Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства

План

1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання.

2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок.

3. Зв'язки акмеології з обществознанием.

4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства.

5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності.

Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна орієнтація, суспільствознавство, человекознание, професійний менталітет.

- Акмеологічність - 1) властивість життєдіяльності людини, що характеризує його спрямованість до вершин особистісного, професійного розвитку і самовдосконалення, що виражається у творчому потенціалі і професійній майстерності; 2) онтологічний атрибут буття живого організму (рослини, тварини, людини) і суспільної системи (групи, колективу, об'єднання людей), що характеризує тенденцію розвитку до розквіту, у вигляді зрілих, гармонійних, самовдосконалюються "акме"-форм;

- науково-методологічна орієнтація - спрямованість дослідження на використання підходів, понять, моделей, методів та інших концептуально-методичних засобів, розроблених в рамках конкретних суспільних (соціальних і гуманітарних), природничих, технічних наук;

- суспільствознавство - сфера наукового пізнання, комплексно вивчає соціальні процеси та системи засобами соціальних (історія, право, економіка, соціологія і т. п.) і гуманітарних (філософія, культурологія, психологія, літературознавство, педагогіка тощо) наук;

- человекознание - сфера наукового пізнання, комплексно вивчає людини засобами природних (біологія, генетика, фізіологія і т. п.), гуманітарних (філософія, культурологія, психологія, педагогіка і т. п.) і технічних (кібернетика, евристика) наук;

- професійний менталітет - компонент професійної свідомості, що виражає систему ціннісних орієнтації та професійного самовизначення особистості в соціальному, правовому, політичному, історичному та професійному просторі. Структура професійного самовизначення характеризується взаємодією утворюють його рівнів: акмеологического, концептуального, технологічного, рефлексивного, комунікативного, інформаційного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства "
 1. Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства
  План 1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання. 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок. 3. Зв'язки акмеології з обществознанием. 4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства, 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності. Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна
 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок
  Акмеологія, як будь-яка інша область наукового пізнання, має не тільки загальнонаукові принципи, констітутірующіе її категоріально-методологічно як науку, а й конкретні дисциплінарні особливості, які характеризують її як специфічну галузь предметно-методичного знання. Оскільки вона є що формується науковою дисципліною, визначення її предметно-методичної специфіки й
 3. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
  Інтенсивно розвивається останнім часом у взаємодії з теорією управління, педагогікою і психологією акмеологія суттєво змінює акценти у сфері професійної підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. При акмеологічному підході домінує проблематика розвитку творчих здібностей професіоналів з урахуванням різних аспектів підготовки кадрів і вдосконалення їх
 4. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 5. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 6. Типи методологічних орієнтації в акмеології
  Природничонаукова орієнтація виражається, на мій погляд, в тому, що, по-перше, вона, прагнучи оформитися як самостійної науки, методологічно в чому слід дисциплінарним стандартам (у вигляді вивчення в експерименті фактів, механізмів, закономірностей, їх математичної достовірності тощо), які склалися ще в класичному природознавстві. По-друге, при аналізі рядів
 7. акмеології - НОВА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
  Учень і продовжувач напрямку в науці, яку розвивав В.М.Бехтерев, Б.Г.Ананьев , завершуючи свій творчий шлях, активно і цілеспрямовано став створювати в человекознании нову область наукових досліджень - акмеологію і змістовно розкрив її предмет. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін і вивчає феноменологію,
 8. Про КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ, сприяє досягненню АКМЕ
  Як відомо, розвиток людини в онтогенезі розгортається за трьома тісно зв'язаним один з одним напрямками. Він розвивається як складне природне істота (індивід, за термінологією Б.Г.Ананьева), як ансамбль відносин-особистість (по В.Н.Мясищева) і як суб'єкт діяльності, перш за все, як професіонал. І в повсякденному житті затримка або ривок вперед по лінії життя однієї з названих
 9. ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПСИХОЛОГА ЯК ВЧЕНОГО: ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТИПОЛОГІЯ
  Однією з проблем, від успішного вирішення яких залежать глибина проникнення людства в ще не пізнані ним закономірності розвитку природи, суспільства і людини, фундаментальність що робляться при цьому узагальнень, а також ефективність здійснюваних на їх основі прикладних за своїм характером розробок, є проблема професіоналізму людей, які присвячують своє життя науці. Проблема ця
 10. Вершина в розвитку дорослої людини. Б. Г. Ананьєв - ПЕРШОВІДКРИВАЧ І ДОСЛІДНИК складних проблем людинознавства
  В ряду видатних вчених Росії Борис Герасимович Ананьєв займає неповторне і гідне місце. Б.Г.Ананьев народився 14 серпня 1907 року в місті Владикавказі в сім'ї вчителя. У 17 років він закінчив середню школу, а вищу освіту здобув в Гірському політехнічному інституті в 1928 році. Навчаючись в інституті, одночасно працював асистентом на кафедрі психології. По закінченні інституту
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека