Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
В.В.Ягупов. Морально-психологічне забезпечення, 2002 - перейти до змісту підручника

Методика планування та організації виконання запланованих заходів

Методика планування виховної роботи включає ряд етапів:

1. Вивчення керівних документів та усвідомлення вихідних даних для планування. А саме:

стан виконання завдань бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки за минулий період;

оцінка МПС-у особового складу та стану військової дисципліни;

оцінка ефективності системи виховної роботи у минулому періоді;

стан виховної роботи з різними категоріями військовослужбовців;

рівень задоволення духовних та соціальних потреб військовослужбовців;

вимоги керівних документів щодо організації бойової підготовки та виховної роботи;

завдання військових частин, підрозділів на наступний навчальний рік, період навчання;

вказівки старших начальників;

особливості навчального року, періоду навчання;

заходи, які проводяться старшими начальниками, побажання підлеглих командирів (начальників) та інші.

2. Визначення загальної мети та пріоритетних напрямів у організації виховної роботи на певний період, форм та методів виховної роботи, заходів, які доцільно провести з метою ефективного впливу на вирішення завдань бойової й мобілізаційної готовності, бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів, термінів проведення заходів та виконавців та ін.

3. Узгодження заходів, які плануються, та термінів їх проведення зі старшим начальником. З метою організації виконання плану здійснюють:

ознайомлення з планом усіх командирів підрозділів;

доведення до виконавців завдань та обов'язків щодо проведення запланованих заходів;

розпорядчу діяльність;

методичну допомога виконавцям у підготовці до проведення заходу;

координацію, встановлення та підтримання взаємозв'язків між виконавцями щодо проведення запланованого заходу;

облік та аналіз проведених заходів, оцінку їх ефективності та впливу на вирішення завдань, які стоять перед військовою частиною, підрозділом;

контроль за організацією і проведенням виховних заходів і надання своєчасної допомоги;

визначення заходів щодо усунення недоліків в організації виховної роботи, внесення змін та доповнень до плану виховної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика планування та організації виконання запланованих заходів"
 1. Основні напрями виховної роботи в Збройних силах України
  методик їх використання; забезпечення зразковості офіцерів, усього особового складу під час виконання навчально-бойових завдань, бойового чергування, бойової та вартової служби, службово-бойової діяльності; виховання у особового складу бережливого ставлення до навчально-матеріальної бази, бойової техніки, озброєння, їх майстерного застосування; науковий аналіз та впровадження в практику
 2. Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання
  планування заходів МПЗ під час підготовки та проведення навчань (розробка тактичних та організаційно-методичних документів); 2) підготовку керівництва та посередницького апарату з проблем МПЗ. 3) підготовку відділення виховної роботи, офіцерів структур виховної роботи, особового складу частини до виконання поставлених завдань. З метою якісної організації МПЗ у період підготовки та
 3. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій
  методика і процедура використання засобів, сил і можливостей. Всі ці елементи приводить у певну систему методика, тобто докладний і чіткий алгоритм організації та проведення конкретних заходів МПЗ. Вона передбачає: планування МПЗ конкретного виду бойових дій; докладне з'ясування принципів, змісту, прийомів, способів і засобів його реалізації; чітке визначення основних етапів, часу
 4. Характеристика розділів етичного кодексу психолога
  методики лише проходять випробування (з дозволу контрольних органів Товариства), психологи, проводячи експеримент з обмеженим контингентом досліджуваних, попереджають їх про застосування неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій недостатній рівень оволодіння ними. 2.3. Психолог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана ним самим або містить істотний власний
 5. Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
  планування бойових дій і необачність призвели до невиправданих втрат у 131 ОМСБР І 81 МСП у живій силі і бойовій техніці. Психічні втрати в 131 ОМСБР склали 58 % особового складу, які потребували психологічної корекції, у тому числі 45 % - уваги психотерапевта. Із загального числа легкопоранених 20 % були готові знову повернутися в підрозділ. Можна констатувати, що реальні труднощі й перші
 6. Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
  методиками надання самому собі та іншим психологічної допомоги; - реабілітаційна робота з вошами, які скоїли певні порушення військової дисципліни, мали девіантну поведінку, мають особистісні проблеми тощо; - протидія негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад тощо. Аналіз психологічної роботи в частині (підрозділі) доцільно провадити в єдності з аналізом
 7. Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
  планування відповідних заходів, підтримки здорового морально-психічного стану особового складу, згуртування військових підрозділів, поліпшення військової дисципліни й правопорядку. Отже, психологічна робота у військовій частині й підрозділі спрямована на оптимізацію психологічних умов життєдіяльності особового складу, які сприяють підвищенню ефективності функціонування психіки
 8. Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі
  організації навчально-виховного процесу, служби військ, нормальної життєдіяльності особового складу; - мають місце факти приховування правопорушень або ухвалені за ними рішення не відповідають визначеним законами та іншими правовими актами заходам відповідальності осіб. (Прихованим вважається злочин, який через невиконання, незалежно від цілей та мотивів, відповідними посадовими особами не був
 9. Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
  планування бойових дій і необачність призвели до невиправданих втрат у 131 омсбр і 81 мсп у живій силі і бойовій техніці. Психічні втрати в 131 омсбр склали 58% особового складу, які потребували психологічної корекції, у тому числі, 45% - увазі психотерапевта. Зі загального числа легкопоранених 20% були готові знову повернутися в підрозділ. Можна констатувати, що реальні труднощі й перші
 10. Організація і порядок планування виховної роботи у частині (підрозділі)
  планування: Науковість. Планування виховної роботи повинно спиратися на наукові теорії в організації управління соціально-психологічними процесами у військових колективах, знання в області військової соціології, педагогіки та психології. Особистісна спрямованість виховних заходів. Основні виховні заходи мають бути спрямовані до особистості вихованця, викликати у нього позитивні почуття,
 11. Особливості планування МПЗ навчально-бойових завдань
  організації та практики водіння і експлуатації машин, умов і правил виконання вправ, особливостей водіння в день і в ніч. Під час відпрацювання задач захисту від ЗМУ особливу увагу доцільно приділити глибокому вивченню воїнами бойових його характеристик і уразливих факторів евентуального противника, роз'ясненню заходів захисту від неї, а також вихованню у особового складу твердої впевненості у
 12. Визначення, зміст та основні напрямки морально-психологічного забезпечення бойового чергування
  методики, форми, прийоми, способи) впливу на свідомість, підсвідомість, емоційно-почуттєву, вольову і мотиваційну сфери та поведінку військовослужбовців, захист їх духовних, психічних, психофізіологічних і фізичних якостей, реабілітації тих, хто отримав психогенні розлади; органи виховної роботи, посадові особи виховних структур та інші посадові особи об'єднань, з'єднань, військових частин та
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека