ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Устинов І.Ю.. Методика роботи командира з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни, 2007 - перейти до змісту підручника

Методика комплексної оцінки ефективності діяльності посадових осіб курсу (факультету) щодо зміцнення військової дисципліни

Оцінка роботи командирів (начальників) щодо зміцнення військової дисципліни - це складова частина діяльності вищих командирів і органів управління. Вона є підсумком аналітико-оцінного процесу, в основі якого лежить всебічне вивчення фактів, що характеризують дисциплінарні зусилля конкретної посадової особи.

Об'єктами оцінки (оцінюваними елементами) є:

- по-перше, утримання та інші особливості дисциплінарної діяльності посадових осіб курсу (факультету), а також підлеглого їм особового складу (дисциплінарний клімат курсантського колективу);

- по-друге, складність і специфічність дисциплінарних завдань, що стоять перед курсантським підрозділом і вирішуються в ньому;

- по-третє, результати дисциплінарної діяльності посадових осіб курсу (факультету), виражені в рівні індивідуальної дисциплінованості всіх військовослужбовців, нормативності індивідуальної та колективної діяльності;

- по-четверте, якість матеріальних умов побуту, навчання і служби курсантів, створене організаторськими зусиллями посадових осіб курсу (факультету).

Оцінка ефективності діяльності посадових осіб курсу (факультету), згідно з цією методикою, має якісно змістовний характер. Кількісно статистичні показники мають допоміжне значення і виступають в якості предмета аналізу та осмислення і допомагають оцінити як структуру діяльності посадової особи, так і її результати.


Основні критерії оцінки ефективності роботи посадових осіб підрозділів з підтримання правопорядку і військової дисципліни

Ефективність роботи посадових осіб з підтримання правопорядку та зміцнення військової дисципліни перевіряється в ході комплексних перевірок підрозділів комісією начальника вчили-ща.

Загальна оцінка ефективності роботи посадової особи визначається як середньоарифметичне повного числа балів, набраних по кожному розділу даної методики.

Середньоарифметичне за кожен розділ обчислюється шляхом підсумовування балів за кожен перевірявся підрозділ і діленням на кількість підрозділів.

Середньоарифметичне за кожен підрозділ обчислюється шляхом підсумовування балів за кожен перевірявся пункт підрозділу і діленням на загальну кількість пунктів підрозділу.

Приклад:

У першому розділі 3 підрозділу.
У підрозділі 1.1 - 3 пункти, в підрозділі 1.2 - 7 пунктів, у підрозділі 1.3 - 4 пункти. Отже, для того, щоб обчислити загальну оцінку за підрозділ 1.1, необхідно:

- скласти оцінки за кожен з трьох пунктів підрозділу;

- отриманий результат розділити на кількість пунктів , тобто на три.

Після цього таким же чином провести обчислення за підрозділи 1.2 і 1.3. Скласти отримані результати і шляхом ділення на кількість підрозділів розділу 1 отримати шукану загальну оцінку за розділ.

Провівши таким же чином обчислення загальних оцінок за кожен розділ методики і розділивши суму цих оцінок на кількість розділів методики, тобто 7, отримуємо загальну оцінку ефективності роботи посадової особи з підтримання правопорядку і зміцнення військової дисципліни.

При нестачі часу на подібну оцінку можна скористатися більш простими алгоритмами, наведеними в додатках 1 і 2 до цього розділу. Недолік скороченою оцінки полягає в тому, що вона не може бути виражена в балах, а являє собою сукупна думка перевіряючого особи про діяльність командира підрозділу в галузі зміцнення правопорядку і військової дисципліни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика комплексної оцінки ефективності діяльності посадових осіб курсу (факультету) щодо зміцнення військової дисципліни "
 1. Система роботи посадових осіб щодо запобігання самогубств
  посадових осіб з профілактики самогубств. {Foto32} {foto33} {foto34} {foto35} {foto36} {foto37} Примітка: НУ - начальник училища; ЗНУ - заступник начальника училища; ЗНУ з УНР - заступник начальника училища з навчальної та наукової роботи; ЗНУ з МО - заступник начальника училища з матеріального забезпечення; ЗНУ з ВР - заступник начальника училища
 2. Методика навчання посадових осіб практиці виховної діяльності
  діяльності
 3. Реферат. Історія вірусології, 2003
  курсу
 4. РОЗПОДІЛ ГОДИН КУРСУ за формою і ВИДІВ РОБІТ
  особи
 5. Заняття 11 МУЗЕЙ. ЕКСКУРСІЯ
  діяльність клінік при медичному факультеті. Видатні діячі казанської медичної науки XIX - першої половини ХХ століття. Виділення мед. факультету в самостійний навчальний підрозділ. Перший ректор та студенти. Наукові досягнення вчених Казанського медичного інституту: клінічна та викладацька діяльність. Казанський медичний інститут у роки Великої Вітчизняної війни.
 6. Основні напрями, форми і методи виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни
  ефективність проведеної роботи, рівень її впливу на реальний стан правопорядку і дисципліни; - нові явища у взаєминах особистого складу і чим вони обумовлені, досвід неординарного рішення психолого-педагогічних проблем; - причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень, відповідність запобіжних заходів цих причин; - надання конкретної практичної
 7. Оцінка діяльності практичного психолога
  ефективність психологічного супроводу праці та життя клієнтів, цільова робота з ними у відповідності з поточними завданнями; 2) дієвість психологічної підтримки для розвитку творчого потенціалу клієнтів і надання їм допомоги у вирішенні різних проблем; 3) результативність психологічного освіти і консультування; 4) відповідність діагностичної роботи вимогам,
 8. Навчально-методичний посібник

  . Алергія. Медіаторний тип ГНТ. Методи діагностики, 2009

  курсу всіх
 9. Впровадження
  курсу «Психологія межпоколенних відносин», який включений у навчальний план підготовки психологів Поморського університету . Отримані емпіричні дані знайшли відображення у змісті навчальних дисциплін «Вікова психологія» та «Психологія розвитку», які автор читає на факультеті психології, факультеті іноземних мов ПГУ ім. М.В. Ломоносова, в змісті навчальних, просвітницьких та
 10. Контрольна робота. Оцінка кадрів, 2008
  оцінки (основні вимоги до персоналу). Правові аспекти оцінки персоналу. Система оцінки персоналу на підприємстві. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства. Експертні оцінки. Сутність методів оцінки персоналу підприємства. Оцінка за методом рис Оцінка на основі аналізу праці. Функціональна оцінка. Методика визначення стилю керівництва. Оцінка за
 11. Впровадження системи роботи з профілактики правопорушень у повсякденну практику
  комплексний план з підтримання правопорядку, поліпшенню служби військ і забезпечення безпеки військової служби на семестр навчання. На факультетах, кафедрах, БО-УП такий план розробляється на місяць, окремим розділом в план виховної роботи. З урахуванням конкретних вимог статутів, наказів, директив та інших керівних документів для всіх посадових осіб, які мають підлеглих,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека