Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011 - перейти до змісту підручника

Особистісні якості психолога

Професійне і особистісне в діяльності психолога дуже часто бувають тісно пов'язані. Важко бути в особистісному плані одним, а у професійній діяльності абсолютно іншим. Тому особистісні якості становлять важливий фундамент професійної успішності психолога. Як сказав один студент, "у тих людей, яких я вважаю по-справжньому професійними психологами, я завжди помічав незвичайне злиття професії та життя, включеність внутрішніх переживань і напруженого духовного пошуку в контекст професійної діяльності і, навпаки, включеність професійної діяльності в загальний контекст всієї життя. Це для мене ідеальна ситуація - щоб усе, що я роблю як професіонал, ставало частиною мого духовного пошуку ".

Важко знайти особистісні якості, однаково важливі для таких різних сфер діяльності психолога як наукова психологія, практична психологія, викладання психології. Кожна з них пред'являє до особистості психолога цілий ряд специфічних вимог.

Як вважає К.А. Рамуль, для кожного вченого, в тому числі і психолога необхідні наступні риси особистості:

1) ентузіазм стосовно до роботи та її завданням,

2) старанність - здатності та нахили до тривалого і посидючість праці,

3) дисциплінованість,

4) здатність до критики і самокритики,

5) неупередженість ,

6) вміння ладити з людьми (Рамуль, 1965, с.126-135).

Важливими моральними якостями психолога безумовно вважаються доброзичливість, шанобливе ставлення до людей, чуйність, чуйність, альтруїстична, гуманність, інтелігентність.

Велике знання для практичного психолога мають комунікативні якості його особистості: вміння розуміти інших людей і психологічно коректно впливати на них. Психолог повинен уміти працювати з людьми, розбиратися в характерах, володіти не тільки психологічними знаннями, а й психологічної інтуїцією. Комунікативними якостями психолога, важливими для його професійної діяльності, можна вважати привабливість, товариськість, тактовність, ввічливість, вміння слухати і зрозуміти іншу людину.
Загалом комплекс цих якостей часто називають "талантом спілкування".

Загальне ставлення до життя і діяльності проявляється в таких значущих для психолога особистісних якостях як відповідальність, організованість, оптимізм, відкритість, допитливість, спостережливість, самостійність суджень, креативність, гнучкість поведінки, здатність до рефлексії своїх переживань.

Для психолога важливі такі емоційні прояви особистості як невимушеність, природність і щирість у спілкуванні, стійкість до стресу, емоційна стабільність, здатність до співпереживання.

До необхідних вольовим якостям психолога відносяться наполегливість, терплячість, самовладання.

До необхідних особистісних властивостей практичного психолога відносять здатність до емпатії (співпереживання), вміння зрозуміти стан клієнта. Однак важливо і вміння зберігати деяку дистанцію. При недотриманні цієї психогигиенического правила у психолога може виникнути синдром згоряння та комунікативної перевантаження.

Необхідна якість практичного психолога - впевненість у поведінці з клієнтом. В іншому випадку він не заслужить довіри клієнта.

У той же час важливим виявляється відсутність надмірної самовпевненості і віри в непогрішність своїх психологічних висновків. Нетактовність психолога проявляється в його схильності приписувати своїй професії надзначущими і винятковість. Демонстративність поведінки і самозамилування психолога відштовхує клієнта.

Професійному психолога важливо мати адекватну самооцінку, розуміти індивідуальні особливості своєї особистості, свої здібності, сильні і слабкі сторони характеру. При цьому корисно знати способи компенсації власних особистісних недоліків.

Узагальнюючи численні дослідження професійно важливих особистісних рис психотерапевтів і психологів (А. Косевска, 1990; С. Кратохвил, 1973; М. Ліберман, 1966; К. Роджерс, 1954; Славсон, 1962; Ялом, 1973 та ін), Вачков І.В. виділив наступні особистісні риси, бажані для практичного психолога:

- концентрація на клієнті, бажання і здатність йому допомогти;

- відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень, гнучкість і терпимість;

- емпатічность, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу емоційного комфорту;

- автентичність поведінки, тобто здатність пред'являти групі справжні емоції та переживання;

- ентузіазм і оптимізм, віра в здатності учасників групи до зміни і розвитку;

- врівноваженість, терпимість до фрустрації і невизначеності, високий рівень саморегуляції;

- впевненість в собі, позитивне самоставлення, адекватна самооцінка, усвідомлення власних конфліктних областей, потреб, мотивів;

- багата уява, інтуїція;

- високий рівень інтелекту.


К. Рудестам пише про взаємозв'язок особистісних рис, теоретичних установок і стилів управління у групового психотерапевта (ці слова, на нашу думку, можуть бути віднесені до будь-якого практичного психолога): він «повинен бути почасти артистом, почасти вченим, що з'єднує почуття та інтуїцію з професійним знанням методів і концепцій. З одного боку, з розвитком самосвідомості, ростом досвіду і знань про групової та індивідуальної динаміці зростає надійність інтуїції. Концептуальні рамки, метод осмислення керівником побачити їм елементів поведінки можуть служити йому основою для перевірки почуттів і надійності інтуїції. З іншого боку, концептуальні рамки і методи, використовувані без урахування інтуїції і почуттів, можуть вести до ригідного, негнучкому стилю керівництва ».

МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ПО Аллен-Абрамова

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Особистісні якості психолога"
 1. Професійні та особистісні якості психолога. Професійна етика психолога
  Професійні та особистісні якості психолога. Професійна етика
 2. Особистісні якості психолога
  Професійне і особистісне в діяльності психолога дуже часто бувають тісно пов'язані. Важко бути в особистісному плані одним, а у професійній діяльності абсолютно іншим. Тому особистісні якості становлять важливий фундамент професійної успішності психолога. Як сказав один студент, "у тих людей, яких я вважаю по-справжньому професійними психологами, я завжди помічав
 3. Лекції. Особистість професіонала. Частина 2, 2011
  Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти. Особистісні якості психолога. Модель фахівця з Маркової. Поняття професіограми по Маркової. Протипоказання для роботи в якості психолога. Професійна компетентність психолога. Професійні здібності психолога
 4. Соціальні аспекти здоров'я та здорового способу життя
  У зв'язку зі своїми цілями і завданнями валеологія має особливе соціальне значення, оскільки найважливішою функцією держави є турбота про своїх громадян. Якщо Л. Фейєрбах вважав, що «людина, включаючи сюди і природу як базис людини, - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії », то можна сказати, що вищим« предметом »держави має бути добробут людини. В ряду
 5. Біологічне і соціальне в природі людини - єдність і протиріччя
  Поява людини стало логічною ступенем еволюції тваринного світу на Землі. У ньому втілилося все те краще, що за час свого розвитку накопичила природа. Разом з тим людина з'явився принципово новим явищем в природі, що відразу ж поставило його над усіма іншими представниками тваринного світу. Суть відмінності людини від останніх можна звести до наступних положень. Перехід
 6. Вікові особливості рухової активності
  Повноцінне розгортання генетичної програми людини в часі визначається адекватним рівнем його рухової активності . Ця умова проявляє себе вже з моменту зачаття. У тваринному світі (втім, як це було і у наших первісних і навіть набагато більш пізніх предків) спосіб життя самки після запліднення змінюється мало, так як вона як і раніше повинна боротися за виживання, уникаючи
 7. Проблеми, про які не говорять вголос
  Чоловіки мріють, і цілком серйозно, володіти досконалим фалосом. Вважається, що це фізичний доказ їх здібностей, як коханців, і викликає захоплення з боку задоволених, які розуміють толк в інтимності, жінок. Начебто примітивно стоїть питання про чоловічої компетентності, але ... так воно часто буває. Фалос (penis) завжди вважався характеристикою мужності, якщо хочете
 8. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 9. Стрес і здоров'я
  Невід'ємним елементом сучасного життя є постійне зіткнення з ситуаціями, які викликають стрес. Якщо людина навчилася справлятися зі стресом, його життя проходить більш благополучно і пов'язана з меншими труднощами. Нездатність протистояти психологічним стресам спричиняє соматичні, нервові і інші психічні хвороби. Стрес (від англ, stress - напруга.
 10. Епідеміологія, патогенез, клініка
  Епідеміологія За нещодавно опублікованими даними (Junge, 1994), у ФРН налічується від 800 000 до 1 200 000 страждають медикаментозної залежністю, а також від 100 000 до 120 000 наркоманів, до цього ще слід додати курців - їх кількість оцінюється як 29% з тих, кому більше 15 років, причому курять 37% чоловіків і 21% жінок, 2 500 000 хворих на алкоголізм. Патогенез залежності від
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека