ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Конюхов Н.І., Шаккум М.Л.. Акмеологія і тестология, 1994 - перейти до змісту підручника

ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ Квантифікація, ВИМІРЮВАННЯ

Акмеологія - наука комплексна про закономірності розвитку і функціонування зрілої особистості, про методи, інформаційних технологіях її дослідження. Аналіз особистості взагалі, зрілої особливо вимагає точних, ефективних методик дослідження.

При цьому нерідко спостерігається ефект, коли кількість внутрішніх і зовнішніх факторів, причин, що впливають на розвиток особистості, їх поєднання настільки різноманітне, що попросту не сприймається адекватно свідомістю людини, дослідника. При цьому раціонального компонента інтелекту може як би не вистачати для "охоплення" суті проблеми, і тоді він замінюється інтуїцією або ж хапається за уривками усвідомлені фактори і пояснює ними те чи інше складне соціальне, психічне явище.

При цьому раціональний компонент інтелекту більш схильний бачити в особистості загальне, особливе; інтуїтивний, емоційний - допомагає відчувати індивідуально-неповторне, одиничне.

У человековедении стійко борються два підходи, дві тенденції в розумінні особистості. Перша: особистість піддається раціональному розумінню, осмисленню, дослідженню, в ній є загальне, закономірне, піддається суворому науковому аналізу

/ В.Віндербальд та ін /. З огляду на те, що закономірне фіксується статистично, умовно назвемо цей напрямок "статистичної" психологією.

Друга тенденція: особистість завжди унікальна, неповторна, своєрідна, виключно складна для наукового аналізу, в силу чого її можна тільки зрозуміти, відчути, при цьому вона як б не разложима на складові / Дільтей та ін
/. Умовно цей напрям можна назвати розуміючою психологією.

Обидві ці тенденції в розумінні особистості, борючись один з одним, в той же час запліднили істину. Акмеологія визнає правомірність і того й іншого підходу, будучи за своєю суттю статистико-розуміючою наукою. Тобто це наука, яка передбачає інтуїцію, досвід дослідника як необхідний елемент своєю суттю. Перша тенденція у розвитку знань про особистість реалізується через вимір, квантифікацію її особливостей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ Квантифікація, ВИМІРЮВАННЯ "
 1. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 2. Квантифікація особистісні особливості людини
  Особистість виключно складна, пластична, суперечлива, індивідуально-неповторна, оригінальна. Чим вище рівень професійної майстерності особистості, тим більшою мірою в ній виражений індивідуальний стиль діяльності, її індивідуальність. На цю індивідуальність не накладаються, або накладаються насилу загальні закономірності. Але все ж з кожним десятиліттям, а останнім часом з
 3. ТЕСТ. ВИМІР ОСОБИСТОСТІ ТЕСТОМ
  Пряма квантификация особистісних параметрів не завжди можлива, в науці тому використовують і непряму квантифікацію, непряме вимірювання особистісних параметрів за допомогою тестів. Що ж таке тест і як їм можна виміряти особистість? Тест / від англ. test - завдання, проба / - метод дослідження особистості, побудований на її оцінкою за результатами стандартизованого завдання, випробування, проби
 4. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 5. ОСНОВИ неоплазією
  Джон Мендельсон (John Mendelsohn) Вступ. Останні роки позначені значним прогресом у розумінні біологічних і біохімічних основ розвитку раку. Однак це не означає, що проблема неопластичних захворювань вирішена. Успіхи в лікуванні раку у дорослих приходили поступово і стосувалися в основному злоякісних пухлин, що характеризуються незвично високою чутливістю до
 6. Поняття здоров'я з історичних та психолого-соціальних позицій
  Існують історичні підходи до вивчення феномену здоров'я, пов'язані зі стадіями розвитку людської спільноти [Столяренко 2006:24], які зумовлюють існування певної моделі здоров'я. Наприклад, в доклассический період панувала натуралістична модель здоров'я, в середньовіччі - теологічна, в класичний і неокласичний період - адаптаційна. У сучасному світі
 7. Маркетинг медичних послуг
  Найважливішими складовими аналізу будь-якого ринку, в тому числі і ринку медичних послуг, є маркетингові дослідження, що представляють собою систематичний збір, реєстрацію та аналіз даних в області ринку медичних послуг і товарів. Стосовно сфери охорони здоров'я маркетинг можна визначити як комплексний процес планування, економічного обгрунтування та управління
 8. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  На переломі XIX-XX століть в охороні здоров'я США почалося рух до підвищення медичних стандартів. У 1910 р. Авраам Флекснер узагальнив результати інспекційної поїздки по 163 американським і канадським медичним навчальним закладам. У своєму знаменитому «Доповіді Флекснера» він рекомендував закрити 124 медичні школи. Причина: погана матеріально-технічна база, відсутність фінансових коштів і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека