Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Контрольна робота . Оцінка кадрів, 2008 - перейти до змісту підручника

Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу)

Застосування сучасних методів об'єктивної оцінки праці управлінських працівників, і особливо керівників, в умовах ринкової економіки та демократизації управління набуває особливого значення. Проведення таких оцінок напередодні атестації, в процесі виборів керівника, при формуванні резерву кадрів на висунення, а також в поточних перестановках у кадровому складі - такі основні практичні напрямки оцінної діяльності організацій.

Оцінка є невід'ємним і найважливішим елементом в структурі управління працею управлінського персоналу. Вона являє собою певну систему, яка має досить складну структуру, що дозволяє виконувати регулятивну функцію відносно діяльності оцінюваних управлінських працівників і керівників.

Існує велика кількість "за" і "проти" офіційної оцінки управлінських працівників. Аргументом на її користь є те, що вона сприяє рішенню ряду управлінських завдань. Наприклад, допомагає керівництву визначити, кому слід підвищити зарплату, кого - підвищити на посаді, а кого - звільнити. Оцінка, особливо об'єктивна, спонукає працівників працювати більш результативно. Наявність відповідної програми і гласність результатів її виконання розвивають ініціативу і викликають відчуття відповідальності, стимулюють прагнення працювати краще. Така оцінка служить юридичною основою для перекладів, просувань по службі, нагороджень і звільнень, дає матеріал для розробки питань по найму, дозволяє отримати необхідну інформацію для визначення розмірів зарплати і винагороди працівникам.

Сьогодні в деяких організаціях одним з найважливіших принципів роботи з кадрами є вимога об'єктивно оцінювати управлінського працівника за діловими і особистісним якостям.
Зрозуміло, що для цього необхідно сформувати відповідні якісні критерії.

За загальним визнанням фахівців в галузі управління будь-який управлінець повинен володіти рядом обов'язкових ділових якостей. До них зазвичай відносять:

? знання виробництва - його технічних і технологічних особливостей, сучасних напрямків розвитку;

? знання економіки - методів планування, економічного аналізу і т. п.

? вміння вибирати методи і засоби досягнення найкращих результатів виробничо-господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних і трудових витратах;

? наявність спеціальних знань у галузі організації та управління виробництвом (теоретичних основ, передових методів і форм, рекомендацій сучасної вітчизняної та зарубіжної науки управління), а також уміння застосовувати їх у своїй практичній діяльності;

? здатність раціонально підбирати і расстанавлівать кадри;

? вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань;

? здатність і вміння підтримувати дисципліну і відстоювати інтереси справи;

? вміння доцільно планувати роботу апарату управління;

? розподіляти права, повноваження і відповідальність між підлеглими;

? координувати діяльність всіх служб та підрозділів як єдиної системи управління організацією;

? вміння планувати і організовувати особисту діяльність, поєднувати в ній основні принципи управління, застосовувати залежно від ситуації найбільш доцільні та ефективні стиль і методи роботи;

? вміння виявляти високу вимогливість до себе і підлеглих;

? конкретність і чіткість у вирішенні оперативних питань і повсякденних справ;

? враховувати і контролювати результати своєї роботи та роботи колективу;

? стимулювати працівників, брати на себе відповідальність у здійсненні своїх рішень;

? усувати і не допускати будь-які прояви бюрократизму у своїй роботі і роботі підлеглих.


В умовах ринкової економіки пред'являються підвищені вимоги і до особистісних якостей управлінського працівника. У кадровій роботі ряду організацій методичні матеріали містять перелік таких якостей управлінських працівників, як:

? чесність, справедливість,

? вміння працівника налагодити доброзичливі стосунки з підлеглими,

? витриманість і тактовність при будь-яких обставин,

? цілеспрямованість,

? принциповість,

? рішучість у прийнятті управлінських рішень,

? а також наполегливість і енергійність в їх реалізації,

? вміння відстояти свою думку,

? самокритичність в оцінках своїх дій і вчинків,

? вміння вислуховувати поради підлеглих,

? правильне сприйняття критики з умінням робити відповідні висновки,

? вміння тримати слово і не обіцяти того, що не буде виконано,

? вміння користуватися своїми правами і повноваженнями, особливо у випадках застосування адміністративного та організаційного впливу,

? а також уміння особистим прикладом і поведінкою у повсякденному житті позитивно впливати на підлеглих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу) "
 1. Контрольна робота. Оцінка кадрів, 2008
  Введення. Критерії оцінки (основні вимоги до персоналу). Правові аспекти оцінки персоналу. Система оцінки персоналу на підприємстві. Класифікація методів оцінки якості службовців підприємства. Експертні оцінки. Сутність методів оцінки персоналу підприємства. Оцінка за методом рис Оцінка на основі аналізу праці. Функціональна оцінка. Методика визначення стилю керівництва.
 2. Структура акушерських стаціонарів і надання допомоги бере-менним
  Організація роботи в акушерських стаціонарах будується за єдиним принципом відповідно до діючого положення пологового будинку (відділення), наказами, розпорядженнями , інструкціями та існуючими методичними рекомендаціями. Структура акушерського стаціонару повинна відповідати вимогам будівельних норм і правил лікувально-профілактичних закладів; оснащення - табелю устаткування
 3. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в родопомічних закладах
  У рамках Федеральної програми «Безпечне материнство »поряд з вирішенням питань соціального характеру здійснювався ряд медико-організаційних заходів, заснованих на впровадженні сучасних перинатальних технологій, орієнтованих на сім'ю (раннє прикладання до грудей матері, спільне перебування матері та новонародженого, годування« на вимогу »дитини та ін.) Однак дія
 4. МЕДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (РЕДАКТОРИ)
  Чого чекають від лікаря? Практична медицина поєднує в собі одночасно науку і мистецтво. Роль науки в медицині ясна. Вона забезпечує науково обгрунтовану технологію, яка є фундаментом для вирішення багатьох важливих клінічних проблем. Приголомшливі успіхи біохімічних методів дослідження і біофізичних способів отримання зображення, які дозволяють дістатися до самик затишних куточків
 5. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 6. К
  + + + каверна (від лат. Caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + Кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 7. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). У малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево чинить слабку подразнюючу,
 8. ВЕТЕРИНАРНІ СЛУЖБИ
  Стаття 3.1.1. Якісний рівень Ветеринарних служб залежить від групи факторів, що включає ряд основних принципів етичного, організаційного і технічного плану. Ветеринарні служби повинні дотримуватися цих фундаментальних принципів, якою б не була політична, економічна і суспільна ситуація в їх країні. Дотримання ветеринарної служби країни МЕБ цих основних
 9. Очищення стічних вод
  Походження, властивості і склад господарсько-побутових стічних вод. Важливим, небезпечним і майже повсюдним (за наявності каналізації) джерел забруднення водойм є неочищені або недостатньо очищені господарсько-побутові стічні води. Вони утворюються в населених пунктах при використанні питної води для фізіологічних потреб, побутової та господарської діяльності людини. Кількість
 10. Гостра пневмонія
  Під пневмонією розуміють інфекційне захворювання, що характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень з внутрішньоальвеолярної ексудацією і супроводжується гарячковою реакцією і інтоксикацією. Розрізняють такі види пневмоній: а) позалікарняну (ПОЗАЛІКАРНЯНОЇ), б) внутрішньолікарняну (госпітальну, назокоміальную), в) аспіраційну і абсцедуюча, г) пневмонію при імунодефіцитних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека