ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Кризи вікового розвитку

Криза вікового розвитку має різне позначення. Його називають кризою розвитку, віковим кризою, кризовим періодом. Але все це умовне найменування перехідних етапів вікового розвитку, що характеризуються різкими психологічними змінами. Незалежно від бажань і обставин людини така криза настає раптово. Але для когось він протікає менш болісно, ??а для деяких - відкрито і бурхливо.

Треба відзначити, що слід відрізняти криза вікового розвитку від кризи особистості людини. Перший виникає у зв'язку з віковою динамікою психіки, а другий - в результаті виниклих соціально-психологічних обставин, в які людина потрапляє несподівано для себе і відчуває в них негативні переживання, які потягли за собою внутрішню перебудову психіки та поведінки.

У віковій психології немає єдиної думки з приводу криз, їх місця і ролі в психічному розвитку дитини. Частина психологів вважає, що дитяче розвиток має бути гармонійним, безкризовим. Кризи - ненормальне, «хворобливе» явище, результат неправильного виховання.

Інша частина психологів стверджує, що наявність криз у розвитку закономірно. Більш того, за деякими уявленнями, дитина, що не пережив по-справжньому кризу, не буде повноцінно розвиватися далі.

В даний час в психології все частіше говорять про переломних моментах у розвитку дитини, а власне кризові, негативні прояви відносять на рахунок особливостей її виховання, умов життя. Близькі дорослі можуть ці зовнішні прояви пом'якшити або, навпаки, підсилити. Кризи, на відміну від стабільних періодів, тривають недовго, кілька місяців, при несприятливому збігу обставин розтягуючись до року або навіть декількох років.

Віковий криза розглядається з одного боку як етап розвитку (див. стор 7), а з іншого - як механізм розвитку (див. стор.16). Обидві ці характеристики кризи розвитку були обгрунтовані Л.С. Виготським. Вони взаємопов'язані, так як крізісвиступает механізмом розвитку на певному етапі психічного становлення. Він діє через суперечності між наявними потребами і новими соціальними вимогами, які з'являються в житті людини при переході з одного віку в іншій. Сутність кризи криється в перебудові внутрішніх переживань, в зміні потреб і спонукань при взаємодії з середовищем. Таким чином, криза вікового розвитку має такі характеристики:

=це є природний етап психічного розвитку;

=завершує (відокремлює) кожен віковий період і з'являється на стику двох віків ;

=в основі лежить протиріччя між середовищем і ставленням до=ній;

=результатом кризи розвитку стає перетворення психіки та поведінки.


Криза розвитку має дві сторони. Перша - негативна, руйнівна сторона. Вона говорить про те, що під час кризи йде затримка психічного розвитку, відмирання і згортання раннє придбаних психічних утворень, умінь і навичок. Сам час кризи протікає неспокійно з появою в поведінці у людини негативних емоцій і переживань. Крім цього, при несприятливому перебігу кризи можуть формуватися негативні характеристики особистості та міжособистісного взаємодії, а незадоволення нових потреб вводить людину в повторне (або затягнуте) кризовий стан розвитку. При патологічному перебігу кризи може відбутися спотворення нормальної вікової динаміки.

Інша сторона кризи вікового розвитку - позитивна, конструктивна, яка сигналізує про появу позитивних змін (новоутворень та нової соціальної ситуації розвитку), складових зміст кожного переломного періоду. Позитивне перетворення психіки та поведінки людини виникає при сприятливому перебігу кризи.

Таким чином, можна відзначити, що криза розвитку є чутливий етап до перетворення психіки, де межа між її нормальним і порушеним розвитком дуже тонка. В якому напрямку вирішиться криза - найчастіше залежить від продуктивності взаємодії людини (дитини) з середовищем, що визначає індивідуальність перебігу вікової кризи.

Кризи розвитку вивчав і учень Л. С. Виготського - Д. Б. Ельконін. Він відкрив закон чергування в ході психічного розвитку дитини. Вчений виділив різні за орієнтації види діяльності, які періодично змінюють один одного: за діяльністю, орієнтованою в системі відносин між людьми («людина - людина») слід діяльність, де орієнтація йде на способи вживання предметів («людина - предмет»). Кожен раз між цими двома типами орієнтацій виникають протиріччя, які стають причиною появи кризи розвитку, так як дія не може далі розвиватися, якщо воно не вбудовано в нову систему відносин і без підняття інтелекту на певний рівень не будуть розвиватися нові мотиви і способи дії. З урахуванням зазначених вище орієнтацій провідних видів діяльностей Д.Б. Ельконін пояснив зміст виділених Л.С. Виготським криз розвитку. Так, в період новонародженості, в 3 роки і 13 років відбуваються кризи відносин, а в 1 рік, 7 і 17 років - кризи світогляду, які також чергуються.

У вітчизняній психології йде переважання точки зору на те, що кризи розвитку неминуче з'являються на стику двох-яких вікових періодів.
Терміни протікання криз в дитинстві, встановлені Л.С. Виготським, оскаржуються, а от послідовність їх виникнення зберігає свою актуальність, так як відображає нормативні закономірності психічного розвитку.

Л. С. Виготський виділяє наступні стадії перебігу кризи розвитку.

I. Предкрізіс. Виникає протиріччя між середовищем і ставленням людини до неї. Передкризовий стан характеризується перехідним внутрішнім станом, де показники афективної і когнітивної сфер стають протилежно спрямованими. Знижується інтелектуальний контроль і в той же час підвищується чутливість до навколишнього світу, емоційність, агресивність, психомоторна розгальмування або млявість, замкнутість і ін

II. Власне криза. На цій стадії йде тимчасове максимальне загострення психологічних проблем особистісного та міжособистісного характеру, де можна спостерігати певну ступінь відхилення від вікової норми у психофізичному розвитку. Часто проявляються низька пізнавальна активність, психологічна лабільність (нестійкість), зниження комунікативності, втрата стійкості психіки, перепад настрою і мотивації. Загалом на дитини або дорослого в цей час важко вплинути, домовитися, переорієнтувати та ін

III. Посткриза. Це час вирішення протиріч через утворення нової соціальної ситуації розвитку, гармонії між її складовими. У результаті даної гармонії здійснюється повернення до нормального стану, де афективні та когнітивні компоненти психіки стають односпрямованим. У підсвідомість йдуть «старообразованія», а на новий рівень свідомості висуваються новоутворення психіки.

У висновку відзначимо, що криза вікового розвитку з'являється раптово і також зникає. Його межі розмиті. Він є короткочасним порівняно зі стабільними періодами. Дозвіл кризи пов'язане з встановленням нових соціальних відносин з середовищем, які можуть носити продуктивний і деструктивний характер розвитку.

Кризи зустрічаються не тільки в дитинстві, але і в періоди дорослості.

Психічні зміни, які з'являються в цей час у дитини або дорослого, носять глибокий і незворотний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кризи вікового розвитку "
 1. Підлітковий вік (ОТ 11 ДО 15 РОКІВ)
  Підлітковий вік пов'язаний з перебудовою організму дитини - статевим дозріванням. Одні діти вступають у підлітковий вік раніше, інші - пізніше, пубертатний криза може виникнути і в 11, і в 13 років. Починаючись з кризи, весь період зазвичай протікає важко і для дитини, і для близьких йому дорослих. Тому підлітковий вік іноді називають тривалим
 2. ЛІТЕРАТУРА
  Основна література: 1. Вікова та педагогічна психологія (під ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхіна, Т.С.Міхальчік). - М., 1984. 2. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія. - М.: Изд. УРАО, 1997. - 176 с. 3. Люблінська А.А. Дитяча психологія. - М., 1971. 4. Мухіна В.С. Вікова психологія. - М.: Изд. Академія, 1998. - 456 с. 5. Немов Р.С. Психологія: У 2 кн. - М., 1994.
 3. Програма
  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ Лекція 1. Предмет вікової психології. Проблеми вікового розвитку. Типи вікових перетворень. Вік. Вікові кризи. Сензитивні періоди розвитку. Області практичного застосування вікової психології. Зв'язок вікової психології з іншими науками. Лекція 2. Методи дослідження у віковій психології. Організаційні методи
 4. Прийняття рішень і вихід з кризи
  Ця книга - про прийняття рішень та оволодінні ситуацією кризи в анестезіології. Що таке криза? Це «період підвищеної небезпеки або тривоги, результат якого визначає ймовірність виникнення важких наслідків». У нашому випадку період підвищеної небезпеки звичайно являє собою короткочасне значна подія (або ланцюг подій), чревате безсумнівною і гострої загрозою для пацієнта.
 5. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини, 2011
  Введення Теоретичні принципи періодизації вікового розвитку Різні авторські періодизації вікового розвитку Порівняльний аналіз різних периодизаций вікового розвитку Основні характеристики людини в різні періоди його вікового розвитку Дорослість і зрілість як найважливіша для акмеології щабель життєвого циклу людини Загальна характеристика розвитку людини в
 6. ПЕРЕДМОВА
  В даний час знання фактів і закономірностей психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований
 7. клієнт-(РОДЖЕРОВСКАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ
  клієнт-терапія приділяє увагу повної опрацюванні пацієнтом чотирьох етапів суб'єктивного переживання кризи: 1. Відчуття психологічного дискомфорту - початок усвідомлення кризи. Прикладені зусилля, щоб вийти з травмуючого стану, призводять до посилення та ускладненню кризи. 2. Посилюється і наростає відчуття ізоляції і самотності. 3. Угода, торгівля, бартер.
 8. Професійні страхи - індикатори нормативного кризи професійного становлення особистості шкільного психолога
  У вітчизняних і зарубіжних дослідженнях проблема криз професійного становлення особистості тісно пов'язана з віковою періодизацією життя людини. Межі дорослості різні дослідники визначають неоднаково. РЄ. Піняєва і Н.В. Андрєєв вважають, що така різноманітність у визначенні меж розглянутого періоду може пояснюватися дією тимчасових, економічних, соціальних та
 9. Теорія прийняття динамічних рішень і виходу з криз
  Теорія прийняття динамічних рішень і виходу з
 10. Додаток 4 до глави 2
  Розподіл типів афективної складової статеворольової ідентичності в чоловічій вибірці Розподіл статеворольової ідентичності в чоловічій віковій групі 16-19 років {foto58} Розподіл статеворольової ідентичності в чоловічій віковій групі 20-26 років {foto59} Розподіл статеворольової ідентичності в чоловічій віковій групі 27-32 роки {foto60} Розподіл
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека