ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Критерії і рівні управлінської діяльності

Управлінська діяльність, будучи певним типом діяльності, поєднує в собі сутності загальнодіяльнісному-го характеру та тіподеятельностние сутності . Тому при аналізі управлінської діяльності та застосуванні критеріїв для отримання відповідальних тверджень зміст критеріїв має відповідати цим сутностям. Саме звернення до спеціальних уявленням про управлінську діяльність, підлеглим необхідності відображення сутнісної бази проявів управлінської діяльності, дозволяє виділяти рівні розвиненості самої управлінської діяльності. Рівневий аналіз постає як встановлення якісних "кроків" у наближенні реального управлінського процесу до відповідності сутності управлінської діяльності та в ступенем розгорнення сутнісних якостей.

Щоб визначити рівень розвиненості управлінської діяльності, необхідно здійснити рефлексивний аналіз діяльності. Оскільки вихідні рефлексивні функції включають в себе пізнання або реконструкцію ходу раніше здійсненої діяльності, критику або виявлення причини труднощів, і нормування або створення, корекцію змістів норми діяльності, то залучення критеріїв ускладнює функціональну структуру рефлексії. Сам зміст критеріїв, якщо воно передбачається пов'язаним із сутністю, залучається з науки, а застосування - з культури мислення і загальної культури. У результаті на базі критики породжується особливий процес і оформляється функція проблематизації, а перенормірованіе постає як депроблематізація. Отже, аналіз управлінської діяльності перетворюється на більш складний рефлексивний механізм, що включає не тільки первинні, а й вторинні функціональні блоки, що міняють спосіб реалізації первинних функцій.

Якщо концептуальний аналіз зводиться або до фіксації застосовуваних узагальнених сущностно значущих уявлень про управлінську діяльність, що виступають як розвинених критеріїв цілісного аналізу, або до розумового конструювання цих уявлень з елементів мовних засобів, наявних в арсеналі аналітика, або до корекції і самих мовних засобів, способів їх застосування з подальшим конструюванням "концепції", то ціннісний аналіз постає або як фіксація готових і ситуаційно відповідних граничних, абстрактних відносин до світу діяльності, які у ролі специфічних засобів самовизначення (цінності), або як ситуаційно значуще зміщення у низці цінностей через посередництво корекції змісту відносини або змісту світогляду.
Природно, що в практиці управлінської діяльності немає умов для більш складних форм реагування на ситуацію, ніж залучення готових концептуальних і ціннісних критеріїв. Однак через посередництво включеного або залученого управлінського консультування рефлексивний аналіз може бути ускладнений і стати більш надійним, невипадковим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критерії і рівні управлінської діяльності "
 1. Критерії і рівні управлінської діяльності
  критеріїв для отримання відповідальних тверджень зміст критеріїв має відповідати цим сутностям. Саме звернення до спеціальних уявленням про управлінську діяльність, підлеглим необхідності відображення сутнісної бази проявів управлінської діяльності, дозволяє виділяти рівні розвиненості самої управлінської діяльності. Рівневий аналіз постає як встановлення
 2. ОЦІНКА ветеринарних служб
  критерієм, вона повинна вести програми нагляду та моніторингу речовин, небезпечних для навколишнього середовища, а також ятрогенних хімічних речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах. Такі програми та моніторинг повинні вестися статистично репрезентативними методами і координуватися в масштабах країни. За запитом торгують або планують торгівлю країн їм має бути наданий
 3. Маркетинг медичних послуг
  критеріями: - географічному (республіка, край, область, місто, район, селище); - демографічному (стать, вік, розмір сім'ї); - психографическому (по приналежності до суспільного класу, способу життя чи особистим характеристикам); - поведінковому (на основі поведінкових особливостей потреби-телей медичних послуг), споживачів ділять на групи залежно від їх знань ,
 4. Від автора
  критерії моїх колег з США. Великий вплив на мої погляди щодо забезпечення якості медичних послуг справила стажування у Віденській об'єднаної лікарняній касі (Австрія), спілкування з співробітниками федерального міністерства охорони здоров'я і захисту споживачів, очолюваного д-ром Крістою Кламмер, дискусії з доктором Еугеніу Хауке, науковим керівником міждисциплінарної робочої групи
 5. Передумови формування системи забезпечення якості медичної допомоги в умовах реформування охорони здоров'я Росії на рубежі XX-XXI століть
  критерії оцінки діяльності ЛПУ, його підрозділів, окремого лікаря і медичної сестри. У всіх ЛПУ Росії, відповідно до зобов'язань по відношенню до Всесвітньої організації охорони здоров'я, забезпечення якості має здійснюватися систематично. Але для цього у багатьох фахівців з управління медичною допомогою в ЛПЗ, які повинні здійснювати на практиці забезпечення якості,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека