ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А . (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Критерії та рівні професіоналізму педагога

Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються).

Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду критеріїв:

- об'єктивні критерії: ефективність педагогічної діяльності (основних її видів - навчальної, розвиваючої, виховної, а також допоміжних у праці педагога - діагностичної, корекційної, консультаційної, організаторсько-управлінської, самоосвітньої та ін);

- суб'єктивні критерії: стійка педагогічна спрямованість (бажання залишатися в професії), розуміння ціннісних орієнтації професії педагога, позитивне ставлення до себе як професіоналу, задоволеність працею;

- процесуальні критерії: використання педагогом соціально прийнятних, гуманістично спрямованих способів, технологій у своїй праці;

- результативні критерії: досягнення в педагогічній праці результатів , затребуваних суспільством (формування якостей особистості учнів, забезпечують їх підготовленість до життя в мінливому суспільстві).

Рівні професіоналізму педагога являють собою щаблі, етапи його руху до високих показників педагогічної праці:

- рівень оволодіння професією, адаптації до неї, первинне засвоєння вчителем норм, менталітетів, необхідних прийомів, технологій;

- рівень педагогічної майстерності як виконання на хорошому рівні кращих зразків передового педагогічного досвіду, накопичених у професії; володіння наявними в професії прийомами індивідуального підходу до учнів, методами передачі знань; здійснення особистісно- орієнтованого навчання та ін

- рівень самоактуалізації педагога в професії, усвідомлення можливостей педагогічної професії для розвитку своєї особистості, саморозвиток себе засобами професії, свідоме посилення своїх позитивних якостей, згладжування негативних, зміцнення індивідуального стилю;

- рівень педагогічної творчості як збагачення педагогом досвіду своєї професії за рахунок особистого творчого вкладу, внесення авторських пропозицій, як стосуються окремих завдань, прийомів, засобів, методів, форм організації облікового процесу, так і створюють нові педагогічні системи навчання і виховання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критерії та рівні професіоналізму педагога "
 1. Критерії та рівні професіоналізму педагога
  Професіоналізм педагога - це інтегральна характеристика особистості педагога, що припускає володіння ним видами професійної діяльності та наявність у педагога поєднання професійно важливих психологічних якостей, що забезпечують ефективне вирішення професійних педагогічних завдань з навчання і виховання (дітей, дорослих навчаються). Професіоналізм педагога повинен відповідати ряду
 2. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 3. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 4. Критерії виділення прикладних областей акмеології
  Аналіз розвитку акмеологічного знання дозволяє виділити наступні критеріальні підходи формування прикладних областей акмеології: 1. Побудова об'єктно-предметного поля акмеології в системі суспільних і соціальних відносин говорить про правомірність економічної, політичної, педагогічної, управлінської, соціальної, соціокультурної і т. п. акмеології, де для всіх цих
 5. Специфіка професійної діяльності медичного працівника, його професійно важливі якості
  Лікарська діяльність здійснюється в наступних напрямках: діагностика, лікування та профілактика захворювань - і вимагає наявності навичок постановки діагностичної, лікувальної та профілактичної завдання. Цей процес, як правило, здійснюється в умовах мінливості вихідних даних (симптоми і синдроми можуть з'являтися і зникати, по-різному поєднуватися між собою), дефіциті часу (при
 6. ВИВЧЕННЯ ЗРІЛОГО ЛЮДИНИ-ВАЖЛИВА ЗАВДАННЯ НАУКИ
  Щоб вивести Росію з кризи, що охопила всі сторони її буття, і дати потужний поштовх для розвитку її економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, необхідні добре обгрунтована і, значить, веде до успіху програма дій, висококваліфіковане керівництво її здійсненням і, звичайно, самовіддану і творчу працю народу. Витасківаніестрани з трясовини кризи і рух
 7. ФЕНОМЕН АКМЕ І ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
  Багатосторонній аналіз особливостей, які характеризують розвиток людей як індивідів, як особистостей, як суб'єктів діяльності і як індивідуальностей, виявляє, з одного боку, певні риси подібності в протіканні цього багатоскладного процесу, а з іншого - дає можливість побачити дуже істотні відмінності. Подібність полягає в тому, що, якщо на цій стадії розгляду його
 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, допомагає людині ДОСЯГАТИ АКМЕ, І РОЛЬ У ЇХ ФОРМУВАННІ ЧИННИКА саморозвитку
  Порівняння психологічних характеристик людей, що зуміли досягти видатних результатів на цивільному та професійному теренах, і тих, чиї особистісні та суб'єктно-діяльні досягнення виглядають дуже скромно, виявляє у перші як у суб'єктів пізнання, праці, спілкування групи якостей, які роблять зрозумілими причини їх яскравого акме. Так, відмітними особливостями їх пізнавальної
 9. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин ; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 10. О
  ОСВІТА - процес і результат прилучення учнів до досвіду попередніх поколінь, що відбувається за допомогою засвоєння наукових знань - понять, пізнавальних умінь, ціннісних орієнтацій. Провідну роль у здійсненні О. мають навчання і виховання. О. припускає систему установ (школа, вуз і т. д.), що реалізують завдання загальної та професійної О. і забезпечують спадкоємність його
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека