Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Т.Н. Берг. Нервово-психічна нестійкість і способи її виявлення, 2005 - перейти до змісту підручника

Короткі методичні рекомендації з профілактики НПН у військовослужбовцівРішення задач з профілактики НПН можливо при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи, психологів та медичних працівників. Організація роботи з виявлення військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості повинна передбачати планові заходи в період прибуття поповнення в частину.

Крім цього, до посадових осіб доводяться основні заходи з профілактики нервово-психічної нестійкості:

- уважне, чуйне ставлення до підлеглих, повагу до їх почуттів, думок, суджень , пропозицій і т. д., недопущення в їх адресу різких образливих висловлювань, несправедливості і т. п.;

- створення здорового морально-психологічного клімату у військових колективах - атмосфери поважності, доброзичливості та взаімопо- мощі;

- створення здорового побуту, боротьба проти пияцтва, токсикоманії та наркоманії;

- попередження конфліктних і виключення інших психотравмуючих ситуацій;

- обмеження фізичного навантаження для ослаблених військовослужбовців;

- тимчасове, повне або часткове звільнення від несення служби, переклад в підрозділи, що займаються виконанням господарських робіт;

- роз'яснення військовослужбовцям типологічних рис їх характеру, можливих негативних проявів, пов'язаних з ними, і формулювання рекомендацій для самоконтролю і корекції (проводить особисто психолог);

- знання найбільш типових ситуацій, в яких поведінка воїнів з ознаками нервово-психічної нестійкості може бути неадекватним.

Особливо підкреслюється недопущення випадків використання отриманої інформації на шкоду військовослужбовцям.

Дані спостереження аналізуються психологом, уточнюються в процесі бесіди і доповнюються результатами тестування. Хід адаптації до умов військової служби вдається оцінити за допомогою многоуровнего особистісного опитувальника "Адаптивність". Узагальнені дані вивчення служать базою для вироблення конкретних пропозицій командуванню про заходи індивідуально-виховного характеру, раціонального використання того чи іншого військовослужбовця, психопрофілактичних та психокорекційних заходів. Всі перераховані заходи повинні бути відображені в плані роботи психолога з військовослужбовцями, у яких виявлено ознаки НПН.

У період подальшого проходження військової служби здійснюється динамічне спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості (відповідно до плану роботи) з метою контролю їх поточного стану, вивчення системи відносин спостережуваного військовослужбовця в колективі, оцінки його емоційного і ділового статусу і своєчасного проведення психопрофілактичних і корекційних заходів.

Найбільш інформативною в цьому плані є социометрическая методика. Крім того можуть бути використані й інші методи вивчення особистості - незалежних характеристик, експертне опитування, спостереження.

Методами профілактики нервово-психічної нестійкості можуть бути:

- співбесіда;

- психотренінг;

- аутотренінг;

- підтримка, підбадьорювання;

- режим праці;

- професійна орієнтація і раціональний розподіл;

- відпочинок;

- психологічна реабілітація;

- соціальна реабілітація;

- індивідуальний підхід;

- емоційна розрядка;

- психологічна релаксація;

- медична допомога;

- адміністративні заходи;

- постійний контроль;

- періодичне тестування.

Зазначені методи профілактики НПН проводяться на всіх етапах проходження військової служби і залежать як від організації служби в цілому, так і від рівня професійної підготовки всіх посадових осіб від-чающих за збереження психічного здоров'я військовослужбовців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткі методичні рекомендації з профілактики НПН у військовослужбовців "
 1. OK Поздеев, Є.Р. Федорова. Пневмококи, 1999
  Методичні рекомендації містять основні відомості про класифікацію та властивості пневмококів. Спеціальні розділи присвячені питанням лабораторної діагностики, лікування і профілактики пневмококової інфекції. Методичні рекомендації призначені для студентів медичних інститутів і
 2. Список використаних джерел
  1. Методика поетапної профілактики нестатутних взаимоотоношений в підрозділах. - М.: Воениздат, 1987. 2. Профілактика конфліктів на національній основі (досвід, аналіз, рекомендації). - М.: Воениздат, 1991. 3. Психологія і педагогіка військового управління. Навчально-методичний посібник. - / Вид. ВВІА ім.В.В.Жуковского, 1992. 4. Військова педагогіка і псіхоглогія / Под ред. А. В.
 3. Воронкова Є.Г., Воронков Е.Г.. Керівництво до практичних занять з імунології, 2005
  Імунологія як самостійна наукова дисципліна досить недавно включена в навчальну програму біолого-хімічного факультету Гірничо-Алтайського державного університету. При цьому відчувається явний недолік, і навіть проста відсутність відповідної літератури. Це послужило приводом для складання методичних рекомендацій з даної дисципліни. Основою при складанні методичних
 4. Методичні рекомендації. Особливості корекції посттравматичного стресового розладу (ітср) у учасників військових дій,
  Методичні рекомендації розроблені в рамках виконання соціального замовлення Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь «Розробити критерії оцінки впливу нервово-психічних і психосоматичних розладів в учасників військових дій на рівень їх психічної адаптації. Запропонувати науково обгрунтовані підходи до профілактики, корекції цих розладів в учасників військових дій і
 5. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник, 2009
  Автор - упорядник проф. В. Г. Зазикін, Короткий акмеологический словник »є методичним забезпеченням читаного на кафедрі акмеології і психології професійної діяльності авторського спецкурсу« Введення в акмеологію ». У ньому зібрані і систематизовані базові акмеологические поняття і категорії, що відображають нинішній етап її стану та розвитку як науки. У першу чергу це стосується
 6. Звіт про стан психологічної роботи
  вказати номер частини (корабля), з'єднання. За період з ___ 19___г. по ___ 19___г. вказати місяць вказати місяць 1. Перелік регламентуючих документів (наказів, вказівок, рекомендацій) якими керувався психолог у своїй роботі. 2. Підсумки проведеної роботи: - основні цілі, завдання і
 7. Реферат. Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями, 2009
  Вимоги до досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин.
 8. Методичні рекомендації. Ведення хворих з важкими травмами, 2009
  Рекомендації з ведення хворих з тяжкою політравмою, ЧМТ. Переказний
 9. Оцінка ефективності психологічної роботи
  Ефективність психологічної роботи оцінюється відповідно до вимог наказу Міністра оборони Російської Федерації 2004 року № 70. Оцінюючи психологічну роботу необхідно проаналізувати і встановити: вплив психологічної роботи на формування морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки, високою
 10. Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Є.Ю.. Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять, 2005
  Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам КДМУ при підготовці до практичних занять по курсу історія медицини. У додатку наведені теми курсових робіт, питання до заліку, витяги з текстів історичних
 11. Солдатов Ю.Н.. Невідкладна допомога, 2011
  Методичні вказівки - «Медицина катастроф» В. М. Рябочкін, Г. І. Назаренко; 2. «Громадянська оборона» В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшев, Н. І. Акімов; Вища школа Коротко, в стислій формі викладено алгоритм дій при більшості невідкладних
 12. Основні завдання психологічної роботи у військовій частини
  Психологічна робота в частини і підрозділі виступає насамперед як система регулювання процесів особливого типу - психологічних і соціально-психологічних. Якщо порівнювати психологічну роботу з іншими видами діяльності офіцерів, то можна помітити наступне: управління і керівництво спрямовані на реальну зовнішню діяльність суб'єктів військової служби, навчання і виховання - на
 13. Т. П. Дюбкова. Вроджені і спадкові хвороби у дітей (причини, прояви, профілактика), 2008
  Посібник містить короткий опис різних форм спадкової патології людини. Велику увагу приділено питанням допологової діагностики та профілактики вроджених і спадкових хвороб. Притягнуто новітні досягнення в цій галузі знань. Запропоновано контрольно-навчальні питання для кращого засвоєння теми. Представлений короткий словник термінів. Призначено для студентів вузів,
 14. Обов'язки начальника пункту психологічної допомоги та реабілітації
  Начальник пункту призначається, як правило, з числа офіцерів, що мають психологічну освіту. Він підпорядковується заступнику командира полку (корабля 1 рангу) з виховної роботи і є прямим начальником усього особового складу пункту. Він відповідає за організацію та проведення роботи в пункті, ефективність і якість проведених заходів психологічної допомоги та реабілітації, аналіз
 15. Дипломна робота. Реадаптація та реабілітація військовослужбовців після військово-травматичного стресу, 2008
  Об'єктом роботи виступає організація психологічної роботи у військах. Предметом роботи є процес психологічної реадаптації та реабілітації військовослужбовців з ПТСР у Збройних Силах Російської Федерації. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів системної реабілітації військовослужбовців. Зміст: Військово-травматичний стрес і його наслідки.
 16. Основи психологічної роботи
  Психологічна робота - це система узгоджених, цілеспрямованих заходів, які здійснюються з використанням досягнень психологічної науки в інтересах життєдіяльності військ (сил), з підтримання психологічної стійкості особового складу і збереженню психічного здоров'я військовослужбовців. Основні завдання психологічної роботи:? вивчення індивідуально-психологічних
 17. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 18. Журнал обліку осіб, які звернулися за психологічною допомогою
  Облік осіб, які звернулися за психологічною допомогою, ведеться окремо за категоріями: - військовослужбовці строкової служби; - офіцери, прапорщики (мічмани); - члени сімей військовослужбовців і цивільний персонал. При реєстрації осіб кожної категорії заповнюються такі графи: 1. Номер по порядку. 2. Військове звання, найменування підрозділу. * 3. Прізвище, ім'я, по батькові. 4.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека