Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Л.С.Виготський. Психологія розвитку людини, 2005 - перейти до змісту підручника

Методика вивчення вищих психічних функцій

Методика сучасного психологічного експерименту тісними нитками пов'язана із загальними принциповими питаннями психологічної теорії і завжди була в кінцевому рахунку лише відображенням того, як вирішувалися найважливіші проблеми психології. Саме тому критика основних поглядів на сутність і розвиток психічних процесів з неминучістю повинна спричинити і перегляд основних положень, пов'язаних з методикою дослідження.

Дві психології, охарактеризовані нами вище як психологія чистого спіритуалізму, з одного боку, і психологія чистого натуралізму, з іншого, привели до побудови та двох зовсім самостійних методик психологічного дослідження, які взяли з часом закінчені форми і повністю підлягають принципового перегляду, як тільки сама їх філософська основа піддається критиці.

Справді, якщо перша психологія бачила в станах свідомості специфічний предмет дослідження, вважаючи, що ці вищі форми є особливим, недоступним подальшому аналізу властивістю людського духу, то чиста феноменологія, внутрішній опис і самоспостереження виявлялися єдиною адекватною для психологічного дослідження методикою. Один момент виявився фатальним для спіритуалістичних спроб побудувати методику вивчення психічних процесів: вищі психічні функції завжди вислизали від спіритуалістичних спроб встановити їх походження і структуру. Саме тому, що вони були соціально-історичними по генезису і опосередкованими за структурою, вони назавжди залишалися недоступними для спіритуалістичного опису. У дитячій психології ці методики зустріли особливо несприятливу грунт, і можна сказати, що вони зазнали там фактичну поразку ще раніше, ніж основні, приховані за ними філософські передумови зазнали критики і перегляду.

Друга група психологічних систем опинилася в сфері дитячої психології значно більш стійкою. Виходячи з припущення, що вищі форми поведінки дитини є безперервним продовженням тих форм, які відомі вже з вивчення тваринного, і, відрізняючись від них більшою складністю, залишаються принципово тими ж за структурою, ця система знайшла, що в якості основного механізму дитячої поведінки цілком придатним виявляється відомий вже з зоопсихології та фізіології механізм відповідного руху на зовнішнє, що виходить із середовища роздратування. Співвідношення S-R зберігалося, як вважали ці психологи, і в найпростіших, і в найбільш складних актах поведінки і, будучи універсальною схемою, дозволяло, таким чином, забезпечити єдність психологічного дослідження на значній поле.

Абсолютно зрозуміло, що таке загальне уявлення про структуру психічних процесів конкретизувалося в методиці дослідження, яку автори вважали адекватною для своїх цілей. Ця методика історично з'явилася простим перенесенням у психологію дитячого віку прийомів, застосовуваних у фізіології та психології тварини, і зміцнилася в більшості психологічних лабораторій за останні десятиліття, колишні десятиліттями особливого прогресу психологічного експерименту. Прямуючи насамперед на вивчення примітивних або складних відповідей, якими організм приспособлялся до середовища, вона завжди залишалася методикою, побудованої за типом, відомому вже в експерименті з простими рефлексами: пред'являючи випробуваному подразник, психолог уважно вивчав відповідні реакції і вважав завдання вичерпаною, якщо ці реакції описувалися з достатньою повнотою і природничо об'єктивністю.

Два моменти залишалися дуже сумнівними в цій методиці. Будучи об'єктивною, вона не була, проте, об'єктивує: корінна завдання, що стоїть перед психологом і яка полягає в тому, щоб винести назовні ті приховані психологічні механізми, за допомогою яких здійснювалися складні психічні реакції, залишалася тут невирішеною. Якщо при вивченні простих рефлекторних актів метод залишався адекватним, то при спробах зрозуміти з його допомогою структуру складних психічних процесів (всі внутрішні прийоми, якими вони здійснювалися, залишалися тут прихованими, які не винесеними назовні) дослідник волею-неволею був примушений звертатися до словесного відповіді випробуваного, бажаючи дізнатися про ці процеси небудь більш певне.

Другим дефектом панував в експериментальної психології дитини методу «стимул - реакція», безперечно, була його глибока антигенетичне установка. Підходячи з однією і тією ж схемою експерименту до різних за складністю функцій і до різним етапам історії дитини, повторюючи над дитиною по суті ті ж досліди, які були пророблені і над твариною, цей метод був приречений на ігнорування самого розвитку, пов'язаного з появою якісно нових утворень і вступом психічних функцій у принципово нові взаємини. Йдучи слідом за В. Вундтом в стійкості застосовуваної методики, в багаторазовому і одноманітному повторенні одного і того ж експерименту в можливо неварьіруемих умовах, методика вивчення реактивного поведінки назавжди відрізала собі шлях до вивчення специфічних для розвитку співвідношень.


Нарешті, що теж представляється нам важливим, всяка побудована за цим принципом методика виявлялася неадекватною самим завданням дослідження вищих психічних функцій; розкриваючи реактивний механізм, вона описувала лише зняту категорію, готівкову у всіх, в тому числі і в елементарних, психічних процесах, і тим самим робила дослідження апріорі безглуздим і марним, фактично відкидаючи те, що характерно для вищих психологічних систем, що відрізняє їх від елементарних, що робить їх вищими. Своєрідність генезису, структури та функціонування вищих психічних процесів залишалося, таким чином, абсолютно недоступним цієї елементарної психологічної методикою.

У наших дослідженнях ми йшли інакше. Вивчаючи розвиток дитини, ми встановили, що воно йде шляхом глибокої зміни самої структури дитячої поведінки і що на кожному новому щаблі дитина не тільки змінює форму реакції, а й здійснює її значною мірою по-новому, залучаючи нові засоби поведінки та заміщаючи одні психічні функції іншими. Тривалий аналіз дав нам можливість встановити, що розвиток йде насамперед у напрямі опосередкування тих психологічних операцій, які на перших щаблях здійснювалися безпосередніми формами пристосування. Ускладнення і розвиток форм дитячої поведінки і зводиться до зміни залучаються для цього завдання засобів, до включення в операцію перш незацікавлених психологічних систем і до відповідної перебудові психічного процесу. Легко бачити, як ми вказали вже вище, що істотним механізмом такої перебудови є створення та використання ряду штучних стимулів, що грають допоміжну роль і дозволяють людині спочатку ззовні (а потім і більш складними внутрішніми операціями) оволодіти власною поведінкою.

Абсолютно зрозуміло, що при такій структурі психічного розвитку процес не вкладається в елементарну схему S-R і методика простого вивчення реактивних відповідей перестає бути адекватною складності і своєрідності досліджуваного нами процесу.

Ця методика, легко фіксує відповідь рухи суб'єкта, стає, однак, абсолютно безсилою, коли в якості основної проблеми висувається вивчення тих засобів і прийомів, за допомогою яких випробуваний організовує свою поведінку в конкретних формах, найбільш адекватних кожної даної задачі. Направляючи нашу увагу на вивчення саме цих (зовнішніх чи внутрішніх) коштів поведінки, ми повинні призвести радикальний перегляд і самої методики психологічного експерименту.

Найбільш адекватною нашій задачі ми вважаємо функціональну методику подвійної стимуляції. Бажаючи вивчити внутрішню структуру вищих психічних процесів, ми не обмежуємося зазвичай пред'явленням випробуваному простих стимулів (все одно - елементарних подразників або складних задач), на які чекаємо безпосереднього відповіді. Ми одночасно пред'являємо випробуваному і другий ряд стимулів, які функціонально повинні відігравати особливу роль - служити засобами для організації його власної поведінки. Ми вивчаємо, таким чином, процес вирішення завдання за допомогою відомих допоміжних засобів, і вся психологічна структура акта виявляється доступною нам впродовж усього її розвитку і у всій своєрідності кожної її фази. Приклади проведених нами експериментів показують, що саме такий шлях винесення назовні допоміжних засобів поведінки дозволяє простежити весь генезис найскладніших форм вищих психічних процесів.

Вивчаємо Чи ми розвиток запам'ятовування у дитини, даючи йому зовнішні допоміжні засоби і спостерігаючи ступінь і характер опосередкованого оволодіння завданням; користуємося ми цим прийомом для вивчення того, як дитина організовує свій активний увагу за допомогою відомих зовнішніх засобів; досліджуємо чи ми розвиток дитячого рахунки, змушуючи дитину маніпулювати з якими зовнішніми об'єктами, застосовувати до них запропоновані дитині або «вигадувані» ім прийоми, - скрізь ми йдемо по одному принциповому шляху, вивчаючи не остаточний ефект операції, але специфічні психологічні структури операції. У всіх цих випадках психологічна структура розвивається процесу розкривається перед нами з незрівнянно більшим багатством і своєрідністю, ніж при класичній методиці простого S-R-експерименту.

Два моменти здаються нам тут гідними особливої ??згадки. Якщо методика «стимул - реакція» була об'єктивною психологічної методикою, що обмежувала вивчення лише тими процесами, які в поведінці людини вже були зовнішніми, то наша методика з повним правом може бути названа об'єктивує: її основна увага спрямована якраз на внутрішні, приховані від безпосереднього спостереження психологічні прийоми і структури. Однак, ставлячи завданням вивчати саме їх, виносячи назовні ті допоміжні операції, за допомогою яких суб'єкт опановує тій чи іншій завданням, наша методика робить їх доступними для об'єктивного вивчення, інакше кажучи, об'єктивує їх.
Шлях об'єктивації внутрішньо психічних процесів ми вважаємо незрівнянно більш правильним і адекватним цілям психологічного дослідження, ніж шлях вивчення готових об'єктивних відповідей, тому що лише перший забезпечує за науковим дослідженням дійсне виявлення не знятих, а специфічних форм вищого поведінки .

В одному відношенні застосовуваний нами метод різко відрізняється від тих, які панували в сучасній дитячій психології. Якщо експеримент був зазвичай відрізаний від порівняльно-генетичного прийому вивчення і досліджував тільки відносно стійкі форми поведінки, а порівняльно-генетичний метод був зазвичай не пов'язаний з експериментом, то ми йдемо якраз зворотним шляхом, пов'язуючи обидві лінії дослідження в єдиний експериментально-генетичний метод. Користуючись методикою подвійної стимуляції, ми можемо пред'являти випробуваному завдання, розраховані на неоднакові фази розвитку, і викликати у нього в скороченому вигляді ті процеси оволодіння ними, які дозволяють в експерименті простежувати послідовні етапи психічного розвитку.

Зрушуючи наші умови по труднощі, виносячи прийоми оволодіння завданням назовні і розтягуючи експеримент на ряд послідовних серій, ми в змозі поспостерігати в лабораторній обстановці процес розвитку в його основних рисах, а отже, і прийти до аналізу беруть участь в ньому факторів. Включаючи і вимикаючи з операції мова, даючи випробуваному знаки і засоби, якими він ще не користувався, віднімаючи ці знаки у вже розвиненого суб'єкта, ми отримуємо досить повне уявлення про окремі стадіях розвитку, їх характерних особливостях, їх послідовності і основних законах побудови вищих психологічних систем .

З використанням серії експериментально-генетичних прийомів психологія дитячого віку вперше ставить ряд конкретних питань, пов'язаних з генезисом вищих психологічних структур і зі структурою самого їх генезису.

В експериментальних дослідженнях ми не обов'язково повинні щоразу пред'являти випробуваному готове зовнішнє засіб, за допомогою якого він вирішуватиме запропоновану задачу. Принципова схема нашого досвіду нітрохи не постраждає, якщо, замість того щоб дати дитині готове зовнішнє засіб, ми будемо чекати, поки він спонтанно застосує допоміжний прийом, включивши в операцію якусь допоміжну систему символів.

Значна частина наших експериментів проведена саме за такою методикою. Пропонуючи випробуваному запам'ятати небудь (стимул), ми просили його намалювати щось для того, щоб матеріал було легше утримати в пам'яті (допоміжний символ). Цим ми створювали умови для реконструкції психічного процесу запам'ятовування і застосування відомого допоміжного засобу. Не даючи дитині готового символу, ми могли простежити, як у спонтанному розгортанні застосовуваних прийомів проявляться всі істотні механізми складної символічної діяльності дитини.

Мабуть, найкращим прикладом методики активного опосередкування можуть служити наші досліди із застосуванням мови і перебудовою з її допомогою всієї структури дитячої поведінки.

Якщо мова спостерігалася зазвичай або як система реакцій (біхевіористи), або як шлях осягнення внутрішнього світу суб'єкта (психологи-об'ектівісти), то ми ставимося до промови саме як до системи допоміжних символів-засобів, що допомагають дитині перебудувати власну поведінку. Спостереження, пов'язані з генезисом і активним застосуванням цих засобів, дозволяють нам одночасно простежити реальні соціальні корені вищих психічних процесів і дати аналіз тієї ролі, яку опосередковані операції грають на різних щаблях дитячого розвитку.

Все, що ми сказали про специфічність застосовуваної нами методики, призводить до одного висновку: саме з її допомогою ми отримуємо можливість вийти з тієї колізії, в яку була поставлена ??психологія через зіткнення спіритуалістичної і механістичної концепцій . Якщо перша з них схиляла психолога до простого опису спонтанного поведінки, вважаючи його особливою і незвідної формою життєвих процесів, а друга приводила до вивчення реактивного поведінки, по суті представляє експериментальний механізм, наявний вже на найнижчих щаблях генетичної сходи, то наша постановка питання приводить нас до дослідження своєрідної форми людської поведінки, відмінної як від спонтанних, так і від реактивних процесів. Цю своєрідну форму ми бачимо в тих опосередкованих (вищих) психічних функціях, які, виникнувши історично (а не будучи продуктом вільного духу), і перевели поведінку від елементарних до вищих форм, створивши з елементарних форм поведінки тварини складну поведінку культурної людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Методика вивчення вищих психічних функцій"
 1.  Історія розвитку вищих психічних функцій
    Історія розвитку вищих психічних
 2.  Методики вивчення особистості і групових психічних процесів
    Методики вивчення особистості і групових психічних
 3.  Проблема адекватного методу дослідження психічного розвитку людини
    Завдання вивчення своєрідності культурно - історичного розвитку психіки, вищих психічних функцій і вищих форм поведінки людини вимагає відповідного методу дослідження. Розробка нового методу дослідження здійснювалася Виготським шляхом протиставлення сформованому загальним методом експериментування, заснованому на теоретичних позиціях класичного біхевіоризму і
 4.  РЕЗУЛЬТАТИ нейропсихологічного дослідження ПРИ ХРОНІЧНОМУ ИНТОКСИКАЦИИ неорганічних сполук ФОСФОРУ
    Нейропсихологический аналіз стану вищих психічних функцій проведено у 123 хворих залежно від ступеня вираженості АВС. У всіх випадках при нейропсихологічне дослідженні грубої патології ВПФ не було (агнозія, апраксія, афазія), але помірно-виражені порушення, дефекти просторової організації психічних функцій проявилися в сенсибілізованих умовах. Виявлено
 5.  Соціальний генезис вищих психічних функцій
    Якщо, таким чином, знакова організація - найважливіший відмітний ознака всіх вищих психічних функцій, то природно, що першим питанням, встающим перед теорією вищих функцій, є питання про походження цього типу організації. У той час як традиційна психологія шукала походження символічної діяльності то в серії «відкриттів» або інших інтелектуальних операцій дитини,
 6.  Про велику теорему: Ж.Пиаже І Л.С.Виготський
    {Foto21} Необхідність пояснювальних схем в психології веде нас до застосування в ній аксіоматичної логіки і таким чином, до побудови психо-логіки. Її завданням є побудова засобами алгебри логіки дедуктивної теорії, що пояснює деякі експериментальні відкриття психології, а не обгрунтування логіки на основі психології. Ж.Пиаже ... знакова організація - найважливіший
 7.  П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації. Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час), 1997
    Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2»
 8.  ВСТУП
    Актуальність дослідження Однією з актуальних проблем охорони здоров'я людини в процесі трудової діяльності є раннє виявлення та попередження несприятливої ??дії токсичних речовин на організм. У південних регіонах республіки, де зосереджені підприємства хімічної промисловості, об'єкти навколишнього середовища інтенсивно забруднюються їх промисловими викидами, що не може
 9.  Проблема знака у формуванні вищих психічних функцій
    Зібрані матеріали приводять нас до психологічних положенням, значення яких виходить далеко за межі аналізу вузькою і конкретної групи явищ, колишньої досі головним предметом нашого вивчення. Функціональні, структурні та генетичні закономірності, які виявляються при вивченні фактичних даних, виявляються при найближчому розгляді закономірностями більш загального порядку і
 10.  Г. Г. Броневицький, С. Н. Ладнов. Психопедагогика Командира Корабельного Підрозділи, 2006
    У цьому підручнику на основі аналізу навчально-виховного процесу у вищих військово-морських навчальних закладах і досвіду виховної роботи, накопиченого на кораблях Військово-Морського Флоту, а також загальних положень військово-морський психології та педагогіки обгрунтовується интегративное науковий напрямок про теоретичні основи навчання і виховання курсантів, формування у них особистісних
 11.  Методи дослідження
    1. Теоретичні: аналіз літератури, моделювання загальних і приватних гіпотез дослідження та проектування результатів і процесів їх досягнення на різних етапах пошукової роботи, аналіз міжнародних документів; узагальнення та синтез, метод моделювання. 2. Емпіричні: опитувальному-діагностичні (анкетування, опитування, бесіди), експертна оцінка, контент-аналіз семантичних просторів,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека