ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А . А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Механістична трактування детермінізму

Одним з основних принципів у акмеологічному розумінні розвитку людини є принцип детермінізму.

У цілому ряді філософських і конкретно-наукових робіт, що вийшли останнім часом, відчувається незадоволеність сохранившими ще силу механистическими, недіалектіческое трактуваннями розвитку (зокрема, так званого лапласовского детермінізму). Вказується на існування більш складних структур детермінації: імовірнісних, детермініруемих "заданоїпрограмою", "метою" і т. д. (наприклад, "фізіологія активності" Н. А. Бернштейна).

Суть метафізичної концепції полягає у припущенні, що природним станом психіки є стан спокою, рівноваги; стимулом розвитку тому може бути лише деякий чисто зовнішній по відношенню до психіки фактор (соціального чи біологічного походження), а сама психіка представляється лише пасивним "передавальною ланкою" цього активного зовнішнього стимулу. По суті заперечується саморух, саморозвиток психічного. Сюди відносяться всі концепції, які поперемінно брали за основу психічного розвитку; біологічне, духовне, біологічне, соціальне в їх зовнішньому взаємодії і в зовнішньому впливі на психічне.

Найбільш широкого поширення набуло плюралістичне уявлення про деякій множині факторів, що детермінують психічний розвиток. Це по суті метафізичне уявлення нерідко зустрічається і в роботах вітчизняних психологів. Недоліки його наступні:

- випадковість поєднання взаємодіючих факторів і тому випадковість результату; відсутня пояснення закономірного характеру детермінації, спрямованості, об'єктивною "задане ™" результату, цілісності процесу як формуючого, творчого;

- чисто зовнішній характер взаємодії факторів; немає смислового зв'язку, пояснення їх вибірковості, специфічності, якісно своєрідною функціональної ролі кожного фактора;

- немає джерела саморозвитку; детермінація носить характер зовнішнього поштовху, не пояснює ні енергетичну, ні змістовну сторону такої взаємодії;

- рівнозначність, рядоположнимі, одноплановість факторів; немає їх ієрархії, характерною для регуляції в складній системі, виділення основного, визначального, системоутворюючого.


Підкреслюючи специфіку розуміння принципу детермінізму в акмеологічному напрямку, А.А.Деркач звертає увагу на сформульоване С.Л.Рубинштейном принцип опосередкування зовнішніх впливів внутрішніми умовами особистості, а також на такі характеристики детермінації, як активність особистісного сприйняття зовнішніх впливів, специфічність і вибірковість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Механістична трактування детермінізму "
 1. Принцип детермінізму розвитку
  План 1. Механістична трактування детермінізму. 2. Особливості акмеологічного розуміння детермінації. 3. Структурні типи детермінації розвитку. Ключові слова: детермінація, потенційне і актуальне, змістовна і динамічна сторони. - Детермінація - особливим чином організована структура причинно-наслідкових взаємодій, що забезпечує творчі ефекти
 2. Структурні типи детермінації розвитку
  Спонукання (мета, прагнення, потреба, ідеал) як фактор розвитку особистості специфічно тим, що фіксує бажане майбутнє стан дійсності, якого ще немає в наявності, якого не існує. Спонукання містить в собі протиріччя між небажаним сьогоденням і бажаним майбутнім і лише в силу цього стає стимулом, рушійною силою активності, діяльності, спрямованої на
 3. Міфологія і традиційна медицина
  Коли цілителі з Шанідар або іншого доісторичного поселення, стикалися з хворобою, вони розглядали її в контексті свого загального розуміння світу, повного духів - добрих і злих. Первісні люди пояснювали хвороби (і інші зміни та лиха, навколишні їх) в надприродних термінах. Лікування здійснювалося за допомогою ліків, які, як вважали, діють надприродним шляхом.
 4. Деякі відомості про розвиток нейрофізіології
  Матеріал про структуру нервової системи, який було викладено в попередніх розділах, показує успіхи, які були досягнуті у вивченні найдрібніших деталей морфології мозку. Проте вивчення будови мозку завжди було тісно пов'язане з численними спробами дослідників не тільки дізнатися структуру мозку, але й зрозуміти його функцію. Таким чином, дослідницька думка на різних етапах
 5. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 6. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 7. Особливості акмеологічного розуміння детермінації
  Важливими особливостями акмеологической трактування принципу детермінізму є: поступальний, творчий характер розвитку; визначальна роль особистості як системоутворюючого фактора розвитку; важлива роль механізмів саморозвитку , самоорганізації, саморегуляції; гармонійне поєднання внутрішньої і зовнішньої детермінації поведінки і діяльності особистості як необхідна умова творчого
 8. Співвідношення психологічного і акмеологічного підходів до особистості
  Особистість (як предмет акмеології і саме поняття особистості) визначається в континуумі інших якостей людини як індивіда, як суб'єкта, і як індивідуальності. (Хоча психологія також оперувала цими поняттями, в силу різнобою трактувань різних авторів їх не вдавалося вибудувати в єдиній логічній системі.) Першою підставою при розгляді співвідношення акмеологічного і психологічного
 9. Суб'єктна парадигма в психології та акмеології
  Категорія суб'єкта відновлюється і розробляється у вітчизняній філософії та методології в 50-х роках С.Л.Рубинштейном, що подолав обмеженість її гегелівського розуміння, і всупереч філософській критиці її беззмістовності і надмірної описовості. На основі оригінальної трактування принципу детермінізму він розкрив якість особистості як суб'єкта (насамперед, власного життя).
 10. "Акме" в художньо-творчій діяльності
  План 1. Вступ (постановка проблеми). 2. Про ракурсі вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 3. Об'єкт, предмет, цілі та завдання вивчення "акме" в художньо-творчої діяльності. 4. Базові критерії, що характеризують "акме" в художньо-творчої діяльності. 5. Методологічні принципи дослідження "акме" в художньо-творчої діяльності. 6.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека