Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
ЗМІСТ:
В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці», 2011
Предмет і зміст санітарії та гігієни праці Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці Основи фізіології праці Нормативно-правове регулювання питань санітарії та гігієни праці Шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища. Захворюваність на виробництві Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
Предмет і зміст санітарії та гігієни праці
Санітарія та гігієна праці як наука і її предмет
Становлення і розвиток санітарії та гігієни праці
Основні поняття
Основи фізіології праці
Основні фізіологічні функції людини в його трудовій діяльності
Основні фізіологічні зміни в організмі людини, що відбуваються в процесі трудової діяльності
Фізіологічні особливості і класифікація фізичної праці
Фізіологічні особливості розумової праці
Фізіологічні основи виробничого втоми і перевтоми
Фізіологічні основи підвищення ефективності праці
Нормативно-правове регулювання питань санітарії та гігієни праці
Розгляд питань санітарії та гігієни праці в Трудовому Кодексі Республіки Білорусь
Законодавчі акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
Технічні нормативні правові акти, діють у сфері санітарії та гігієни праці
Державна гігієнічна регламентація та реєстрація речовин, матеріалів, продуктів харчування, промислової продукції
Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища.
Класифікація основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Шкідливі фізичні фактори
Шкідливі речовини в повітрі робочої зони
Засоби захисту працівників на виробництві
Опалення, вентиляція, кондиціонування. Види вентиляції. Основні вимоги до експлуатації
Основні вимоги до висвітлення
Захворюваність на виробництві
Загальний стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в Республіці Білорусь
Професійні захворювання, класифікація і причини
Гігієна праці жінок і підлітків
Гігієнічні вимоги до улаштування та утримання промислових підприємств
Санітарно-гігієнічне забезпечення розміщення підприємств
Забезпечення безпечного стану будівель і споруд
Санітарно-побутове забезпечення працівників
Компенсації працівникам за умовами праці
Види компенсацій і порядок їх надання
Атестація робочих місць за умовами праці
Гігієна і санепідконтроль:
 1. Шпаргалка. Шпори з гігієни - 2011 рік
 2. Реферат. Гігієна праці в хіміко-фармацевтичної промисловості - 2011 рік
 3. Реферат. Гігієна і її основні завдання - 2011 рік
 4. Шпаргалки. Основи гігієни та педіатрії дітей дошкільного віку - 2010 рік
 5. А.Л.Кац. Санітарія та гігієна перукарської справи - 2010 рік
 6. Методичка. Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні різних технологічних процесів - 2010 рік
 7. Гигина О.С.. Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять - 2010 рік
 8. Реферат. Режим дня, його значення для здоров'я - 2010 рік
 9. Реферат. Цвіль - 2010 рік
 10. Н.С. Соляник. Методичок рекомендації та контрольні завдання з дисципліни Мікробіологія, фізіологія харчування, санітарія - 2010 рік
 11. Реферат. Попередження шлунково-кишкових розладів. Гігієна харчування - 2010 рік
 12. Тести. особиста гігієна хворого. Харчування хворих - 2010 рік
 13. Контрольна робота. Заходи щодо захисту атмосферного повітря - 2009 рік
 14. Програма. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) - 2009 рік
 15. Контрольна робота. Фізіолого-гігієнічна цінність харчових продуктів. Енергетична оцінка харчового раціону - 2009 рік
 16. Розрахункова інструкція. Питомі показники утворення шкідливих речовин, що виділяються в атмосферу від основних видів технологічного устаткування для підприємств радіоелектронного комплексу - 2006
 17. Є.І. Гончарук. Комунальна гігієна - 2006
 18. Лекції. Санітарія та гігієна - 2005
 19. Т.М. Дроздова. Санітарія та гігієна харчування - 2005 р.
 20. колектив співробітників Науково-дослідного інституту охорони атмосферного повітря (НДІ Атмосфера). Методичний посібник з розрахунку, нормування та контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - 2005 р.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека