Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія, 2012 - перейти до змісту підручника

Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітейУ психологічних дослідження дітей широко використовується бесіда: як прийом експериментальної методики або як самостійний метод. Така форма роботи з дітьми часто використовується в педагогічній практиці, тому діти звикли до бесід з дорослими. Серед бесід з дітьми можна виділити ті, які носять запланований характер, та такі, які виникають спонтанно. Бесіда, як метод психологічного дослідження, належить до запланованих бесід, але має при цьому ще й специфічні ознаки, які зумовлені її дослідницькою спрямованістю на виявлення тієї чи іншої психологічної закономірності. Бесіда має чітко усвідомлювану мету і наперед підготовлену систему питань, які формулюються чітко, коротко і точно. Існує низка вимог до формулювання питань. Вони не повинні підказувати дитині яку-небудь відповідь, наприклад: «чи любиш ти маму?» Зміст бесіди повинен стосуватись відомих дітям тем, складатись із простих зрозумілих слів. Деяких тем слід уникати, щоб не травмувати психіку дитини, не пробуджувати у неї неприємних спогадів тощо. Тривалість бесіди 10-15 хвилин.

Щоб ефективно використати час бесіди, необхідно, щоб відповіді дітей були інформативними. Для цього досліднику також потрібно правильно формулювати свої питання. Доречними є звертання такого типу: «розкажи, як. ..», «у які ігри ви граєтесь?», «поясни, чому твоя улюблена казка...». Здатність дитини вільно почуватись під час бесіди зростає, якщо вона проводиться в ігровій формі з використанням ігрових моментів, які стимулюють інтерес дитини до теми розмови. Крім іграшок, бесіди можуть проводитись з використанням малюнків, картинок, книжечок, будівельного матеріалу тощо. Особливо важливо використовувати наочний матеріал у бесідах з дошкільниками. Водночас, бесіда з дошкільником не завжди дає бажані результати внаслідок недостатнього розвитку самосвідомості дитини, її мовлення.

Активне оволодіння дітьми різними видами діяльності дозволяє досліджувати їх психіку, спираючись на метод аналізу продуктів дитячої діяльності: казок, розповідей, малюнків, конструкцій, аплікацій, шкільних зошитів тощо. За допомогою оцінки продуктів дитячої діяльності психолог намагається реконструювати процес діяльності,

побачити основні його етапи, труднощі, переваги. Значна частина робіт дитини носить виразно творчий характер, в них розкривається його внутрішній світ, думки, переживання, уявлення. Продукти діяльності відображають вміння та навички дитини, властивості її особистості, які забезпечують виконання діяльності: довільність, наполегливість, працездатність, охайність, організованість, самостійність тощо.
При цьому стають помітними слабо розвинені якості дитини, вузлові проблеми її розвитку. Схема аналізу продуктів дитячої діяльності включає виділення основних критеріїв аналізу, систему тих психічних якостей дитини, які забезпечили отримання відповідних продуктів діяльності. Цей метод може застосовуватись стосовно робіт однієї дитини, виконаних протягом тривалого часу, або робіт різних дітей, тобто аналіз продуктів діяльності включає елемент порівняння.

ВИСНОВКИ про особливості методів бесіди та аналізу продуктів діяльності дітей:

- бесіда та аналіз продуктів діяльності дітей широко використовуються у дитячій психології;

- бесіда, як метод психологічного дослідження носить запланований та цілеспрямований характер;

- аналіз продуктів дитячої діяльності спрямований на реконструкцію дослідником процесу діяльності дитини, на виявлення слабо розвинених якостей дитини, вузлових проблем її розвитку;

- аналіз продуктів дитячої діяльності проводиться за схемою, що включає основні критерії аналізу системи психічних якостей дитини, які забезпечують отримання відповідних результатів діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  методики військово-психологічного дослідження є «зайвим»? а) концепція, на основі якої будується методика; б) психологічні явища, що досліджуються, їхні ознаки, параметри; в) зв'язки та залежності між психологічними явищами, що вивчаються; г) методи, що використовуються; д) процедура і технологія військово-психологічного дослідження; е) порядок використання методів і методичних
 2. Класифікація методів дитячої психології
  методи - певні шляхи збору наукових фактів, які потім слугують предметом теоретичного аналізу. Методи психології відображають специфіку психологічних фактів або явищ. Методи дитячої психології можна розподілити на чотири групи. 1 група вирізняється за організаційним критерієм і включає: - порівняльний метод, який ще називають методом вікових або поперечних зрізів. Він передбачає
 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  методи визначення потреби людей усіх вікових груп у поживних та біологічно активних сполуках, пов'язаних як із пошуком нових життєво важливих мінорних компонентів їжі, так і з уточненням меж потреб людини, враховуючи необхідність її адаптації до підвищених хімічних,екологічних, емоційних та інших навантажень; - методи багаторівневої оцінки структури харчування та харчового статусу різних груп
 4. Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток)
  методами спостереження, опитування, аналізу результатів групової діяльності, узагальнення незалежних характеристик, соціометрії, референтометрії, шкалою прийнятності та
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  методичний аналіз параметричного і непараметричного соціометричного опитування. 9-3. Розкрийте методику параметричного і непараметричного соціометричного опитування. 9-4. Зробіть соціометричне опитування у власному відділенні та проаналізуйте його результати з товаришами по службі. 9-5. Виберіть тест з вивчення певної психічної якості особистості, що має безпосередній вплив на
 6. Окремі аспекти вивчення психологом особистості військовослужбовця и соціально-психологічних явищ у військових підрозділах
  методи психологічної роботи щодо вивчення особистості військовослужбовця і різноманітних соціально-психологічних явищ у малих соціальних групах військового середовища були розкритті у темах 7 і 9 цього підручника. їх творче застосування забезпечує психолога необхідною інформацією для організації і здійснення виховної роботи. Увагу слід акцентувати на необхідності всебічного вивчення особистості
 7. Як можна заразитись СНІДом?
  вивчення декількох тисяч хворих, зареєстрованих в світі, встановлено, що вірус СНІДу передається: - при статевому контакті з хворими або зараженими вірусом СНІДу, частіше при статевих збоченнях; - в результаті використовування для ін'єкції нестерильних шприців, в основному наркоманами; - шляхом введення крові або її препаратів , які вміщують вірус; - від вагітної жінки, зараженої
 8. Основні напрями роботи командира щодо формування та підтримання позитивного психічного стану
  методів вивчення психічних станів. Наприклад, М.Д. Левитов пропонує такі прийоми та засоби вивчення психічних станів: спостереження за поведінкою і діяльністю суб'єкта: кіно- і фотозйомка; словесний звіт досліджуваного; вивчення продуктів діяльності; природний та лабораторний експеримент тощо. Узагальнюючи концепції вітчизняних вчених, можна виділити три групи методів вивчення психічних станів
 9. КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
  продуктів потребам людини; безпеки цих продуктів для організму; технологічної та економічної доцільності їх виробництва і використання. Концепція здорового харчування включає в себе розроблення наукових основ, виробництва, реалізації та споживання продуктів і напоїв оздоровчої
 10. Ситуативно-ділова форма спілкування дошкільників
  діяльності. Співпраця відрізняється від співучасті більш тісною взаємодією дітей, кооперативним характером їх діяльності. Співпраця дітей носить переважно ігровий характер та зосереджена не на результаті діяльності, а на її процесі. Прагнення діяти спільно настільки сильно виражене, що діти йдуть на компроміс, поступаючись один одному іграшками, найпривабливішою роллю в грі тощо.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека