ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»

У 6-му розділі дисертації представлені результати дослідження, присвячені прогнозуванню оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях.

Перший етап дослідження включав теоретичне обгрунтування методик оцінки оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств в екстремальних ситуаціях.

Були обрані експрес тести, які дозволили оцінити актуальне психічний стан спортсменів в даний момент часу.

На основі результатів експериментального обстеження та статистичного аналізу отриманих даних було встановлено комплекс інформативних показників, рівні вираженості яких достовірно розрізнялися у спортсменів силових єдиноборств з високою і низькою оперативної психологічної готовністю до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. Остання оцінювалася методом компетентних суддів.

Заключна частина роботи була присвячена розробці психодіагностичного алгоритму прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На основі інформативних показників психологічних експрес-тестів за допомогою багатовимірного регресійного аналізу був розроблений діагностичний алгоритм прогнозу оперативної психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств (табл.10 і 11).

Таблиця 10

Результати порівняння психологічних особливостей особистості

у спортсменів з різним рівнем оперативної психологічної

готовності до змагальної діяльності

Таблиця 11

Регресійна функція прогнозу оперативної психологічної

готовності до змагальної діяльності

в екстремальних ситуаціяхде Х1 - кількість точних реакцій (тест РДО); Х2 - реактивна тривожність (тест Спілбергера-Ханіна); Х3 - сумарне відхилення (колірний тест); Х4 - стійкість реакцій («Діагностика ФС ЦНС»); Х5 - рівень функціональних можливостей ЦНС («Д-ка ФС ЦНС»); Х6 - функціональний стан ЦНС («Д-ка ФС ЦНС»); (значення Х1-Х6 повинні використовуватися в балах), 2,350 - константа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Концептуальні засади та психолого-акмеологические технології прогнозування оперативної психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності» "
 1. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  основних компонентів психологічної готовності в екстремальній ситуації / / Психопедагогика в правоохоронних органах. - 2008. - N4 (35). - С.22-26 (0,8 д.а.) (Журнал за переліком ВАК 2007 - 2008рр.). 7. Рибников В.Ю., Бобрищев А.А. Теорія і результати багатовимірної оцінки психологічної готовності спортсменів в силових едінобор-ствах / / Вчені записки Університету ім.П.Ф. Лесгафта. -
 2. Т
  Засноване не тільки на уяві, а й на мисленні, воно також наслідок включеності в діяльність всієї особистості, її здібностей, спрямованості і мотивів поведінки. ТЕХНОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНІ - практична область акмеології, в якій розкриваються способи, механізми реалізації гуманітарних знань, освіченості, культури суб'єкта діяльності як професіонала в процесі навчання,
 3. Розвиток концептуальних уявлень з проблеми аутопсихологической компетентності
  основні етапи та напрямки наукових досліджень у цій області (див. сх. 2). Першим етапом у генезі проблеми аутопсихологической компетентності особистості є її первісна постановка в контексті вивчення процесів суб'єкта і особистості, саморегуляції (самоврядування), самопізнання, саморозвитку особистості - як аналіз аутопсихологической механізмів реалізації даних процесів і
 4. «Теоретико- методологічні основи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою »
  основи проблеми девіантної і делінквентної поведінки, його тезаурус і сутність, взаємозв'язок з розвитком особистості делінквентної підлітка, розглядаються питання етіології делінквентної поведінки, піднімається тема детермінують факторів делінквентної розвитку та психолого-акмеологічного аналізу трудової діяльності підлітків з делінквентною поведінкою. Спеціальний підрозділ
 5. «Концептуальні засади психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою»
  основи напрямків, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи психолого-акмеологічного супроводу підлітків з деліквентною поведінкою. Тут же представлена ??структурно-функціональна модель та обгрунтовані принципи психолого-акмеологічного супроводу соціалізації підлітків з делінквентною поведінкою. Виявлені в дослідженні структурні компоненти, рівні та етапи
 6. Методологічна основа дослідження
  основні положення психолого-акмеологічного підходу (О.С.Анісімов, А.А.Бодалев, А . С.Гусева, А.А.Деркач, Н. В. Кузьміна, В.Г.Міхайловскій, А.Ю.Панасюк, І.Н.Семе-нів), інноватики та інноваційної діяльності (В.Н.Машков, А . І.Пріго-жін, Й. Шумпетер). Крім того, теоретичну основу дослідження склали: - принципи системного аналізу психологічних явищ, ідеї про міждисциплінарних зв'язках в
 7. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 8. «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга, напруженість). Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики, як теоретичної основи для розробки математичної моделі прогнозування психологічної готовності
 9. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку )
  основі ідей С.Л.Рубинштейна загально методологічні розуміння категорії суб'єкта і розкривши її ключове значення для психології, конкретизувала принцип суб'єкта діяльності. По-перше, суб'єкт діяльності - це нове, перетворене якість особистості, яке означає повну перебудову всієї системи її психічної організації, а не тільки включення здібностей, цілей і відповідність її
 10. категоріальний-понятійний апарат акмеології
  основу базових акмеологічних категорій і понять є важливою теоретико-методологічної та прикладної завданням. Строга і аргументована внутрішньо несуперечлива система понять і визначень дозволяє проводити узагальнюючі теоретичні і конкретно прикладні дослідження, вирішувати практичні завдання, в тому числі пов'язані зі становленням і розвитком професіоналізму, здійснювати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека