Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Дьяченко В.Г.. Якість в сучасній медицині, 2007 - перейти до змісту підручника

Маркетингові стратегії, спрямовані на підвищення якості

Мета наших подальших висловлювань полягає саме у визначенні підлягають зміні функціональних елементів управління ЛПУ в умовах ринку, а також якості розглянутого процесу.

Враховуючи те, що за відносини між ЛПУ і ринком медичної допомоги відповідає така область прийняття рішень як маркетинг, слід розглянути динаміку змін, що відбуваються в цій галузі, як у нас в країні, так і за кордоном. Фахівці - маркетологи можуть сьогодні сказати, що не можна брати в розрахунок вітчизняні ЛПУ, так як маркетингу в службі медичної допомоги населенню не було раніше, так і сьогодні він для багатьох керівників цією службою залишається «порожнім звуком».

У реальному функціонуванні галузі охорони здоров'я ринок існував завжди, тільки на рівні соціалістичної держави більшість функцій маркетингу виконувалося їм самим. А ось на рівні ЛПУ здійснювалися лише окремо взяті функції і процеси. В останні роки в галузі охорони здоров'я досить чітко сформовані два принципи (підходу) до функціонування ЛПУ на ринку медичних послуг населенню.

Принципом побудови першого підходу є домінування лікувальних підрозділів над іншими службами ЛПУ. Думки лікарських порадників мають більшу вагу, а всі інші служби працюють на них. На ринку пропонуються ті послуги, які вигідно виробляти з технологічної точки зору, і у виробництві яких вже є достатній досвід. А ті, які користуються найбільшим попитом з точки зору ціни і якості, не завжди «вигідні» лечебнике. При цьому труднощі в реалізації вироблених послуг повністю лягають на плечі підрозділу з маркетингу та збуту (якщо такі є), яких у разі невдач звинувачують у відсутності достатньої компетенції. З інструментів маркетингу працюють, як правило, тільки збут, реклама і зрідка «післяпродажне обслуговування», тобто доліковування після неповного одужання і доведення неякісно проведених робіт (реопераций, повторне лікування, перепротезірованіе тощо).

Така система організації маркетингу отримала назву виробничо орієнтаційної. Характерними, хоча і не обов'язковими ознаками такої системи, є:

- вища управлінська ланка ЛПУ складається з колишніх або діючих лікарських порадників; в колегіальних органах управління і на громадських заходах «вирішальне слово» належить заступнику головного лікаря з лікувальної роботи, лечебники мають можливість «тиснути» на головного лікаря з метою лобіювання своїх інтересів;

- на комунікації з ринком (реклама, дослідження, розвиток системи збуту медичних послуг) кошти або не виділяються зовсім, або виділяються в недостатніх обсягах; відділ маркетингу, як правило, не існує або займається пошуком клієнтів і продажами медичних послуг;

- керівництво відділом маркетингу (у разі його існування) здійснюється заступником головного лікаря по ресурсному забезпеченню або іншою посадовою особою, дуже приблизно уявляє собі суть маркетингу;

- встановлення відпускних цін на медичні послуги відбувається у плановому відділі чи бухгалтерії. Відділ маркетингу (збуту) практично не впливає на прийняття рішень з управління якістю;

- практично повністю відсутній механізм гнучкого ціноутворення, тарифи «жорстко» фіксовані вищестоящою організацією або посиланнями на її рішення;

- співробітники відділу маркетингу та збуту не можуть приймати рішення про надання знижок.

На противагу цьому положенню існує інший принцип, заснований на маркетингової орієнтації медичного закладу, який базується не на виробничих показниках, а на інформації про ринок, на підставі останньої визначаються короткострокові цілі ЛПУ, прогнозуються фінансові показники і визначаються обсяги виробництва медичних послуг. Ціна і якість вироблених послуг у даному випадку визначається на підставі ринкових цін, маркетингової стратегії ЛПУ і прогнозованих обсягах збуту. На основі цих показників визначається ефективний і оптимальний обсяги виробництва медичних послуг, і приймаються рішення по різних служб ЛПУ. При цьому підході інформаційні потоки прямо протилежні напрямку потоків при використанні першої системи організації маркетингу. Так, спочатку відбувається збір інформації про ринок, її обробка і аналіз в службі маркетингу, а потім передача необхідних показників в інші підрозділи ЛПУ. Індикаторами такої системи є:

- встановлення (необов'язково затвердження) цін на продукцію силами служби маркетингу медичного закладу;

- розробка рекомендацій за обсягами виробництва медичних послуг на підставі прогнозу по збуту;

- постійне вдосконалення якості вироблених послуг, оновлення і розширення їх асортименту;

- інвестиції в маркетингові дослідження ринку медичних послуг;

- розробка заходів як по залученню потенційних клієнтів, так і утриманню існуючих;

- робота над іміджем ЛПУ;

- підпорядкування маркетингової служби безпосередньо головному лікарю ЛПЗ.

Реальний сектор виробництва медичних послуг, які формують ринок, в регіональному охороні здоров'я функціонує в більшій мірі в стоматології, ніж в інших службах галузі. Дії регулюючих механізмів на ринку медичних послуг, найважливішими з яких є тарифи на медичні послуги, вимоги до якості та умови надання послуг обмежені. Причому тарифи щорічно затверджуються територіальними погоджувальними комісіями (комітетами) за тарифами, але сам рівень тарифів жодною мірою не задовольняє виробників, оскільки останні значною мірою занижені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Маркетингові стратегії, спрямовані на підвищення якості "
 1. Система організації медичної допомоги
  Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
 2. Маркетинг медичних послуг
  Найважливішими складовими аналізу будь-якого ринку, в тому числі і ринку медичних послуг, є маркетингові дослідження, що представляють собою систематичний збір, реєстрацію та аналіз даних в області ринку медичних послуг і товарів. Стосовно сфери охорони здоров'я маркетинг можна визначити як комплексний процес планування, економічного обгрунтування та управління
 3. На шляху до формування єдиних принципів збору інформації для забезпечення якості та ефективності медичної допомоги
  В Нині вітчизняна охорона здоров'я переживає не тільки фінансовий, але ще більш ризикований за своїми наслідками управлінська криза. Внаслідок низької якості управління галуззю обмежені фінансові кошти витрачаються вкрай нераціонально. Ресурсний дефіцит в охороні здоров'я завжди був великий. Не менш гострим він буде і в XXI столітті. Перед розпорядниками кредитів постійно
 4. ЛІКУВАННЯ
  гострих пневмоній має бути по можливості раннім, раціональним, індивідуальним і комплексним. Компоненти лікувального комплексу повинні бути наступними: боротьба з інфекцією і інтоксикацією, активізація захисних сил організму, нормалізація порушених функцій органів і систем, посилення регенеративних процесів. Хворі з гострою пневмонією підлягають лікуванню в умовах стаціонару. Постільний режим
 5. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 6. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  Жіноча консультація (ЖК) є підрозділом поліклініки, МСЧ або пологового будинку, надають амбулаторну лікувально-профілактичну, акушерсько-гінекологічну допомогу населенню. Основними завданнями жіночої консультації є: надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню прикріпленої території; проведення лікувально-профілактичних заходів,
 8. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 9. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека