Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Вплив екстремальної середовища на екологічну свідомість військовослужбовців, 2007 - перейти до змісту підручника

Література

Олександрівський Ю. А. Діагностика соціально-стресових розладів / / Актуальні питання військової та екологічної психіатрії. - СПб., 1995. - С. 15-2Я Олександрівський Ю. А. Прикордонні психічні розлади. - М., 1993.

2. Олександрівський Ю. А., Лобастов О. С, Співак Л. І., Щукін В.П. Психогении в екстремальних умовах. - М., 1991.

3. Баєвський Р. М. Прогнозування станів на межі норми і патології. - М., 1979.

4. Березін Б. Ф. Психічна і психофізіологічна адаптація людини. - Л., 1988.

5. Військова психологія / За редакцією В. В. Шеляг, А. Д. Глоточкін, К. К. Платонова. - М., 1972.

6. Військова психологія і педагогіка: Навчальний посібник / За ред. В. Ф. Кулакова. - М. 1998.

7. Дерябо С.Д. Феномен суб'єктифікації природних об'єктів. Дисс ... докт. псих. наук. - М., 2002.

8. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Екологічна психодіагностика. Даугавпілс, 1994.

9. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Екологічна педагогіка та психологія. Ростов-на-Дону, 1996.

10. Дерябо С.Д. Екологічна психологія: діагностика екологічної свідомості. - М. - Московський психолого-соціальний інститут, 1999.

11. Комаров В.Д. Соціальна екологія: Філософські аспекти. Л., 1990.

12. Курс військової психології. Ч. 11 / Под ред. Л. Ф. Железняка, С. І. С'едін, Н. Ф. Феденко. - М., 1995.

13. Лихачов Б.Т. Екологія особистості / / Педагогіка. 1993. № 2.

14. Малкіна-Пих І.Г. Екстремальні ситуації. - М.: Видавництво Ексмо, 2005.

15. Марищук В.Л., Євдокимов В.І. Поведінка і саморегуляція людини в умовах стресу. - СПб.: Вересень, 2001.

16. Морально-психологічне забезпечення підготовки і ведення бойових дій / Под ред. В. П. Ососкова. - М., 1999.

17. Панов В.І. Стан та проблеми екологічної психології. / / Психологічна наука і освіта, № 1, 1998.

18. Панов В.І. Екологічна психологія: Досвід побудови методології / В.І.Панов. - М.: Наука, 2004.

19. Психологічна діагностика: Підручник для вузів / Під ред. М.К. Акімової, К.М. Гуревич. - СПб.: Питер, 2003.

20. Психологія і педагогіка. Військова психологія: Підручник для вузів / Під ред. А.Г. Маклакова. - СПб.: Питер, 2005.

21. Психологія особистості: тести, опитувальники, методики / Автори-упорядники: Кіршева Н.В., Рябчикова Н.
В. М., 1995.

22. Психологія: Словник / Під загальною ред. А.В. Петровського, М.Г. Ярошевського. - М.: Политиздат, 1990.

23. Райгородский Д.Я. Практична психодіагностика. Методики і тести. Самара, 1998.

24. Рогов Є.І. Настільна книга практичного психолога. Кн.1. М., 1999.

25. Сельє Г. Психофізіологія стресу. М.: Прогресс, 1991.

26. Сельє Г. Стресу без дистресу. М.: Прогресс, 1979.

27. Столяренко А.М. Екстремальна психопедагогика: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

28. Шмельова І.А. Цінності та професійна мотивація як одна з проблем психологічного забезпечення освіти для сталого розвитку. / / Сталий розвиток та екологічний менеджмент. Вип.1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - СПб.: СпбГУ, ВВМ.: 2005.

29. Ясвин В.А. Історія та психологія формування екологічної культури. - М.: Наука, 1999.

30. Ясвин В.А. Психолого-педагогічні основи формування суб'єктивного ставлення до природи. Дисс ... докт. психол. наук. М., 1998.

31. Ясвин В.А. Психологія ставлення до природи. - М.: Сенс, 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  літературі цей феномен отримав назву locked-lung syndrom (синдром" закритого обсягу "). Виникнення астматичного статусу не варто зводити тільки до передозування симпатоміметиками. Серед провокуючих причин слід вказати на інфекцію дихальних шляхів, несприятливі кліматичні обставини, швидке скасування кортикостероїдів. Наростаюча обструкція бронхів призводить до накопичення С02
 2. Гіпертонічна хвороба.
  Літературі досі на рівних правах використовуються три терміни-симптому: «первинна АГ», «гіпертонічна хвороба (ГБ)» і «есенціальна гіпертензія». Відповідно до наказу міністерства охорони здоров'я України № 247 (1988 р.), ми будемо використовувати термін «Есенціальна гіпертензія», для визначення стану, при якому має місце високий АТ при відсутності явної, очевидної причини його
 3. Грижа стравохідного отвору діафрагми
  літератури зустрічається в 30-72,3%. Отригіваніе відбувається шлунковим вмістом або повітрям. У цьому випадку йому, як правило, передує відчуття розпирання в надчеревній ділянці, що є ознакою аерофагії. Прийом спазмолітиків і анальгетиків не ефективний. Бажане полегшення приносить лише відрижка значною кількістю повітря, тому деякі хворі викликають її штучно або
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
  літературі як Ангіографічнийознака симптом "тканини твід". При гістологічному дослідженні виявляються ділянки карніфікації. Лікування даного захворювання до теперішнього часу практично не розроблено. Застосовуються глюкокортикоїди. Великі дози кор-тікостероідов пригнічують міграцію нейтрофілів в альвеоли. Азат-прин призначають з розрахунку на його антіпроліфератівний і меншою мірою
 5. ПІЄЛОНЕФРИТ
  літературі і трактуються далеко не однозначно. Йдеться про такі поняття, як "бактериурия" і "інфекція сечових шляхів". Під бактериурией розуміється постійне або періодичне поява в сечі бактерій (для істинної бактеріурії - наявність 100000 або більше мікробних тіл в 1 мл сечі), але супроводжується клінічними і лабораторними ознаками запального процесу в нирках і сечових шляхах. В
 6. набутих вад серця
  літературі і зустрічаються в монографіях минулих років. Сучасна КЛАСИФІКАЦІЯ і номенклатура набутих вад серця виглядають таким чином: ПОРОКИ мітрального клапана. 1. Недостатність мітрального клапана. 2. Мітральний стеноз. 3. Мітральний порок з перевагою недостатності. 4. Мітральний порок з перевагою стенозу. 5. Мітральний порок без чіткого
 7. хронічна серцева недостатність
  літературі досі відсутня загальновизнане і однозначне тлумачення даного терміні, що свідчить про надзвичайну складність проблеми, яка, незважаючи на очевидний прогрес , досягнутий у галузі вивчення серцевої дисфункції, ще дуже далека від свого остаточного вирішення. Незважаючи на різноманіття прийнятих визначень ми зупинимося на наступному: Під серцевою
 8. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  Літературі все частіше заперечується правомочність терміну "легеневе серце". Все частіше його намагаються замінити терміном "вторинна легенева гіпертензія", підкреслюючи тим самим її провідну патогенетичну роль у розвитку серцевої декомпенсації у пульмонологічних хворих, а легеневе серце розглядається як необов'язкове ускладнення, пов'язане з підвищенням тиску в системі легеневої артерії.
 9. Хронічні гепатити
  літератури, хронічний запальний процес печінкової тканини в 55-65% випадків пов'язаний з гострим вірусним гепатитом). Якщо віруси А, В, С здатні самі викликати гепатит, то вірус дельта (D) складається з власне Р-антигену, односпіральной РНК і зовнішньої оболонки, представленої
 10. цироз печінки
  літературі описані випадки сімейних форм захворювання. Далеко не у всіх зловживають алкоголем розвивається цироз, це теж може бути наслідком спадково обумовленої активністю ферментативного ланки, що розщеплює алкоголь. Є результати, що дозволяють зв'язати розвиток цирозів з груповою приналежністю, так, цироз в більшій мірі асоційований з групою А (О). І на закінчення
 11. хронічний ентерит
  літературі терміну ХЕ відповідає "синдром мальабсорбції внаслідок надлишкового росту бактерій в тонкому кишечнику". ЕТІОЛОГІЯ Хронічний ентерит є поліетіологічним захворюванням, що розвивається або після перенесеної гострої інфекції, або виникають самостійно. Етіологічні фактори хронічного ентериту: 1. Інфекційний. Раніше виникнення ХЕ пов'язували з
 12. Література
  Алергічні захворювання / За ред. В.І. Пицкого.-М.: «Тріада-Х», 1999.-470 с. 2. Алергологія - 2006: Клінічні рекомендації / Ред. P.M. Хаитов, Н.І. Ільіна.-М.: «ГЕОТАР-Медіа», 2006.-227 с. 3. Ардашев В.Н. Лікування порушень серцевого ритму / В.Н.Ардашев, А.В. Ардашев, В.І.Стеклов / / М.: Медпрактика, 2005.-224 с. 4. Верткин А.Л. Рекомендації з ведення порушень ритму на етапі
 13. Принципи підбору орального контрацептиву
  літературі відзначено збільшення частоти дисплазії шийки матки в 1.5-2 рази, а також гіперплазії ендоцервікса при тривалому застосуванні ОК ; разом з тим, частота інвазивного раку шийки матки не перевищує таку в популяції); 3. трансвагинальное ультразвукове сканування матки та її придатків щорічно і / або при порушеннях менструальної функції (міжменструальнікровотечі через 3 міс після
 14. Добровільна хірургічна стерилізація
  літературі описані різні способи створення штучної оклюзії маткових труб, серед яких найбільш поширені можна розділити на 4 групи: 1. Методи перев'язки й поділу (по поміряли, по Паркланду) - маткові труби лігіруюг за допомогою шовного матеріалу (перев'язка) з подальшим перетином (поділ) або висіченням (резекція) фрагмента труби . Метод Помероя - маткову трубу
 15. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ диспансерне спостереження ВАГІТНИХ
  літератури, власного клінічного досвіду, а також багатопланової розробки історій пологів при вивченні перинатальної смертності О.Г . Фролова і Е.Н. Миколаєва (1979) визначили окремі фактори ризику. До них віднесені тільки ті фактори, які приводили до більш високого рівня перинатальної смертності по відношенню до цього показника у всій групі обстежених вагітних. Всі фактори ризику
 16. пологового травматизму МАТЕРІ
  літератури, в останні десятиліття значно змінилася структура розривів матки. Зменшилася частота розривів у силу механічних причин (неправильні положення плоду, клінічно вузький таз і т.п.), насильницьких розривів, як наслідку грубих і необережних акушерських втручань. Найчастіше розриви матки виникають на фоні обтяженого акушерського анамнезу, наполегливої ??первинної слабкості пологової
 17. аномалій пологової
  літератури свідчать про те, що первинна слабкість пологової діяльності спостерігається у 2-10%, а вторинна - 2,5% породіль. Слабкість пологової діяльності у жінок старше 30 років зустрічається вдвічі частіше, ніж у віці від 20 до 25 років. Для виявлення тієї чи іншої аномалії родових сил велике значення має правильна оцінка тонусу і скоротливої ??діяльності матки. При неускладненому перебігу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека