Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня
Шаповалова Ю.С.. Фармакотерапія основних внутрішніх хвороб та їх ускладнень, 2009 - перейти до змісту підручника

Література

Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с.

2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с.

3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с.

4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі швидкої медичної допомоги / А.Л. Веткин, О.Б. Талібів / / Consilium medicum.-2004.-T.6, № 11.-С.848-852.

5. Глобальна стратегія діагностики, лікування та профілактики хронічної обструктивної хвороби легенів. Перегляд 2003 г.-М., 2003.-96 с.

6. Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми. Національні інститути здоров'я США. Перегляд 2002 Г.-160 с.

7. Гуревич М.А. Хронічна серцева недостатність: Керівництво для лікарів / М.А. Гуревіч.-М.: МІА, 2005.-280 С.

8. Діагностика та корекція порушень ліпідного обміну з метою профілактики та лікування атеросклерозу: Російські рекомендації.-М., 2004.-36 с.

9. Діагностика та лікування стабільної стенокардії: Російські рекомендації.-М., 2004.-28 с.

10. Діагностика та лікування фібриляції передсердь: Російські рекомендації.-М., 2005.-28 с.

11. Європейські рекомендації по інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST / / Раціональна фармакотерапія в кардіологіі.-2005. - № 2.-С.62-95.

12. Задионченко B.C. Хронічне легеневе серце / BC Задионченко, І.В. Погонченкова, З.О. Гриньова та ін / / Ріс. кардіоло. журнал.-2003. - № 4.-С.5-10.

13. Затейщіков Д.А. Кардіогенний шок / ТАК Затейщіков / / Сердце.-2005.-Т.4, № 2.-С.75-80.

14. Клінічна гастроентерологія: Учеб. для студентів мед. вузів, лікарів / П.
Я. Григор'єв, А.В. Яковенко.-М.: Медичне інформаційне агентство, 2001.-С.351-373.

15. Клінічні рекомендації. Позалікарняна пневмонія у дорослих / Под ред. А.Г. Чучалина, А.І. Сінопальнікова.-М.: «Атмосфера», 2005.-200 с.

16. Клінічні рекомендації. Хронічна обструктивна хвороба легень / Под ред. А.Г. Чучаліна.-М.: «Атмосфера», 2003.-168 с.

17. Кобалава Ж.Д. Гіпертонічні кризи: чи існують реальні суперечності в класифікації та лікуванні? / Ж.Д. Кобалава, К.М. Гудков / / Сердце.-2003.-Т.2, № 3.-С116-127.

18. Латфуллін І.А. Клінічна аритмологія / І.А. Латфуллін, О.В. Богоявленська, Р.І. Ахмерова / / М.: Вища школа, 2003.-79 с.

19. Лікування гострого коронарного синдрому без стійких підйомів сегменту ST на ЕКГ: Російські рекомендації.-М., 2004.-24 с.

20. Меркушева Є.В. Стандарти надання допомоги при порушеннях серцевого ритму і провідності / Є.В. Меркушева / / Російський сімейний врач.-1998. - № 2.-С.51-54.

21. Мєшков А.П. Аритмії серця: діагностика та лікування / А.П. Мешков.-Н.Новгород: НГМА, 2003.-136 с.

22. Національні рекомендації з діагностики та лікування ХСН / / Серцева недостаточность.У-2003.-Т.4, № 6.-С.276-297.

23. Органічні захворювання ШКТ / Под ред. Г.Б. Федосєєва / / Нові Санкт-Петербурзькі лікарські відомості (Додаток до журналу). -2001. - № 3.-С.4-35.

24. Преображенський Д.В. Медикаментозна терапія хворих з мерехтінням передсердь (за матеріалами спільних рекомендацій Американської колегії кардіологів, Американської асоціації серця, Європейського товариства кардіологів від 2001 р.) / Д.В.Преображенскій / / Consilium medicum.-2002.-Т.4, № 3. - С.164-174.

25. Профілактика, діагностика і лікування артеріальної гіпертензії: Російські рекомендації (другий перегляд) / / Кардиоваскулярная терапія і профілактика.
-2004. - № 6.-20 с.

26. Раціональна фармакотерапія захворювань органів травлення: Посібник для практ. лікарів / За заг. ред. Вт Івашкіна.-М.: Литтерра, 2003.-1046 с.

27. Раціональна фармакотерапія ревматичних захворювань: Керівництво для практ. лікарів / За заг. ред. В.А. Насонової, Е.Л. Насонова.-М.: Литтерра, 2003. - 506 с.

28. Раціональна фармакотерапія серцево-судинних захворювань: Керівництво для пракг. лікарів / За заг. ред. Є.І. Чазова, Ю.Н. Беленкова.-М.: Литтерра, 2004.-972 с.

29. Стандарти (протоколи) діагностики та лікування хвороб органів травлення. Наказ МОЗ РФ № 125 від 17.04.98. - М., 1998. - 47 с.

30. Терещенко С.Н. Гіпертонічні кризи, сучасні принципи терапії / С.М. Терещенко / / Consilium medicum.-2004.-T.6, № 11.-С.867-872.

31. Шляхто Є.В. Гостра лівошлуночкова недостатність / Е.В.Шляхто, Н.Н.Бурова, В.Ю.Козулін / / Сердце.-2005.-Т.4, № 2.-С.108-111.

32. Шулутко Б.І. Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб / Б.І.Шулутко.-Спб.: Елбі-Спб, 2004.-800 с.

33. Явелов І.С. Лікування хворих з суправентрикулярними порушеннями ритму серця: сучасні рекомендації / І.С. Явелов / / Consilium medicum.-2004.-T.6, № 11.-С.853-867.

34. Di.Domenico R.J. Клінічні рекомендації з лікування гострої декомпенсації серцевої недостатності / RJ Di.Domenico, H.Y. Park, M.R. Sourthworth / / Доказова Кардіологія.-2004. - № 3.-С.ЗЗ-42.

35. фармакотерапія основних внутрішніх хвороб та їх ускладнень: Навчальний посібник / За редакцією професора В.В. Белова.-Ч, 2005. - 121с.

36.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Література "
 1. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  літературі цей феномен отримав назву locked-lung syndrom (синдром "закритого обсягу"). Виникнення астматичного статусу не варто зводити тільки до передозування симпатоміметиками. Серед провокуючих причин слід вказати на інфекцію дихальних шляхів, несприятливі кліматичні обставини, швидке скасування кортикостероїдів. Наростаюча обструкція бронхів призводить до накопичення С02
 2. Гіпертонічна хвороба.
  Літературі досі на рівних правах використовуються три терміни-симптому: «первинна АГ», «гіпертонічна хвороба (ГБ)» і «есенціальна гіпертензія». Відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я України № 247 (1988 р.), ми будемо використовувати термін «Есенціальна гіпертензія», для визначення стану, при якому має місце високий АТ при відсутності явної, очевидної причини його
 3. Грижа стравохідного отвору діафрагми
  літератури зустрічається в 30-72,3%. Отригіваніе відбувається шлунковим вмістом або повітрям. У цьому випадку йому, як правило, передує відчуття розпирання в надчеревній ділянці, що є ознакою аерофагії. Прийом спазмолітиків і анальгетиків не ефективний. Бажане полегшення приносить лише відрижка значною кількістю повітря, тому деякі хворі викликають її штучно або
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
  літературі як Ангіографічнийознака симптом "тканини твід". При гістологічному дослідженні виявляються ділянки карніфікації. Лікування даного захворювання до теперішнього часу практично не розроблено. Застосовуються глюкокортикоїди. Великі дози кор-тікостероідов пригнічують міграцію нейтрофілів в альвеоли. Азат-прин призначають з розрахунку на його антіпроліфератівний і меншою мірою
 5. ПІЄЛОНЕФРИТ
  літературі і трактуються далеко не однозначно. Йдеться про такі поняття, як "бактериурия" і "інфекція сечових шляхів". Під бактериурией розуміється постійне або періодичне поява в сечі бактерій (для істинної бактеріурії - наявність 100000 або більше мікробних тіл в 1 мл сечі), але супроводжується клінічними і лабораторними ознаками запального процесу в нирках і сечових шляхах. В
 6. набутих вад серця
  літературі і зустрічаються в монографіях минулих років. Сучасна КЛАСИФІКАЦІЯ і номенклатура набутих вад серця виглядають таким чином: ПОРОКИ мітрального клапана. 1. Недостатність мітрального клапана. 2. Мітральний стеноз. 3. Мітральний порок з перевагою недостатності. 4. Мітральний порок з перевагою стенозу. 5. Мітральний порок без чіткого
 7. хронічна серцева недостатність
  літературі досі відсутня загальновизнане і однозначне тлумачення даного терміні, що свідчить про надзвичайну складність проблеми, яка, незважаючи на очевидний прогрес , досягнутий у галузі вивчення серцевої дисфункції, ще дуже далека від свого остаточного вирішення. Незважаючи на різноманіття прийнятих визначень ми зупинимося на наступному: Під серцевою
 8. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  Літературі все частіше заперечується правомочність терміну "легеневе серце". Все частіше його намагаються замінити терміном "вторинна легенева гіпертензія", підкреслюючи тим самим її провідну патогенетичну роль у розвитку серцевої декомпенсації у пульмонологічних хворих, а легеневе серце розглядається як необов'язкове ускладнення, пов'язане з підвищенням тиску в системі легеневої артерії.
 9. Хронічні гепатити
  літератури, хронічний запальний процес печінкової тканини в 55-65% випадків пов'язаний з гострим вірусним гепатитом). Якщо віруси А, В, С здатні самі викликати гепатит, то вірус дельта (D) складається з власне Р-антигену, односпіральной РНК і зовнішньої оболонки, представленої
 10. цироз печінки
  літературі описані випадки сімейних форм захворювання. Далеко не у всіх зловживають алкоголем розвивається цироз, це теж може бути наслідком спадково обумовленої активністю ферментативного ланки, що розщеплює алкоголь. Є результати, що дозволяють зв'язати розвиток цирозів з груповою приналежністю, так, цироз в більшій мірі асоційований з групою А (О). І на закінчення
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека