Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Під ред. Є. М. Вихляева .. Посібник з ендокринної гінекології, 2006 - перейти до змісту підручника

Література

Аблакулова В. С. Поліпи ендометрія / / Акуш. , гін. - 1987. - № 7. - С. 7-10.

2. Адамян Л. В., Кулаков В. І. ендометріоз. - М.: Медицина, 1998. -317 С.

3. Алієва Е. А., Пшеничникова Т. Я., Гаспаров А. С. Результати лапароскопії у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників, які перенесли хірургічні методи лікування / / Акуш. , гін. - 1996. - № 7. - С. 63-66.

610

Література

4. Базанов П. А., Волков Н. І., Стигар А. М. та ін Інтраопераці-онная діагностика міоми матки / / Пробл. репрод. - 2002. - Т. 8. - № 2. - С. 43-45.

5. Баскаков В. П. Клініка і лікування ендометріозу. - Л.: Медицина, 1990. - 238 с.

6. Берштейн Л. М. Гормональний канцерогенез. - СПб.: Наука, 2000. - 198 с.

7. Бобров А. Є., Мельниченко Г. А., П'ятницький Н. Ю. та ін Особливості психічного стану хворих з первинною гіперпре-лактінеміей / / Пробл. ендокрінол. - 1995. - Т. 41. - № 2. - С. 22-25.

8. Бохман Я. В., Ткешелавшвілі В. Т., Вишневський А. С. та ін Міома матки в пре-та постменопаузі як маркер онкогінекологи-чеський патології / / Акуш. , гін. - 1987. - № 7. - С. 12-16.

9. Брехман Г.І. Міома матки і екстрагенітальні захворювання / / Акуш. , гін. - 1978. - № 6. - С. 19-23.10. Брехман Г.І., Миронов А. X. Ультраструктурні дослідження лейоміоми матки / / Акуш. , гін. - 1986. - № 2. - С. 22-П.

11. Булатов А. А. Феномен макропролактінеміі, його походження та клініко-діагностичне значення / / Пробл. ендокрінол. - 1997. - Т. 43. - № 3. - С. 50-55.

12. Булатов А. А., Макарівська Е. Е., Марова Є. І. та ін Гіпер-пролактінеміі з переважанням високомолекулярного їм-мунореактівного пролактину: розбіжність у регуляції рівня високомолекулярної і мономерной форм в крові / / Пробл. ендокрінол. - 1995. - Т. 41. - № 6. - С. 19-23.

13. Булатов А. А,, Макарівська Е. Е., Марова Є. І. Зв'язування пролактину в сироватці крові при різних формах гіпер-пролактінеміі / / Пробл. ендокрінол. - 1998. - Т. 44. - № 2. - С. 32-35.

14. Бурдина Л. М. Особливості стану молочних залоз і гормонального статусу у хворих з доброякісними гіперпластичними захворюваннями внутрішніх статевих органів / / Мамологія. - 1993. - № 1. - С. 3-11.

15. Бурлев В. А., Гаспаров А. С, Аванесян Н. С. та ін Фактори росту і їх роль в регуляції репродуктивної функції у хворих з синдромом полікістозних яєчників (огляд літератури) / / Пробл. репрод. - 1998. - Т. 4. - № 3. - С. 17-25.

16. Бурлев В. А., Лец І. І. Роль очеревини у патогенезі зовнішньо-генітального ендометріозу (огляд літератури) / / Пробл. репрод. - 2001. - Т. 7. - № 1. - С. 25-29.

611

Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

17. Вихляева Є. М. Волемічний порушення в акушерсько-гінек-логічної практиці та їх корекція. - М.: Медицина, 1977. - 232 с.

18. Вихляева Є. М, Молекулярно-генетичні детермінанти пухлинного росту і обгрунтування сучасної стратегії ведення хворих лейоміомою матки / / Зап. ОНК. - 2001. - Т. 47. - № 2. - С. 200-205.

19. Вихляева Є. М. Керівництво з діагностики та лікування лейоміом-оми матки. - М.: Вища школа, 2004. - 396 с.

20. Вихляева Є. М., Василевська Л. Н. Міома матки. - М.: Медицина, 1981. - 159 с.

21. Вихляева Є. М., Паллади Г. А. Патогенез, клініка та лікування міоми матки. - Кишинів: Штіінца, 1982. - 300 с.

22. Вихляева Є. М., Уварова Є. В., Іщенко І. Г. Досвід застосування даназола у хворих з поєднаною патологією ендо-та міометрія / / Акуш. , гін. - 1995. - № 1. - С. 41-44.

23. Вихляева Є. М., Уварова Є. В., Самєдова Н. Ч. До механізму лікувального ефекту норетистерону при гіперпластичних захворюваннях ендо-та міометрія у жінок репродуктивного віку / / Зап. ОНК. - 1990. - Т. 36. - № 6. - С. 683-689.

24. Вихляева Є. М., Ходжаева 3. С, Фанченко Н. Д. Клініко-гені-алогічне вивчення спадкової схильності до захворювання міомою матки / / Акуш. , гін. - 1998. - № 2. - С. 27-31.

25. Вихляева Є. М., Щедріна Р. М., Алєксєєва М. Л. та ін Клініко-прикладні значення дослідження гормональної рецепції при стійкій гіперпластичної трансформації ендометрію / / Акуш. , гін. - 1988. - № 11. - С. 26-30.

26. Гаспарова. С, Кулаков В. І. Клініко-генетичні паралелі у хворих з хворобою полікістозних яєчників / / Пробл. ре-прод. - 1995. - Т. 1. - № 3. - С. 30-32.

27. Гаспаров А. С, Кулаков В. І., Богданова Е. А. Особливості клінічного перебігу та ефективність лікування хвороби полікістозних яєчників в підлітковому і зрілому репродуктивному віках / / Пробл. репрод. - 1995. - Т. 1. - № 4. - С. 19-22.

28. Геворкян М. А., Кушлінскій І. Є., Манухин І. Б. Роль лептину при синдромі полікістозних яєчників / / Пробл. репрод. 2000. - Т. 6. - № 6. - С. 21-23.

612

Література

29. Туї А. І. Можливості використання ехографії у виявленні патологічних процесів ендометрію / / Акуш. , гін. - 1985. - № 6. - С. 61-64.

30. Дамиров М. М. Аденомиоз: клініка, діагностика та лікування. - Москва - Тверь: Російська медична академія післядипломної освіти, 2002. - 294 с.

31. Демидов В. І., Красиков С. П. Значення масового ехографію-чеського скринінгу у виявленні патології ендометрію / / Рад. медицина. - 1990. - № 8. - С. 89-92.

32. Дзеніс І. Г., Бахарєв В. А.. Фанченко Н. Д. та ін Стероідоге-нез у надниркових при синдромі полікістозних яєчників / / Пробл. репрод. - 1997. - Т. 3. - № 3. - С. 18-22.

33. Добрачева А. Д., Гончаров Н. П., Тодуа Т. І. та ін Стан стероїдогенезу в надниркових і гонадах у хворих полики-стозом яєчників при інгібуванні гонадотропної функції / / Пробл. ендокрінол. - 1999. - Т. 5. - № 1. - С. 34-37.

34. Дощанова А. М. Клінічна характеристика малих форм ен-дометріоза / / Акуш. , гін. - 1984. - № 5. - С. 31-33.

35. Залізне Б. І. Характеристика і трактування змін ендометрія і яєчників при миомах матки / / Акуш. , гін. - 1980. - № 1. - С. 37-40.

36. Залізне Б. І., Єльцов-Стрільців В. І. Деякі теоретичні та практичні аспекти проблеми непухлинних захворювань шийки матки / / Акуш. , гін. - 1984. - № 11. - С. 8-16.

37. Залізне Б. І., Стрижаков А. Н. Генітальний ендометріоз. - М.: Медицина, 1985. - 159 с.

38. Залізне Б. І., Стрижаков А. Н., Лебедєв В. А. Клініка, діагностика і лікування поліпів ендометрію / / Акуш. , гін. - 1988. - № 11. -С. 73-77.

39. Ільїн В. І. Клінічні особливості психічних порушень у гінекологічних хворих з гормональною дисфункцією і гормонально-залежною патологією / / Журн. невропатії. і псих. ім. С. С. Корсакова. - 1983. - Т. 83. - Вип. 11. - С. 1691-1695.

40. Калініна Е. А. Особливості розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників в програмі екстракорпорального запліднення / / Акуш. , гін. - 2002. - № 2. - С. 28-32.

613

Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

41. Калініна Е. А. Результати програми екстракорпорального запліднення і перенесення ембріонів в порожнину матки у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників після попереднього консервативного лікування / / Гінекологія. - 2002. - Т. 4. - № 4. - С. 121-122.

42. Калініна Е. А., Торганова І. Г., Лукін В. Я. Полікістозних яєчники і програма екстракорпорального запліднення / / Акуш. , гін. - 1998. - № 1. - С. 14-16.

43. Кіра Є. Ф. Ендометріоїдна хвороба. Сучасні принципи лікування / / Гінекологія. - 2005. - Т. 6. - № 5. - С. 231 - 237.

44. Козаченко А. В., Ландеховскій Ю. Д., Кондріков Н. І. та ін Особливості стану рецепторів естрогенів і прогестерону в міомі матки та міометрії / / Акуш. , гін. - 1995. - № 6. - С. 34-36.

45. Кох Л. І., Радіонченко А. А. Особливості будови міометрія при лейоміомі матки / / Акуш. , гін. - 1988. - № 5. - С. 8-10.

46. Краснопільський В. І., Буянова С. П., Петрова В. Д. та ін Зо-ЛАДЕКС в комплексному лікуванні хворих з міомою матки (багатоцентрове дослідження) / / Укр. акушера-гінеколога. - 1998. - № 3. - С. 52-57.

47. Кудріна Е. А., Іщенко А. І., Гадаева І. В. та ін Молекулярно-біологічні характеристики зовнішнього генітального ендо-метріоза / / Акуш. , гін. - 2000. - № 6. - С. 24-27.

48. Кузнєцова І. В., Стрижакова. Н. Роль гіпоталамічного синдрому періоду статевого дозрівання в патогенезі полікістозних яєчників / / Акуш. , гін. - 1996. - № 6. - С. 7-10.

49. Кулаков В. І., Адамян Л. В. Принципи організації та перспективи ендоскопічної хірургії в гінекології / Ендоскопія і альтернативні підходи в хірургічному лікуванні жіночих хвороб / За ред. В. І. Кулакова, Л. В. Адамян. - М.: «НЦ АГіП РАМН», 2001. - С. 5-16.

50. Кулаков В. І., Адамян Л. В., Аскольская С. І. Гістеректомія і здоров'я жінки. - М.: Медицина, 1999. - 311с.

51. Кулаков В. І., Адамян Л. В., Минбаєв О. А. Оперативна гінекологія - хірургічні енергії. - М.: Медицина, 2000. - 862 с.

52. Кулаков В. І., Гаспаров А. С. Хвороба полікістозних яєчників: порівняльне вивчення ефективності різних видів

614

Література

ендоскопічних операцій / / Пробл. репрод. - 1995. - Т. 1. - № 2. - С. 31-33.

53. Кулаков В. І., Корнєєва І. Є. Сучасні підходи до діагностики та лікування жіночого безпліддя / / Акуш. , гін. - 2002. - № 2. - С. 56-59.

54. Кулаков В. І., Шмаков Г. С. Міомектомія і вагітність. - М.: Вища школа, 2001. - 342 с.

55. Ландеховскій Ю. Д. Гормональна терапія і стан стероїдних рецепторів при міомі / / Акуш. , гін. - 1986. - № 2. - С. 10-17.

56. Ландеховскій Ю. Д., Шнайдерман М. С. Діагностична значимість різних методів дослідження при внутрішньому ендо-метріозе матки / / Акуш. , гін. - 2000. - № 1. - С. 48-53.

57. Лебедєв В. А. Клініка, діагностика та морфологічні особливості поліпів ендометрію / / Акуш. , гін. - 1985. - № 6. - С. 65-68.

58. Мамедов До Ю. Поліпи слизової оболонки каналу шийки матки в клініко-морфологічному аспекті / / Акуш. , гін. - 1984. - № 11. -С. 29-33.

59. Манухин І. Б., Геворкян М. А., Кушлінскій Н. Е. Синдром по-лікістозних яєчників. - М.: МІА, 2004. - 190 с.

60. Овсянникова Т. В., Корнєєва І. Є., Сперанська Н. В. та ін Безпліддя при так званої функціональної гіперпролак-Тінем / / Пробл. ендокрінол. - 1992. - Т. 38. - № 6. - С. 17-19.

61. Овсянникова Т. В., Пшеничникова Т. Я., Бурдина Л. М. та ін Клініко-діагностичні параметри та віддалені результати лікування безпліддя при гіперпролактинемії / / Акуш. , гін. - 1989. - № 10. - С. 46-50.

62. Овсянникова Т. В., Сперанська Н. В., Керова А. К. та ін Про причини безпліддя при гіперпролактинемії / / Пробл. ендокрінол. та хімії гормонів. - 1989. - № 5. - С. 18-24.

63. Олійник В. А., Епштейн Є. В., Савран О. В. Гіперпролатінемія та гіпотиреоз (синдром ван Віка-Росса-Геннеса) / / Пробл. ендокрінол. - 1996. - Т. 42. - № 1. - С. 40-43.

64. Орлов В. І., Афонін Ф. Ф., Друккер Т. Н. та ін Особливості ендокринного статусу у дівчаток, народжених жінками з синдромом полікістозних яєчників / / Укр. Росс. асі. акушерів гінекологів. - 2000. - № 1. - С. 29-32.

615

Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

65. Галузеві стандарти обсягів обстеження та лікування в акушерстві та гінекології. - М.: Тріада-Х, 1999. - 246 с.

66. Персианинов Л. С, Демидов В. П. Ультразвукова діагностика в акушерстві. - М.: Медицина, 1980. - 335 с.

67. Посісеева Л. В., Малишкіна А. І., Сотникова Н. Ю. та ін Деякі особливості системного і локального імунітету у жінок з міомою матки / / Росс, вісник акушерів-гінекологів. - 2002. - № 3. - С. 11-14.

68. Посісеева Л. В., Назарова А. О., Шарабанова І. Ю. та ін Ендо-метріоз: клініко-експериментальні зіставлення / / Пробл. репрод. - 2001. - Т. 7. - № 4. - С. 27-30.

69. Потін В. В., Свєчникова Ф. А., Соболєва Є. Л. Вплив метер-ГОЛІНА на імпульсну секрецію гонадотропінів у жінок з недостатністю яєчників / / Акуш. , гін. - 1989. - № 7. - С. 16-19.

70. Пшеничникова Т. Я. Безпліддя в шлюбі. - М.: Медицина, 1991. - 316 с.

71. Керівництво ВООЗ з стандартизованному обстеження та діагностики безплідних подружніх пар (PJ Rowe, Е H. Com-haire, Т. В. Hargreave et al.). - М.: МЕДПРЕС, 1997. - 91 с.

72. Посібник з ендокринної гінекології / Під. ред. Є. М. Вих-ляевой. - М.: МІА, 1998. - 765 с.

73. Посібник з ендокринної гінекології / Під ред. Є. М. Вих-ляевой. - М.: МІА, 1998. С. 487-570.

74. Савицький Г. А., Савицький А. Г. Міома матки. Проблеми патогенезу і патогенетичної терапії. - СПб.: Елбі-СПб, 2000. - 234 с.

75. Сєров В. В., Журавльова Т. Б., Василевська Л. Н. Морфогенез міом матки / / Акуш. , гін. - 1973. - № 7. - С. 3-8.

  76. Сєров В. П., Прилепська В. П., Овсяннікова Т. В. Гінекологічна ендокринологія. - М.: Вища школа, 2004. С. 97-124.

  77. Сєрова О. Ф. Сучасні можливості медикаментозної терапії міоми матки і ендометріозу / / Рус. мед. журн. - 2002. - Т. 10. - № 7. - С. 368-370.

  78. Сидорова І. С, Гуриев Т. Д. Застосування препарату Декапептил депо для лікування хворих міомою матки / / Укр. Росс, Ассоц. акушерів і гінекологів. - 2000. - № 3. - С. 109-112.

  616

  Література

  79. Сидорова І. С, Караулов А. В., Курашвілі Ю. Б. До питання про патогенез «помилкового» зростання міоми матки у жінок репродуктивного віку / / Укр. Росс, Ассоц. акушерів і гінекологів. - 1998. - № 4. - С. 86-88.

  80. Сидорова І. С, Ліваків С. А., Мамедбекова Р. Б. Клініко-морфологічні особливості простий і пролиферирующей міоми матки / / Росс, Вісн. акушера-гінеколога. - 2001. - Т. 3. - № 5. - С. 19-24.

  81. Сидорова І. С, Піддубний М. І., Ліваків С. А. та ін Стан молочних залоз у хворих з міомою матки в постменопаузі / / Укр. Росс, Ассоц. акушерів і гінекологів. - 1999. - № 1. - С. 92-95.

  82. Сучасні аспекти вивчення гіперпластичних процесів репродуктивної системи жінки / Под ред. Є. М. Віхляєв-вої. - М.: НДІ Центр з охорони здоров'я матері і дитини, 1987. - 158 с.

  83. Тихомиров А. Л., Казанцева І. А. Деякі кількісні морфологічні критерії зростання міоми матки / / Акуш.
 , гін. - 1981. - № 4. - С. 16-20.

  84. Тихомиров А. Л., Лубнін Д. М., Казанцева І. А. Ременс в комплексному лікуванні хворих лейоміомою матки / / Гінекологія. - 2000. - № 1. - 8 с. (Http://www/consilium-medicum. Com / media / gynecology / nO 1/22. Shtml).

  85. Ткаченко Е. В., Адамян Л. В., Кисельов С. І. Видалення Підшар-зистой і міжм'язових міом з центріпетальним зростанням вузла: порівняльний аналіз різних доступів міомектомії (чревосечение, лапароскопія, гістероскопія) / Ендоскопія і альтернативні підходи в хірургічному лікуванні жіночих хвороб / За ред. В. І. Кулакова, Л. В. Адамян. - М.: «НЦ АГіП РАМН», 2001. С. 108-113.

  86. Уварова Є. В., Волобуєв А. І., Бурдина Л. М. Патогенетичні аспекти структурних змін молочних залоз при доброякісних захворюваннях матки у жінок репродуктивного віку / / Акуш. , гін. - 1990. - № 10. - С. 44-48.

  87. Фролова О. Г., Ландеховскій Ю. Д., Юдаев В. Н. та ін Принципи ведення пацієнток з лейоміомою матки і багатоплідної вагітністю з позицій доказової медицини. - М.: «НЦ АГіП РАМН», 2001. - 99 с.

  617

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  88. Хачатрян А. К. Інтраопераційна і лапароскопічна ехографія при проведенні ендоскопічних оперативних втручань у хворих з доброякісними гіперпластичними процесами ендометрію і міометрію / / Акуш. , гін. - 2002. - № 4. - С. 38-41.

  89. Хоконова Л. Т., Адамян Л. В., Шмаков Г. С. Перебіг вагітності та пологів після лапароскопічної міомектомії / / Пробл. вагітності. - 2001. - № 3. - С. 76-77.

  90. Холдинг С. А., Димарська Л. Ю., Баблі Я. Л. Чи доцільна профілактична оваріектомія при операбельних формах раку молочної залози / / Хірургія. - 1974. - № 1. - С. 11-17.

  91. Хомасурідзе А. Г., Вейнберг Е. Г., Манушарова Р. А. та ін Ретроспективний аналіз хворих, оперованих з приводу полікістозу яєчників без ефекту / / Пробл. ендокрінол. - 1997. - Т. 43. - № 2. - С. 29-31.

  92. Шестакова М. В., Брескіна О. Ю. Інсулінорезистентність: патофізіологія, клінічні прояви, підходи до лікування / / Consilium medicum. - 2002. - Т. 4. - № 10. - С. 523-527.

  93. Яковлєва І. А., Кукуте Б. Г. Питання морфології і класифікації міоми матки / Фіброміома матки / Под ред. Г. А. Пал-ладі. - Кишинів: Штіінца, 1976. - С. 36-41.

  94. А'гао М. S., Neme R. М., Carvalho F. M. et al. Histological classification of endometriosis as a predictor of response to treatment / / Int. J. Gynec. Obstet. - 2003. - Vol. 82. - № 1. - P. 33-40.

  95. Acosta A., Buttram V., Besch P. et al. A proposed classification of pelvic endometriosis / / Obstet. and Gynec. - 1973. - Vol. 42. - № 1. - P. 19-25.

  96. Amer S. A., Goplan V., Li Т. З Long term follow-up of patients with polycystic ovarian syndrome after laparoscopic ovarian drilling: clinical outcome / / Hum. Reprod. - 2002. - Vol. 17. - № 8. - P. 2035-2042.

  97. American Fertility Society. Classification of endometriosis / / Fertil. and Steril. - 1979. - Vol. 32. - № 5-6. - P. 633-634.

  98. Andersen J. Factors in fibroid growth / / BaiUieres Clin. Obstet. Gynaecol. - 1998. - Vol. 12. - № 2. - P. 225-243.

  99. Arvanitis D.A., GoumenouA. G., Matalliotakis I. M. etal. Low-penet-rance genes are associated with increased susceptibility to endometriosis / / Fertil. and Steril. - 2001. - Vol. 76. - № 6. - P. 1202-1206.

  618

  Література

  100. Attia G. R., Zeitoun R., Edwards D. etal. Progesteron receptor isoform Abut not В is expressed in endometriosis / / J. clin. Endocr. - 2000. - Vol. 85. - № 8. - P. 2897-2902.

  101. Balen A., Michelmore K. What is polycystic ovary syndrome? Are national views important? / / Hum. Reprod. - 2002. - Vol. 17. - № 8. - P. 2219-2227.

  102. Barbieri R. L. Comparison of the pharmacology of nafarelin and danazol / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1990. - Vol. 162. - № 2. - P. 581-585.

  103. Berga S. L. The obstetrician-gynecologist's role in the practical management of polycystic ovary syndrome / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1998. - Vol. 179. - № 6. - P. 109-113.

  104. Bergqvist A., Bruse C, Carlberg M. etal. Interleukin lbeta, inter-leukin-6, and tumor necrosis factor-alpha in endometriotic tissue and in endometrium / / Fertil. and Steril. - 2001. - Vol. 75. - № 3. - P. 489-495.

  105. BirdallM. A., Farguar З M., White H. D. Association between polycystic ovaries and extent of coronary disease in women having cardiac catheterization / / Ann. Int. Med. - 1997. - Vol. 126. - № 1. - P. 32-35.

  106. Black A. Y., Jamieson M. A. Adolescent endometriosis / / Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 2002. - Vol. 14. - № 5. - P. 467-474.

  107. Bohman Ja., Vikhlyaeva E. V., Vishnevsky A. S. et al. Functional oncogynecology. - Moscow: Mir, 1992. - 316 p.

  108. Broekmans F. J., Hompes P. G., Heitbrink M. A. et al. Two-step gona-dotropin-releasing hormone agonist treatment of uterine leiomyomas: standard-dose therapy followed by reduced-dose therapy / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1996. - Vol. 175. - № 5. - P. 1208-1216.

  109. Brosens I., Campo R., Gordt S. Reproductive disorders affecting fertility in endometriosis / / Reprod. Biomed. Online. - 2002. - Vol. 4. - Suppl. 3. - P. 59-63.

  110. Brosens I., Deprest J., Dal Cin P. et al. Clinical significance of cytogenetic abnormalities in uterine myomas / / Fertil. and Steril. - 1998. - Vol. 69. - № 2. - P. 232-235.

  111. Brosens I., Puttermans P. J., Campo R. et al. Endometriosis: a uterine disease with extrauterine lesions? / / Reviews in Gynecological Practice. - 2003. - P. 1-5.

  112. Brosens I., Puttermans P. J., Deprest J. The endoscopic localization of endometrial implants in the ovarian chocolate cyst / / Fertil. and Steril. - 1994. - Vol. 61. - № 6. - P. 1034-1038.

  619

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  113. Bulun S. Е., Gurates В., FangZ. et al. Mechanisms of excessive estrogen formation in endometriosis / / J. Reprod. Immunol. - 2002. - Vol. 55. - № 1-2. - P. 21-33.

  114. Burger C, Korsen Т., Hompes P. et al. Ovulation induction with pulsatile luteinising hormone-releasing hormone in women with clomiphene resistant polycystic ovary-like disease / / Fertil. and Ste-ril. - 1988. - Vol. 46. - № 11. - P. 1045-1054.

  115. Carmina E., Lobo R. A. Do hyperandrogenic women with normal menses have polycystic ovary syndrome? / / Fertil. and Steril. - 1999. - Vol. 71. - № 12. - P. 319-322.

  116. Cavaille F., Foumier E., Dallot З et al. Myoma heavy chain isoform expression in human myometrium: presence of an embryonic non-muscle isoform in leiomyomas and in cultured cells / / Cell Motility and the Cytoskeleton. - 1995. - Vol. 30. - P. 183-193.

  117. Cesen-Cummings K., Walker З L., Davis B. J. Lessons from pregnancy and parturition: uterine leiomyomas result from discordant dedifferentiation responses in smooth muscle cells / / Med. Hypotheses. - 2000. - Vol. 55. - № 6. - P. 485-490.

  118. Ciampelli M., Fulghesu A., M., Cucinelli F. et al. Impact of insulin and body mass index on metabolic and endocrine variables in polycystic ovary syndrome / / Metabolism. - 1999. - Vol. 48. - № 2. - P. 167-172.

  119. Coutinho E. M. Treatment of large fibroids with high doses of gestri-none / / Gynecol. Obstet. Invest. - 1990. - Vol. 30. - № 1. - P. 44-47.

  120. Cramer S. F., PatelA. The frequency of uterine leiomyomas / / Amer. J. Clin. Pathol. - 1990. - Vol. 94. - P. 435-438.

  121. Crosignani P. G, NicolosA. E. Polycystic ovarian disease: heritability and heterogeneity / / Hum. Reprod. Update. - 2001. - Vol. 7. - № 1. - P. 3-7.

  122. Crow J. Pathology of uterine fibroids / / Bailliere's Clin. Obstet. Gynecol. - 1998. - Vol. 12. - № 2. - P. 197-211.

  123. Dahlgren E., Landin K., Krotkiewski M. et al. Effects of two antian-drogen treatments on hirsutism and insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome / / Hum. Reprod. - 1998. - Vol. 1. - № 10. - P. 2706-2711.

  124. Be Leo V., la MarcaA., Morgante G. Short-term treatment of uterine leiomyoma with danazol / / Gynecol. Obstet. Invest. - 1999. - Vol. 47. - № 4. - P. 258-262.

  620

  Література

  125. Delarue Т., Masson С. Age, status gynecologique et adenomyose / / Endometriose. - 1988. - Vol. 10. - P. 4-5.

  126. DonnezJ-, Nisolle M., Gillerot S. etal. Rectovaginal septum adenom-yotic nodules: a series of 500 cases / / BJOG. - 1997. - Vol. 104. - № 9. - P. 1014-1018.

  127. Dover R. W., FerrierA. J., Torode H. Ж Sarcomas and the conservative management of uterine fibroids: a cause of concern / / Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. - 2000. - Vol. 40. - № 3. - P. 308-312.

  128. Dubuisson J. В., Fauconnier A., ??Fourchotte V. et al. Laparoscopic myomectomy: predicting the risk of conversion to an open procedure / / Hum. Reprod. - 2001. - Vol. 16. - № 8. - P. 1726-1731.

  129. Ehrlich C, Young P., Clary H. Cytoplasmic progesterone and estradiol receptors in normal, hyperplastic and carcinomatous endomet-ria: therapeutic implications / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1984. - Vol. 141. - № 5. - P. 539-546.

  130. Eldar-Geva T. Other medical management of uterine fibroids / / Baillier's Clin. Obstet. Gynaecol. - 1998. - Vol. 12. - № 2. - P. 269-288.

  131. Falk R. I., Anderson L. Luteal phase пурефго1асггпепіа / / Int. J. Fer-til. Menopausal Studies. - 1994. - Vol. 39. - № 5. - P. 272-277.

  132. Fedele L., Blanchi S., Rafaelli R. et al. A randomized study of the effects of tibolone and transdermal estrogen replacement therapy in postmenopausal women with uterine myomas / / Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. - 2000. - Vol. 88. - № 1. - P. 91-94.

  133. Filicori M. D., Hall D. A., Loughlin J. S. et al. A conservative approach of the management of uterine leiomyomata: pituitary desen-sitization by a luteinizing hormone-releasing hormone analogue / / Amer. J. Obstet. Gynaecol. - 1983. - Vol. 147. - P. 726-727.

  134. Franks S. Adult polycystic ovary syndrome begins in childhood / / Best Pract. Res. Clin. Endocrin. Metab. - 2002. - Vol. 16. - № 2. - P. 263-272.

  135. Franks S., Gharani N., McCarthy M. Candidate genes in polycystic ovary syndrome / / Hum. Reprod. Update. - 2001. - Vol. 7. - № 4. - P. 405-416.

  136. Gambieri A., Pelusi C, Vicennati V. et al. Obesity and polycystic ovary syndrome / / Int. J. Obes. Relat. Metabol. Disord. - 2002. - Vol. 26. - № 7. - P. 883-896.

  137. Garsia-RudazM. C, Ropelato M. G., Escobar M. E. et al. Augmented frequency and mass of LH discharged per burst are accompanied by

  621

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  marked disorderliness of LH secretion in adolescents with polycystic ovary syndrome / / Europ. J. Endocrinol. - 1998. - Vol. 139. - № 6. - P. 621-630.

  138. Goni M., Markussis V. Long-term effects of monthly D-trp-6-LHRH administration upon clinical, biochemical and anatomical features of PCOD / / Hum. Reprod. - 1993. - Vol. 8. - Suppl. 1. - P. 51-52.

  139. Goumenou A., Panayiotides I., Matalliotakis I. et al. Bcl-2 and Bax expression in human endometriotic and adenomyotic tissues / / Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. - 2001. - Vol. 99. - № 2. - P. 256-326.

  140. GovindA., Obhai M. S., Clayton R. N. Polycystic ovaries are inherited as an autosomal dominant trait: analyses of 29 polycystic ovary syndrome and 10 control families / / J. clin. Endocr. - 1999. - Vol. 8. - № 1. - P. 38-43.

  141. Harrison R. F., Barry-Kinsella З Efficacy of medoxyprogesterone treatment in infertile women with endometriosis: a prospective, randomized, placebo-controlled study / / Fertil. and Steril. - 2000. - Vol. 74. - № 1. - P. 24-30.

  142. Hoyden З J., Rutherford A. J., Balen A. H Induction of ovulation with the use of a starting dose of 50 units of recombinant human follicle-stimulating hormone (Puregon) / / Fertil. and Steril. - 1999. - Vol. 71. - № 1. - P. 106-108.

  143. Heineman M., Thomas C, Doesburg W. et al. Pituitary and ovarian responses to LH-RH stimulation in women with clinical features in the polycystic ovary syndrome / / Europ. J. Gynecol. Reprod. Biol. - 1984. - Vol. 17. - P. 273-284.

  144. Hodges L. C, Hunter D. S., BergersonJ. S. et al. An in-vivo/in-vitro model to assess disrupting activity of xenoestrogens in uterine leiomyoma / / Ann. NY Acad. Sci. - 2001. - Vol. 948. - P. 100-111.

  145. Holte J. Polycystic ovary syndrome and insulin resistance: thrifty genes struggling with over-feeding and sedentary life style? / / J. En-docrin. Invest. - 1998. - Vol. 21. - № 9. - P. 589-601.

  146. Homburg R., Amsterdam A. Polycystic ovary syndrome - loss of the apoptotic mechanism in the ovarian follicles? / / J. Endocrin. Invest. - 1998. - Vol. 21. - № 9. - P. 552-557.

  147. Hooghe Th., Debrock S. Endometriosis, retrograde menstruation and peritoneal inflammation in women and baboons / / Hum. Reprod. Update. - 2000. - Vol. 8. - № 1. - P. 84-88.

  622

  Література

  148. Insler V., Shoham Z., Barash A. et al. Polycystic ovaries in non-obese and obese patients: possible pathophysiological mechanism based on new interpretation of facts and findings / / Hum. Reprod. - 1993. - Vol. 8. - № 8. - P. 379-384.

  149. International Histological Classification of Tumors № 13. - Geneva: World Health Organization, 1975. - 68 p.

  150. Ismail M. S., Serour G. I. "Torsten U. et al. Elevated serum prolactin level with high-dose estrogen contraceptive pills / / Europ. J. Contra-cept. Reprod. Health Care. - 1998. - Vol. 3. - № 1. - P. 45-50.

  151. Jacobson T. Z., Barlow D. H., Garry R. et al. Laparoscopic surgery for pelvic pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2. - Oxford: Update Software, 2003.

  152. Khurana K. K., Singh S. В., Tatum A. H. et al. Maintenance of increased Bcl-2 expression in uterine leiomyomas after GnRH agonist therapy / / J. Reprod. Med. - Vol. 44. - № 6. - P. 487-492.

  153. Kidson W. Polycystic ovary syndrome: a new direction in treatment / / Med. J. Aust. - 1998.
 - Vol. 169. - № 10. - P. 537-540.

  154. Kitawaki /., Kado K, Ishihara H. et al. Endometrioses: the pathophysiology as an estrogen-dependent disease / / J. Steroid Biochem. Mol. Biol. - 2003. - Vol. 1790. - P. 1-7.

  155. Koh Ch. H., Janik Gr. M. The surgical management of deep rectovaginal endometriosis / / Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 2002. - Vol. 14. - № 4. - P. 357-364.

  156. Koivunen R., Laatkainen Т., Tomas З et al. The prevalence of polycystic ovaries in healthy women / / Acta Obstet. Gynecol. Scand. - 1999. - Vol. 78. - P. 137-141.

  157. Kopitovic V., Sujas M., Fistas Topalski N. et al. Clinical efficacy of goserelin (Zoladex) in the treatment of uterine myomas in infertile patients / / Med. Pflegl. - 2001. - Vol. 54. - № 7-8. - P. 339-346.

  158. Kostal M., Tosner J. The influence of latent hyperprolactinaemia on the levels of LH, FSH, E2 and T in the midfollicular phase of the cycle / / Arch. Gynec. Obstet. - 1997. - Vol. 259. - № 2. - P. 65-68.

  159. Lebovic D. I., Mueller M. D., Taylor R. N. Immunobiology of endometriosis / / Fertil. and Steril. - 2001. - Vol. 75. - № 1. - P. 1-9.

  160. Legro R. S. The genetics of obesity. Lessons for polycystic ovary syndrome / / Ann. NY Acad. Sci. - 2000. - Vol. 900. - P. 193-202.

  623

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  161. Legro R. S., Kunselman A. R., Dodson W. С. et al. Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 254 affected women / / J. clin. Endocr. - 1999. - Vol. 84. - № 1. - P. 165-169.

  162. Lessey B. Medical management of endometriosis and infertility / / Fertil. and Steril. - 2000. - Vol. 73. - № 6. - P. 1089-1096.

  163. LethabyA., Vollenhoven В., SowterM. Pre-operative GnRH analogue therapy before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids / / Cochrane Database Syst. Rev. - 2000. - Vol. 2. - CD000547.

  164. Lumbiganon P., Rugpao S., Phandufung S. et al. Protective effect of depot-medoxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: a multicentre case control study / / Brit. J. Obstet. Gynecol. - 1995. - Vol. 103. - P. 909-914.

  165. Maheux R., Guilloteau C, Lemay A. et al. Regression of leiomyo-mata uteri following hypooestrogenism induced by repetitive luteinizing hormone-releasing hormone agonist treatment: preliminary report / / Fertil. and Steril. - 1984. - Vol. 42. - P. 644-646.

  166. Maheux R., Lemay A., Blanchet P. et al. Maintained reduction of uterine leiomyoma following addition of hormonal replacement therapy to a monthly luteinizing releasing hormone agonist implant: a pilot study / / Hum. Reprod. - 1990. - Vol. 6. - № 4. - P. 500-505.

  167. Marshall L. M., Spiegelman D., Manson J. E. et al. Risk of uterine leiomyomata among premenopausal women in relation to body size and cigarette smoking / / Epidemiology. - 1998. - Vol. 9. - № 5. - P. 511-517.

  168. Matalliotakis I. M., Goumenou A. G., Koumantakis G. E. et al. Expression of serum human leukocyte antigen and growth factor levels in a Greek family with familial endometriosis / / J. Soc. Gynec. Invest. - 2003. - Vol. 10. - № 2. - P. 118-121.

  169. Matalliotakis I. M., Goumenou A. G., Koumantakis G. E. Serum concentrations of growth factors in women with and without endometriosis: the action of anti-endometriosis medicines / / International Immunopharmacology. - 2003. - Vol. 3. - P. 81-89.

  170. Matsumoto Y., Iwasaka Т., Yamasaki F. et al. Apoptosis and Ki-67 expression in adenomyotic lesions and the corresponding eutopic endometrium / / Obstet. and Gynec. - 1999. - Vol. 94. - № 1. - P. 71-77.

  624

  Література

  171. Matsuo H., Kurachi О., Shimomura Y. etal. Molecular bases for the actions of ovarian sex steroids in the regulation of proliferation and apoptosis on human uterine leiomyoma / / Oncology. - 1999. - Vol. 57. - Suppl. 2. - P. 49-58.

  172. Matta W. K, Stabile I., Shaw R. W. et al. Doppler assessment of uterine blood flow changes in patients with fibroids receiving the go-nadotropin-releasing hormone agonist Buserelin / / Fertil. and Ster-il. - 1988. - Vol. 49. - № 6. - P. 1083-1085.

  173. McCluggage W. G, Ellis P. K., McClure N. etal. Pathologic futures of uterine leiomyomas following uterine artery embolization / / Int. J. Gynec. Pathol. - 2000. - Vol. 19. - № 4. - P. 342-347.

  174. Metka M., Holzer G., Raimann H. et al. The role of prolactin in the menopause / / Maturitas. - 1994. - Vol. 2-3. - P. 151-154.

  175. Moen M. H., Magnus P. The familial risk of endometriosis / / Acta Obstet. Gynecol. Scand. - 1993. - Vol. 72. - № 7. - P. 560-564.

  176. Moen M. N., Stokstad Tr. A long-term follow-up study of women with asymptomatic endometriosis diagnosed incidentally at sterilization / / Fertil. and Steril. - 2002. - Vol. 78. - № 4. - P. 773-776.

  177. Moore J., Copley S., Morris J. et al. A systematic review of the accuracy of ultrasound in the diagnosis of endometriosis / / Ultrasound Obstet. Gynecol. - 2002. - Vol. 20. - P. 630-534.

  178. Moore J., Kennedy S., Prentice A. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. - Oxford: Update Software, 2003.

  179. Morton С. С. Many tumors and many genes. Genetics of uterine leiomyomata / / Amer. J. Pathology. - 1998. - Vol. 153. - № 4. - P. 1015-1020.

  180. New concepts in the diagnosis and treatment of genital endometriosis / Ed. by L. Mettler. - Lancaster: Parphenon Publ. Group, 1988. - 68 p.

  181. Nisolle M., Casanos-Roux F., Ana / V. et al. Morphometric study of the stromal vascularization in peritoneal endometriosis / / Fertil. and Steril. - 1993. - Vol. 59. - № 3. - P. 681-684.

  182. Nisolle M., DonnezJ-Peritoneal endometriosis, ovarian endometriosis, and adenomyotic nodules of the rectovaginal septum are three different entities / / Fertil. and Steril. - 1997. - Vol. 68. - № 4. - P. 585-596.

  183. NisolleM., GillerotS., Casanas-RouxF. etal. Immunohistochemi-cal study of the proliferative index, estrogen receptors A and В in

  1 лютому Вихляева Є. M. 625

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  leiomyomata and normal myometrium during the menstrual cycle and under gonadotrophin-releasing hormone agonist therapy / / Hum. Reprod. - 1999. - Vol. 14. - № 11. - P. 2844-2850.

  184. Norman R. J., Moran L., Davies M. J. Nutritional aspects of polycystic ovary syndrome / / Reprod. Med. Review. - 2001. - Vol. 9. - № 2. - P. 91-107.

  185. Olive D. L., Henderson D. V. Endometriosis and mullerian anomalies / / Obstet. Gynecol. - 1987. - Vol. 69. - № 3. - P. 412-415.

  186. Pedwine D. Is "microscopic" peritoneal endometriosis invisible? / / Fertil. and Steril. - 1988. - Vol. 50. - № 3. - P. 665-666.

  187. Prentice A., Deary A. J., Goldbeck-Wood S. et al. Gonadotropin-realising hormone analogues for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. - Oxford: Update Software, 2003.

  188. Redigor P. A., Regidor M., Schmidt M. et al. Prospective randomized study comparing the GnRH-agonist leuprorelin acetate and the gestagen lynestrol in the treatment of severe endometriosis / / Gynec. Endocrinol. - 2001. - Vol. 15. - № 3. - P. 202-209.

  189. Redwine D. В., Wright J. T. Laparoscopic treatment of complete obliteration of the cul-de-sac associated with endometriosis: long-term follow-up / / Fertil. and Steril. - 2001. - Vol. 76. - № 4. - P. 358-365.

  190. Reese K. A., Reddy S., Rock J. A. Endometriosis in an adolescent population: the Emory experience / / J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. - 1996. - Vol. 9. - № 3. - P. 125-128.

  191. Rier S., Foster W. G. Environmental dioxins and endometriosis / / Semin. Reprod. Med. - 2003. - Vol. 21. - № 2. - P. 145-154.

  192. Sampson J. A. Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1927. - Vol. 14. - P. 422-469.

  193. Sato F., Miyake H., Nishi M. et al. Fertility and uterine size among Asian women undergoing hysterectomy for leiomyomas / / Int. J. Fertil. Women's Med. - 2000. - Vol. 45. - № 1. - P. 34-37.

  194. SattarN., Hopkinson Z., Green J. Insulin-sensitising agents in poly-cystic-ovary syndrome / / Lancet. - 1998. - Vol. 351. - P. 305-307.

  195. Scialli A. R., Levi A. J. Intermittent leuprolide acetate for nonsurgical management of women with leiomyomata uteri / / Fertil. and Steril. - 2000. - Vol. 74. - № 3. - P. 540-546.

  626

  Література

  196. Selak V., Farguar C, Prentice A. et al. Danazol for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. - Oxford: Update Software, 2003.

  197. Seminara S. R., Crowley W. F. Genetic approaches to unravelling reproductive disorders: examples of bedside to bench research in the genomic era / / Endocrine Reviews. - 2002. - Vol. 23. - № 3. - P. 382-392.

  198. Seracchioli R., Rossi S., Govoni F. et al. Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myoma: a randomized comparison with abdominal myomectomy / / Hum. Reprod. - 2000. - Vol. 15. - № 12. - P. 2663-2668.

  199. Shaw R. W. Gonadotropin hormone-releasing hormone analogue treatment of fibroids / / Baillier's Clin. Obstet. Gynaecol. - 1998. - Vol. 12. - № 2. - P. 245-267.

  200. Simpson J. L. The Watteville Memorial Lecture: Reproductive technologies and genetic advances in obstetrics and gynecology / / Int. J. Gynec. Obstet. - 1992. - Vol. 38. - P. 261-280.

  201. Simpson J. L., Elias S., Malinak et al. Heritable aspects of Endometriosis / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1980. - Vol. 137. - № 3. - P. 327-331.

  202. Takanashi K., Kawamura N., Ishiko O. et al. Shrinkage effect of gonadotropin releasing hormone agonist treatment on uterine leiomyomas and t (12; 14) / / Int. J. Oncol. - 2002. - Vol. 20. - № 2. - P. 279-283.

  203. Teirney R., Prentict A. The medical management of endometriosis / / Rev. in Gynec. Practice. - 2002. - Vol. 2. - P. 91-98.

  204. Testa G., Vegetti W., Motta T. et al. Two-year treatment with oral contraceptives in hyperprolactinemic patients / / Contraception. - 1998. - Vol. 5. - № 2. - P. 69-73.

  205. Valle R. F. Endometriosis: current concepts and therapy / / Int. J. Gynec. Obstet. - 2002. - Vol. 78. - P. 107-119.

  206. Vankova M., Vbrikova J., Hill M. et al. Association of insulin gene VNTR polymorphism with polycystic ovary, syndrome / / Ann. NY Acad. Sci. - 2002. - Vol. 967. - P. 558-565.

  207. Velardo A., Toshi E., Pantaleoni M. et al. Heyperprolactinaemia nell'ipotiroidismo: effetti della terapia con L-tiroxina / / Minerva Endocrinol. -1994. - Vol. 19. - № 1. - P. 1-4.

  208. Vercellini P., Aimi G., Panazza St. Deep endometriosis conundrum: evidence in favor of a peritoneal origin / / Fertil. and Steril. - 2000. - Vol. 73. - № 5. - P. 1043-1046.

  2i * 627

  Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості

  209. Vercellini P., Cortesi L, Crosignani P. G. Progestins for symptomatic endometriosis: a critical analysis the evidence / / Fertil. and Steril. - 1997. - Vol. 68. - № 3. - P. 393-401.

  210. Vercellini P., Zaina В., Yaylayan L. et al. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility / / Obstet. and Gynec. - 1999. - Vol. 94. - № 3. - P. 341-347.

  211. Vignali M., Infantino M., Matrone R. et al. Endometriosis: ethio-pathogenetic concepts and clinical perspectives / / Fertil. and Steril. - 2002. - Vol. 78. - № 4. - P. 665-678.

  212. Vikhlyaeva E. V., Khodzhaeva Z. S., Fantschenko N. D. Familial predisposition to uterine leiomyomas / / Int. J. Gynec. Obstet. - 1995. - Vol. 51. - № 2. - P. 127-132.

  213. Vinatier D., Cosson M., Dufour P. Is endometriosis an endometrial disease? / / Europ. J. Obstet. Gynecol. - 2000. - Vol. 91. - № 2. - P. 113-125.

  214. Vollenhoven B. J. Conclusion / / Bailliere's Clin. Obstet. Gynecol. - 1998. - Vol. XX. - № 2. - P. 337-340.

  215. Walter A. J., Hentz J-G., Magtibay P. M. et al. Endometriosis: Correlation between histologic and visual findings at laparoscopy / / Obstet. and Gynec. - 2001. - Vol. 184. - P. 1407-1413.

  216. Wang H., Jin J. Effects of mifepriston on estrogen and progestin receptors in human uterine leiomyoma / / Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. - 2000. - Vol. 35. - № 2. - P. 4476-4481 (наведено no Pub Med - ID: 11809103).

  217. Wang Y., Matsuo H., Kurachi O. et al. Down-regulation of proliferation and up-regulation of apoptosis by gonadotropin-releasing hormone agonist in cultured uterine leiomyoma cells / / Europ. J. Endocrinol. - 2002. - Vol. 146. - № 3. - P. 447-456.

  218. Weyl S., Daniel J., Vogel W. Interet de l'hysteroscopie operatoire dans le traitment des myomas et polypes fibreaux intracavitaires / / J. Gynec. Obstet. Biol. Reprod. - 1985. - Vol. 14. - P. 1045-1048.

  219. Wichljaeva E. M., Fantschenko N. D., Saporoshan V. N. 1st die Kry-ochirurgie als alternatives Heilverfahren fur eine rezidivierende Hy-perplasie des Endometriums wahrend der Perimenopause zu betra-chten? / / Zbl. Gynakologie. - 1985. - Bd. 107. - S. 869-877.

  220. Wild R. A. Long-term health consequences of PCOS / / Hum. Re-prod. Update. - 2002. - Vol. 8. - № 3. - P. 231-241.

  628

  Література

  221. WuX., BlanckA., OlovssonM. et al. Apoptosis, cellular proliferation and expression of p53 in human uterine leiomyomas and myometrium during the menstrual cycle and after menopause / / Acta Obstet. Gynecol. Scand. - 2000. - Vol. 79. - № 5. - P. 397-404.

  222. Zaidi J., Jacobs H., Campbell S. et al. Blood flow changes in the ovarian and uterine arteries in women with polycystic ovary syndrome who respond to clomiphene citrate: correlation with serum hormone concentrations / / Ultrasound Obstet. Gynecol. - 1998. - Vol. 12. - № 3. - P. 188-196. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Література"
 1.  КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
    Основною клінічною ознакою бронхіальної астми є напад експіраторной задишки внаслідок оборотної генералізованою обструкції дихальних шляхів в результаті бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів і гіперсекреції бронхіальної слизу. У розвитку нападу ядухи прийнято розрізняти три періоди: I. Період провісників або продромальний період характеризується появою
 2.  Гіпертонічна хвороба.
    Перед тим як перейти до розгляду цієї надзвичайно складної і актуальної теми, хотілося б у загальних рисах торкнутися деяких термінологічних аспектів, які давно застосовуються лікарями різних спеціальностей та експериментаторами, але, не дивлячись на це, трактуються підчас далеко не однозначно. Поняття артеріальна гіпертензія (АГ), запропоновано для визначення підвищення артеріального
 3.  Грижа стравохідного отвору діафрагми
    Вперше опис грижі стравохідного отвору діафрагми (ПОД) зроблено Морганьи ще в 1768 році. За даними сучасних авторів даний патологічний стан за своєю поширеністю успішно конкурує з дуоденальномувиразками, хронічний холецистит та панкреатит. При аналізі частоти захворюваності в залежності від віку встановлено, що даний стан зустрічається у 0,7% всіх
 4.  КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
    Первинна легенева гіпертензія Первинна легенева гіпертензія (ПЛГ) - захворювання неясної етіології, критеріями діагностики якого є наступні ознаки за М. Riedel і J. Widimsky (1987): 1. Підвищення тиску в легеневій стовбурі і нормальний тиск заклинювання. 2. Відсутність захворювань серця і легенів. 3. Відсутність локальних аномалій легеневих судин за даними
 5.  ПІЄЛОНЕФРИТ
    В даний час терміном "пієлонефрит" позначається неспецифічний інфекційно-воспалітел'ний процес, що локалізується переважно в мисково-чашечной системі нирки та її тубулоїнтерстиціальною зоні. Доведено, що в силу структурно-функціональних, особливостей нирок і сечовивідних шляхів, незалежно від шляхів проникнення інфекції, запальний процес одночасно або послідовно
 6.  Набутих вад серця
    Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 7.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 8.  Хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
    За останні роки, у зв'язку з погіршення екологічної ситуацією, поширеністю куріння, зміною реактивності організму людини, відбулося значне збільшення захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ). Термін ХНЗЛ був прийнятий в 1958 р. в Лондоні на симпозіумі, скликаному фармацевтичним концерном "Ciba". Він об'єднував такі дифузні захворювання
 9.  Хронічного гепатиту
    У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 10.  Цироз печінки
    Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека