ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Лідер і лідерство

У соціальній психології під лідерством у малих групах розуміють діяльність особи, яка веде групу до досягнення мети та якій надається право брати на себе найбільш відповідальні рішення, що стосуються інтересів групи.

Лідер- це авторитетна особистість, яка впливає на членів групи, веде їх за собою, виявляє ініціативу, бере на себе провідну роль. Лідером може бути лише такий воїн, який сам цього прагне.

У процесі психологічних досліджень опрацьовано низку теорій лідерства. Наприклад, теорія лідерських ролей Р. Бейлза розглядає лідера з позицій професіоналізму і з врахуванням емоційного фактора. Теорія рис лідерства стверджує, що людина від природи має специфічні якості й здібності лідера. Ситуаційна теорія Ф. Фідлера стверджує, що лідер більш орієнтований на завдання, ніж на людей.

У соціальній психології існують такі класифікації лідерів:

а) за змістом діяльності (натхненник і виконавець);

б) за характером діяльності (універсальний і ситуаційний);

в) за напрямом діяльності (діловий і емоціональний):

г) за ціннісно-емоційними показниками (позитивний і негативний);

д) за формальним показникам (формальний і неформальний).

Лідерство можна також розглядати з позиції стилю діяльності - це характерні для лідера прийоми впливу на ведених (для формального лідера - на підлеглих). Зміст стилю діяльності становлять поняття: колегіальність, директивність, лібералізм, бюрократичність тощо. Директивні лідери менше радяться, більше застосовують вказівки.
Колективні лідери застосовують демократичний стиль управління. Бюрократичний стиль лідерства жорсткий у використанні законів та інструкцій, а ліберальний стиль, навпаки, нехтує цим.

За змістом діяльності всіх людей умовно можна розділити на натхненників ідей і виконавців. Такий поділ існує і серед лідерів. Необхідно відзначити, що рідко трапляється керівник-лідер, який мав би здібності як натхненника, так і виконавця.

За характером діяльності- універсальний лідер виявляється постійно, ситуаційний - тільки інколи. Автор ситуаційної теорії Ф. Фідлер наголосив, що в несприятливих або надто тяжких ситуаціях лідер, орієнтований на завдання, які необхідно виконати групі, досягає більшого, ніж лідер, орієнтований на людей. Навпаки, у сприятливих умовах найефективніше керує лідер, орієнтований на людей. Знання цих підходів зможе допомогти офіцерові обрати власний стиль діяльності в різних ситуаціях, який, враховуючи особливі вимоги до військово-професійної діяльності, має ути ситуативним.

За спрямованістю діяльності лідер може бути діловим, який утримує лідерські позиції завдяки своїм діловим рисам (наприклад, професіоналізму й компетентності) та емоційним (це організатори дозвілля і довірливого спілкування, творці доброго настрою в колективі). Позитивна діяльність у лідера-керівиика виявляється у вирішенні ділових завдань. Лідер із негативними рисами, навпаки, створює конфліктні ситуації в колектирі.

За формальним показником керівник і лідер можуть бути однією особою. Тоді ми говоримо, що керівник має лідерські здібності.
Але може бути і навпаки. У підрозділі є формальний лідер, який не має лідерських рис і здібностей, і водночас у цій групі неформальним лідером є інша особа. Його діяльність може бути як позитивною, так і негативною.

Негативне лідерство, як правило, породжується неавторитетністю формального лідера, його некомпетентністю, слабкою волею, невмінням організувати життєдіяльність підлеглих, незнанням основ психології. Позитивне лідерство необхідно заохочувати. Таких воїнів корисно використовувати в суспільній праці або, коли є така можливість, на службових посадах.

Офіцерові щодо негативного лідера можна рекомендувати такі заходи:

- з ним необхідно провести відкриту розмову без свідків із наголошенням на його позитивних рисах;

- залучити його до суспільної праці, де він міг би показати свої організаторські та комунікативні здібності;

- коли це необхідно, офіцер мусить вимагати від нього у присутності товаришів по службі змінити свою поведінку, яка шкодить спільній діяльності;

- коли офіцер критикує такого лідера, він має критикувати його вчинки, а не особистість.

В окремих випадках такого лідера можна поставити під керівництво більш вольового командира-лідера.

Для вивчення неформальних стосунків у підрозділі, виявлення неформальних лідерів, статусів усіх членів колективу допомагає соціомет-рична методика. Вона дає змогу виразити внутрішньоколективні взаємини у вигляді числових величин та графіків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Лідер і лідерство"
 1. Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
  Військові підрозділи (відділення, взвод, рота, а інколи й батальйон) мають усі загальні ознаки, що характеризують практично будь-яку малу організовану соціальну групу. Це суспільна діяльність, загальні цілі й завдання, спілкування, певна організація, інтенсивні міжособистісні стосунки тощо. Малі соціальні групи, які функціонують у Збройних силах України, підпорядковані загальним
 2. Соціометрична методика
  Метод соціометрії належить до ефективних інструментів соціально-пснхологічного дослідження малих груп. У цілому соціометричну методику офіцер може використовувати з метою: - діагностики міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; - вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; - оцінювання соціально-психічної
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  18-1. Зробіть психологічний аналіз проблеми самопожертви військовослужбовця своїм життям в екстремальних умовах бойової діяльності і явища порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями в повсякденних умовах військової служби. 18-2. Яка з нижченаведених причин порушення вимог військової дисципліни і статутних правил взаємин між військовослужбовцями є провідною? Обґрунтуйте власне
 4. Додатоки
  Додаток 1. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Формула темпераменту (за А. Бєловим) Обіжник-Айзенка Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (за Б. Федоришиним) Обіжник FPI Психологічна характеристика темпераменту Оцінка рівня нервово-психічної стійкості (методика «Прогноз» за В. Бодровим) Додаток 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ДОСЛІДЖЕННЯ
 5. ТЕОРІЯ ІЄРАРХІЇ ПОТРЕБ МАСЛОУ
  Абрахам Маслоу - один із найвідоміших представників біхевіорійського напряму в ряді вчень про управління. Широко відома його ієрархія потреб, що включає в себе такі основні ідеї: - люди постійно відчувають якісь потреби. - люди відчувають певний набір сильно виражених потреб, які можуть бути об'єднані в окремі групи. - групи потреб знаходяться в ієрархічному розташуванні одна щодо одної.
 6. МЕХАНІЗМ СПОВІЛЬНЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ АНТИОКСИДАНТАМИ
  Засновник теорії молекулярних механізмів сповільнення старіння антиоксидантами радянський академік М. Емануель зазначав: "Пребіотична атмосфера Землі не містила, очевидно, значних кількостей вільного О2. Початок і первинні етапи розвитку та поширення життя проходили без 02, накопичуючись в атмосфері й світовому океані. 02 відкривав для живого нові можливості еволюції й був одночасно загрозою
 7. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров'я
  Статева культура - це поняття більш широке, ніж культура сексуальних відносин. Формування гармонійних відносин між чоловіком і жінкою будується на розумінні феномена чоловіка та жінки. Чоловік і жінка - це два різні світи, два взаємно доповнюючих починань ("ян" і "інь"). Обидві статі рівні. Чоловік є виразом активного, свідомого, що дає початок, реалізує себе в матеріальному житті. Жінка -
 8. Агресивність та її природа
  Звідкіля це пристрасне бажання нашкодити, завдати болю іншим людям? Які обставини провокують спалах агресії? Як вважають учені, риси майбутнього вбивці, ґвалтівника, хулігана, починають формуватися у дитини вже у 5-7 років. Особливо небезпечно, якщо молоді люди затаюють злобу на людство загалом і на кожну людину окремо, у тому числі і на батьків, родичів. Негативні норми поведінки, свої
 9. Додаток Б
  Етичні стандарти психологів /Авторське право належить Американській психологічній асоціації, січень, 1963. Передруковано (і відредаговано) з журналу «Американський психолог», січень 1963, поправки внесені у вересні 1965 р. і грудні 1972 р. Ці стандарти також надруковані в Біографічному довіднику Американської психологічної асоціації/. Психолог надає великого значення достоїнству та цінності
 10. Військова психологія в структурі сучасної психології
  Сучасна психологія -- це розгалужена система наукових дисциплін, що вивчають різні сфери практичної діяльності людини. Нині їх налічується близько 50. За змістом це самостійні науки, але всі вони грунтуються на загальній психології, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку психіки. Серед завдань загальної психології головними є розроблення методологічних основ з'ясування
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека