ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Методика непрямої оцінки згуртованості підрозділу

Як показують експериментальні дослідження, через два місяці після приходу новачків у підрозділ доцільно проаналізувати неформальну структуру відносин з тим, щоб внести необхідні керуючі впливи для згуртування колективу. Наступний зручний момент для вивчення сформованих відносин з молодими воїнами з'являється до 5-го місяця їх служби, коли виникає необхідність підбирати з цього контингенту кандидатури для формування нових складів розрахунків та з метою забезпечення розвитку колективу.

Істотно характеризують процес згуртування ситуації, в яких проявляється несправедливе ставлення до молодих солдатам з боку деяких військовослужбовців (крім того, такі відносини можуть бути і між окремими сержантами і солдатами). Тому для виявлення рівня згуртованості підрозділу можна провести опитування військовослужбовців підрозділу на предмет сприйняття внутрішньоколективних відносин.

Опитувальний лист може мати наступний вигляд:Шановний товариш!

При відповіді на наступні питання дайте оцінку за 5-бальною системою (5 балів - найвища оцінка, 1 - нижча).

1. Оцініть відносини між членами колективу (розрахунку).

2. Оцініть відносини між солдатами і сержантами вашого підрозділу.

3. Чи вважаються з Вашою думкою в колективі?

4. Чи вважаєте Ви, що кожен військовослужбовець може висловити свою думку з усіх питань життя колективу?

Індивідуальний коефіцієнт сприйняття внутрішньоколективних відносин може бути обчислений як відношення суми фактичних оцінок максимально можливого (в даному випадку - 20).

Колективний коефіцієнт сприйняття відносин у підрозділі може бути розрахований як середньоарифметична величина від індивідуальних коефіцієнтів.

Характеристику згуртованості дають і суб'єктивні оціночні думки військовослужбовців про службу в даному підрозділі. Тому досліднику важливо отримати дані про задоволеність службою в підрозділах частини і провести порівняльний аналіз.

Інформація може бути отримана в результаті проведення опитування за таким варіантом анкети:

Шановний товариш!Поставте знак «+» у відповідній графі, відповідаючи на запитання:

Хотіли б Ви продовжувати службу далі в своєму підрозділі? (Своє прізвище можете не вказувати).


Очевидно, що ствердну відповідь характеризує задоволеність військовослужбовця своєю службою, негативний - незадоволеність, а в разі утруднення при відповіді на питання - часткову задоволеність.

Отримавши порівняльні дані за частину, дослідник виробляє пропозиції командуванню і визначає першочергові об'єкти подальшої роботи, з тим, щоб з'ясувати причини незадоволеності окремих військовослужбовців і дізнатися їх побажання щодо перспектив своєї служби. При цьому з'являється можливість сформулювати конкретні рекомендації командирам підрозділів.

Таким чином, соціометричний метод, методика експрес-аналізу взаємовідносин у малій групі, методика непрямої оцінки згуртованості підрозділу, інші методи можуть надати офіцерові істотну допомогу в отриманні інформації, необхідної для прийняття обгрунтованого рішення по регулюванню взаємовідносин в військовому колективі, вдосконаленню його морально-психологічного клімату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика непрямої оцінки згуртованості підрозділу "
 1. Структура сучасної психології
  Сучасна психологія являє собою досить розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різними областями практики. В якості підстави класифікації галузей психології може бути обрана психологічна сторона: 1) конкретної діяльності, 2) розвитку, 3) відносини людини (як суб'єкта розвитку і діяльності) до суспільства
 2. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 3. Форми індивідуальної та групової роботи психолога
  Військовий психолог може використовувати в цілях надання психологічної допомоги різні методи індивідуальної та групової роботи *. При цьому вирішуються відповідні цілі та завдання: вивчення особистості клієнта, його емоційного реагування, мотивації, системи відносин, виявлення причин, що сприяють як виникненню, так і збереженню особистісних проблем; досягнення у клієнта усвідомлення
 4. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ : СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ
  Поняття реабілітація (відновлення) багатьма розглядається як "третинна профілактика", розуміючи, одночасно, під первинною профілактикою - попередження захворювань, а під вторинною - лікування хвороби. Розглядаючи сутність даного поняття, і кажучи про процес реабілітації військовослужбовців, які отримали психічні травми, правомірно, на наш погляд, розрізняти такі різновиди
 5. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 6. ОЦІНКА ветеринарних служб
  Стаття 3.2.1. Загальні положення 1. Оцінка Ветеринарних служб є важливою частиною будь-якої процедури аналізу ризику, яку на законній підставі проводить країна, встановлюючи свої національні правила санітарного / / зоосанітарного контролю обов'язкові для ведення міжнародної торгівлі тваринами, тваринницькою продукцією, генетичним
 7. Види компенсацій і порядок їх надання
  Відповідно до статті 225 Трудового кодексу республіки Білорусь працівник, зайнятий на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці у підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці,
 8. Історія розвитку санітарної охорони грунту. Показники, що характеризують основні властивості грунту, їх гігієнічне значення
  В історії гігієни найдавнішими профілактичними заходами з охорони здоров'я людей були заходи, спрямовані на санітарну охорону грунту. У той час люди ходили босоніж, спали на землі або в земляних укриттях, дихали грунтовим повітрям, пили грунтову воду і, нарешті, харчувалися продуктами, вирощеними на грунті. Проблема впливу грунту на здоров'я людей цікавила людство з
 9. Ефективність охорони здоров'я. Визначення ефек-тивності в охороні здоров'я
  Поняття ефективності медичної допомоги не слід ототожнити-лять із загальноекономічною категорією ефективності, з відповідними по-казниками у сфері матеріального виробництва. В охороні здоров'я навіть при застосуванні самого кваліфікованої праці і використанні сучасної медичної техніки може бути «нульовий» і навіть «негативний» результат. Показники ефективності
 10. Система реєстрації та обліку в лікувально-профілактичних установах
  Поліклініка - це ЛПУ, в якому надається медична допомога хворим, які приходять, а також хворим на дому. Міська поліклініка будує свою роботу за територіальним принципом - для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, що проживає в районі її діяльності, і за цеховою (виробничому) принципом - прикріпленим працівникам промислових підприємств, будівельних
 11. Якість процесу, структури і результату в медицині
  Системний аналіз У наш час багато фахівців з управління охороною здоров'я в Росії погано знають споживачів, в т.ч. пацієнтів, платників податків та ін Знання і розуміння споживачів продукції (послуг) ЛПУ повинні купуватися в ході осмисленого діалогу з ними і інформація повинна проникати на всі рівні медичних установ, які прагнуть задовольнити потреби споживачів.
 12. Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
  Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 13. Загальні підходи до стандартизації в охороні здоров'я
  Концепції стандартів або еталонів якості медичної допомоги населенню лежать в основі методів аналізу КМП. Стандарти можуть бути виражені по-різному, і мати достатню кількість модифікацій залежно від того, які елементи (компоненти, аспекти, параметри і т.д.) системи медичної допомоги вимірюються, в якій черговості, яким чином, як і взаємозв'язок між тим, що вимірюється, і тим, що
 14. Причинно-наслідкові зв'язки забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. Регіональні особливості
  Далекий Схід Росії відноситься до тих регіонів, які найбільше постраждали від економічної кризи першої половини 1990-х рр.., Регіональна система охорони здоров'я серйозно ослабла. Виникла загроза порушення загальної доступності медичного обслуговування, і керівництво суб'єктів РФ ДВФО і ринкові реформатори її ясно усвідомлювали. При розробці реформ завдання забезпечити населення регіону
 15. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 16. Диспансеризація як метод діяльності лікувально-профілактичних установ
  МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити організаційні основи диспансеризації населення. Вміти формулювати завдання диспансеризації, зміст роботи всіх підрозділів лікувального закладу з організації диспансеризації дорослого населення, дітей, вагітних жінок і гінекологічних хворих. Оволодіти методикою обчислення та аналізу показників диспансеризації, умінням зробити висновки і розробити рекомендації
 17. Основний зміст роботи
  Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов , А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В. Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, що поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека