Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація , перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаНеврологія і нейрохірургія
« Попередня Наступна »
Столяров І.Д., Бойко А.Н. (Ред). Розсіяний склероз, 2008 - перейти до змісту підручника

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА З хворим на розсіяний склероз

Медико-соціальна робота (МСР) - це комплекс інтегрованих заходів (медичних, соціальних, психологічних, юридичних, педагогічних), спрямованих на зміцнення соціальної захищеності населення і проведених на державному та муніципальному рівнях.

Особливість МСР полягає в тому, що вона формується на стику двох самостійних галузей - охорони здоров'я та соціального захисту населення.

МСР має дві спрямованості - профілактичну і патогенетичну.

Профілактична спрямованість МСР включає наступні заходи:

- попередження соціально залежних порушень здоров'я;

- формування установок на здоровий спосіб життя;

- забезпечення доступу інформації з питань здоров'я;

- розробка програм медико-соціальної допомоги;

- соціальне адміністрування.

Патогенетична спрямованість МСР включає наступні заходи:

- організація медико-соціальної допомоги;

- проведення медико-соціальної експертизи;

- здійснення медичної, соціальної та професійної реабілітації інвалідів;

- проведення корекції психічного статусу;

- створення реабілітаційної інфраструктури.

Функції, що їх в ході МСР, можуть бути представлені у вигляді трьох груп:1. Медико-орієнтовані функції:

- організація медичної допомоги та догляду за хворими;

- надання медико-соціальної допомоги сім'ї;

- медико-соціальний патронаж;

- надання медико-соціальної допомоги хронічним хворим і вмираючим;

- попередження рецидивів основного захворювання;

- санітарно-гігієнічне просвітництво;

- просвіта про права на медико-соціальну допомогу та порядок її надання;

2. Соціально орієнтовані функції:

- забезпечення соціального захисту прав громадян у питаннях охорони здоров'я і надання соціальної та медичної допомоги;

- представлення в органах влади інтересів осіб, які потребують медико -соціальної допомоги;

- сприяння у попередженні суспільно небезпечних дій;

- оформлення опіки та піклування;

- участь у проведенні соціально -гігієнічного контролю;

- участь у створенні реабілітаційної соціально-побутової інфраструктури;

- забезпечення доступу до інформації з питань якості продовольства, стану середовища проживання;

- інформування про пільги, посібниках та інших видах соціального захисту;

- сприяння у вирішенні житлових питань, отриманні виплат, пенсій та допомог;

- сімейне консультування і сімейна психокорекція;

- психотерапія, психічна саморегуляція;

- комунікативний тренінг, тренінг соціальних навичок та ін;

3. Інтегративні функції:

- комплексна оцінка соціального статусу клієнта;

- сприяння виконанню профілактичних заходів на індивідуальному, груповому, територіальному рівнях;

- формування установок на здоровий спосіб життя;

- планування сім'ї;

- проведення медико-соціальної експертизи;

- соціально-правове консультування;

- створення співтовариств по взаємодопомоги в реабілітації;

- участь у розробці медико-соціальних програм для населення.

Під час "Декади інвалідів", що проводилася під егідою ООН з 1983 по 1992 рр.., Були вироблені Стандартні правила вирівнювання життєвих можливостей здорових людей та інвалідів, рекомендовані урядам всіх країн. Правила не мають силу закону міжнародного права, але вони засновані на дусі таких визнаних у всьому світі документів, як Декларація прав людини, Угода проти всіх форм дискримінації дітей і жінок, Міжнародний договір про громадянські та політичні свободи та ін Ці 22 правила можуть бути основою для діяльності та Товариств РС.

1. Підтримувати в країні поширення інформації про права, потреби і можливості осіб з РС.

2. Сприяти гарантованої державою медичної допомоги особам з РС.

3. Сприяти прийнятої в країні системі реабілітації інвалідів неврологічного профілю з метою оптимального підвищення та підтримки рівня їх незалежного існування.


4. Сприяти розвитку системи повсякденного обслуговування осіб з обмеженими здібностями до пересування, включаючи надання їм адекватної інвалідної техніки.

5. Сприяти доступності для осіб з РС всіх сфер соціального життя, для чого а) підтримувати створення федеральних програм фізичного досягнення навколишнього простору, б) вживати заходів до забезпечення необхідними інформаційними засобами зв'язку.

6. Підтримувати інтеграцію початкової, середньої та вищої освіти осіб з РС в загальні освітні системи держави.

7. Захищати прагнення осіб з РС брати участь у сільськогосподарському та промисловому виробництві і доводити корисність і вигідність праці інвалідів для створення загальнонаціонального ринкового продукту.

8. Допомагати реалізації прав осіб з РС на матеріальну підтримку та соціальну захищеність з боку різних суспільних інститутів.

9. Роз'яснювати всім можливість повноцінної участі осіб з РС в побудові своєї сім'ї, керуючись "Сімейним кодексом", що виключає сексуальну, шлюбну і батьківську дискримінацію.

10. Показувати можливість участі осіб з РС в культурному житті країни, як у якості рівноправних споживачів, так і в якості творців висококультурних цінностей.

11. Всіляко сприяти участі осіб з РС та членів їх сімей у масових спортивних заходах, а також забезпеченню цих людей з боку держави санаторно-курортним обслуговуванням і організацією їх сімейного відпочинку в заміських та інших рекреаційних зонах.

12. Заохочувати релігійні об'єднання осіб з РС і свободу віросповідання.

13. Збирати і поширювати інформацію про те, що саме держава приймає на себе турботу про створення нормальних життєвих умов для осіб з РС, і саме держава всебічно підтримує наукові дослідження з цієї теми, включаючи вивчення причин, що перешкоджають нормальному життєзабезпеченню інвалідів.

14. Наполегливо вимагати включення різних аспектів проблеми РС в програми політичних партій і національне планування.

15. Сприяти створенню і розвитку федеральної і муніципальної законодавчої бази, що забезпечує повноцінне і рівноправну участь осіб з РС в життя громадянського суспільства.

16. Активно впливати на розподіл державних фінансових коштів, виділених на виконання цільових програм і окремих заходів, спрямованих на поліпшення умов життя осіб з РС.

17. Підтримувати ідею про відповідальність держави за роботу координаційних комітетів з проблем інвалідів з РС.

18. Домагатися державної підтримки Товариств РС на федеральному, регіональному та місцевому рівнях.

19. Сприяти організації індивідуальної професійної перепідготовки осіб з РС на місцях і включенню персонального навчання в освітні програми всіх рівнів.

20. Постійно відслідковувати виконання цього Стандарту правил в державному масштабі і в зонах функціонування Товариств РС.

21. Сприяти технічної та економічної кооперації індустріальних країн і країн у справі забезпечення різних заходів, спрямованих на поліпшення умов існування інвалідів з РС та їх сімей.

22. Сприяти участі держави в міжнародному співробітництві щодо усунення істотних відмінностей у життєзабезпеченні здорових громадян і громадян з РС.

За останнє десятиліття в Російській Федерації спостерігається зростання захворюваності на розсіяний склероз, розширюються його вікові та географічні кордони. Частіше стали хворіти РС діти шкільного віку. Молоді працездатні люди швидко стають інвалідами на десятки років і практично виключаються з життя нашого суспільства. Суспільство не використовує їх досить високий інтелектуальний і творчий потенціал.

Розсіяний склероз не залишає захворіли в нашій країні надії на прийнятне матеріальне забезпечення як себе, так і членів своїх сімей, на гідне пенсійне забезпечення. Соціальна ізоляція, неможливість активно брати участь у житті суспільства, усвідомлення своєї "марності" і незатребуваності несприятливо впливає на перебіг захворювання, призводить до психологічної дезаптации хворих і наростання соціальної напруженості в сім'ях.


Відсутність заходів по ранній діагностиці розсіяного склерозу, його ефективного лікування, медичної, соціальної, професійної реабілітації та працевлаштування хворих на розсіяний склероз, фінансової та соціальної підтримки хворих РС та членів їх сімей призвело в 1992 р. до початку громадського руху на підтримку комплексного вирішення проблем, пов'язаних з продовженням терміну життя і працездатності хворих на розсіяний склероз і поліпшенням якості їх життя.

Розвиток цього руху підтримано 7-м Всеросійським з'їздом неврологів в Нижньому Новгороді в 1995 р., в постанові якого записано: "Рекомендувати Правлінню Всеросійського товариства неврологів і його регіональним відділенням підтримувати асоціації споживачів неврологічної допомоги, сприяти їх створенню, а також співпраці з ними, особливо в питаннях організації соціальної підтримки хворих і підвищення культури роботи неврологічних установ ".

В даний час громадський рух РС представлено в 47 регіонах Росії. За період існування руху встановлені робочі контакти з аналогічними товариствами ближнього і далекого зарубіжжя, особливо з Білоруською асоціацією РС, з Товариствами Угорщини, Хорватії, Болгарії, Італії, Німеччини, США. Проведено 9 Петербурзьких конференцій та прийнято дві Конвенції (Санкт-Петербург, 1997 і Москва, 1998). За сприяння Товариств хворі отримали можливість отримувати сучасне лікування Бетаферон (виробник фірма Шерінг АГ, Німеччина), РЕБІФ (виробник фірма Арес-Сероно, Швейцарія), копаксоном (виробник фірма ТЕВА, Ізраїль), амиксином (виробник фірма Ленс-фарм, Москва).

Разом з тим слід визнати, що робота державних органів охорони здоров'я та громадських організацій з усіх аспектів обговорюваної проблеми суттєво відстають від європейського та світового рівнів:

- недостатньо масштабно ведуться наукові дослідження з демієлінізуючим захворювань з використанням вітчизняних пріоритетів гетерогенності патологічних процесів і МУЛЬТИФАКТОРНОЇ їх патогенезу, вітчизняних технологій виробництва засобів діагностики та лікування РС;

- не розроблено поетапне і безперервне обслуговування хворих на амбулаторному, госпітальному, санаторно-курортному ланках і в рекреаційних зонах з метою продовження ремісій захворювання;

- не проникають в плановому порядку нові способи медичної реабілітації, сучасні прийоми соціальної адаптації, побутової та суспільно корисної незалежності осіб з РС та членів їх сімей.

Однак, історія становлення російського руху пацієнтів з РС переконливо доводить можливість його продовження.

15 березня 2001 була створена Загальноросійська громадська орагнізація інвалідів - хворих на розсіяний склероз (ОООІБРС) і зареєстрована 3 травня 2001 Міністерством Юстиції РФ. Метою Організації є «надання всебічної допомоги та підтримки інвалідам, хворим на РС, і сприяння їх оптимальної соціальної адаптації в суспільстві». Керує діяльністю ОООІВРС Президентська Рада організації, який очолює президент - Осадчих Анатолій Іванович. Виконавчим органом ОООІБРС є Генеральна дирекція, діяльністю якої керує Генеральний директор організації Власов Ян Володимирович.

Першочерговими завданнями ОООІБРС є: створення комплексної Федеральної програми реабілітації інвалідів, хворих на розсіяний склероз, і вступ до Світової Асоціацію хворих на розсіяний склероз.

Перспективи розвитку руху знаходяться насамперед у вдосконаленні законодавчої бази та практики оподаткування в Російській Федерації, в наявності благодійності та грантової підтримки громадських рухів в системі охорони здоров'я і соціального забезпечення, а також бюджетного і позабюджетного фінансування медико-соціальних програм з проблем розсіяного склерозу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА З хворих на розсіяний склероз "
 1. Нарис розвитку вітчизняної неврології
  Історія вітчизняної неврології починає свій офіційний відлік з 1835 року, коли на медичному факультеті Московського університету був вперше виділений самостійний курс нервових хвороб. З 1835 по 1841 р. курс лекцій читав професор Г.І. Сокальський. У курс увійшли такі захворювання нервової системи, як енцефаліт, менінгіт, арахноїдит, мієліт, неврити, невралгії та ін Потім читання лекцій
 2.  Передмова до російського видання
    Розсіяний склероз - хронічне захворювання нервової системи, що розвивається як правило у віці від 18 до 45 років. Число хворих на розсіяний склероз в усьому світі неухильно зростає, зростають і соціально-економічні втрати, пов'язані з виключенням з трудової діяльності найбільш молодою, енергійною і перспективною частини населення. Великі проблеми розсіяний склероз створює для сім'ї
 3.  Столяров І.Д., Бойко А.Н. (Ред). Розсіяний склероз, 2008
    У керівництві в компактній формі представлені дані про етіологію, епідеміології, патогенез, діагностику, клініку, лікування та реабілітації пацієнтів з розсіяним склерозом (РС). Особливу увагу приділено сучасним методам нейровізуалізації, Імунодіагностика, застосуванню генноінженерних иммунокорригирующих препаратів, медико-соціальному аспекту проблеми. Наведено адреси та контактні телефони
 4.  ПЕРЕДМОВА
    Розсіяний склероз (РС) - найпоширеніше демієлінізуюче захворювання центральної нервової системи (ЦНС), що вражає осіб молодого працездатного віку і швидко приводить їх до інвалідизації. За поширеністю серед неврологічних захворювань ЦНС РС займає четверте місце після гострих порушень мозкового кровообігу, епілепсії та паркінсонізму, а в молодому віці - другий
 5.  РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ
    Медико-соціальна реабілітація є однією з найбільш важливих складових медичної допомоги хворим на розсіяний склероз. Стан хворих РС тісно пов'язане з їх нейропсихологическим станом, участю в повсякденному житті і виробничої діяльності. Минулого пацієнтам з РС наказувалося різке скорочення всіх видів діяльності і навіть строгий постільний режим протягом тривалого
 6.  ЦІЛЬОВА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «Розсіяний склероз» (2002-2004 рр..) (Скорочений варіант)
    I. ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ І ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. Розсіяний склероз (РС) - вкрай важке захворювання центральної нервової системи, що вражає в основному молодих працездатних людей (середній вік початку захворювання 20 - 40 років) і протягом декількох років приводить до інвалідності. В останні роки відзначається неухильна тенденція до зростання захворюваності на розсіяний склероз в
 7.  ДЕФОРМІВНИЙ ОСТЕОАРТРОЗ. ПОДАГРА.
    ДЕФОРМІВНИЙ ОСТЕОАРТРОЗ (ДОА). У 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічних захворювань
 8.  ТАКТИКА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО З СКАРГАМИ психічного та емоційного ХАРАКТЕРУ
    Едвін Г. Кессі (Edwin H. Cassem) Дуже часто хворі звертаються до лікаря зі скаргами суб'єктивного характеру, такими як втома, напруга, нервозність, млявість, страх, пригнічений стан, запаморочення, які буває важко віднести до якогось конкретного захворювання. Один хворий може скаржитися, що він постійно «на взводі», другий-на те, що його думки транслюються за місцевим
 9.  Порушення мови, що зустрічаються в лікарській практиці
    Розлади мови можна розділити на 4 категорії: 1. Афазією називають стан, при якому виникає в основному втрата продуктивної мови і / або розуміння зверненої мови. Вона виникає внаслідок придбаних уражень головного мозку. Частіше виникає менш виражений розлад, зване дисфазія. 2. Дизартрією називають дефект артикуляції. Це розлад буває обумовлено
 10.  Дегенеративні захворювання нервової системи
    Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека