Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІсторія медицини
« Попередня Наступна »
М. Б. Мирський. Історія медицини та хірургії, 2010 - перейти до змісту підручника

Мартин Шеїн

Хірургія Росії початку XVIII в. (при тому, що хірургів, як і лікарів, було тоді порівняно небагато) все-таки мало чим відрізнялася від західноєвропейської. Не змінилося становище і в середині, і в другій половині століття: вітчизняна медицина і хірургія раніше продовжували розвиватися в основному в єдиному загальноєвропейському руслі, що незаперечно підтверджувало участь Росії в загальному процесі світового наукового, технічного та культурного розвитку.

Хоча в добу Просвітництва розвиток клінічної медицини та хірургії і відставало, як правило, від розвитку природничих наук, все ж медики намагалися використовувати накопичений наукою анатомо-фізіологічний досвід, результати досліджень живого організму, таких, наприклад, які були виконані у фізичному класі Петербурзької академії наук. Позитивну роль зіграло те обставина, що кількість хірургів у Росії зросла насамперед за рахунок випускників госпітальних шкіл, які отримали достатню підготовку з хірургії. Збільшилася кількість госпіталів і лазаретів, де використовували оперативні методи лікування; були відкриті перші цивільні лікарні в Москві (Павловська, Катерининська), Петербурзі (Обухівська, Калінкінского), в інших містах.

Про оперативній практиці петербурзьких госпіталів другої половини XVIII в. свідчать факти, наведені вітчизняним хірургом М.І. Шеїн в переказаної їм з латинської мови книзі лейпцігського професора І.З. Платнера - переклад цієї книги був виданий в Петербурзі в 1761 р.

Мартин (Мартін) Ілліч Шеїн (1712-1762) походив з людей простого звання і був сиротою. Навчався він у Петербурзі в архієрейській школі для сиріт, яку заснував і містив за свій рахунок Феофан Прокопович. Школа знаходилася на Аптекарському острові при архієрейському будинку на річці Карпівка в чудовому сосновому бору. Вчителями були в основному іноземці, багатьох предметів навчав сам Феофан. У школі, що стала відомою як семінарія Феофана Прокоповича, викладали російську, латинську та грецьку мови, слов'янське читання, граматику, риторику, логіку, арифметику, геометрію і ряд інших наук, у тому числі малювання.

Очевидно, ще в семінарії Феофана Прокоповича у Шєїна проявився талант художника-рисувальника, і тому, напевно, в 1738 р. Медична канцелярія, де він служив після закінчення семінарії, направила його в якості «малювального майстри» в Кронштадтський адміралтейський госпіталь. У цьому госпіталі Шеїн спочатку тільки допомагав, малюючи ті чи інші анатомічні утворення, у викладанні анатомії учням місцевої госпо-ментальною школи, але потім захопився і сам почав займатися цією наукою.

У 1739 Шєїна перевели в Санкт -Петербурзький адміралтейський госпіталь. Тут в 1741 р. він офіційно оформив свою приналежність до медицини - здав іспити і отримав звання підлікаря, при цьому екзаменатори особливо відзначили його «витонченість в роботах анатомії». У 1745 р. Шеїн став лікарем, зберігши за собою на деякий час і статус малювального майстра, а в 1758 р. його виробили в штаб

У тому, що лікар Шеїн почав займатися хірургічною практикою йому, звичайно ж, допомогло прекрасне знання анатомії та досвід викладання цієї науки.
Його успіхи в хірургічному лікуванні привернули увагу начальства: у 1753 р. Мартин Шеїн стає головним лікарем - першим заступником головного доктора і провідним хірургом Петербурзького адміралтейського госпіталю. Одночасно він продовжує викладати хірургію і анатомію учням медико-хірургічної школи, а з моменту організації Академії мистецтв стає там професором анатомії. На жаль, інтенсивна і вельми плідна наукова діяльність М.І. Шєїна тривала недовго: він раптово помер в 1762 р. у віці 50 років.

Шеїн був різнобічно обдарованою людиною. Оскільки він вдало поєднував талант художника і капітальні знання анатома, то не дивно, що саме він став упорядником і автором

більшості таблиць (21 з 26) для найголовніших розділів анатомії в першому вітчизняному керівництві з цієї дисципліни - атласі «Syllabus seu index omnium partium corporis humani figuris illustratus» («Сіллабус або покажчик всіх частин людського тіла, ілюстрований малюнками»). Цей атлас - перший оригінальний вітчизняний медичний підручник - був надрукований на латин-ською мовою в Петербурзі в 1744 р. і протягом багатьох років залишався одним з основних підручників для госпітальних шкіл.

Ще більш важливою була діяльність Шєїна як перекладача медичної літератури. Він прославився як відмінний перекладач, перший зробив доступними книги західноєвропейських професорів для широкого кола російських читачів, насамперед для майбутніх лікарів. Високоякісні переклади Шєїна були до того ж, використовуючи сучасну термінологію, переробленими і доповненими

У 1757 р. Шеїн перевів підручник Лоренца Гейстера «Скорочена анатомія» (у двох томах). Надзвичайно важливо, що при перекладі цієї книги з латині він фактично заново створював російську медичну термінологію. Так, йому належать такі терміни (утворені їм складні слова), як «кровоносні судини», «грудобрюшная перешкода», «привушна заліза »,« подвздошная кишка »,« червоподібний збільшень »(тепер відросток),« сечовід »,« сечовипускальний ствол »(тепер канал),« насіння-виносить протока »і т.д. До нас дійшли запроваджені ним назви, що не відповідають буквальному значенням латинських термінів: тім'яна кістка - os parietale, основна кістка - os sphenoidale, брижа - mesenterium, ободова кишка - colon, дитяче місце - placenta і т.д.

Піонерським стала праця Шєїна з перекладу на російську мову (теж з латині) підручника Йоганна Платнера, осяжного, що містив 955 сторінок в одному томі. У книзі Платнера викладалася новітня практична хірургія того часу. Наприклад, підкреслювалися особливості ран різних областей людського тіла, давалося опис первинної обробки рани, містилося чимало інших корисних рекомендацій.

Перекладаючи книгу Платнера, Шеїн не просто механічно замінив латинський текст російською, а в цілому ряді місць дав власні, наукові (по тому часу) і вельми раціональні, загальнодоступні визначення важливих медичних понять. Так, у примітці до § 261 він дав визначення атрофії: «Атрофія - хвороба, називається, коли все тіло або деяка частина від естве НЕ тучнеет, але помаленьку невидимо тончеет і іссихает».
У примітці до § 141 він роз'яснює, що таке Іхор: «Іхор часто означає сироватку кровну, тобто сукровицю, а іноді сік гострий, єлейний і водяний, з чирьев закінчується».

Виходячи з власного хірургічного досвіду (а був він, судячи з усього, неабияким хірургом), Шеїн вніс ряд доповнень, зауважень і поправок, описав випадки з госпітальної практики. У деяких місцях перекладу він прямо сперечався з Платнер, приводячи власні оригінальні судження з приводу тих чи інших оперативних втручань. Наприклад, таке примітка до § 513, в якому Платнер хоча і описував випадок лікування хірургом Манні пораненого з проникаючим пораненням черепа, але все-таки укладав, що цьому «майже ніяк вірити неможливо». Однак Шеїн не погодився з цим і свою думку аргументував фактом : навів історію хвороби (з власної практики), яка переконливо підтверджувала можливість лікування таких хворих. Сперечаючись з твердженням Платнера в § 546, що навряд чи можуть бути вилікувані рани в надбрівної області через труднощі виробництва тут трепанації, Шеїн як приклад знову приводив історію хвороби з власної практики.

Цікаві наведені Шеїн приклади, що свідчать про розвиток хірургії в російських госпіталях і дозволяють судити про успішну хірургічній практиці вітчизняних хірургів. Серед них знаходиться, наприклад, вказівка ??про застосування російськими хірургами пластичних операцій . Так, у § 916 Платнер рекомендує проводити пластику м'якого піднебіння при його руйнуванні болючим процесом, а Шеїн зауважує: «що саме тут в Адміралтейському госпіталі 1757 у одного магазінвахтера і в іншого матроса зроблено». В іншому місці, вносячи додавання до § 238 Платнера, де описуються способи зупинки кровотечі, він розповідає про успішне застосування в Санкт-Петербурзькому адміралтейському госпіталі тампонади кровоносних судин. Таким чином, цей та інші приклади з практики російського хірурга Мартина Шєїна підтверджують, що рівень хірургії в Росії у XVIII ст. був в основному таким же, як і в країнах Західної Європи.

Оперативна техніка в Росії в той час була вже досить високою - це можна сказати без жодного перебільшення, - писав історик медицини В.В. Купріянов. - Російські хірурги оперували на судинах, усуваючи пухлини «б'ють жив» (тобто або ангіоми, або аневризми), на оці, борючись з катарактою, на черепі. Опе-рації при «килах» (грижах) не становили для хірургів чого- або складного. Російським хірургам вже були відомі операції анального свища, «впущених» повітря в плевральну порожнину, трахеотомія ... Що стосується оперативного видалення каменів сечового міхура, то деякі хірурги досягали при виконанні цієї операції справжньої віртуозності ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Мартин Шеїн"
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ для підготовки до атестації по темі «Профілактика ВЛІ»
  Акімкін В.Г. Основні напрямки профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Лекція. М.: Федеральний центр держсанепіднагляду МОЗ Росії, 2000 . 28с 2. Акімкін В.Г. Санітарно-епідеміологічні вимоги до організації збору, знешкодження, тимчасового зберігання та видалення відходів у лікувально-профілактичних установах (методичний посібник). М.: Видавництво РАМН, 2004. 84 с. 3. Єрьомін
 2. РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  1. Вплив екологічних факторів на здоровий спосіб життя. Зарубін Г. П. Навколишнє середовище і здоров'я. М., 1989. С. 7-15. Брехман П.К. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1990. С. 219-271. Петровський В.В. Популярна медична енциклопедія. М., 1989. С. 547-548. Екологічна проблема та технічні науки. М. , 1980. С. 180-186. Ляхтер В.М. Економіка, техніка, екологія. М., 1985. С.
 3. Заняття 6 Тема: РОЗВИТОК АНАТОМІЇ В РОСІЇ В XIX СТОЛІТТІ
  Цілі та завдання: 1. Показати студентам проблеми, які стояли перед вітчизняними вченими в цій галузі та їх внесок у вирішення проблем анатомії. Логічна структура і основні елементи заняття: Введення анатомічних розтинів в викладання медицини в Західній Європі. Лейденська анатомічна школа. Ф.Рюйш (1638 - 1731, Голландія). Підручники анатомії (Г.Бідлоо, С.Бланкард). Підходи до
 4. Заняття 9 Тема: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ І Теоретичні передумови ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОГО СПРАВИ У РОСІЇ В XIX СТОЛІТТІ. ЗЕМСЬКА МЕДИЦИНА
  Цілі та завдання: 1. Ознайомити студентів з суспільно-політичним і соціально-економічним становищем у країні. Вплив на внутрішнє становище в Росії політичних подій. 2. Ознайомити з станом медичної справи в Росії в другій половині Х1Х століття. Логічна структура і основні елементи заняття: Охарактеризувати соціально-економічні зрушення, що відбулися в Росії у
 5. Розвиток медицини в Росії в XVIII столітті
  Як називалося перше державне лікувальний заклад в Росії?-Петербурзький адміралтейський госпіталь-Барнаульський центральний госпіталь + Московський військовий сухопутний госпіталь В якому році відкрита перша госпітальна школа в Росії? -1725 +1707 -1710 -1741 Основний метод навчання в госпітальних школах: -схоластичний + клінічний Де була відкрита
 6. Розвиток терапії та методи обстеження хворого
  «Лікувати не хворобу, а хворого» - принцип, проголошений:-Р. Вірхова-С . П. Боткіним -Г.А. Захарьіним + М.Я. Мудрова -А.А. Остроумова Видатні терапевти XIX століття: + М.Я. Мудров + С.П. Боткін + І.Є. Дядьковский + А.А. Остроумов + Г.А. Захар'їн -М.І. Шеїн Хто ввів у практику клінічний метод навчання лікарів?-Гіппократ + Г. Бурхаав -С.П. Боткін
 7. Розвиток медицини в 20 столітті
  На рубежі 19 і 20 століть під впливом швидко розвивалися природничих наук і технічного прогресу збагачувалися й удосконалювалися діагностика і лікування. Відкриття рентгенівських променів (В. К. Рентген, 1895-97) поклало початок рентгенології. Можливості рентгенодіагностики були розширені застосуванням контрастних речовин, методів пошарових рентгенівських знімків (томографія), масових
 8. Тема 6.Медіціна періоду пізнього середньовіччя: затвердження досвідченого знання та клінічного спостереження
  (4 години) Заняття 1 План: 1. Епоха Відродження - епоха революції природних і суспільних наук 2. Медицина Західної Європи в період пізнього середньовіччя. 1. У XV в. греки, що бігли з розореного турками Константинополя, сприяли поширенню на Заході грец. літератури. Незабаром серед лікарів виявляється прагнення вивчати древніх і з'являється цілий ряд перекладачів та
 9. Офіційне визнання хірургії
  У Європі важливим кроком на цьому шляху стало підняття правового статусу хірургії, її офіційне визнання як науки. Це сталося у Франції, коли в 1731 р. в Парижі була заснована Королівська хірургічна академія. «Це спеціальне хірургічне установа незабаром піднеслася до такого ступеня, що вся хірургія Європи майже ціле сторіччя перебувала під його впливом, - вважав відомий хірург Т.
 10.  Госпітальні школи
    Приклад доктора Бідлоо показав, більше того, довів (тоді це доводилося доводити), що в Росії можна з успіхом готувати кваліфікованих лікарів і хірургів. Вирішено було відкрити в країні нові госпітальні школи - дві в Петербурзі, при сухопутному і адміралтейському госпіталях і одну в Кронштадті, при Адміралтейському госпіталі. У 1736-1737 рр.. в цих госпіталях ра-ботан шотландський хірург Джон
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека