загрузка...
ЗМІСТ:
Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді, 2012
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Спеціальність 19.00.13 - психологія розвитку, акмеологія (психологічні науки)

Робота виконана на кафедрі соціальної психології ФГБОУ ВПО «Тамбовський державний університет імені Г. Р.»
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження
Стан і ступінь розробленості проблеми
Завдання дослідження
Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем , і їх наукова новизна
Теоретична значимість дослідження
Практична значимість дослідження
Апробація і впровадження результатів дослідження
Положення, що виносяться на захист
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Акмеологія:
 1. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 2. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 3. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 4. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 5. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 6. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 7. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 8. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 9. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 10. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 11. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 12. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 13. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 14. Шпаргалка. Акмеологія - 2009 рік
 15. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 16. Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку - 2009 рік
 17. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 18. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 19. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
 20. Ільїн В. А.. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві - 2009 рік
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...