ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Під загальною редакцією А. Г. Караяном Ю. Г. Сулімова .. Військова профессіологіі, 2004 - перейти до змісту підручника

Метод експертного опитування

Метод експертного опитування відноситься до числа основних засобів збору професіографічної інформації і полягає в зборі вербальної інформації про професії за допомогою поводження з відповідними питаннями до компетентних фахівців (експертам).

Отримання професіографічної інформації за допомогою опитування експертів включає ряд обов'язкових етапів: 1) розробка професіографічної анкети, 2) підбір експертів; 3) організація та проведення опитування; 4) обробка та інтерпретація результатів опитування.

На першому етапі при розробці опитувальника для професіографічного інтерв'ю доцільно дотримуватися певного алгоритму, а саме:

а) визначення характеру професіографічної інформації, яку необхідно отримати;

б) складання приблизного ряду питань, які повинні бути задані;

в) складання першого плану запитальника;

г) попередня перевірка цього плану шляхом пробного інтерв'ювання;

д) виправлення запитальника і його остаточне редагування.

Для досягнення конкретних цілей опитування можуть застосовуватися як відкриті, так і закриті питання.

Відкриті питання передбачають вільну форму відповідей. Закриті питання припускають вибір одного з пропонованих інтерв'юером відповідей на дане питання.

Змістовно питання експертного опитування при професіографічної дослідженні можуть націлюватися на отримання інформації за розділами професіограми для спеціальності.

В даний час розроблені перевірені практикою правила формулювання питань і складання опитувальника. Основними з них є наступні:

- при формулюванні питань повинен використовуватися мова опитуваних, а не дослідників;

- питання повинні бути лаконічними, конкретними, що не двозначними;

- питання не повинні містити словесних формул, наприклад: «Чи не здається Вам ...», «Чи не вважаєте Ви ...» та ін;

- кількість позитивних і негативних відповідей на питання має бути приблизно рівним;

- питання слід розташовувати в послідовності, що забезпечує поступове зростання їх складності та інтересу опитуваних;

- необхідно прагнути всіляко уникати «лобових» питань.

У подальшому, при пілотажної апробації опитувальника слід отримати відповіді на питання: наскільки легко розуміється опитуваними суть питань, чи не потрібні для відповіді на питання спеціальні якості (красномовство, спостережливість, хороша пам'ять і ін), чи немає небезпеки втоми опитуваних за великої кількості питань, чи не виникне у них бажання догодити комусь при відповіді на окремі питання, чи грають якусь роль при відповідях страх, престиж та ін

На другому етапі здійснюється ретельний підбір експертів.

Прийнято підбирати для участі в опитуванні фахівців з соціально-професійному і морально-психологічному критеріям.

За соціально-професійним критерієм до складу експертів запрошуються військовослужбовці, які є компетентними фахівцями в підлягає оцінці діяльності (спеціальності). При відборі експертів важливо також врахувати і морально-психологічні якості експерта (мотивація, незалежність, стійкість поглядів, принциповість, щирість, свобода від упереджень і упередженості, здатність працювати в групі та ін.)

Вважається, що розмір групи для оцінки військової спеціальності (діяльності) повинен бути в межах від 20 до 50 осіб. У разі, якщо проводиться переважно змістовно-психологічний, а не статистичний аналіз результатів опитування, кількість експертів може бути меншим (7-9 чоловік).

У військовий і вузівської практиці застосовуються кілька методичних прийомів відбору експертів: документальний, експериментальний, методи голосування і самооцінки.

Документальний метод полягає в підборі експертів з формальним соціально-демографічними і іншим характеристикам, виходячи з документальних джерел, насамперед особистих документів. Цей метод, маючи дуже низькі інформаційні властивості, застосовується або в комплексі з іншими методами, або в ситуаціях, коли інші методи використовувати не можна.

Метод експерименту застосуються для відбору експертів у вигляді аналізу успішності попередньої експертної діяльності фахівця, а також у формі тестування кандидатів у експерти та їх подальшого ранжирування. При цьому вищий ранг одержує спеціаліст, результати тестування якого найбільшою мірою збігаються з середнім результатом по групі протестованих експертів.

Метод голосування як спосіб відбору експертів має кілька варіантів: «виключення», «бальна оцінка», «попарне порівняння», «сніжний ком».

Варіант «виключення» полягає в викреслення кандидатами в експерти тих, хто, на їх думку, меншою мірою підходить для здійснення конкретної експертної діяльності. До наступного етапу переходять ті, хто набрав менше голосів «проти». На заключному етапі здійснюється ранжування залишилися експертів і визначення остаточного списку.

Варіант «бальна оцінка» має зворотну схему. Перевага віддається тим фахівцям, які були вище оцінені в балльном обчисленні своїми колегами.

Варіант «попарне порівняння» полягає у виборі більшістю голосів одного з пари експертів, випадковим чином виділених з групи. Потім відбувається вибір з пари, в якій один з кандидатів вже отримав перевагу на попередньому етапі, а інший - виділений випадковим чином і т.д.

Варіант «сніжний ком» реалізується в кілька турів. У першому турі виділяється кілька десятків фахівців, яким пропонується назвати своїх кандидатів. У результаті проведення таких подібних турів формується попередній список, з якого відбираються експерти, які згадуються найчастіше колегами.

Методи голосування, маючи явні плюси (можливість оцінити велику кількість кандидатів у відносно короткий час), містять і мінуси (вплив суб'єктивізму в оцінках учасників відбіркової процедури).

Метод самооцінки грунтується на репрезентації кандидатом самого себе як майбутнього експерта. Світовий і вітчизняний досвід свідчимо про те, що чим вище рівень цінності фахівця як експерта, особливо у вузько спеціальних галузях знання, тим більш адекватною є його самооцінка.

На третьому етапі здійснюються практичні процедури оцінки експертами тих чи інших сторін професійної діяльності (спеціальності).

На четвертому етапі проводиться первинна обробка, а при необхідності і багатовимірний аналіз результатів роботи експертів. При цьому враховуються не тільки середні показники оцінок, але і їх розкид.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод експертного опитування "
 1. Когнітивні закономірності розвитку аутопсихологической компетентності
  У серії експериментальних досліджень, проведених нами спільно з В.В.Шадріной, досліджувалася взаємозалежність показників аутопсихологической компетентності в когнітивної сфері та ефективності професійної діяльності. Було виявлено, що розвиток когнітивних здібностей керівників (різних процесів і механізмів мислення, пам'яті, уваги) держслужби підвищує їх аутопсихологической
 2. Додаток № 5 Методи соціально-психологічного вивчення особистості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Методи соціально-психологічного вивчення особистості. 1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця.
 3. СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Характеристика діяльності будується на описі основних видів діяльності, в якій описуються психологічні особливості виконуваних завдань. Опис професії проводиться стосовно до конкретного випадку досліджуваної діяльності, при цьому описується вплив психологічних змінних на результат діяльності фахівця. Основними розділами психологічної характеристики
 4. Опитування
  Опитування - метод збору первинної інформації за допомогою звернення з питаннями до опитуваним (респондентам). Він заснований на безпосередньому (інтерв'ю) або опосередкованому (анкета) соціально-психологічному взаємодії між дослідником і опитуваним. За допомогою опитування можна отримати як інформацію про факти, події, так і відомості про думки, оцінках і перевагах опитуваних, їх
 5. Методи соціально-психологічного вивчення особистості
  1. Аналіз документів. Робота з документами - це важлива, відповідальна і досить трудомістка частина діяльності психолога, в процесі якої виробляється попереднє уявлення про військовослужбовця. Аналізуються документи особистої справи (автобіографії, заяви, анкети, характеристики, карти професійного психологічного відбору), різні довідки, відгуки, щоденники,
 6. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні «Талона амбулаторного пацієнта» (ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: - «Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу» (ф. 025-2 / о) ; - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 7. Материнська смертність
  Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 8. Ринок медичних послуг
  Ринок як економічна категорія характеризує сукупність економічних відносин, що виникають з приводу продажу та купівлі товару (або послуги). Ринок також можна визначити як просторовий локус з'єднання попиту і пропозиції товару (або послуги). Ринок охорони здоров'я - це розвинена система відносин товарного і нетоварного обміну, яка являє собою об'єднання окремих,
 9. Передумови формування системи забезпечення якості медичної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я Росії на рубежі XX-XXI століть
  У 1997 році побачила світ концепція розвитку охорони здоров'я Росії, де в тій чи іншій мірі розглядалося рішення проблем доступності, безпеки, задоволеності, оптимальності медичної допомоги населенню. Сьогодні в Росії є достатня законодавча база для здійснення і поліпшення якості медичної допомоги населенню, але до цих пір відсутні критерії оцінки діяльності
 10. Джерела інформації, необхідні для оцінки якості медичної допомоги
  Коли ми обговорюємо питання якості у вітчизняній охороні здоров'я, які не вирішуються з року в рік, то завжди робиться спроба знайти аналог за кордоном і використовувати досвід реформування систем охорони здоров'я економічно розвинених країн. Як приклад досить часто використовується система охорони здоров'я США. У цьому мається «раціональне зерно». Відоме висловлювання про те, що якщо
 11. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  На переломі XIX-XX століть в охороні здоров'я США почався рух до підвищення медичних стандартів. У 1910 р. Авраам Флекснер узагальнив результати інспекційної поїздки по 163 американським і канадським медичним навчальним закладам. У своєму знаменитому «Доповіді Флекснера» він рекомендував закрити 124 медичні школи. Причина: погана матеріально-технічна база, відсутність фінансових коштів і
 12. Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
  У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 13. Причинно-наслідкові зв'язки забезпечення якості та ефективності медичної допомоги. Регіональні особливості
  Далекий Схід Росії відноситься до тих регіонів, які найбільше постраждали від економічної кризи першої половини 1990-х рр.., Регіональна система охорони здоров'я серйозно ослабла. Виникла загроза порушення загальної доступності медичного обслуговування, і керівництво суб'єктів РФ ДВФО і ринкові реформатори її ясно усвідомлювали. При розробці реформ завдання забезпечити населення регіону
 14. Біля витоків проблеми формування лікарських помилок
  Пацієнти зазвичай не можуть бути такими ж споживачами, як споживачі послуг перукаря, кухаря, бармена і т . п., оскільки медична допомога занадто складна для повної оцінки її кінцевого результату. Виробник будь-якої послуги може помилитися, оскільки ніщо людське йому не чуже. Але ціна помилки лікаря багаторазово вище, ніж помилка, скажімо, перукаря. Пацієнти змушені довіряти лікарям, у
 15. Помилки взаємин лікаря і пацієнта
  Зміни, що відбуваються в Росії, величезний потік інформації з-за кордону про взаємини лікаря і пацієнта, прийняття нових законів «Про медичне страхування ...», «Про захист прав споживачів», «Основи законодавства про охорону здоров'я громадян у РФ» поступово дозволяють піти від принципів патерналізму у взаєминах лікаря і пацієнта. Сьогодні вже можливий перехід від патерналізму до
 16.  Реалізація системи безперервного управління якістю медичних послуг
    Складність технологічних, організаційних та економічних взаємозв'язків між елементами систем і підсистем ЛПУ зумовлює необхідність враховувати в процесі дослідження закономірностей і особливостей діяльності цих ЛПУ специфічні особливості методологічних принципів системних досліджень. При проведенні дослідження з управління якістю ми брали до уваги властивості
 17.  Кількісні методи оцінки: Експертні оцінки
    Кількісні оцінки, наприклад ділових і організаторських якостей працівника, проводяться, як правило, за допомогою експертних оцінок. При цьому для характеристики кандидата на посаду спочатку встановлюють (з урахуванням специфіки виробництва та умов праці) 6-7 критеріїв. Наприклад: 1. здатність організовувати і планувати працю; 2. професійна компетентність; 3. свідомість
 18.  ОРГАНІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНО-Полікліт-нічних ДОПОМОГИ. МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА. ЇЇ ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ
    МЕТА ЗАНЯТТЯ: знати системи охорони здоров'я в Росії, основні принципи організації ПМСД міському населенню. Детально розібрати структуру, завдання і організацію роботи міської поліклініки, освоїти методику обчислення та оцінку загальних показників діяльності поліклініки, використовувати отриману інформацію для аналізу та планування діяльності закладів охорони здоров'я. Знати форми
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека