Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація , перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Епізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів, 2008 - перейти до змісту підручника

Матеріали і методи досліджень

Відбір проб проводять з трахеї, легенів, повітроносних мішків, ексудату, кісткового мозку, підочноямкових синусів, вміст кишечника і клоаки, з печінки, головного мозку, селезінки, крові (рисунок 15). Від хворих і трупів полеглих каченят, крім цього, беруть зіскрібки зі слизової оболонки носа, гортані і підочноямкових синусів. Матеріал для наступних дослідженні зберігають в охолодженому, краще замороженому вигляді. Для виділення вірусу ДП використовують 9-11 - денні курячі ембріони, які заражають в аллантоісную або амніотичну порожнину. Всі штами вірусу А1 (класичної чуми птахів) викликає загибель ембріонів через 25-36 годин після зараження, із зростанням вірулентності збудника в міру збільшення кількості пасажів, до 107-108 ЕЛД 50/мл.

Після виділення проводять серологічну ідентифікацію вірусу, визначаючи специфічну антигенні здібності штаму в РЗГА, РН в ембріонах курей, ІФА, реакція гальмування нейрамінідазою активності (РТНА), реакція радіального гемолізу, в РДП (визначаючи схожість гемаглютиніну і нейрамінідази), в полимеразой ланцюгової реакції (ПЛР) - для визначення геному вірусу, виявлення вірусної нуклеїнової кислоти в пробах патологічного матеріалу і в аллантоісной рідини заражених курячих ембріонів, а також для диференціації антигенних підтипів вірусу. Біопроба проводитися внутрішньовенним зараженням курчат аллантоісной рідиною ембріонів курей, інфікованих виділенням изолятом вірусу ГП. Якщо з 10 курчат протягом 10 днів гине 6 голів, то виділений вірус ДП вважається високопатогенним.Малюнок 15 - Відбір проб матеріалів (серце, селезінка)Схема лабораторної діагностики пташиного грипу показана на малюнку 16. Застосовувані в даний час методи лабораторної діагностики грипу птахів можна розділити на чотири групи:

Серологічні реакції

- Реакція гемаглютинації (РГА)

- Реакція тормаженіі гемгглютінаціі (РГГА)

- Імуноферментний аналіз (ІФА)

- Реакція нейрамінідази (РИНА)

- Реакція нейтралізації ( РН)

Виділення вірусу

- Реакція на курячих ембріонах

- Культура клітин MDCK, Vero

Молекулярно-генетичні дослідження

- Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

- Реал-тайм ПЛР

- Розшифровка геному вірусу

Електронно-микроскопическиеисследования

- Вивчення морфології Віру

- Електронно-мікроскопічне фотографування РДА

Для ідентікаціі вірусу в патологічному матеріалі можна використовувати РДА. Супернатант після центрифугування суспензії проб з органів і тканин хворий птахів, а також змивів досліджують у крапельної або пробирочную РДА з 1% суспензії еритроцитів курей або 0,5% суспензією еритроцитів морської свинки. Реакцію враховують через 20 хвилин і 1 годину. Специфічність визначають в РГГА [35].

Ідентифікацію випробуваного вірусу проводять з набором еталонних штаммоспеціфіцескіх грипозних сироваток до його нтігенним варіантами. Для диференціації в реакцію вводять сироватку проти вірусу БН. РГГА ставлять мікро-або макрометодом за загальноприйнятою методикою [36].Малюнок 16 - Лабораторна діагностика пташиного грипуДіагностика грипу комплексна з обов'язковим виділенням, ідентифікацією вірусу і постановкою біопроби. Для ретроспективної серологічної діагностики використовують РЗГА. Для серологічних досліджень використовують РДП, РНГА, МФА, РСК, а також метод імуноферментного аналізу (ІФА), призначений для експрес титрування антитіл до вірусу ДП по гемаглютиніну і нейрамінідазі.

При проведенні імуноферментного аналізу (ІФА) використовують обладнання, показане на малюнку 17. На малюнку 18 показані схеми профеденія ІФА.

Малюнок 17 - Обладнання для проведення ІФАМалюнок 18 - Схеми методу ІФА Схема методу ІФА подвійних антитіл

«сендвіча» для визначення антигену Схема «непрямого» методу ІФА для

визначення антитіл

У полимеразой ланцюгової реакції (ПЛР) - визначають геном вірусу, виявлення вірусної нуклеїнової кислоти в пробах патологічного матеріалу і в аллантоісной рідини заражених курячих ембріонів, а також для диференціації антигенних підтипів вірусу. При постановці реакції використовують такі обладнання (малюнок 19):Малюнок 19 - Обладнання для ПЛР
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Матеріали і методи досліджень"
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Медикаментозна гіполіпідемічна терапія.
  Виділяють чотири основних групи гіполіпідемічних препаратів: інгібітори ГМК-КоА-редуктази (статини), секвестранти жовчних кислот, нікотинову кислоту і фібрати. Секвестранти жовчних кислот і статини мають в основному холестeрінпоніжающім ефектом, фібрати переважно зменшують гіпертригліцеридемії, а нікотинова кислота знижує як рівень ХС, так і ТГ (табл. 17). Таблиця 17.
 3. Добровільна хірургічна стерилізація
  Добровільної хірургічної стерилізації (ДХС) відводиться особливе місце в програмі планування сім'ї, так як, по-перше, цей метод поєднаний з хірургічним втручанням і, по-друге, відрізняється необоротністю. В даний час ДХС є найбільш поширеним методом регулювання народжуваності як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються (за даними світової статистики, в 1990 р. ДХС
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально- профілактичних заходів,
 5. плацентарної недостатності гіпоксія плоду І асфіксія немовляти
  ХРОНІЧНА фетоплацентарної недостатності Фетоплацентарна недостатність (ФПН) складає в структурі причин перинатальної смертності більше 20%. Багаторічні спостереження багатьох авторів за розвитком дітей, народжених матерями з діагностованою ФПН, дозволили прийти до висновку, що вказана патологія зумовлює не тільки різке збільшення перинатальної смертності, а й численні
 6. Передопераційна підготовка ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
  Підготовка гінекологічних хворих до операції здійснюється з моменту прийняття рішення про хірургічне втручання до його виконання. Цей період називається передопераційним. Дії медичного персоналу в цей період суттєво відрізняються при планових і екстрених операціях. Перед плановими операціями підготовка здійснюється в амбулаторних і стаціонарних умовах. При характеристиці
 7. Надання невідкладної допомоги в умовах поліклініки
  В умовах дитячої поліклініки найбільш часто зустрічаються такі види невідкладних станів: непритомність, колапс, анафілактичний шок, судомний синдром, напад бронхіальної астми, кропив'янка, набряк Квінке, гипертермический синдром. Різні отруєння, тепловий і сонячний удар зустрічаються вкрай рідко. НЕПРИТОМНІСТЬ Непритомність - раптово виникає короткочасна втрата свідомості з
 8. Професійні інтоксикації
  У народному господарстві країни використовуються різноманітні за будовою та фізико-хімічними властивостями хімічні речовини. У виробничих умовах токсичні речовини надходять в організм людини через дихальні шляхи, шкіру, шлунково-кишковий тракт. Після резорбції в кров і розподілу по органах отрути піддаються перетворенням, а також депонуванню в різних органах і тканинах (легкі,
 9. Тема: бактеріологія, мікології, протозоологов
  Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Об'єкти вивчення мікробіології. Прокаріоти (бактерії), їх відмінність від мікробів еукаріотов (найпростіші, гриби) за структурою, хімічним складом, функції. Сучасні підходи до систематики мікроорганізмів. Таксономічні категорії: царство, відділ, сімейство, рід, вид. Внутрішньовидові категорії: біовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 10. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис. 1.6 ), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека