ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Під загальною редакцією А. Г. Караяном Ю. Г. Сулімова .. Військова профессіологіі, 2004 - перейти до змісту підручника

Метод аналізу помилок в роботі фахівця

Аналіз помилок, зривів у роботі, порушень правил техніки безпеки - найважливіший елемент професіографічного дослідження, ефективний засіб вивчення вимог діяльності до різних індивідуально-психологічних особливостей людини.

У профессіологіі під помилкою фахівця розуміють таке його дію, нераціональне дія або бездіяльність, яке або призвело до відхилення керованих параметрів професійної діяльності від допустимих меж, або заборонено регламентують її правилами (нормами).

Помилку необхідно відрізняти від похибки як помилки в допустимих рамках і від відмови як переходу фахівця в такий стан, коли стає неможливим його подальше нормальне функціонування (життєдіяльність).

Для виявлення помилок можуть використовуватися практично всі перераховані раніше методичні прийоми: аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент і т. д.

У ході професіографічного дослідження, на думку названих авторів, аналіз помилок спеціаліста складається з наступних етапів:

1. Вивчення діяльності і виявлення в ній ознак помилкових дій фахівців.

2. Кваліфікація цих дій як помилок, похибок або відмов.

3. Діагностика психологічних причин виявлених помилок.

4. Класифікація встановлених помилок.

5. Визначення вимог до психологічних якостей людини, що забезпечує безпомилкову діяльність.

При психологічному аналізі професій в якості найбільш прийнятного критерію систематизації помилок, а також виділення типів помилок, особливо характерних для досліджуваної діяльності, доцільно використовувати ступінь їх обумовленості активністю функціонування різних груп психічних процесів і утворень.

Вітчизняні військові психологи запропонували наступну класифікацію помилок, вироблену по чотирьох підставах:

- помилки сенсорного типу (пов'язані з сприйняттям, прийомом інформації, з роботою різних аналізаторів і якістю уваги );

- гностичні помилки (тобто помилки при переробці інформації, пов'язані насамперед з особливостями пам'яті, мислення);

- помилки виконавських реакцій (пов'язані з недостатньою активністю різних функцій психомоторики і мовлення);

- помилки особистісного типу (пов'язані з проявом особливостей мотивації, характеру, вольових якостей, організаторських здібностей фахівця і т. п.).

При використанні методу аналізу помилок у діяльності військового фахівця слід враховувати кілька його особливостей:

1. Метод аналізу помилок є одним з найбільш складних і застосовується, як правило, в комплексі з іншими. Разом з тим в залежності від цілей дослідження аналіз помилок може проводитися і окремо, без взаємозв'язку з іншими методами.

2. Метод аналізу помилок дозволяє отримати різну інформацію: про типові помилки фахівців та їх психологічних причинах; про підвищені вимоги різних видів професійної діяльності до нервово-психічної регуляції людини; про найбільш складних і важких професійних завданнях, виконання яких пов'язано з збільшеною частотою помилок людини; про відповідність діючих фахівців вимогам безпомилкової діяльності; про способи взаємоузгодження вимог професійної діяльності до фахівця і вимог фахівця до діяльності.

3. Метод застосовується переважно при вивченні операторської чи іншої алгоритмізованою військово-професійної діяльності в системі «людина - техніка». Кінцевою метою аналізу помилок слід вважати виявлення психологічної структури професійної діяльності в цілому та специфіки її вимог до різних груп професійно важливих якостей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод аналізу помилок в роботі фахівця "
 1. Сутність і зміст психологічного аналізу помилкових дій (ОД)
  Методологічною основою психологічного аналізу помилкових дій (ОД) є теоретична концепція людського фактора. Під людським фактором (ЧФ) розуміється сукупність професійних фізіологічних, антропометричних, психологічних і соціальних можливостей і обмежень людини, неврахування яких в конструкції зброї, бойовій техніці, способах їх застосування, тактиці
 2. Ревматоїдний артрит
  РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ (РА) - системне аутоімунне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням периферичних суглобів за типом прогресуючого ерозивного артриту. Поширеність ревматоїдного артриту становить 0,4-0,5%. Захворювання частіше зустрічається в країнах з сирим і вологим кліматом. РА схильний будь-який вік, але пік захворюваності припадає на п'яте десятиліття
 3. Лікувальний ефект контрацептивних гормонів
  Дисфункціональні маткові кровотечі У тому випадку, якщо маткова кровотеча виникає в результаті порушення циклічної продукції гормонів яєчниками при відсутності будь-якої органічної патології, його називають дисфункціональним маточним кровотечею (ДМК). За визначенням ряду авторів, ДМК - це «діагноз виключення», який можна поставити тільки в тому випадку, якщо після ретельного
 4. ОБЛІК І ВВЕДЕННЯ РОДОВОГО СЕРТИФІКАТА
  При використанні « талона амбулаторного пацієнта »(ф. 025-10/у-97) у цьому амбулаторно-поліклінічному закладі не заповнюються наступні облікові документи: -« Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу »(ф. 025-2 / у); - «Талон на прийом до лікаря» (ф. 025-4/у-88); - «Талон амбулаторного пацієнта» (Ф.Ф. 025-6 / у-89, 025-7/у-89); - «Єдиний талон
 5. Материнська смертність
  Материнська смертність - один з основних критеріїв якості та рівня організації роботи родопомічних закладів, ефективності впровадження наукових досягнень в практику охорони здоров'я. Однак більшість провідних фахівців розглядають цей показник більш широко, вважаючи материнську смертність інтегруючим показником здоров'я жінок репродуктивного віку і відображає популяційний
 6. перемежованому ЛИХОМАНКА
  Роберт Г. Петерсдорф, Річард К. Рут (Robert G. Petersdorf, Richard К. Root) Крім захворювань, безпосередньо ушкоджують центри терморегуляції головного мозку, таких як пухлини, внутрішньомозкові крововиливу або тромбози, тепловий удар, лихоманку можуть викликати наступні патологічні стани: 1. Всі інфекційні хвороби, що викликаються бактеріями, рикетсіями, хламідіями, вірусами
 7. судинних захворювань головного мозку
  Дж. Ф. Кістлер, А. X. Роппер, Дж. Б. Мартін (J. Ph. Kistler, AH Ropper, J. В. Martin) У розвинених країнах судинні захворювання головного мозку служать третьою за значимістю причиною смертності після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Крім того, у дорослих серед всіх нервових хвороб судинні ураження частіше інших приводять до інвалідності. Їх поширеність
 8. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 9. НАГЛЯД ЗА ХВОРОБАМИ ТВАРИН
  Стаття 1.4.1. Введення і цілі 1. Зазвичай метою нагляду є доказ відсутності хвороби або інфекції, визначення частоти і розподілу хвороби або інфекції, а також максимально раннє виявлення екзотичних або емергентних хвороб. Тип проведеного нагляду залежить від специфіки завдань, поставлених для обгрунтування прийняття рішень. Справжні рекомендації застосовні до всіх
 10. Голодування у людини
  Людина є тварина і як таке підпорядкований тим же законам буття і умов існування, що й інші тварини. Як частина великого органічного світу, він не є істотою, відгородженим від звичайних і постійних умов життя, регульованих законами і вимогами існування. Не дивно тому, що ми знаходимо людину не тільки здатним голодувати тривалий час і робити це з
 11. Комплексна модель динамічного прийняття рішень і виходу з критичних ситуацій
  На базі цих концепцій ми розробили модель (рис. 1.4) процесу мислення анестезиста при виконанні анестезії та реагуванні на інтраопераційні проблеми. Справжня модель перегукується з аналогічними, створеними для інших складних і динамічних сфер діяльності людини. Вона включає паралельну обробку інформації і багато-канальність на множинних рівнях розумової діяльності з
 12. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека