Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Методика «комунікативних і організаторських схильностей»

Методика застосовується для виявлення комунікативних та організаторських схильностей особистості (вміння швидко і чітко встановлювати ділові та товариські контакти з людьми, прагнення до розширення сфери контактів, участі у громадських та групових заходах, вміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу і т.д.).

Методика містить 40 питань, на кожен з яких обстежуваний повинен дати відповідь «так» чи «ні». Окремо можна визначити рівень розвитку комунікативних (непарні питання) і організаторських (парні питання) схильностей. Обстеження проводиться по тексту опитувальника «КОС -2».

Інструкція обстежуваним

Дана методика призначена для виявлення комунікативних та організаторських схильностей особистості. Вам пропонується відповісти на 40 питань, на кожен з яких Ви повинні відповісти «так» чи « ні », у відповідній графі. Час виконання 15 хвилин.КОС-2

1. Чи є у Вас прагнення до вивчення людей і встановленню знайомств з різними людьми?

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завданої Вам ким-небудь з Ваших товаришів?

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої думки?

7. Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами або за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?

8. Якщо виникли деякі перешкоди у здійсненні Ваших намірів, то чи легко Вам відмовитися від своїх намірів?

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші Вас за віком?

10. любите Ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами різні ігри та розваги?

11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії ( колективи)?

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було б виконати сьогодні?

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими людьми?

14. прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно з Вашою думкою?

15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі?

16. Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків?

17.
Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою людиною?

18. Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на себе?

19. Дратують Вас оточуючі люди, і чи хочеться Вам побути одному?

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці?

21. Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей?

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату справу?

23. Чи відчуваєте Ви утруднення, якщо доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною?

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?

25. любите Ви брати участь у колективних іграх?

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають інтереси Ваших товаришів?

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?

28. Чи вірно, що Ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?

29. Чи вважаєте, що Вам не представляє особливої ??праці внести пожвавлення в малознайому групу?

30. приймаєте Ви участь у громадській роботі в школі (на виробництві)?

31. прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих?

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було відразу прийняте товаришами?

33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив?

34. охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?

37. Чи вірно, що у Вас багато друзів?

38. Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?

39. Чи часто Ви соромитесь, почуваєте незручність при спілкуванні з малознайомими людьми?

40. Правда Чи, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх товаришів?

Оціночний коефіцієнт К=n/20

Шкала оцінок комунікаційних схильностей

Шкала оцінок організаторських схильностей

Інтерпретація

«2» - Чи не прагнуть до спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, колективі, вважають за краще проводити час наодинці з собою обмежують свої знайомства, відчувають труднощі у встановленні контактів з людьми й у виступі перед аудиторією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко переживають образи.
Прояв ініціативи в суспільній діяльності вкрай занижена, у багатьох справах вони вважають за краще уникати прийняття самостійних рішень.

«3» - Володіючи в цілому середніми показниками, вони прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомих, відстоюють свою думку, планують свою роботу. Однак «потенціал» цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. Ця група потребує подальшої серйозної та планомірної роботи з ними з формування комунікативних та організаторських схильностей.

«4» - Вони не губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу у спілкуванні, із задоволенням беруть участь в організації громадських заходів, здатні прийняти самостійне рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не з примусу, а згідно з внутрішніми прагненням.

«5» - Характерна швидка орієнтація у важких ситуаціях, невимушеність поведінки в новому колективі. Випробовувані цієї групи ініціативні, воліють у важливій справі або складній ситуації, приймати самостійні рішення, відстоювати свою думку і домагаються, щоб воно було прийнято товаришами. Вони можуть внести пожвавлення в незнайому компанію, люблять організовувати різні ігри, заходи, наполегливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу в комунікативній і організаторській діяльності.Реєстраційний бланк

П.І.Б. ___

КЛЮЧІКомунікативні схильності

Організаторські схильності« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методика« комунікативних і організаторських схильностей »"
 1. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здатності та стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 2. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки, що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 3. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної діяльності
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості, будучи акмеологическое проектом, спрямованим на вдосконалення та корекцію професійної майстерності як цілого потребує, крім того, в таких методиках діагностування наявного стану професійної майстерності, які дозволяли б виявляти, по можливості виражаються математично, характеристики його цілісності і за їх
 4. Організаційні умови проведення акмеологічного тренінгу
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості являє собою комплексний акмеологический проект, що має складну організаційну структуру. Нетрадиційні антропотехніческіе технології, включені в програму тренінгу, дозволяють на практиці вирішувати істотно нові для систем професійної підготовки та вдосконалення професійної майстерності завдання і ставити
 5. Програма тренінгу, екзаменаційна процедура
  Вхідний процедурою тренінгу є вибір учасниками ігрових імен та розробка ними спільно з тренерами-керівниками груп ігрових іміджів. Ігровий імідж, виступаючи, з одного боку, як елемент створення ігрової макроситуації тренінгу, а з другий, - істотно необхідним інструментом впровадження та відбору ефективних психотехнологій, є важливим методичним елементом тренінгу.
 6. Становлення професійного акме у студентів вищого та середнього педагогічного навчального закладу
  Формування ціннісно- смислового ставлення до професійної діяльності та професійного акме - тривалий процес, що починається, як правило, в процесі навчання в школі і триває на наступному його щаблі - у вузі або в середньому спеціальному закладі. Успішність формування ставлення особистості до професії на другий, студентської стадії обумовлює подальше розвиток цього
 7. Основний зміст роботи
  Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач , В. Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, що поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
 8. Опис бази, методики і тезаурус дослідження
  Робота виконана на базі Шуйського державного педагогічного університету з 2004 р. по 2006 р. Для дослідження інформаційних потреб майбутніх педагогів у питаннях культури здоров'я було опитано 396 студентів ШГПУ. У педагогічному експерименті брало участь 132 людини. Було створено 2 групи: контрольна, чисельністю 71 чоловік і експериментальна, чисельністю 61 чоловік. Для
 9. Моделі компетенцій
  У європейській практиці професійної освіти розрізняють чотири моделі компетенцій (МК1 - МК4) (Models of competence). Кожна з чотирьох моделей компетенції (МК1-МК4) веде до різних підходів до планування, організації та надання вищої професійної освіти, і, особливо, до оцінки і визнанням досягнень студента та оцінці можливостей його працевлаштування на ринку
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність проблеми дослідження обумовлена ??необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001 ; Волков І.П., 2002;; Горєлов А.А., Крилов І.Д.,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека