Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

В. Москаленко зазначив, що Концепція розвитку охорони здоров'я населення України спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я та створення умов для формування здорового способу життя. Необхідність визначення основних напрямів розвитку охорони здоров'я населення України зумовлено такими реальними політичними та соціально-економічними процесами, як інтеграція України у світове співтовариство; глобальні структурні зміни в економіці; зниження рівня й погіршення якості життя більшості громадян, а також неефективне використання ресурсів та недосконала система оплати праці медичних працівників, диспропорції в розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.

Затвердження Концепції є визначною подією, адже за роки незалежності в Україні не було прийнято жодного концептуального документа, який би визначав стратегію розвитку охорони здоров'я відповідно до

сучасних умов.

Реалізація основних положень Концепції, зазначив міністр, спрямована на збереження та зміцнення здоров'я населення, подовження середньої тривалості життя людини та періоду активного довголіття (сьогодні середня тривалість життя в Україні становить близько 63 років). Необхідною умовою для цього є створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування; забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі; формування керованого ринку платних медичних послуг; сприяння діяльності закладів охорони здоров'я всіх форм власності; ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів та солідарна участь держави,

роботодавців, територіальних громад і окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам медичної допомоги.


Державні заходи мають передбачати поетапне збільшення державних асигнувань у сферу охорони здоров'я, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, переорієнтацію системи охорони здоров'я на суттєве посилення заходів щодо запобігання інфекційним та іншим небезпечним захворюванням; удосконалення системи соціального та правового захисту медичних і фармацевтичних працівників та визначення критеріїв диференційованого підходу до оплати їхньої праці залежно від рівня кваліфікації, обсягу, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи; інтенсивний розвиток медичної та фармацевтичної промисловості, у тому числі медичного приладобудування, виробництва лікарських засобів та виробів медичного призначення і зниження їхньої вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
 1. ЗМІНИ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
  розвитку охорони здоров'я населення України» (щотижневик "АПТЕКА", № 49 (270), а також постановив Кабінетові Міністрів затвердити до 1 лютого 2001 р. заходи щодо її виконання. З приводу затвердження цього важливого документа 13 грудня 2000 р. в Міністерстві охорони здоров'я відбулася пресконференція, на якій міністр В. Москаленко розповів журналістам про очікувані найближчим часом зміни у
 2. ЯКОСТІ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
  розвитку охорони здоров'я населення України, яка визначає стратегію покращання здоров'я українців відповідно до сучасних умов. 5. Необхідною складовою стану здоров'я людини є оцінка якості її життя. Якість життя - це спосіб життя конкретної людини в результаті комбінованої дії складових, що впливають на здоров'я, щастя, соціальний успіх, справедливість, та відсутність будь-якого пригнічення.
 3. НОВІ ВАЛЕОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ
  розвитку особистості та підвищення ефективності освіти відповідно до психофізіологічних, конституціональних та статевовікових можливостей людини. Структура валеологічної служби може бути різною залежно від типу, чисельності та призначення закладу системи освіти. Діяльність служби орієнтована переважно на студентів, але при неодмінній валеологічній активності педагогів і при відповідності
 4. Початок та історія розвитку валеології
  розвитку утворюються відповідні інститути, зокрема інтелектуальний потенціал підтримується та розвивається системою освіти та виховання, наукою; духовний - вірою, ідеологією; фізичний - фізичним вихованням, спортом. Ці потенціали мають певний зв'язок. Одним із критеріїв потенціалу людини є її здоров'я. Це надзвичайна соціальна цінність. Хороше здоров'я - основна умова для виконання людиною ЇЇ
 5. ПРО ПРІОНИ І ВІРОЇДИ
  розвитку багатьох біологічних дисципліни - генетики, молекулярної біології, онкології, імунології й ін. Саме ця друга сторона значення вірусології поставила її в ряд міждисциплінарних галузей науки. З 1953 р. зроблені такі фундаментальні відкриття, як розшифровка структури ДНК, механізму її реплікації, установлення мРНК, розкриття механізмів синтезу білка, ролі рибосом, з'ясування способів
 6. ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ, ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ І ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ І ПРОФІЛАКТИЦІ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
  розвитку молекулярної біології і генетики, цитології й імунології, даючи достатній простір новим оригінальним напрямкам. Варто також подбати про те, щоб розвиток вітчизняної вірусології йшов єдиним фронтом з дослідженнями вчених усього світу. За останні десятиліття далеко сягнула лабораторна діагностика вірусних хвороб людини і тварин. На зміну загальноприйнятим рутинним серологічним реакціям
 7. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  розвитку суспільства зв'язаний з інтенсивним забрудненням навколишнього середовища. У промислових районах при певних показниках забруднення повітря деякими хімічними речовинами і пилом від відходів виробництва відбувається помітна зміна імунореактивності організму в цілому і в першу чергу клітин та тканин дихальних шляхів. В цих умовах респіраторні вірусні інфекції людини (наприклад, грип)
 8. ВЧЕННЯ В. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ ТА НООСФЕРУ. НЕОБХІДНІСТЬ КОЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
  розвитку включала в себе і появу людини - носія Розуму, котра багатократно прискорила всі процеси на планеті. Породивши Людину, Природа отримала ще один могутній каталізатор світового процесу розвитку.' Створення біогеохімії природним чином поставило нове питання - питання про місце Людини у цій картині загальнопланетарного розвитку. В. Вернадський дав на нього відповідь. Уже в перші роки XX
 9. ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ НОВОЇ САМОСТІЙНОЇ НАУКИ ПРО ЗДОРОВ'Я
  розвитку і збереження здоров'я людини в умовах впливу на неї чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що постійно змінюються. Це трактування, дещо інше за формулюванням, зберігає основну суть започаткованої І. Брехманом науки про здоров'я - йдеться про здорову людину, яка живе не "під ковпаком", а в реальному й складному світі, насиченому стресовими впливами, що виникають при різних змінах
 10. ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
  розвитку є спосіб життя, що забезпечує оптимальне існування, онтогенез та діяльність людини; це індивідуальне здоров'я людини та його механізми. Отже, найближчим завданням валеології є не статистичне нормування, а розроблення системи індивідуальної класифікації всіх чинників, що позитивно впливають на здоров'я людини. Паралельно з вивченням етіології здоров'я необхідним є й пошук методів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека