ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Метод вправ (привчання)

Метод вправ є метод управління діяльністю учнів за допомогою різноманітних н повторюваних справ, де кожен виконує певні доручення (завдання). Цей метод сприяє формуванню єдності свідомості і поведінки.

Метод вправ у вихованні реалізується через доручення. Доручення (практичні завдання) створюють і розширюють досвід учнів в різних видах діяльності, досвід особистого підприємництва. Привчання вихованців до самостійного ініціативного і добросовісного виконання доручень, як показує аналіз педагогічної практики, справа тривала і потребує невпинної уваги до нього.

У повсякденному організаторській роботі необхідно широко використовувати метод вправ (привчання), що формує єдність свідомості і поведінки. Висловимо кілька рекомендацій щодо реалізації методу вправ:

- даний метод ефективний лише при використанні його з методом переконання. Перед учнями треба широко розкривати цілі виконуваних доручень. Без цього неможливо по-справжньому захопити їх колективними справами:

- в колективі не повинно бути ні одного вихованця без постійних або тимчасових завдань. Допомогти визначити кожному справу до душі, правильно розподілити обов'язки, враховуючи інтереси та здібності членів колективу, - важлива практична задача;

- педагогу слід добре знати мотиви участі учнів у діяльності, їх ставлення до доручень і обов'язків. Враховуючи мотиви, треба визначати конкретні виховні цілі та педагогічні задачі, що виникають:

- від нескладних за змістом справ-вправ, виконання яких не представляє великих труднощів, слід переходити до пред'явлення таких доручень, які вимагають прояви все більш і більш значних вольових зусиль, вимагають відомого підпорядкування особистих інтересів громадським.
Цей процес розвиває цінні мотиви участі у громадській діяльності, формує позитивну спрямованість особистості;

- морально-вольові напруги в роботі навчають, повинні відчувати безперервно, перебуваючи під контролем громадської думки колективу і змагаючись у досягненні все більш і більш високих результатів;

- беручи участь в роботі і домагатися виконання прийнятих зобов'язань, яких навчають, повинні переживати почуття радості від усвідомлення виконаного обов'язку, від ситуацій особистого успіху.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод вправ (привчання) "
 1. Характеристика основних методів виховання
  Методи виховання - це конкретні шляхи впливу на свідомість, почуття, поведінки виховуваних для вирішення педагогічних завдань у спільній діяльності ( спілкуванні) останніх з педагогом - вихователем. Методи виховання слід відрізняти від засобів виховання, з якими вони пов'язані. Останніми є насамперед предмети матеріальної і духовної культури, які використовуються для вирішення
 2. Метод переконання
  Метод переконання у вихованні-це шлях впливу на знання навчають для роз'яснення фактів і явищ суспільного та особистого життя, формування поглядів. Метод переконання є провідним у виховній роботі. Вміло користуватися словом зобов'язаний каждийпедагог. Не можна безвідповідально кидатися словами, що містять великий сенс, не можна повторювати часто загальні фрази. Слово може бути найбільшою
 3. Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
  Проблема виявлення і обгрунтування профілактичних і перевоспітательних методів, прийомів, засобів і форм, а також умов їх ефективного використання представляє для офіцерів і сержантів особливу значимість, так як системний підхід припускає поряд з утриманням та організацією розгляд методики превентивної роботи офіцерів з важкими військовослужбовцями. При виборі тих чи інших методів,
 4. Сутність, форми і методи військово-професійної орієнтації
  Військово-професійна орієнтація - комплекс науково обгрунтованих організаційних і психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування у громадян психологічної готовності до оволодіння військово-обліковими спеціальностями, призову на військову службу, навчання у військових освітніх установах професійної освіти за відповідними спеціальностями та надходженню на військову
 5. Облік основних характеристик об'єктів психологічної війни
  Зазвичай виділяють наступні основні характеристики об'єкта (об'єктів) впливу, що підлягають виявлення та обліку: 1. Національно-психологічні особливості; 2. Індивідуально-особистісну приналежність; 3. Групову приналежність; 4. Особливості морально-психологічного стану. Психологічне своєрідність представників різних етносів Національно-психологічні особливості
 6. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 7. 2.16. Хронічна серцева недостатність
  Завдання: - усунення симптомів ХСН - уповільнення процесів прогресування захворювання - зменшення числа госпіталізацій - поліпшення прогнозу. Шляхи досягнення поставлених завдань: - режим - дієта - режим фізичної активності - психологічна реабілітація - відмова від куріння - вакцинація проти грипу, гепатиту В - медикаментозне лікування Дієта:
 8. Принципи підбору орального контрацептиву
  Призначення оральних контрацептивів необхідно проводити диференційовано з урахуванням особливостей соматичного та гінекологічного статусів, статевої активності, вихідного гормонального фону, даних анамнезу, можливості розвитку побічних реакцій. При підборі препаратів перевагу слід віддавати низькодозованим контрацептивами, що містять прогестагени третього покоління. Основні
 9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 10. ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ
  Студентам нагадують про зміни в організмі в ході вагітності. Швидке зростання вагітної матки супроводжується високим стоянням діафрагми і печінки, що, в свою чергу, призводить до зміщення серця, відтискування догори легенів і обмежує їх екскурсію. Основними змінами гемодинаміки, пов'язаними із збільшенням терміну вагітності, є збільшення до 150% вихідного ОЦК, помірне підвищення
 11. КАФЕДРА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МДМСУ ЗАВДАННЯ ДЛЯ держіспит
  доділять В.Ш . Відсутність лабораторних та інструментальних методів обстеження на догоспітальному етапі надання швидкої та невідкладної медичної допомоги зобов'язує лікаря вільно володіти прийомами пропедевтики та збору анамнезу (іншого-то нічого немає). Тому ми приділяємо велике значення описової частини подібного роду завдань, тобто деякі завдання об'ємні за змістом. Завдання №
 12. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи, належать аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 13. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 14. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 15. Стратегія сучасної постменопаузальному терапії
  Розглянуті в перших двох розділах цієї глави дані про фізіологію і патобіологіі основних порушень, що розвиваються в організмі жінки в постменопаузальному періоді, чітко свідчать про те, що медикаментозне (переважно, гормональне) вплив є лише одним з напрямків програми лікувально-профілактичних заходів у жінок перехідного та похилого віку. Поряд
 16. Якість життя гінекологічних хворих
  В останні роки в медичній літературі все частіше вживається такий термін, як «якість життя». Відповідно до визначення ВООЗ (1976), здоров'я характеризується «станом повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Якість же життя, за загальноприйнятим визначенням, представляє собою інтегральну характеристику
 17. Пневмонії
  ПНЕВМОНІЯ (Пн) - гостре інфекційне ураження нижніх відділів дихальних шляхів, підтверджене рентгенологічно, домінуюче в картині хвороби і не пов'язане з іншими відомими причинами. У визначенні Пн підкреслюється гострий характер запалення, тому немає необхідності вживати термін «гостра пневмонія» (в Міжнародній класифікації хвороб, ухваленій Всесвітньою організацією
 18. Хронічний бронхіт
  ХРОНІЧНИЙ БРОНХИТ (ХБ ) - дифузне запальне ураження бронхіального дерева, обумовлене тривалим роздратуванням повітроносних шляхів летючими поллютантами та / або (рідше) пошкодженням ви-вірусні-бактеріальними агентами, що супроводжується гіперсекрецією слизу, порушенням очисної функції бронхів, що проявляється постійним або періодично виникають кашлем і виділенням мокроти.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека