Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня
А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. Камерер. Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом, 2003 - перейти до змісту підручника

Література.

Аронов Д.М. Лікування і профілактика атеросклерозу. - М.: «Тріада-Х», 2000р. - 411 с.

2. Прихильна Я.В., Шляхто Є.В., Красильникова Є.І. Метаболічний серцево-судинний синдром / / РМЗ. - 2001. - Т. 9. - № 2. - С. 67-71.

3. Бутрова С.А. Метаболічний синдром: патогенез, клініка, діагностика, підходи до лікування / / РМЗ. - 2001. - Т. 9. - № 2. - З 56-60.

4. Волкова Е.Г., Калев О.Ф. Керівництво по корекції ліпідних порушень і атеросклерозу у хворих на цукровий діабет. - М. Челябінськ, 1995 р. - 63 с.

5. Воробйов Р.І. Харчування і здоров'я. - М.: «Медицина», 1990 г.

6. Гіляревсктй С.Р. Парадокси дієтичних підходів до профілактики ішемічної хвороби серця / / Серце. - 2002. - Т. 1. - № 3. - С. 128-134.

7. Дідів І.І., Александров А.А. Проблеми і перспективи гиполипидемической те-рапии при цукровому діабеті (Повідомлення 1) / / Цукровий діабет. - 2000. - Т. 2. - № 7. - С. 9-12.

8. Діагностика, оцінка та лікування гіперхолестеринемії у дорослих. Третій звіт національної освітньої програми США по холестерину (NCEP), 2001 / / Клінічна фармакологія і терапія. - 2002. - Т. 11. - № 3. - С. 19-24.

9. Доборджгінідзе Л.М., Грацианский Н.А. Роль статинів в корекції діабетичні-ської дисліпідемії / / Цукровий діабет. - 2001. - Т. 2. - № 11. - С. 41-48.

10. Зімін Ю.В. Метаболічні розлади в рамках метаболічного синдрому Х (синдрому інсулінорезистентності): необхідність суворого застосування крите-ріїв діагностики синдрому / / Кардіологія. - 1999. - № 8. - С. 59-67.

11. Климов О.Н., Нікульчева Н.Г. Обмін ліпідів і ліпопротеїдів і його порушення. - СПб: Пітер Ком, 1999 р. - 512 с.

12. Козлов С.Г., Лякішев А.А. Дисліпопротеїнемії та їх лікування у хворих цукор-ним діабетом 2 типу / / Кардіологія. - 1999. - № 8. - С. 59-67.

13. Лякішев А.А. Лікування гиперлипидемий / / Серце. - 2002. - Т. 1. - № 3. - С. 113-118.

14. Метелиця В.І. Довідник з клінічної фармакології серцево-судинних лікарських засобів. - С-Петербург: Невський діалект, 2002 р. - 926 с.

15. Оганов Р. Г., Перова Н. В., Мамедов М.Н., Метельська В. А. Поєднання компонен-тів метаболічного синдрому у осіб з артеріальною гіпертензією та їх зв'язок з дисліпідемією / / Тер. Арх. - 1998. - № 12. - С. 19-23.

16. Панов А.В., Лаєвська М.Ю. Цукровий діабет 2 типу та атеросклероз: тактика гіпо-ліпідеміческого терапії / / Consilium medicum. - 2002. - Т. 4. - № 11. - С. 560-564.

17. Перова Н.В., Метельська В.А., Оганов Р.Г. Метаболічний синдром: патогенети-етичні взаємозв'язку і напрямки корекції / / Кардіологія. - 2001. - № 3 - с. 4.-9.

18. Перова Н.В. Місце діагностики атерогенних дісліпопоотеідемій в профілактиці серцево-судинних захворювань / / Серце.
- 2002. - Т. 1. - № 3. - С. 126-127.

19. Засіків А.В., Творогова М.Г., Суркова Є.В. і співавт. Флувастатин при лікуванні ги-перліпопротеідеміі у хворих на інсуліннезалежний цукровий діабет / / Кар-діологія. - 1998. - № 3. - С. 33-36.

20. Засіків А.В., Соловйова Є.Ю. та ін Симвастатин (Зокор) 20 мг і ловастатин (Хо-Летар) 40 мг у хворих на ІХС та первинної гіперхолестеринемією. Дослідження еквівалентних доз / / Клінічна фармакологія і терапія. - 2001. - Т. 10. - № 4. - С. 1-4.

21. Засіків А.В. Комбінована гіполіпідемічна терапія / / Серце. - 2002. - Т. 1. - № 3. - С. 119-122.

22. Чугунова Л.А., Шамхалова М.Ш., Шестакова М.В. Особливості дісліпопротеіне-мий та методи їх корекції у хворих на цукровий діабет типу 2 / / Consilium medicum - 2002. - Т. 10.

23. Шостак Н.А., Анічков Д.А. До питання про діагностичні критерії метаболич-ського синдрому / / РМЗ. - 2002. - Т. 10. - № 27. - С. 1255-1277.

24. Alberti KG, Zimmet PZ, for the WHO Consultation. Definition, diagnosis and classifi-catin of duabetes mellitus and its complications, part I / / Diabet. Med. - 1998. - N. 15. - P. 539-553.

25. American Diabetes Association: Evidence-based nutrition principles and recommenda-tions for the treatment and prevention of diabetes and related complication / / Diabetes Care 2002; 25: 50-60.

26. American Diabetes Association. Management of dyslipidemia in adults with diabetes. Diabetes Care - 2002. - 25 (Suppl.). - Р.74-77.

27. Austin M., Hokanson J., Edwards K. Hypertriglyceridemia as a cardiovascular risk factor / / Am. J. Cardiol. - 1998. - N.81. - P. 7-12.

28. Blauw GJ, Lagaay AM, Smelt AH, Westendorp RG Stroke, statins, and cholesterol: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled, double-blind trials with HMG-CoA reductase inhibitors / / Stroke. - 1997. - N. 28. - P. 946-950.

29. Bucher H.C., Griffith L.E., Guyatt G.H. Effect of HMGcoA reductase inhibitors on stroke: a meta-analysis of randomized, controlled trials / / Ann. Intern. Med. - 1998. - N. 128. - P. 89-95

30. Consensus Development Conference on Insulin Resistance.5-6 November 1997 American Diabetes Association / / Diabetes Care. - 1997. - V. 21. - P. 310-312.

31. Dangas G., Badimon J., Smith D.A. et al. Pravastatin Therapy in Hyperlipidemia: Effects on Thrombus Formation and the Systemic Hemostatic Profile / / J. American. College of Cardiology. - 1999. - V. 33. - P. 1294-1304.

32. Downs J.R., Clearfield M., Weis S. et al. for the AFCAPS / TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with av-erage cholesterol levels: results of AFCAPS / TexCAPS / / JAMA. - 1998. - N. 279. - P.
1615-1622.

33. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) / / JAMA. - 2001. - N. 285. - P. 2486-2497.

34. Grаndi M. Hypertriglyceridemia, insulin resistance, and the metabolic syndrome / / Am. J. Cardiol. - 1999. - V. 13; n. 83. - P. 25-29.

35. Haffner S.M., Valdez R.A., Hazuda H.P. et al. Prospective an analyses of the insulin re-sistance syndrome (Syndrome X) / / Diabetes.-1992. - V. 41. - P. 715-722.

36. Haffner S.M. Obesity and the metabolic syndrome: the San Antonio Heart Study / / Br. J. Nutr. - 2000. - V. 83, n. 1. - P. 67 - 70.

37. Jick H., Zornberg G.L., Jick S.S. et al. Statins and the risk of dementia / / Lancet. - 2000. - V. 356, n. 9242. - P. 1627-1631.

38. Kaplan N.M. The deadly quartet: upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyc-eridemia and hypertension / / Arch.Intern. Med. - 1989. - V.149. - P.1514-1520.

39. Laakso M. Epidemiology of Diabetic Dyslipidemia / / Diabetes Rev. - 1995. - N. 3. - P. 408-422.

40. Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels / / N. Engl. J. Med. - 1998. - N. 339. - P. 1349-1357.

41. Nielsen F. General characteristics of the insulin resistance syndrome: prevalence and her-itability. European Group for the study of Insulin Resistance (EGIR) / / Drugs.-1999.-v.58 n. 1. - P. 7-10.

42. Pedersen T.R., Kjekshus J., Pyorala K. et al. Effect of simvastatin on ischemic signs and symptoms in the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) / / Am. J. Cardiol. - 1998. - N. 81. - P. 333-335.

43. Reaven G.M. Role of insulin resistance in human disease / / Diabetes.-1988.-v. 37. - P. 1595-1607.

44. Rosenson R.S., Tangney C.C. Antiatherothrombotic properties of statins: implications for cardiovascular event reduction / / JAMA. - 1998. - V. 279. - P. 1643-1650

45. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomized trial of cholesterol lower-ing in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) / / Lancet. - 1994. - N. 344. - P. 1383-1389.

46. The Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) Subgroup Analysis of Diabetic Sub-jects: Implications for the Prevention of Coronary Heart Disease / / Diabetes Care. - 1997. - N. 20. - P. 469-471.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Література. "
 1. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Основною клінічною ознакою бронхіальної астми є напад експіраторной задишки внаслідок оборотної генералізованою обструкції дихальних шляхів в результаті бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів і гіперсекреції бронхіальної слизу. У розвитку нападу ядухи прийнято розрізняти три періоди: I. Період провісників або продромальний період характеризується появою
 2. Гіпертонічна хвороба.
  Перед тим як перейти до розгляду цієї надзвичайно складної і актуальної теми, хотілося б у загальних рисах торкнутися деяких термінологічних аспектів, які давно застосовуються лікарями різних спеціальностей та експериментаторами, але, не дивлячись на це, трактуються підчас далеко не однозначно. Поняття артеріальна гіпертензія (АГ), запропоновано для визначення підвищення артеріального
 3. Грижа стравохідного отвору діафрагми
  Вперше опис грижі стравохідного отвору діафрагми (ПОД) зроблено Морганьи ще в 1768 році. За даними сучасних авторів даний патологічний стан за своєю поширеністю успішно конкурує з дуоденальномувиразками, хронічний холецистит та панкреатит. При аналізі частоти захворюваності в залежності від віку встановлено, що даний стан зустрічається у 0,7% всіх
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕГЕНЕВИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ
  Первинна легенева гіпертензія Первинна легенева гіпертензія (ПЛГ) - захворювання неясної етіології, критеріями діагностики якого є наступні ознаки за М. Riedel і J. Widimsky (1987): 1. Підвищення тиску в легеневій стовбурі і нормальний тиск заклинювання. 2. Відсутність захворювань серця і легенів. 3. Відсутність локальних аномалій легеневих судин за даними
 5. ПІЄЛОНЕФРИТ
  В даний час терміном "пієлонефрит" позначається неспецифічний інфекційно-воспалітел'ний процес, що локалізується переважно в мисково-чашечной системі нирки та її тубулоїнтерстиціальною зоні. Доведено, що в силу структурно-функціональних, особливостей нирок і сечовивідних шляхів, незалежно від шляхів проникнення інфекції, запальний процес одночасно або послідовно
 6. набутих вад серця
  Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно
 7. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 8. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  За останні роки, у зв'язку з погіршення екологічної ситуацією, поширеністю куріння, зміною реактивності організму людини, відбулося значне збільшення захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ). Термін ХНЗЛ був прийнятий в 1958 р. в Лондоні на симпозіумі, скликаному фармацевтичним концерном "Ciba". Він об'єднував такі дифузні захворювання
 9. хронічні гепатити
  У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 10. цироз печінки
  Вперше термін цирози печінки був запропонований Т. Н. Laenec (1819), який застосував його в своїй класичній монографії, що містить опис патологічної картини і деяких клінічних особливостей хвороби. Відповідно до визначення ВООЗ (1978), під цирозом печінки слід розуміти дифузний процес, що характеризується фіброзом і перебудовою нормальної архітектоніки печінки, що приводить до
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека