Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Г.М.Савельева, В.І.Кулаков. Акушерство Частина 2, 2000 - перейти до змісту підручника

МАТЕРИНСЬКА СМЕРТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ

Найважливішим показником якості та рівня організації охорони здоров'я матері і дитини є показник материнської смертності.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає поняття материнської смертності як смерть жінки під час вагітності або протягом 42 днів після її закінчення незалежно від причин, пов'язаних з протіканням вагітності або її веденням, не пов'язаних з нещасними випадками . Загальноприйнято обчислювати материнську смертність в абсолютних числах смертей вагітних, породіль або породіль на 100 000 пологів живими новонародженими.

Материнську смертність класифікують таким чином.

I. Смерть, безпосередньо викликана акушерськими причинами, тобто що настала внаслідок акушерських ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду, а також в результаті неправильної тактики лікування.

II. Смерть, опосередковано зумовлена ??акушерської причиною, тобто настала в результаті існувала раніше хвороби, прямим чином не пов'язана з вагітністю або іншими акушерськими причинами, але прояви якої були посилені фізіологічними ефектами вагітності.

III. Випадкова смерть, не пов'язана з вагітністю, пологами, післяпологовим періодом або її ускладненнями і лікуванням.

Таким чином, показник материнської смертності дозволяє оцінити всі втрати вагітних від абортів, позаматкової вагітності, акушерської та екстрагенітальної патології протягом усього періоду гестації та післяпологового періоду.

Щорічно у 200 млн жінок у світі настає вагітність, у 137600000 вона закінчується пологами. Кожен рік у зв'язку з вагітністю та пологами вмирають 509 тис. жінок.

У країнах частка пологів становить 86% від числа пологів у всьому світі, а материнська смертність - 99% від усіх материнських смертей у світі.


У різних частинах світу материнська смертність різко коливається: у Північній Америці вона становить 10-12 на 100 000 пологів живими новонародженими, в Європі - 20-23.

У більшості економічно розвинених країн в даний час показник материнської смертності нижче 10. Найбільш низький (в межах 1-2) він в країнах, де високий рівень економіки поєднується з вирішенням соціальних проблем, хорошим захистом навколишнього середовища, високими якістю надання медичної допомоги та санітарної культурою населення (Канада, Швеція, Бельгія, Люксембург, Ісландія, Данія, Швейцарія, Ізраїль). У багатих країнах Перської затоки, де поряд з розвиненою економікою є потужна соціальна підтримка населення (Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ємен, Оман), цей показник становить 4-12.

Слід зазначити, що значне поліпшення (падіння) показника материнської смертності у всіх нині економічно розвинених країнах почалося приблизно з середини 30-х років нинішнього століття (у той час цей показник у середньому становив 500)

Головними чинниками, що визначили падіння показника материнської смертності майже в 100 разів, з'явилися, крім економічних, соціальних і гігієнічних факторів, успіхи в профілактиці і лікуванні інфекційних захворювань, створення перинатальних центрів і виявлення пацієнток груп ризику розвитку ускладнень під час вагітності та пологів, істотне поліпшення допологової діагностики та допологового ведення вагітних, у ряді країн розвиток сімейної медицини, одним з найважливіших завдань якої є поліпшення допологового спостереження всіх вагітних. Важливе значення мало також вдосконалення служб крові - можливість її фракціонування та використання її компонентів для трансфузии. І нарешті, до медичних факторам, без яких неможливо було б поліпшення охорони здоров'я матерів і зниження материнської смертності, з'явилися розвиток фармацевтики (мається на увазі фармацевтична індустрія), наявність добре оснащених пологових будинків.


У країнах у структурі причин материнської смертності домінують сепсис, акушерські кровотечі, післяабортні ускладнення і гестози.

В абсолютному ж більшості високорозвинених країн світу в структурі причин материнської смертності головними є легеневі емболії, гіпертензивні стану у вагітних, позаматкова вагітність. На частку кровотеч і сепсису доводиться 5-10%.

У Російській Федерації показник материнської смертності залишається високим і становить в останні роки в середньому 50 на 100 000 живонароджених. Це в 6-8 разів вище, ніж у США, Англії, Франції, Німеччині, і в 40-50 разів вище, ніж у Канаді, Швеції та Швейцарії.

В даний час на тлі різкого зниження народжуваності високий показник материнської смертності змушує звертати особливу увагу на організацію і якість медичної допомоги вагітним.

Аналіз структури причин материнської смертності в Росії свідчить часто про недостатню кваліфікацію акушерів-гінекологів, а акушерські стаціонари не завжди мають необхідні можливості для надання всебічної кваліфікованої допомоги при важких акушерських ускладненнях.

На підставі експертної оцінки причин материнської смертності їх можна узагальнити в наступному вигляді: 12-15%-важка екстрагенітальна патологія (захворювання серцево-судинної системи, гепатит, рак та ін), 25% - ятрогенні причини (помилки в діагностиці, акушерської тактики, інтенсивної терапії); 60% - акушерські ускладнення на важкому преморбидном фоні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Материнська смертність ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ "
 1. Показник малюкової смертності вважається барометром (індикатором) соціального благополуччя людей, що проживають на даній території
  У статистиці малюкової смертності прийнято виділяти ряд показників: а) рання неонатальна смертність (смерть в перші 168 годин життя) б) пізня неонатальна смертність (смерть на 2,3,4 тижні життя) в) неонатальна смертність (смерть в перші 4 тижні життя) г) постнеонатальна смертність (смерть з 29 - го дня життя до 1 року Обчислюється на 1000 народжених
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ акушерської та гінекологічної допомоги В РОСІЇ
  Материнська смертність (є провідним показником) - розраховується на 100 000 живонароджених У 1992р . в Росії вона склала 56-60, в Ставропольському краї - 90-100. У США - 10-12, в Західній Європі - 6-8, в Африці - 300. В 1998р. в Росії материнська смертність склала 44-46, в Ставропольському краї -26-28. В США - 8-10, у Західній Європі, Японії -
 3. ВИСНОВКИ
  У структурі населення району переважає міське населення -62.9%, жіночого населення-56.1%. При аналізі народжуваності і смертності в районі за 19 років відзначається депапуляція населення не дивлячись на те, що смертність (14.5) нижче ніж по Саратовської
 4. Здоров'я вагітних
  Значимість - вагітність закінчується (РФ): 30% пологи, 60% аборти, 10% невиношування, - погіршення здоров'я вагітних: РФ, РБ, 2001 - кожна третя має анемію, кожна п'ята - пізній токсикоз, 3 з 4 мають Екстрагенние захворювання, у кожної десятої - хвороби системи кровообігу. - впливає на перебіг пологів (2000р. РФ до 70% всіх пологів - ускладнені, РФ 1985р.> 2000р. зростання в 4 рази
 5. Репродуктивне здоров'я
  Одним з найважливіших складових здоров'я є здоров'я репродуктивне (репродукція - відтворення). Репродуктивне здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя репродуктивної системи, її функцій і процесів, включаючи відтворення потомства і гармонію психосексуальних відносин в сім'ї . Репродукція є основоположною функцією для будь-якого
 6. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
  Об'єктивні дані свідчать про високу захворюваності та великої смертності тварин від шлунково-кишкових розладів. Смертність при захворюванні органів травлення варто на другому місці після серцево-судинних
 7. . Актуальність
  Актуальність проблеми гестозу визначається низкою практичних факто-рів. ^ Висока частота гестозу. Якщо 10-15 років тому частота гестозу становила 8-10%, то в останні роки (2004 і пізніше) - 17-24% від загальної кількості вагітних і породіль. ^ Провідне місце в структурі материнської (29 - 35%), а також перинатальної смертності (230-400% о ). Кожна четверта дитина при цій патології має
 8. Типи плацент у різних видів тварин
  У плаценті ссавців розрізняють дві частини: материнську (змінена слизова оболонка матки) і плодову ( ворсинки хоріона плоду). За характером зв'язків материнської та плодової частин плаценти розрізняють такі форми: - ахоріальная (безворсінчатая) (кенгуру, самка кита); - епітеліохоріальная (кобила, свиня, верблюдиця); - Десмохоріальная (корова, вівця, коза); - ендотеліохоріальная
 9. Показники народжуваності, смертності, природного приросту населення, захворюваності, травматизму, інвалідності - показують інтенсивність (рівень) явища в тому середовищі з якого це явище відбувається
  У даному районі такі показники: число народжених * 1000 175 * 1000 Народжуваність=--------------------------=---------- ---------=5,54 Населення 31600 Число померлих * 1000 459
 10. Смертність в результаті травми
  Смертність в результаті травм виникає в один з наступних часових періодів: - перший пік летальності припадає на час самої травми. Смерть може бути миттєвою або послідувати протягом перших кількох хвилин, що, як правило, обумовлено величиною первинної травми життєво важливих органів або таких структур як мозок, серце або великі судини. В більшості ситуацій подібні травми
 11. фетоплацентарної недостатності
  Порушення морфофункціонального стану плаценти являють собою одну з основних причин ускладненого перебігу вагітності та пологів, а також перинатальної захворюваності та смертності. Патологічні зміни, які відбуваються при фетоплацентарної недостатності (ФПН), призводять до: - зменшення матково-плацентарного і фетоплацентарного кровотоку; - зниженню артеріального
 12. Серцево-судинний ЗАХВОРЮВАННЯ
  Кардіологія є великим розділом внутрішніх хвороб і традиційно розглядається як одна з найбільш актуальних у клінічному і соціальному плані дисциплін. Це пов'язано з тим, що в останні десятиліття захворювання серцево-судинної системи отримали глобальне поширення і зайняли провідне місце серед усіх причин втрати працездатності та смертності хворих. У багатьох країнах світу
 13. Курсова робота. Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі, 2010
  Характеристика показників громадського здоров'я та охорони здоров'я в районі "ГОУ ВПО Саратовський ДМУ ім В. І. Розумовського Росздрава. На 5 аркушах розрахунки, графіки показників народжуваності та смертності. Дослідження причин
 14. Сутність імунологічного конфлікту
  Ізоіммунізація - це утворення в крові матері антитіл у відповідь на потрапляння плодових еритроцитарних антигенів, які успадковуються від батька і є для організму матері чужорідними. Ступінь імунізації залежить від сили антигену, кількості проникли еритроцитів плода, ступеня сенсибілізації материнського організму і кількості утворилися анти-тел. Сутність імунологічного конфлікту
 15. Охорона материнства і дитинства в РБ.
  Існують напрямки в деят-ти системи охорони здоров'я в РБ. 1 - гос підтримка материнства і дитинства. 2 - охорона здоров'я матері і дитини. 3 - створення умов для народження здорових дітей . 4 - зменшення дитячої інвалідності. 5 - скорочення дитячої смертності. Вирішення цих завдань осущ-ться відповідно до законів в РБ. Закон про права дитини. Кодекс про шлюб та сім'ю. Державна програма
 16. Вік
  Старіння, старість, тривалість життя є сполученими з часом характеристиками живих систем. Їх розгляд стосовно людини, повинно мати відправною точкою аналіз спорідненого, але більш загального поняття, в якості якого постає людський вік. Вік - один з найпотужніших прогностичних критеріїв можливості розвитку захворювання. Найбільш усталені на
 17. Висновки
  Як на рівні великих спільнот людей, так і на рівні кожного індивідуального пацієнта з метою зниження смертності від колоректального раку має бути впроваджена і пропагуватися система, заснована на 4 основних принципах: - інформованість, - знання, - відношення, - поведінка. Це означає: - підвищення інформованості про фактори ризику і небезпеки раку прямої кишки,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека