Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
Під ред. Є. М. Вихляева .. Посібник з ендокринної гінекології, 2006 - перейти до змісту підручника

Література

Анашкина Г. А. Гормональні параметри овуляторного менструального циклу жінки в нормі і при деяких формах порушень репродуктивної функції : Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 1984.

2. Атлас скануючої електронної мікроскопії клітин, тканин і органів / За ред. О. В. Волкової, В. А. Шахламова, А. А. Миронова. - М.: Медицина, 1987. - С. 385-435.

3. Бабічев В. Н. Нейрогормональная регуляція оваріального циклу. - М.: Медицина, 1984. - 238 с.

4. Бєляєва Л. А. «Система канальців» в залозистому епітелії і її клінічне значення / / Акуш. , гін. - 1984. - № 5. - С. 5-8.

5. Бєляєва Л. А., Бухвалов І. Б., Залізне Б. І. та ін Вплив про-гестінов на ультраструктуру клітин ендометрію при його передо-пухолевих змінах і раку (дослідження органної культури) / / Архів пат. - 1982. - № 44. - Вип. 4. - С. 5-12.

6. Богданова Є. Н. Емоційний стрес як причина вторинної аменореї у дівчат / / Акуш. , гін. - 1981. - № 7. - С. 6-8.

188

Література

7. Волкова О. В., Малиновський М. С. Матка / / БМП. - 3-е вид. - 1980. - № 13. - С. 476-480.

8. Волкова О. В. Функціональна морфологія жіночої репродуктивної системи. - М.: Медицина, 1983. - 224 с.

9. Вундер П. А. Ендокринологія статі. - М.: Медицина, 1980.10. Гінекологічна ендокринологія / Под ред. До Н. Жмакіна. - М.: Медицина, 1980.

11. Глухівець Б. І., Лебедєв С. С, Рязанцев Е. Л. Значення судинних порушень у патогенезі хронічного сальпінгіту / / Акуш. , гін. - 1983. - № 9. - С. 67-68.

12. Глухівець Б. І., Ухов Ю. П., Лебедєв С. С. та ін Гормонально-обумовлені реакції епітелію ендосальпінкса / / Арх. анат., гістол. і ембріол. - 1983. - № 85. - Вип. 7. - С. 72-78.

13. Єжова Л. С, Залізне Б. І., Антипова Н. Б. Вплив внутрішньо-маткових контрацептивів на мітотичний режим ендометрію / / Акуш. , гін. - 1980. - № 3. - С. 39-40.

14. Залізне Б. І. Принципи гістологічної діагностики патології ендометрію / / Акуш. , гін. - 1978. - № 1. - С. 68-73.

15. Залізне Б. І. Принципи гістологічної діагностики патології яєчників і маткових труб / / Акуш. , гін. - 1978. - № 10. - С. 67-71.

16. Залізне Б. І., Бєляєва Л. А. Зміни проліферативних процесів ендометрію під впливом прогестерону та норетісте-рона в умовах органної культури / / Акуш. , гін. - 1980. - № 3. - С. 32-35.

17. Залізне Б. І., Бєляєва Л. А., Бухвалов І. Б. та ін Ультраструктура та електронно-гістохімічні властивості залозистого епітелію ендометрію жінки / / Арх. анат., гістол. і ембріол. - 1986. - № 91. - Вип. 8. - С. 65-75.

18. Жуковський М. А., Лебедєв М. Б., Семичева Т. В. та ін Порушення статевого розвитку. - М.: Медицина, 1989. - 272 с.

19. Кобозева Н. В., Гуркіна Ю. А. Перинатальна ендокринологія. - Л.: Медицина, 1986. - 312 с.

20. Кобозева Н. В., Кузнєцова М. Н., Гуркіна Ю. А. Гінекологія дітей та підлітків. - Л.: Медицина, 1988. - 293 с.

21. Кондріков Н. І. Патофізіологічні особливості маткових труб / / Акуш. , гін. - 1989. - № 2. - С. 38-44.

22. Кримська М. Л. Клімактеричний період. - М.: Медицина, 1989. - 271 с.

189

Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

23. Куперт А. Ф. Епітелій екто-і ендоцервікса в онтогенезі / / Акуш. , гін. - 1981. - № 6. - С. 18-21.

24. ЛічкоА. Е. Підліткова психіатрія. -Л.: Медицина, 1985. - 416 с.

25. Лукін В. А. Дослідження катехоламінів та активності моно-аміноксідази в ендометрії впродовж менструального циклу / / Акуш. , гін. - 1975. - № 12. - С. 22-24.

26. Міжнародний симпозіум з вікової періодизації / Матер, симпозіуму. - М., 1965. - 31 с.

27. Методи оцінки ендокринної функції репродуктивної системи / / Зб. науч. праць ВНІЦ ОЗМР СРСР / Под ред. Н. Д. Фонченко. - М., 1986. - 200 с.

28. Міцкевич М. С. Гормональна регуляція в онтогенезі тварин. - М.: Наука, 1979. - 156 с.

29. Порушення репродуктивної системи в період дитинства і статевого дозрівання / / Сб. праць ВНІЦ ОЗМР МОЗ СРСР / Под ред. М. П. Кузнєцової. - М., 1986.

30. Персианинов Л. С, Залізне Б. П., Богоявленська П. В. Фізіологія і патологія скоротливої ??діяльності матки. - М.: Медицина, 1975. - С. 5-80.

31. Петрова Е. П. Гістологічна діагностика захворювань матки. - М.: Медицина, 1964. - 172 с.

32. Покровський В. А., Козаченко В. П. та ін Дисплазії і всередині-епітеліальна карцинома шийки матки. - М.: Медицина, 1970. - 245 с.

33. Прянишников В. А. Функціонально-морфологічна модель організації епітелію нормального, гіперплазованого та пухлинного ендометрію людини / / Арх. пат. - 1979. - № 41. -Вип. 1. -С. 60-66.

34. Резніков А. Г. Статеві гормони і диференціація мозку. - Київ: Наука, 1982.

35. Розен В. Б., Смирнов А. П. Рецептори і стероїдні гормони. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 309 с.

36. Селезньова Н. Д., Залізне Б. І. Доброякісні пухлини яєчників. - М.: Медицина, 1982. - 287 с.

37. Сєров В. Н. Післяпологові нейроендокринні захворювання. - М.: Медицина, 1978. - 246 с.

38. Слепишева Е. П., Лопиріна Г. А. Сучасні особливості клімактерію у жінок / / Акуш. , гін. - 1986. - № 5. - С. 38-40.

190

Література

39. Сметник В. П., Ткаченко Н., М., Глезер Г. А., Москаленко Н. П. Клімактеричний синдром. - М.: Медицина, 1988. - 285 с.

40. Толчіева О. І., Прянишников В. А., Жемкова 3. П. Біопсія ендометрію. - М.: Медицина, 1978. - 232 с.

41. Торганова І. Г., Коханський І. Н., Адамян Л. В. та ін Множинний кореляційний аналіз залежності між змістом статевих гормонів в периферичної крові, фолікулярної рідини і розмірами фолікула / / Пробл. ендокрі-нол. - 1984. - № 2. - С. 30-34.

42. Уланова Л. Н., Володіна Н. Н., Жаховський Р. І. та ін Про стандартизацію показників статевого дозрівання дітей та підлітків / / Педіатрія. - 1981. - № 4. - С. 70-72.

43. Фонченко Н. Д., Алексєєва М. Л., Щедріна Р. Н., Новиков Е. А. Деякі функціональні характеристики репродуктивної системи самки зеленої мавпи / / Акуш. , гін. - 1986. - № 3. - С. 68-70.

44. ХаррісонД., Уайнер Д., ТеннерД. та ін Біологія людини: Пер. з англ. - М.: Світ, 1979. - 611 с.

45. Хема., КормакД. Гістологія: Пер. з англ. - М.: Світ, 1983. - Т. 5. - 296 с.

46. Шахламова М. Н. Морфофункціональні та цитологічні особливості ендоцервікса при застосуванні оральних контрацептивів / / Акуш. , гін. - 1988. - № 8. - С. 50-54.

47. Щедріна Р. Н., Стурчак С. В., Боброва О. Г. та ін Вивчення специфічності естрадіолсвязивающей системи маток морських свинок / / Бюл. експер. біол. мед. - 1976, 83. - № 8. - С. 989-993.

48. Щедріна Р. Н., Мініна Л. Вивчення особливостей зв'язування ряду естрогенів з естрогенрецепторнимі системами гіпота-Ламо-гіпофізарних структур морських свинок / / Бюл. експер. біол. мед. - 1980, 54. - № 10. - С. 478-480.

49. Яковлєва І. Л., Чорний А. П. та ін Епітелій шийки матки в процесі малігнізації. - Кишинів: Штіінца, 1981. - 128 с.

50. Amendt P., Rohde W., Dormer G. Alters-undgeschltchts-abhangige Serum Konzentratiftnen von LH, FSH una Prolaktin in Kinde-salter / / Dtsch. Gesundheitswes. - 1983. - Vol. 38. - № 15. - P. 577-583.

51. ApterD., Vinko R. Serumpregnenolone, progesterone, 17a-hydroxy-progesterone, testosterone and 5a-dihydrotestosterone during female puberty / / J. clin. Endocr. - 1977. - Vol. 45. - P. 1039-1042.

191

Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

52. Apter D., Pakarinen A., Vihko R., Hammond G. L. Adrenocrotical function in puberty, serum АСГН, Cortisol and dehydroepiandroster-one in girls and boys / / Acta paediat. scand. - 1979. - Vol. 68. - P. 420-423.

53. Backstrom C, McNetttyA., Leask R. et al. Pulsatile secretion of LH, FSH, prolactin, oestradiol and progesterone during the human menstrual cycle / / Clin. Endocrinol. - 1982. - Vol. 17. - P. 29-42.

54. Baggish S., Pauerstein C, Woodruff J. Role of stroma in the regeneration of the endometrial epithehum / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1967. - Vol. 98. - P. 459-465.

55. Baird D. Factors regulating the growth of the preovulatory follicle in the sheep and human / / J. Reprod. Fertil. - 1983. - Vol. 69. - P. 343-352.

56. Bayard?., Damilano S., Robel P. et al. Cytoplasmic and nuclear estradiol and progesterone receptors in human endometrium / / J. clin. Endocr. - 1978. - Vol. 46. - № 4. - P. 635-648.

57. Baker E. Body weight and the initiation of puberty / / Clin. Obstet. Gynecol. - 1985. - Vol. 28. - № 3. - P. 573-579.

58. Bergman K. S., Schwaizberg S. D., Harris В. Н. Pregnancy following repair of vaginal atresia / / J. pediat. Surg. - 1988. - Vol. 23. - № 11. -P. 1063-1064.

59. Bond J., Robinson G, Farmer S. Differential expression of two neutral cell-specific (3-tubulin mRNAs during rat brain development / / Molec. Cell Biol. - 1984. - Vol. 4. - P. 1313-1327.

60. Bouchard P., Lagoggicy M., Brailly S. et al. Gonadotropin-releasing hormone pulsatile administration restores LH pulsatility and normal testosterone levels in males with hyperprolactinemia / / Endocrin. Matabol. - 1985. - Vol. 60. - № 2. - P. 258-262.

61. Branchard C, Goodyer C, Refebere J. Functional zonation of the human fetal adrenal cortex pathways of Cortisol synthesis in the fetal and definitive zones / / J. Steroid Biochem . - 1984. - Vol. 20. - № 6B. - P. 1424.

62. Buttman V. Mullerian anomalies and their management / / Fertil. and Sterh. - 1983. - Vol. 40. - № 2. - P. 159-163.

63. Carmel P., Araki S., Ferin M. Pituitary stalk blood collection in rhesus monkeys: evidence for pulsatile release of gonadotropin- releasing hormone (GHRH) / / Endocrinology. - 1976. - Vol. 99. - P. 243.

192

Література

64. Carr В. R., Parker С. R., Simpson ER The regulation of cholesterol metabolism in the human fetus / / J. Steroid Biochem. - 1984. - Vol. 20. - № 6B. - P. 1415.

65. Casper R., Yen S. Simultaneous pulsatile release of prolactin and luteinizing hormone-releasing factor agonist / / J. clin. Endocr. - 1981.-Vol. 51.-P. 934 .

66. Casper RF, Yen S. С. С. Neuroendocrinology of menopausal flushes, a hypothesis of flush mechanisms / / J. clin. Endocr. - 1985. - Vol. 23. - № 3. - P. 293-312.

67. Chappel S. C, Ulloa-Agurre A., Ramaley J. Sexual maturation in female rats: time-related changes in the isoelectric focusing pattern of anterior pituitary follicle-stimulating hormone / / Biol. Reprod. - 1983. - Vol. 28. - № 1. - P. 198-205.

68. Check Y, Rankin A., Techman M. The risk of fetal anomalies as a result of progesterone therapy during pregnancy / / Fertil. and Ste-ril. - 1986. - Vol. 45. - № 3/4. - P. 575-577.

69. Claugh R., Radrigues-Siers J. Synaptic changes in the hypothalamus of the prepubertal female rat administered estrogen.
/ / Amer. J. Anat. - 1983. - Vol . 167. - P. 205-211.

70. Clark S., Ellis N., Styne D. et al. Hormone ontogeny in the ovine fetal demonstration of pulsatile luteinizing hormone secretion by the fetal pituitary / / Endocrinology. - 1984. - Vol. 115. - P. 1774-1777.

71. Clarke J., Cummings J. The temporal relationship between gonado-tropin-releasing hormone (GnRH ) and luteinizing hormone (LH) secretion in ovariectomized ewes / / Endocrinology. - 1982. - Vol. 111.-P. 1737.

72. Clarke J., Cummings J. Increased GnRH pulse frequency associated with estrogen-induced LH surge in ovariectomized ewes / / Endocrinology. - 1985. - Vol. 116. - P. 2376-2381.

73. Clyman M. A new structure observed in the nucleoulus of the human endometrial epithelial cell / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1963. - Vol. 86. - № 4. - P. 430-432.

74. Corley K., Valk Т., Kelch R., Marshall Jr. Estimation of GnRH pulse amplitude during pubertal development / / Pediat. Res. - 1981. - Vol. 15. - P. 157-161.

75 . Crowley W., Fillicori M., Spratt D. et al. The physiology of gonado-tropin-releasing hormone (Secretion in men and women) / / Recent Progr. Hormone Res. - 1985. - Vol. 41. - P. 473-480.

193

'Вихляева Є. M.

Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

76. Dallenbach F., Vonderlin D. The innervation of the human endometrium / / Arch. Gynak. - 1973. - Bd. 215. - P. 365-376.

77. Dallenbach-Hettweg G. Endometrium. Pathologische Histologic in Diagnostik und Forschung. Zweite Aufl. - Heidelberg - New York, 1981. - 351 p.

78. Diagnosis and treatment of fertility / Eds. P. Rowl, E. Vikhlyaewa. - Toronto: Hans Huber Publ., 1985.

79. Dierschke D., Attacharya A., Atkinson L. et al. Circhoral oscillations of plasma LH levels in the ovariectomized monkey / / Endocrinology. - 1970. - Vol. 87. - P. 850-853.

  80. Dubrauszky V., Pohlmann G. Strukturveranderungen am Nucleolus von Korpusendometriumzellen wahrend der Sekretionsphase / / Naturwissenschaft. - 1960. - Bd. 47. - P. 523-524.

  81. Elkind-Hirsch K., Ravnikar U., SchiffL. et al. Determination of endogenous immununoreactive luteinizing hormone-releasing hormone in human plasma / / J. clin. Endocr. - 1982. - Vol. 54. - P. 600-602.

  82. Elkind-Hirsch K., Platia M., SchiffL. Elevation of plasma immu-noreactive LH-RH in hyperprolactinemiac-amenorrheic women on bromocryptine therapy / / J. Reprod. Med. - 1987. - Vol. 32. - № 1. - P. 5-9.

  83. Endocrinology and physiology of reproduction / Ed. P. Leung et al. - New York - London: Plenum Press, 1987. P. 23.

  84. Endocrinology and physiology of reproduction / Eds. P. Leung, D. Armstrong, K. Ruf, W. Aoger. - New York and London: Plenum Press, 1987. - 359 p.

  85. Endocrine rhythms / Ed. D. T. Krieger. - New York: Raven Press,

  1979. - P. 143.

  86. Endocrinology of human infertility: New aspects / Ed. P. G. Crosig-nani, B. L. Rubin. - London: Academic Press. - 1981. - 306 p.

  87. Episodic Hormone Secretion (from Basic Science to Clinical Application) / Eds. T. Wagner, M. Filicori. - Hamelin: TM-Verlag, 1987. - 260 p.

  88. Espey L. Ovulation as an inflammation reaction / / Biol. Reprod. -

  1980. - Vol. 22. - № 1. - P. 73-107.

  89. Evans E., Baskevritch P., Rocherford H. Estrogen-receptor-DNA activation. Difference between activation by estrogen and anti- estrogen / / Europ. J. Biochem. - 1982. - Vol. 128. - № 1. - P. 185-191.

  194

  Література

  90. Ferin M., Dyrenfurth L., Cowchock S. et al. Active immunization to 17p-estradiol and its effects upon the reproductive cycle of the rhesus monkey / / Endocrinology. - 1974. - Vol. 94. - P. 765-776.

  91. Ferin M., Van Vugt D., Wardeaw S. The hypothalamic control of the menstrual cycle and the role of endogenous opioid peptides / / Recent Progr. Hormone Res. - 1984. - Vol. 40. - P. 441-456.

  92. Ferruhn V. Die Ektopie in der neugeborenen Periode. Bine vaginosko-pische Studie / / Geburtsh. u. Frauenheilk. - 1979. - Bd. 39. - № 7. - P. 568-573.

  93. Fritz M., Speroff R. The endocrinology of the menstrual cycle: the interaction of folliculogenesis and neuroendocrine mechanisms / / Fertil. and Steril. - 1982. - Vol. 38. - № 5. - P. 509-529.

  94. Fritz M., Speroff R. Current concepts of the endocrine characteristics of normal menstrual function: the key to diagnosis and management of menstrual disorders / / Clin. Obstet. Gynec. - 1983. -Vol. 26. - № 3. - P. 647-689.

  95. Gambacciani M., Liu J., Swartz W. et al. Intrinsic pulsatility of luteinizing hormone from the human pituitary in vitro / / Neuroendo-crinology. - 1987. - Vol. 45. - P. 402-406.

  96. Genazzani A., Petralgia F., Facchinetti F. et al. Puberty and body weight: the role of circulating opioids / / J. Steroid Biochem. - 1984. - Vol. 20. - P. 1426-1430.

  97. Genazzani A., Facchinetti F., Petralgia F. et al. Correlations between plasma levels of opioid peptides and adrenal androgens in prepuberty and puberty / / J. Steroid Biochem. - 1989. - Vol. 19. - № 1. - P. 891-895.

  98. The Gonadotropins: Basic science and clinical aspects in females. - London - New York: Academic Press, 1982.

  99. Gronros M., Ktemi P., Salmi Т., Rauramp L., Punnonen R. Ovarian production of estrogens in postmenopausal women / / Int. J. Gynec. Obstet. - 1980. - Vol. 18. - № 2. - P. 93-98.  100. Hafez E. Structural and ultrastractural parameters of the cervix / / Obstet. Gynecol. Survey. - 1982. - Vol. 37. - № 6. - P. 507-506.

  101. Haus E., Lakatua D., Halberg F. et al. Chronobiological studies of plasma prolactin in women in Kyushu, Japan, and Minnesota, USA / / J. clin. Endocr. - 1980. - Vol. 51. - P. 632-636.

  102. Heiss G., Tamir J., Davis C. et al. Lipoprotein-cholesterol distributions in selected North American populations / / Circulation. - 1980. - № 1. - P. 302-315.

  7 * 195

  Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

  103. Hodgen G. The dominant ovarian follicle / / Fertil, and Steril. - 1982. - Vol. 38. - № 5. - P. 281-300.

  104. HoffJ., Lasley В., Wang C. et at. The two pools of pituitary gonado-tropin-regulation during the menstrual cycle / / J. Clin. Metab. - 1977. - Vol. 44. - P. 302-312.

  105. Hoffman A., Crowley W. Induction of puberty in men by long-term pulsatile administration of low-dose gonadotropin-releasing hormone / / New Engl. J. Med. - 1982. - Vol. 307. - P. 1237-1243.

  106. Honore L., O'Hara K. Ovarian hilus cell heterotopia / / Obstet. and Gynec. - 1979. - Vol. 53. - № 4. - P. 561-564.

  107. Hormones and Breast Cancer / Ed. M. З Piko, P. K. Silters, C. N. Welsh. - New York: Banbury Report & Cold Spring Harbor Laboratory. - 1981. - 262 p.

  108. Jakackl R., Kelch R., Sander S. et al. Pulsatile-secretion of luteinizing hormone in children / / J. clin. Endocr. - 1982. - Vol. 55. - P. 453-458.

  109. Janne O., Kontlla K, Vlnko R. Progestin receptors in human tissues: concentrations and finding kinetics / / J. Steroid Biochem. - 1976. - Vol. 7. - № 11/12. - P. 1061-1068.

  110. Johnson M., Everitt B. Essential Reproduction. - Oxford, London, Edinburgh, Boston, Melbourne: Blackwell Scientific Publication, 1984. - 367 p.

  111. Jungblut P., Heklm N. Mayer H. et al. Subcellular distribution, properties and interrelationship of oestrogen receptors in endometrium and other target tissues / / J. Clin. Chem. Clin. Biochem. - 1983. - Vol. 21. - P. 473-480.

  112. Kaufman J., Kesner J., Wilson R. et al. Electrophysiological manifestation of LHRH pulse generator activity in the rhesus monkey: influence of alpha-adrenergic and dopaminergic blocking agents / / Endocrinology. - 1985. - Vol. 116. - P. 1327-1331.

  113. Kelch R., Hopwood N, Sauder S. et al. Evidence for decreased secretion of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) in pubertal boys during short term testosterone treatment / / Pediat. Res. - 1985. - Vol. 19. - P. 112-117.

  114. Kesner J. S., Kaufman J. M., Wilson R. З et al. The effect of morphine on the electrophysiological activity of the hypothalamic luteinizing hormone releasing hormone pulse generator in the rhesus monkey / / Neuroendocrinology. - 1986. - Vol. 43. - P. 686-691.

  196

  Література

  115. King R. Structure and function of steroid receptors / / J. Endocr. - 1987. - Vol. 114. - № 3. - P. 341-343.

  116. Klinga K, Hoist Th., Runnebaum B. Influence of severe obesity on peripheral hormone concentrations in pre-and postmenopausal women / / Europ. J. Obstet. Gynec. - 1983. - Vol. 15. - № 2. - P. 103-112.

  117. Knobil E., Plant Т., Wildt L. et al. Control of the rhesus monkey menstrual cycle: permissive role of hypothalamic gonadotropin-rele-asing hormone / / Science. - 1980. - Vol. 207. - P. 1371-1375.

  118. Knobil E. The neuroendocrine control of the menstrual cycle / / Recent Progr. Hormone Res. - 1980. - Vol. 36. - P. 53-88.

  119. Korenman S. Relation between estrogen inhibitory activity and binding to cytosol of rabbit and human uterus / / Endocrinology. - 1970. - Vol. 87. - № 8. - P. 1119-1112.

  120. Lenasi H., Hudnik-Plevnik R., Rakar J. et al. Distribution of progesterone receptors between the cytosol and nuclear fraction in normal and neoplastic human endometrium / / J. Steroid Boichem. - 1987. - Vol. 26. - № 4. - P. 457-463.

  121. Lenton E., Sulaiman R., Soborvale O. et al. The human menstrual cycle plasma concentrations of prolactin, LH, FSH, oestradiol and progesterone in conceiving and non-conceiving women / / J. Reprod. Fertil. - 1982. - Vol. 65. - № 1. - P. 131-139.

  122. Leyendecker G., Struve Т., Plotz C. Induction of ovulation with chronic intermittent (pulsatile) administration of LH-RH in women with hypothalamic and hyperprolactinemic amenorrhea / / Arch. Gynec. - 1980. - Vol. 229. - № 3. - P. 177-191.

  123. Leyendecker G., Wildt L. Induction of ovulation with chronic intermittent (pulsatile) administration of gonadotropin releasing hormone in women with hypothalamic amenorrhea / / J. Reprod. Fertil. - 1983. - Vol. 69. - P. 397-409.

  124. Leyendecker G., Wildt L. Pulsatile administration of GnRH in hypothalamic amenorrhea / / Uppsala J. Med. Sci. - 1984. - Vol. 89. - P. 19-25.

  125. Lovgren F., Petterson K, Konvonen G. et al. Binding characteristics of estrone, estradiol and estriol to the human myometrial estrogen receptors / / J. Steroid Biochem. - 1978. - Vol. 9. - № 8. - P. 803-811.

  126. Mais V., Len S. Prolactin-releasing action of GnRH in hypogona-dal women / / J. Clin. Endocr. - 1986. - Vol. 62. - № 6. - P. 1089-1092.

  197

  Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

  127. Marshall J., Jones D. An immunohistochemical study of lymphoid tissue in human endometrium / / Int.
 J. Gynec. Pathol. - 1988. - № 3. - P. 225-235.

  128. MatsumotoA. Synaptic correlates of maturation of the neuroendocrine hypothalamus: possible impUcation for onset mechanisms of puberty / / J. Steroid Biochem. - 1984. - Vol. 20. - № 6B. - P. 1420.

  129. McCann S. Control of anterior pituitary hormone release by brain peptides / / Neuroendocrinology. - 1980. - Vol. 31. - P. 355-357.

  130. McCormick J., Plant Т., Hess D. The effect of LHRH antiserum administration on gonadotropin secretion in the rhesus monkey / / Endocrinology. - 1977. - Vol. 100. - P. 663-667.

  131. McNatty K., Maklris A., Degrazia З et al. The production of progesterone, androgens and estrogens by granulosa cells, thecal tissue and stromal tissue from human ovaries in vitro / / J. clin. Endocr. - 1979. - Vol. 49. - P. 687-699.

  132. MetcalfM. G, Donald R. A., LiveseyJ. H. Pituitary ovarian function before, during and after the menopause: a longitudinal study / / Clin. Endocr. (Oxford). - 982. - Vol. 175. - P. 489-494.

  133. Meldrum D. R., Davidson R. J., Tatarum J. V., Judd H. З Changes in circulating steroid with aging in postmenopausal women / / Obstet. and Gynec. - 1981. - Vol. 57. - № 5. - P. 624-628.

  134. A Modern Approach to the Perimenopausal Years. New Developments in Biosciences / Ed. R. B. Greenblatt. - Berlin - New York: Walter de Grunter, 1986.

  135. Molecular mechanism of steroid hormone action / Ed. V. K. Moud-gil. - Berlin: Walter de Grunter, 1985.

  136. Morris H, Gutter R. et al. Langerhans cells in human cervical epithelium: an immunohistological study / / Brit. J. Obstet. Gynec. - 1983. - Vol. 90. - № 5. - P. 400-420.

  137. Nakai Y., Plant Т., Hess D., Keogh E., Knobil E. On the sites of the negative and positive feedback actions of estiadiol in the control of gonadotropin secretion in the Rhesus monkey / / Endocrinology. - 1978. - Vol. 102. - P. 1008-1012.

  138. Neumannava M., Kauppula A., Vihko R. Cytosol and nuclear estrogen and progesterone receptors and 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase activity in norm and carcinomatous endometrium / / Obstet. and Gynec. - 1983. - Vol. 61. - P. 181-188.

  139. Neuroendocrine aspects of reproduction / Ed. R. L. Reid. - New York: Academic Press, 1983. - 229 p.

  198

  Література

  140. Nicosia S. V. The aging ovary / / Med. Clin. North Amer. - 1987. - Vol. 71. - № 1. - P. 9-12.

  141. Norman R., Lindstrom S., Gliessman P., Spies H. Reinitiation of ovulatory cycles in pituitary stalk-sectioned (SS) rhesus monkeys: observations on the use of silastic membranes as barriers / The Sixty-Fourth Meeting of the Endocrine Society: Annual Meeting. - San Francisco, California, 1982. - P. 815.

  142. Novak E., Woodruff J. Novak's gynecologic and obstetric pathology with clinical and endocrine relations. - Philadelphia - London - Toronto, 1979. - 795 p.

  143. Noyes R., Hertig A., Rock J. Dating the endometrial biopsy / / Fertil. and Steril. -1950. - Vol. 1. - P. 3-25.

  144. Pathology of the female genital tract, 2nd ed. / Ed. A. Blaustein. - New York - Heidelberg - Berlin, 1982. - 543 p.

  145. Perspectives in endocrinology / Eds. E. J. Barrington, С. В. Jurgen-sen. - London: Academic Press, 1968. - 973 p. (Див. Р. 19-23).

  146. Perspectives in Endocrinology / Eds. E. J. Barrington, С. В. Jurgen-sen. - London: Academic Press, 1968. - 973 p. (Див. Р. 397-399).

  147. Peters H. Human ovary in childhood and early maturity / / Europ. Gynec. - 1979. - Vol. 9. - № 3. - P. 137-144.

  148. Petraglia P., DeLeb V., Nappi З et al. Differences in the opioid control of luteinizing hormone secretion between pathological and iatrogenic hyperprolactinemic states / / J. clin. Endocr. - 1987. - Vol. 64. - P. 508-512.

  149. Plant Т., Krey L., Moossy J. et al. The arcuate nucleus and the control of gonadotropin and prolactin secretion in the female rhesus monkey (Macaca mulatta) / / Endocrinology. - 1978. - Vol. 102. - P. 52-56.

  150. Plant Т., Krey L., Moossy J. et al. The arcuate nucleus and the control of gonadotropin and prolactin secretion in the female rhesus monkey / / Endocrinology. - 1978. - Vol. 102. - № 1. - P. 57-61.

  151. Plant T. Pulsatile luteinizing hormone secretion in the neonatal male rhesus monkey / / J. Endocr. - 1982. - Vol. 93. - P. 71-75.

  152. Poortman J., Thijssen J., Lakkenghem A. et al. Subcellular distribution of androgens and oestrogens in target tissue / / J. Steroid Biochem. - 1983. - Vol. 19. - № 1. - P. 933-945.

  153. Quigley M., Pupert J., Yen S. Acute prolactin release triggered by feeding / / J. clin. Endocr. - 1981. - Vol. 52. - P. 1043-1047.

  199

  Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

  154. ReaderS., Robertson W., Diczfalusy E. Microheterogeneity of luteinizing hormone in pituitary glands from women of pre-and postmenopausal age / / J. clin. Endocr. - 1983. - Vol. 19. - № 3. - P. 355-363.

  155. Regulation of human fertility / Ed. E. Diczfalusy. - Copenhagen: Scriptor, 1977.

  156. Reidi R. L., HoffJ. D., Jen S. S. C, Li С. H. Effects of exogenous p-endorphin on pituitary hormone secretion and its disappearance rate in normal human subjects / / J. clin. Endocr. - 1981. - Vol. 52. - P. 1179-1182.

  157. Research on the menopause. Report of a WHO Scientific Group. Techn. Ser. 670. - Geneva, 1981. - 120 p.

  158. Richardson S., Twente S. Inhibition of rat hypothalamic somatostatin release by fcmatostatin: evidence for somatostatin ultrashort loop feedback / / Endocrinology. - 1986. - Vol. 118. - P. 2075-2080.

  159. Roch Y., Assiz R. Genital anomalies in childhood / / Clin. Obst. Gynec. - 1987. - Vol. 30. - № 3. - P. 689-694.

  160. Rebel P., Mortel R., Baulieu E. Estradiol and progesterone receptors in human endometrium / / Biochem. Actions of Hormones. - 1981. -Vol. 8. -P. 494-510.

  161. Robertson D., Mester L., Beliby S. et al. The measurement of high affinity oestradiol receptors in human uterine endometrium and myometrium / / Acta Endocr. - 1971. - Vol. 68. - № 3. - P. 534-542.

  162. Ross J., Loriaux D., Culter G. Developmental changes in neuroendocrine regulation of gonadotropin secretion in gonadal dysgenesis / / J. clin. Endocr. - 1983. - Vol. 57. - P. 288-292.

  163. RufK. Synaptogenesis and puberty / / Front. Horm. Res. - 1982. - Vol. 10. - P. 65-69.

  164. Sahten R., Bardin З Episodic luteinizing hormone secretion in man: pulse analysis, clinical interpretation, physiological mechanisms / / J. Clin. Invest. - 1983. - Vol. 52. - P. 2617-2628.

  165. Sarker D., Fink G. Luteinizing hormone releasing factor in pituitary stalk plasma from long term ovariectomized rats: effects on steroids / / J. Endocrinol. - 1980. - Vol. 86. - P. 511-516.

  166. Sauder S., Case G., Hopwood N. et al. The effects of opiate antagonism on gonadotropin secretion in children and in women with hypothalamic amenorrhea / / Pediat. Res. - 1984. - Vol. 18. - P. 321-326.

  200

  Література

  167. SchindlerA. Endokrine und morphologische Veranderungenwahrend PubertatundAdoleszenz / / Gynakologe. - 1983, Bd. 16. - P. 2-12.

  168. Sevey G., Robinson A. Introduction to the general principles of hormone-receptor interaction / / Metabolism. - 1982. - Vol. 31. - № 7. - P. 639-645.

  169. Stiteri P. Post-menopausal estrogen production. In: Estrogens in the post-menopause / / Front. Hormone Res., Karger, Basel. - 1975. - Vol. 3. - P. 40-44.

  170. Sklar З A., Kaplan S. L., Grumbach M. M. Evidence for dissociation between adrenarche and gonadarche studies in patients with idiopathic precocious puberty, gonadal dysgenesic isolated gonadotropin deficiency and constitutionally delayed Jrowth and adolescence / / J. clin. Endocr. - 1980. - Vol. 51. - P. 548-553.

  171. Snowden E. U., Khan-Dawood F. S., Dawood M. Y. The effect of naloxone on endogenous gonadotropins and prolactin during the menstrual cycle / / Endocrinology. - 1984. - Vol. 59. - № 2. - P. 298-302.

  172. Soules M., Clifton D., Steiner R. et ah Gonadotropin-RP-induced changes in testosterone secretion in normal women / / Fertil. and Ste-ril. - 1987. - Vol. 48. - P. 423-427.

  173. Syzonenko P. З Endocrinology in preadolescents and adolescents / / Amer. J. Dis. Child. - 1978. - Vol. 132. - P. 704-712.

  174. Takahashi S., Gottschall P. E., Quigley K. R. etal. Growth hormone patterns in young, middle-aged and old female rats / / Neuroendocrine!. - 1987. - Vol. 46. - P. 137-142.

  175. Tolino A., Lombardi G., Panza N. et ah Hormone changes after the menopause / / Minerva Gynec. - 1981. - Vol. 33. - № 9. - P. 747-756.

  176. TsibrisJ., Guzenave C, Cantor B. Distribution of cytoplasmic estrogen and progesterone receptors in human endometrium / / J. Obstet. Gynec. - 1978. - Vol. 132. - № 3. - P. 443-454.

  177. Utian W. Overview on menopause / / Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1987. - Vol. 156. - № 5. - P. 1280-1283.

  178. Van Vugt D. A., Bakst G., Dyrenfurth J., Ferin M. Naloxone stimulation of luteinizing hormone secretion in the female monkey: influence of endocrine and experimental conditions / / Endocrinology. - 1983. - Vol. 113. - P. 1858-1862.

  179. Vihko R., Apter D. The role of androgens in adolescent cycles / / J. Steroid Biochem. - 1980. - Vol. 12. - P. 369-372.

  201

  Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті

  180. Vihko R., Apter D. Endocrine characteristics of adolescent menstrual cycle: impact of early menarche / / J. Steriod Biochem. - 1984. - Vol. 20. - P. 231-236.

  181. Villard M., Ladosky W., Janets D. et al. Inhibition of the preovulatory LH surge after a catecholestrogen (2-hydroxyestrone) antiserum injection in the third ventricle of cycling female rats / / Neurosci. Lett. - 1987. - Vol. 78. - P. 187-192.

  182. Wachtel S., Haley J., Cahill J. H-Y antigen in primary sex differentiation. In: Bioregulators in Reproduction / Eds. G. Yagiello, A. H. Vogel. - New York, 1981. - P. 6-26.

  183. Wiebe H, Handwerger S. Episodic LH secretion in hyperprolactine-mic women / / Fertil. Steril. - 1984. - Vol. 41. - № 2. - P. 53-56.

  184. Wildt L., Marshall G., Knobil E. Experimental induction of puberty in the infantile female rhesus monkey / / Science. - 1980. - Vol. 207. - P. 1373-1375.

  185. Wolf U. Genetics of primary gonadal differentiation / / Oligozoo-spermia: recent progress in andrology / Ed. G. Frajese et al. - New York: Raven Press, 1986. - P. 225-237.

  186. Wray J., Hoffman-Small G. Postnatal maturation of the LH-RH-sys-tem / / J. Steroid Biochem. - 1984. - Vol. 20. - № 6B. - P. 1420.

  187. Yen S., Jaffe R. Reproductive endocrinology. - Philadelphia, London, Toronto: W. B. Saunders Співр., 1986. - 283 p. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Література"
 1.  КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
    Основною клінічною ознакою бронхіальної астми є напад експіраторной задишки внаслідок оборотної генералізованою обструкції дихальних шляхів в результаті бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів і гіперсекреції бронхіальної слизу. У розвитку нападу ядухи прийнято розрізняти три періоди: I. Період провісників або продромальний період характеризується появою
 2.  Гіпертонічна хвороба.
    Перед тим як перейти до розгляду цієї надзвичайно складної і актуальної теми, хотілося б у загальних рисах торкнутися деяких термінологічних аспектів, які давно застосовуються лікарями різних спеціальностей та експериментаторами, але, не дивлячись на це, трактуються підчас далеко не однозначно. Поняття артеріальна гіпертензія (АГ), запропоновано для визначення підвищення артеріального
 3.  Грижа стравохідного отвору діафрагми
    Вперше опис грижі стравохідного отвору діафрагми (ПОД) зроблено Морганьи ще в 1768 році. За даними сучасних авторів даний патологічний стан за своєю поширеністю успішно конкурує з дуоденальномувиразками, хронічний холецистит та панкреатит. При аналізі частоти захворюваності в залежності від віку встановлено, що даний стан зустрічається у 0,7% всіх
 4.  КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
    Первинна легенева гіпертензія Первинна легенева гіпертензія (ПЛГ) - захворювання неясної етіології, критеріями діагностики якого є наступні ознаки за М. Riedel і J. Widimsky (1987): 1. Підвищення тиску в легеневій стовбурі і нормальний тиск заклинювання. 2. Відсутність захворювань серця і легенів. 3. Відсутність локальних аномалій легеневих судин за даними
 5.  ПІЄЛОНЕФРИТ
    В даний час терміном "пієлонефрит" позначається неспецифічний інфекційно-воспалітел'ний процес, що локалізується переважно в мисково-чашечной системі нирки та її тубулоїнтерстиціальною зоні. Доведено, що в силу структурно-функціональних, особливостей нирок і сечовивідних шляхів, незалежно від шляхів проникнення інфекції, запальний процес одночасно або послідовно
 6.  Набутих вад серця
    Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 7.  Хронічна серцева недостатність
    Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 8.  Хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
    За останні роки, у зв'язку з погіршення екологічної ситуацією, поширеністю куріння, зміною реактивності організму людини, відбулося значне збільшення захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ). Термін ХНЗЛ був прийнятий в 1958 р. в Лондоні на симпозіумі, скликаному фармацевтичним концерном "Ciba". Він об'єднував такі дифузні захворювання
 9.  Хронічного гепатиту
    У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 10.  Цироз печінки
    Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека