ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Під ред. В.Є. Клочко. Вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Методика визначення самооцінки дошкільника

Теоретична і практична значимість вивчення самосвідомості, включаючи різні аспекти самоставлення і усвідомлення свого місця в системі соціальних зв'язків , настільки велика, що визначила необхідність використання цієї методики для діагностики самооцінки дитини.

Дитині пропонуються шість вертикальних відрізків однакової довжини. Можна використовувати замість відрізків драбинку з п'яти сходинок (методика В.Г. Щур [21]), де верхня сходинка - позитивна оцінка, а нижня - негативна. Просять відзначити хрестиком на кожному відрізку своє місце «серед всіх людей» за рівнями відповідно «здоров'я», «розуму», «характеру», «щастя», «краси», «доброти». Вважається, що відмічені значення характеризують загальну задоволеність - «щастя» та приватні самооцінки - «здоров'я», «розум», «характер», «краса», «доброта».

Для дошкільника сприятливі завищені самооцінки з різних позицій по всіх рівнях (найрозумніший, найкрасивіший ...). Низькі самооцінки характеризують наявність внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів у дитини.

Після виконання цього завдання дитина відзначає умовним позначенням (кружечком, зірочкою, хрестиком іншого кольору і т.п.) своє місце за рівнями з позиції мами, тата, вихователів, дітей. Якщо інші значущі люди (на думку дитини) оцінюють його так само, як він оцінив себе або дають більш високу оцінку, - дитина захищена психологічно, емоційно благополучний.


Можна додавати або змінювати назви рівнів (наприклад: великий - маленький ...).

Методика використовується для зіставлення її результатів з оцінкою даної дитини з боку сім'ї та вихователів дитячого садка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика визначення самооцінки дошкільника "
 1. Результати дослідження та їх інтерпретація
  Дослідження проводилося зі студентами - психологами п'ятого курсу Новосибірського державного педагогічного університету в 2010 р. Кількість піддослідних становить 55 осіб, з них 4 юнаки та 51 дівчина. Вік випробуваних від 21 до 23 років. На першому етапі дослідження, метою якого було виявлення рівня професійної спрямованості випробовуваних з використанням методики Т. Д.
 2. Дипломна робота. Взаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів, 2012
  Теоретичний аналіз класичного рівня. Математична обробка експериментальних даних дуже високого рівня Введення Психологічна характеристика професійної спрямованості Теоретичний аналіз проблеми професійної спрямованості в психологічній літературі Співвідношення понять професійна спрямованість, професійне самовизначення і професійна
 3. Питання до іспиту
  1. Предмет, завдання і актуальні проблеми психології розвитку та вікової психології. Соціально-історична природа віку. 2. Методологія, методи і стратегії дослідження у віковій психології. 3. Принцип розвитку в психології і проблема детермінант психологічного розвитку людини. 4. Культурно-історична концепція вікового розвитку Виготського Л.С. Структура і динаміка
 4. Програма психологічного дослідження екологічної свідомості військовослужбовців
  Збір отриманих результатів соціально-психологічного дослідження було проведено в 25 пожежної частини 6 ОГПС міста Тула в період з 01.03.2007 р. по 15.05.2007 р. В якості експериментальної групи виступили співробітники 25 пожежної частини 6 ОГПС міста Тула в кількості 20 осіб, в якості контрольної групи виступили курсанти 5 курсу Тульського артилерійського училища в кількості 20 чоловік.
 5. Дитяча особистість
  Умови життя дошкільника, зміна вимог до нього з боку дорослих, зростаючі можливості пізнання, а також зміна типу провідної діяльності ускладнюють і структуру особистості дитини. Початок формування особистості пов'язують з з'являтимуться і розвиваються на всьому протязі дошкільного віку супідрядності (ієрархії) мотивів. В якості мотивів можуть виступати і зміст самої
 6. Програма дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп
  Вибірка: складає 3 групи: 12 осіб - офіцерська група (офіцери, відслужили в РДГ 3 і більше років) і 12 осіб - змішана група (2 офіцери, які відслужили від 2 до 4 років і 10 солдатів строкової служби (1-1,5 р.) - експериментальні, і 12 осіб - службовці ЧОП - контрольна група .. Всі випробовувані - чоловіки. Вік: група № 1 - 25-35 років, група № 2 - 19-35 років, група № 3 - 25-35 років. Для
 7. Особливості спілкування
  Особливу логіку розвитку в дошкільному віці має спілкування дитини і дорослого. Встановлено, що при нормальному розвитку протягом дошкільного віку змінюються три форми спілкування дитини і дорослого, для кожної з яких характерно специфічний зміст. У молодшому дошкільному віці, як і в ранньому дитинстві, основний виступає ситуативно-ділова форма спілкування. Дитина сприймає
 8. Теми рефератів
  1. Новоутворення дитячого віку та умови їх виникнення. 2. Прояви кризи 1 року і особливості спілкування з дитиною в цей період. 3. Стадії та умови розвитку предметної діяльності в ранньому віці. 4. Передумови та особливості мовного розвитку в дитячому і ранньому віці. 5. Розвиток рухової активності дитини в ранньому віці. 6. Витоки розвитку
 9. дошкільного віку
  (з 3 до 7 років) Рухові функції. У цей період відбувається подальше вдосконалення рухових функцій. Рухи стають все більш координованими, чому в істотній мірі сприяє ігрова діяльність. Однак координація рухів у дошкільнят носить менш досконалий характер, ніж у більш старших дітей і дорослих. Тільки до 7 років діти починають упевнено виконувати
 10. Методи дослідження
  1 . Теоретичні: аналіз літератури, моделювання загальних і приватних гіпотез дослідження та проектування результатів і процесів їх досягнення на різних етапах пошукової роботи, аналіз міжнародних документів; узагальнення та синтез, метод моделювання. 2. Емпіричні: опитувальному-діагностичні (анкетування, опитування, бесіди) , експертна оцінка, контент-аналіз семантичних просторів,
 11. Результати дослідження психологічних особливостей агресивності військовослужбовців розвідувально-диверсійних груп
  Були проведені дослідження з вищевказаним методам дослідження. Отримані результати наочно представлені нижче. Результати стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості Сімлі Умовні позначення: 1 група - офіцерська (складається з кадрових офіцерів); 2 група - змішана (складається з 2 офіцерів і 10 солдатів строкової служби); 3 група - службовці ЧОП
 12. Методи дослідження
  Для реалізації поставлених завдань і перевірки гіпотез застосовувався комплекс взаємодоповнюючих методів. У процесі дослідження застосовувалися такі загальнонаукові методи: - теоретичний аналіз наукових робіт, що відображають стан вивченості проблеми професійного становлення особистості; - акмеологічний аналіз, що дозволяє обгрунтувати сутнісну характеристику професійного становлення
 13. Методи дослідження
  Основні методи дослідження включали 1) загальнонаукові: системний аналіз, моделювання, номотетики-ідеографічний аналіз, проектування, екстраполяція, теоретичний аналіз; 2) комплекс психологічних і акмеологічних методів, об'єднаних у рамках констатуючого і формуючого експерименту; 3) методи, розроблені в рамках компоненціального підходу: опитування, спостереження, інтерв'ю,
 14. Визначення викидів забруднюючих речовин від допоміжних виробництв
  Викиди забруднюючих речовин від допоміжних виробництв визначаються за даними прямих вимірювань за методиками, включеним в "Перелік методик вимірювання концентрації забруднюючих речовин" у викидах промислових підприємств, допущених до застосування "або розрахунковим шляхом за методиками, включеним до "Переліку методичних документів з розрахунку виділень (викидів) забруднюючих речовин в
 15. Вплив самооцінки на процес становлення сенсу життя старшокласників
  Важливу роль у самовизначенні особистості відіграє процес усвідомлення нею мети і сенсу життя. Розуміння сенсу життя можна вважати одним з основних критеріїв особистісного самовизначення (Сафін, Ніконов, 1984), а наявність інтересу до сенсу життя і його активне обговорення можна розглядати як один з параметрів, що визначають активно йде процес самовизначення (Гінзбург, 1996). Особливу
 16. Роль вольових дій у поведінці дошкільника
  Виникнення волі як управління поведінкою. Дошкільний вік є віком виникнення волі як свідомого управління своєю поведінкою, своїми зовнішніми і внутрішніми діями. У дитини в процесі виховання і навчання, під впливом вимог дорослих і однолітків формується можливість підпорядковувати свої дії тієї чи іншої задачі, домагатися досягнення мети, долаючи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека