Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Метою державної політики в галузі здорового харчування є зміцнення, підтримання, збереження здоров'я населення України та профілактика алімен-тарно і екологічно зумовлених хвороб.

Основним завданням державної політики в галузі здорового харчування є створення економічної, матеріальної та законодавчої засад, що забезпечують:

- отримання необхідної кількості продовольчої сировини, в тому числі нетрадиційної, і на її основі виробництво принципово нових харчових оздоровчих продуктів з підвищеним вмістом харчових волокон, вітамінів, мінеральних сполук, поліненасичених жирів,антиоксидантів, олігоцукрів, біфідобактерій тощо;

- оцінку перспективності та відповідності потребам людини нових продуктів, їх сертифікацію та експертизу, організацію маркетингових досліджень;

- забезпечення всіх груп населення України високоякісними та оздоровчими продуктами в достатній кількості та широкому асортименті з урахуванням віку, статі, життєдіяльності, які органічно доповнили б традиційну українську кухню;

- високу якість та безпеку харчових продуктів, їх ідентифікацію та необхідність розширення переліку контрольованих показників;

- захист продовольчого ринку України від експансії зарубіжної продукції та стимулювання нарощування обсягів високоякісної продукції вітчизняного виробництва;

- проведення всебічного валеологічного виховання населення, вдосконалення шкільної та вузівської освіти в галузі наукових і практичних основ здорового харчування та здорового способу життя.

Враховуючи досвід інших країн, реалізацію такої Концепції доцільно проводити у три етапи.

На І етапі реалізації Концепції (2002-2004 pp.) необхідно вдосконалити існуючі та розробити нові юридичні матеріали та закони, інструкції, нормативно-технічну документацію, навчально-методичні посібники та вказівки, інші документи, що регламентують виробництво та реалізацію харчових продуктів. Створити структури незалежного контролю якості, безпеки виробництва та споживання оздоровчих продуктів.
З метою формування цілісної системи аграрного закот нодавства та ліквідації суперечливості діючого законодавства розробити проекти нормативно-правових актів.

Посилити контроль за виконанням Постанови Кабінету міністрів № 1187 від 30.07.98 р. "Про порядок віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних" та Указу Президента України № 109/99 від 1.02.99 р. "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" .

Налагодити широкомасштабне виробництво високоякісних продуктів і напоїв оздоровчого і профілактичного призначення за новими технологіями, дослідженими і відпрацьованими у виробничих умовах. Надати виробникам таких продуктів безвідсоткове або пільгове фінансування.

На II етапі реалізації Концепції (2005-2007 pp.) налагодити та розширити виробництво із вітчизняної природної сировини вітамінів, антиоксидантів, антигіпоксантів, імуномодуляторів, адаптогенів, специфічних нуклеопротеїнових комплексів, біорегуляторів тощо; біологічно активних добавок до їжі, збагачених есенціальними інгредієнтами; продуктів функціональної дії як джерел біологічно активних речовин, регуляторів функцій органів і систем організму людини.

У межах виконання цього етапу планується будівництво нових підприємств харчової промисловості, організація власного спеціалізованого виробництва на існуючих підприємствах, формування агропромислових об'єднань, розвиток кооперації у сільському господарстві, сприяння інтеграції сільського господарства з харчовою та переробною промисловостями, інвестування фінансово-стійкими підприємствами харчової промисловості своєї сировинної бази.

На III етапі реалізації Концепції (2009-2010 pp.) планується формування системи адресної допомоги такими продуктами малозабезпеченим сім'ям, подолання негативних тенденцій у стані здоров'я нації, вдосконалення системи державного контролю якості сільськогосподарської сировини та оздоровчих продуктів.
Питання із покращення структури харчування громадян України вирішується збільшенням купівельної спроможності населення при випереджувальному зростанні мінімальної заробітної платні, стипендії, пенсії. Розробляються та реалізуються необхідні економічні заходи стимулювання збільшення у раціоні харчування людини частки продуктів з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, збагачених відповідно до наукових рекомендацій білками, вітамінами, мінеральними сполуками та іншими функціональними інгредієнтами.

На всіх етапах реалізації Концепції виконуються фундаментальні, експериментальні та пошукові дослідження з метою розроблення нових технологій широкого асортименту оздоровчих продуктів в галузях біохімії, харчової хімії, мікробіології, гігієни харчування та інших сферах науки, а також відповідні прикладні науко-во-досліді та дослідно-конструкторські роботи зі створення нового обладнання, машин, апаратів та автоматів.

Процес удосконалення харчових технологій та техніки є безперервним і виходить за межі реалізації Концепції, оскільки вітчизняна та світова наука постійно відкривають нові властивості основних компонентів їжі і коригують їхню роль у життєзабезпеченні організму людини. На основі с'учасних знань щодо складу сировини та готових продуктів розробляються науково обґрунтовані композиції та асортимент оздоровчої продукції з урахуванням її призначення.

На основі наукових досліджень створюються методологічні основи аналітичного та інструментального визначення вмісту в продуктах харчування поживних та шкідливих сполук, їхнього впливу на організм людини, визначаються допустимі межі концентрації різних контамінантів, видаються рекомендації з раціональних схем масового оздоровчого та лікувально-профілактичного харчування для різних груп населення України
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ"
 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  завданням держави на сучасному етапі розвитку України є забезпечення структури, безпеки та якості продуктів харчування, котре реалізується за такими напрямами: - забезпечення різноманітного раціону харчування; - доступність продуктів здорового харчування для всього населення; - забезпечення високої якості сільськогосподарської сировини та на її основі виробництво оздоровчих,дієтичних і
 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ
  завданням як у масштабах країни, так і для кожної людини зокрема. Харчування населення належить до найважливіших чинників, що визначають здоров'я нації, її потенціал та перспективи розвитку. Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є ключовою умовою прогресу і якості
 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  метаболізму та механізму дії; обґрунтування допустимої добової дози; наявність відповідної методичної бази; організація та аналіз результатів моніторингу з безпеки харчових продуктів; - методи дослідження неявних видів біологічної небезпеки харчових продуктів - мутагенної, канцерогенної, промоторної, ембріотоксичної, тератогенної; - забезпечення дітей продуктами ординарної та
 4. ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ
  завдання дуже складне навіть для фахівців. Адже наука про харчування зовсім молода - їй близько 100 років. То що ж тоді говорити про звичайних споживачів? Вирішувати питання здорового харчування нелегко, та ще й в умовах нинішньої економічної нестабільності, невпевненості у завтрашньому дні та матеріальної скрути - Верховна Рада, наприклад, затвердила прожитковий мінімум однієї людини на 2001
 5. КОНЦЕПЦІЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
  здорового харчування розуміється комплекс заходів, спрямованих на створення умов, що задовольняють потреби різних груп населення в раціональному, здоровому харчуванні, враховуючи їхні традиції та звички, сучасні вимоги медицини, фізіології, біохімії, гігієни харчування та екології людини. Цей комплекс заходів розглядається щонайменше з трьох позицій - адекватності структури і масштабів споживання
 6. Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів
  завдань, що повинно сприяти утвердженню загально соціальних цінностей, гуманізації морального клімату, реалізації принципів соціальної справедливості. Щоб докорінно змінити ситуацію з проявом насильства, необхідна перш за все консолідація зусиль правоохоронних органів і населення з питань профілактики та попередження цього ганебного для нашого суспільства явища. Для подолання насильства на
 7. ПАРОСТКИ НОВОГО, СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ. МОРАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСТВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  мета і Мойсея; сюди включено основні принципи спілкування, праці і відпочинку людини. Цю практику викладено і в основних положеннях тибетської медицини, центральною частиною теорії і практики якої є тканинне живлення. Відповідно до цієї концепції запобігти хворобі можна за умови, якщо характер їжі буде відповідати потребам організму, що змінюються протягом року. Тому у звичаях і традиціях усіх
 8. ПОТРЕБА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЇ
  мета сучасного етапу еволюції відновити гармонійні стосунки людини з природою. 4. Гармонійно структуроване середовище, підпорядковане біоритмам людського організму, саме буде відповідати живому організму, справляючи як біотерапевтичний ефект, так і сприяючи розширенню творчого потенціалу людини. 5. Людина, як і будь-який інший живий організм, - відкрита гнучка система. Перехід біосфери у її
 9. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
  завдання еволюції - у перемозі над часом, у досягненні особистого безсмертя, у відновленні всіх, хто коли-небудь жив, то для М. Холодного, натураліста й природопоклонника, особисте безсмертя - дрібниця, егоїстичне прикриття. Немає й не може бути у людства нічого індивідуально-вічного, бо нічого індивідуально-вічного немає у природі. В^антропокосмічному людстві торжествує безсмертя людського роду
 10. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ВСІХ"
  здоров'я, забезпечення соціальної справедливості у сфері охорони здоров'я, здійснення доброчинних акцій. Враховуючи європейський та світовий досвід залучення громадськості до удосконалення системи охорони здоров'я, організатори фонду «Здоров'я для всіх» вирішили сконцентрувати свою діяльність за такими напрямами: - розроблення стратегії, спрямованої на покращання визначальних чинників
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека