисертаційного дослідження на кафедрі соціальної та військової психології в Київському військовому гуманітарному інституті [10, с 9-15].


Прогнозування бойових психогенних втрат рекомендується здійснювати на двох рівнях: батальйон - полк, бригада і дивізія - корпус. На першому рівні застосовуються експрес-мєтоди оцінювання, на другому - відповідне комп'ютерне програмне забезпечення з метою поглибленого аналізу прогнозу.

Прогнозування психогенних втрат можна розділити на два напрями.

Перший напрям відображає фіксовані значення втрат у результаті бойової психічної травми. Безумовно, більшість військовослужбовців будуть підпадати під певний ступінь впливу стрес-факторів бойових дій, які травмують психіку.

Психогенні втрати особового складу, що братимуть участь у бойових діях, уже в перші дні становитимуть не менше 7-15 % у загальній структурі санітарних втрат з їх наступним збільшенням у міру зростання інтенсивності та тривалості бойових дій. При цьому 70-80 % цих втрат складуть особи з короткочасними та незначно вираженими психічними розладами.Табл. 15-1.

Розрахунок можливих бойових психогенних втрат (в умовах оборони без застосування ЗМУ)

Розрахунок психогенних втрат провадиться на базі математичних обчислень із врахуванням загальної чисельності особового складу підрозділів.

Другий напрям передбачає прогнозування на основі врахування відповідних умов бойової діяльності й може бути поданий трьома видами: табличним, змішаним та інтегративним. Табличне прогнозування можна провадити за допомогою таблиці (табл. 15-1). Наприклад, кадрові частини за перші три доби бою можуть понести втрати вбитими до 15-20 %, психогенні втрати складуть до 20 % особового складу.

Розрахунок змішаного виду складається із визначення показників за таблицею (табл. 15-2) та подальшого їх використання при здійсненні розрахунків за формулою (15-1):Pps=V1 + V2 + V3 / 3 * K (15-1)

де Рps - загальні психогенні втрати, у %;

V - психогенні втрати за видом бою і місцевості;

К - коефіцієнт; при розрахунках береться найбільший з використовуваних.Інтегративний підхід поєднує в собі початкову детермінованість важливих чинників, визначення їх числового значення і здійснення відповідних розрахунків.

З позитивного боку зарекомендувала себе в умовах армійської практики (командно-штабні навчання Київського військового гуманітарного Інституту взимку 1996 p.
, навесні 1997 р. в Академії Збройних сил України) експрес-діагностика психогенних втрат в рамках змішаного підходу. Відповідно до методики спочатку провадиться детермінація чинників, а в подальшому - розрахунок психогенних втрат за таблицею. Прогнозування психогенних втрат здійснюється на основі врахування ступеня впливу таких факторів.

1. Вплив бойової обстановки - це вид і характер бойових дій, їх інтенсивність, бойова техніка і зброя, що застосовується, та ін.

2. Вплив супротивника - його вогнева потужність, характер ведення психологічних операцій та ін.

3. Стан супротивника - його бойова майстерність, адаптованість, фізична і психічна стомленість, морально-психологічний стан, бойовий досвід, боєздатність, захищеність, довіра до командування та ін.

4. Стан своїх військ - бойова майстерність, адаптованість, фізична і психічна стомленість, морально-психологічний стан, бойовий досвід, боєздатність, захищеність, довіра до командування та ін.

5. Стан населення - ставлення населення до військ, його морально-психічний стан, національно-бойові традиції тощо.

6. Умови місцевості, погода, час доби, пора року.

Значний інтерес становлять методики оцінки та прогнозування бойових психогенних втрат воїнів після ядерного удару. Запропоновані методики зроблені на основі вивчення наслідків бомбардування американцями японських міст Хіросіма і Нагасакі, стихійних лих, схожих за своїм впливом на людину з ядерним ударом.

Методика І. Рівень потрясіння військовослужбовців визначається виходячи з нормального розподілу (у % від тих, хто залишився живий). Вважається, то у 20 % воїнів виникають слабкі психічні реакції, вони зберігають боєздатність. Для 60 % військовослужбовців необхідно буде близько 2 год. на відновлення боєздатності; 10 % втрачають боєздатність на період до 2 діб; 10 % втрачають боєздатність на період більше 2 діб, частину і них потрібно госпіталізувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу"
 1. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  Певний Інтерес для розвитку системи МПЗ у Збройних силах України має вивчення досвіду його організації під час роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській Республіці. В листопаді 1994 р. Президент і Уряд Російської Федерації ухвалили рішення про використання частин і з'єднань Південнокавказьського військового округу (ПКВО) для роззброєння незаконних збройних формувань у Чеченській
 2. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
  Психіка кожного воїна унікальна. її неповторність пояснюється як особливостями соціальних зв'язків і контактів, так і особливостями біологічної та фізичної будови й розвитку організму. До біологічно зумовлених підструктур особистості належать темперамент, а також статеві і вікові властивості психіки. Темперамент - сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей воїна, які
 4. Основні напрями психологічного забезпечення
  Ряд цих проблем можуть бути оптимально зняті завдяки ефективній організації психологічного забезпечення підготовки і ведення бойових дій, яке має на меті досягнення мораль но-психологічної переваги над протиборчою стороною, підтримку високої боєздатності військ і духовної стійкості населення. Це досягається узгодженими за завданнями, місцем і часом, здійсненими за єдиним задумом і планом
 5. Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
  У процесі підготовки особового складу до бойових дій необхідно враховувати труднощі, що мають місце у сучасному бою. Ці труднощі, які можна назвати психологічними факторами бою, спеціально створюються супротивником для досягнення в ньому перемоги. Як свідчить досвід колишніх війн, сучасних воєнних конфліктів і контр терористичних операцій, їх усвідомлення, урахування і вміле застосування
 6. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  Нормативно проблема психологічного забезпечення була піднята і поставлена на рівень державної справи у Концепції виховної роботи в Збройних силах та інших військових формуваннях України. Окремі її аспекти під час ведення бойових дій були уточнені у Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки і ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України (затверджена наказом міністра оборони
 7. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
 8. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 9. Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
  Багатий позитивний досвід у сфері психологічного забезпечення мають деякі іноземні країни. Найбільш організовано і цілеспрямовано до цієї справи ставляться у Збройних силах США, де ця проблема протягом XX ст. вважається пріоритетною державною справою і ґрунтується на наукових засадах. Ще до Першої світової війни у США була створена Рада з питань використання психології у військовій справі, що
 10. Органи психологічних операцій в армії США
  Для організації і ведення «психологічних операцій» у мирний І воєнний час у збройних силах США є відповідний апарат. Рішення з основних питань розвитку потенціалу військових «психологічних операцій», застосування їхніх сил і засобів для досягнення мети воєнно-політичного курсу США ухвалює Президент держави на підґрунті рекомендацій Ради національної безпеки, Міністерства оборони, Комітету
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека