Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Кваліфікаційна характеристика фахівця

Сфера професійної діяльності

Сфера професійної діяльності:

? академічні, вузівські та галузеві науково-дослідні інститути;

? міжнародні, національні та регіональні дослідні та експертно-аналітичні центри;

? установи системи вищої, середньої спеціальної та середньої освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь, Міністерства праці та соціального захисту населення, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Державного комітету з надзвичайних ситуацій, Державного комітету з науки і технологій та інших міністерств і відомств;

? установи Міністерства освіти Республіки Білорусь, Міністерства соціального захисту населення, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Державного комітету з науки і технологій та інших міністерств і відомств;

? організації державного та муніципального управління;

? науково-дослідні, аналітичні, експертні та управлінські установи різних міністерств і відомств;

? проектні та науково-виробничі установи, підприємства та об'єднання, бюро, фірми та інші організації різних форм власності.Об'єкти професійної діяльності

Об'єктами професійної діяльності є: науково-педагогічна діяльність в галузі психології у вищих навчальних закладах, робота в науково-дослідних установах, викладання психології в загальноосвітній і середньо-спеціальній школі, робота у позашкільних, дошкільних та шкільних установах як педагога-психолога (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням та психокорекційної роботою), медичного психолога в закладах МОЗ (з правом займатися психопрофилактикой, психодіагностикою, експертизою, консультуванням, психокорекційної роботою і психотерапією), соціального психолога у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, психолога в соціально-педагогічних, психологічних, профорієнтаційних службах, у підрозділах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Комітету з державної безпеки.
Види професійної діяльності

Випускник вузу повинен бути компетентним у наступних видах діяльності:

? науково-дослідної;

? навчально-виховної;

? експертно-консультаційної;

? корекційно-реабілітаційної;

? соціально-адаптаційної;

? культурно-просвітницької;Завдання професійної діяльності

Випускник вузу повинен бути компетентний вирішувати наступні професійні завдання:

? здійснювати освітню та навчально-методичну роботу в галузі психології та суміжних з нею наук;

? планувати, організовувати і проводити психопрофилактическую, психодиагностическую, психокоректувальну, псіхоконсультатівную і психотерапевтичну роботу;

? вести теоретичні та прикладні наукові дослідження;

? поширювати психологічні знання серед всіх соціальних груп і прошарків населення, надавати психологічні послуги;

? використовувати знання та навичками управління трудовими колективами і застосовувати їх на практиці;

? використовувати наукові методи досліджень при аналізі сучасних соціально-політичних і соціально-економічних процесів.

Практична і науково-дослідна діяльність психолога має бути спрямована на вивчення та оптимізацію психологічних факторів у всіх видах діяльності людей.Склад компетенцій

Підготовка спеціаліста повинна забезпечувати формування наступних груп компетенцій:

академічних компетенцій, що включають знання та вміння з вивченим дисциплінам, здатності і вміння вчитися;

соціально-особистісних компетенцій, що включають культурно-ціннісні орієнтації, знання ідеологічних, моральних цінностей суспільства і держави і вміння дотримуватися їх;

професійних компетенцій, що включають знання та вміння формулювати проблеми, вирішувати завдання, розробляти плани і забезпечувати їх виконання в обраній сфері професійної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кваліфікаційна характеристика спеціаліста "
 1. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, володіють акме-ПОТЕНЦИАЛОМ
  кваліфікаційні характеристики фахівця. За допомогою цих методів і форм відтворюється не тільки предметне, а й соціальний зміст майбутньої професійної діяльності. Включаючись в таку, активну, навчальну роботу, студент виконує квазіпрофесійну діяльність, що несе в собі риси як навчальної, так і професійної діяльності, що і визначає поступальний прогресивне
 2. Модель фахівця з А.К. Маркової
  кваліфікаційні характеристики фахівців. Треба вміти побудувати модель фахівця і переводити її в моделі підготовки фахівця. У літературі висловлюється ряд міркувань про різновиди моделей фахівця. Варіантом моделі фахівця є професійно-кваліфікаційна модель, де відображені: види професійної діяльності на різних посадах і різних робочих місцях,
 3. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий навчальний план. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту навчальних програм і компетенціями з дисциплін. Вимоги до
 4. Основні терміни та визначення
  характеристика фахівця узагальнена норма якості підготовки але певної спеціальності (спеціалізації) з відповідною кваліфікацією, що включає сфери, об'єкти, види і завдання професійної діяльності , а також склад компетенцій, необхідних для виконання функціональних обов'язків в умовах соціально регульованого ринку. Кваліфікація - знання, вміння та навички, необхідні для
 5. С
  кваліфікаційної характеристиці повинен знати в загальних рисах будову організму і фізіологію тварин, основи зоогігієни, володіти загальними відомостями про найбільш часто зустрічаються хвороби і їхні ознаки, володіти навичками при виконанні найпростіших видів лікувальних процедур, прийомів догляду за хворими та піддослідними тваринами, вміти готувати інструменти; обладнання, прибирати трупи тварин. Праця
 6. Додаток 5
  кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Трансфузіологія" (Додаток 5.4). 3. Начальнику Управління навчальних закладів Володину М.М. до 01.09.97 внести необхідні доповнення і зміни в типову програму підвищення кваліфікації лікарів-трансфузіологів. 4. Начальнику Управління організації медичної допомоги населенню Вялкова А.І., директору Російського науково-дослідного
 7. Додаток 5.2
  кваліфікаційної характеристики. 2. Лікар-трансфузіолог може працювати в підрозділі (крім клінічної, бактеріологічної та інших лабораторій і імунологічного відділення) станції переливання крові, у відділенні переливання крові та кабінеті трансфузійної терапії лікарні, пункті переливання крові поліклініки, відділенні (кабінеті) екстракорпоральної гемокоррекции і фотогемотерапія лікарні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека