Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
« Попередня Наступна »
Маколкін В.І., Овчаренко С.І.. Внутрішні хвороби, 2005 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання

Оберіть один, найбільш правильну відповідь на питання 37-76.

37. Ревматична лихоманка (ревматизм) являє собою системне запальне захворювання сполучної тканини, для якого характерні всі перераховані нижче ознаки, крім одного: А. Інфікування гемолітичним стрептококом групи В. Б. Переважне ураження суглобів і серцево-судинної системи. В. Пряма дія стрептокока на оболонки серця. Г. Вплив перехресно реагуючих антитіл до стрептокока на оболонки серця. Д. Зміна толерантності до власних тканинних антигенів.

38. Перераховані симптоми (кардит, поліартрит, підшкірні вузлики, еритема) характерні для: А. Інфекційного міокардиту. Б. ревмокардітом. В. перикардиту. Г. неспецифічними міокардиту. Д. Ідіопатичний кардіоміопатії.

39. Інфекційний ендокардит найбільш часто розвивається на тлі наступних захворювань, за винятком: А. Мітрального стенозу. Б. мітральнийнедостатність. В. постінфарктної аневризми лівого шлуночка. Г. ідіопатичне гіпертрофічної кардіоміопатії. Д. аортального пороку серця.

40. З перерахованих осередків хронічної інфекції найбільше значення для розвитку інфекційного ендокардиту мають: А. Хронічний тонзиліт. Б. Хронічний риніт. В. Хронічний холецистит. Г. Хронічний цистит. Д. Зубні гранульоми.41. Найбільш часто вражаються інфекційним ендокардитом: А. Молоді жінки. Б. Молоді чоловіки. В. Старики. Г. Жінки похилого віку. Д. Діти.

42. У діагностиці інфекційного ендокардиту у хворого з пороком серця важливу роль відіграє наявність: А. гепатомегалія. Б. Шумов в серці. В. Збільшення селезінки. Г. «Мітрального рум'янцю». Д. «застійний бронхіту».

43. Поразка клапана в поєднанні з субфебрильною температурою тіла, збільшенням ШОЕ і емболіями вказує на: А. Міокардит. Б. Інфекційний ендокардит. В. Ревматичний кардит. Г. Порок серця. Д. Тромбофлебіт.

44. Для інфекційного ендокардиту характерно все, за винятком: А. Збільшення селезінки. Б. Протеїнурія. В. Гарячки. Г. лейкоцитурію. Д. збільшить-

45. Ранніми електрокардіографічними ознаками гострого перикардиту є: А. Підйом опуклого сегмента ST. Б. Підйом увігнутого сегмента ST. ° - Депресія сегмента ST. Г. Негативний зубець Т. Д. Високий загострений ру-

46. Для слипчивого перикардиту характерно все, крім: А. Збільшення печінки. ь-звапнінням перикарда. В. спадання яремних вен. Г. Схуднення. Д. розщепити лення серцевих тонів.

287

47. Найчастішою причиною перикардиту є: А. Поширення запального процесу з інших органів. Б. Туберкульоз. В. Сепсис. Г. Ревматизм Д. Злоякісна пухлина.

48. Ознаки правошлуночкової недостатності при «малому» серце і відсутності верхівкового поштовху є найчастіше доказом: А. Ідіопатіче-ської гіпертрофічної кардіоміопатії. Б. мітральнийнедостатність. В. Артеріальною гіпертонії. Г. констриктивна перикардиту. Д. Аневризми серця.

49. З показників гемодинаміки основне значення в діагностиці мітрального стенозу має: А. Тиск в легеневій артерії. Б. Тиск в лівому передсерді. В. Тиск у правому шлуночку. Г. Тиск в правому передсерді. Д. Градієнт тиску між лівим передсердям і діастолічним тиском у лівому шлуночку.

50. Систолічний шум вигнання відрізняється від систолічного шуму регурщ-тації наступним: А. Зливається з I тоном. Б. Виникає в першу третину систоли. В. Супроводжується III тоном. Г. Виникає через невеликий інтервал після I тону і має ромбовидної форму на ФКГ. Д. Зливається з II тоном.

51. Жінка 40 років, яка страждає мітральнимстенозом, скаржиться на задишку, втому, які поступово прогресують. В даний час не може виконувати легку домашню роботу. Хворий показані: А. Біціллінопрофілакті-ка. Б. Сечогінні препарати. В. Препарати дигіталісу. Г. Митральная комісіями-Ротом. Д. Периферичні вазодилататори.

52. Для мітрального стенозу характерно все, крім: А. Тромбоемболії в судини великого кола кровообігу. Б. Розширення зубця Р. В. Зниження систолічного артеріального тиску. Г. Укорочення систоли лівого передсердя. Д. Підвищення венозного тиску.

53. Для стенозу гирла аорти нехарактерно: А. Ослаблення I тону. Б. Проведення шуму на сонні артерії. В. Розвиток активної легеневої гіпертензії. Г. Кальцій-нозі клапанів аорти. Д. Зниження систолічного артеріального тиску.54. Ідіопатична гіпертрофічна кардіоміопатія характеризується наступними ознаками, за винятком одного: А.
Крива каротидного пульсу виявляє уповільнений підйом. Б. Шум посилюється у вертикальному положенні. В. Часто зустрічається посилений IV тон. Г. У 50% випадків спостерігається мітральна недостатність. Д. Скарги на головний біль і задишку.

55. Систолічний шум при гіпертрофічній ідіопатичною кардіоміопатії схожий на шум, що виникає при: А. стеноз гирла аорти. Б. Недостатності клапана аорти. В. трикуспідального недостатності. Г. мітральнийнедостатність. Д. Недостатності клапана легеневої артерії.

56. При гіпертрофічній кардіоміопатії може мати місце: А. Звуження шляхів відтоку з лівого шлуночка. Б. мітральна недостатність. В. Гіпертрофія лівого шлуночка. Г. Раптова смерть. Д. Всі перераховані вище ознаки.

57. Для дилатаційною кардіоміопатії в стадії серцевої недостатності при аускультації характерні: А. Діастолічний шум над легеневою артерією. Б. Ритм галопу. В. Хлопаючий I тон. Г. Діастолічний шум над верхівкою. Д. Посилений IV тон.

58. Якщо у хворого з рестриктивної кардіоміопатією з'явиться серцева недостатність, то слід застосувати: А. Препарати дигіталісу. Б. Фуросемід-В. Пропранолол. Г. Еуфілін. Д. оксигенотерапії.

59. При дилатаційною кардіоміопатії конфігурація серця нагадує зустрічається при: А. мітральнимстенозом. Б. аортального гіпертонії. В. Конст-ріктівном перикардите. Г. ексудативний перикардит. Д. дифузна міокардиті.

60. Хворий 45 років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії. При дослідженні центральної гемодинаміки вьювлени збільшений серцевий викид, а також схильність до тахікардії. Якому препарату слід віддати перевагу для зниження АД: А. Гідрохлотіазід. Б. Метопролол. В. Ніфедипін. Г. Енала-дод. Д. Верошпірон.

61. При гіпертонічній хворобі зміст реніну в крові: А. У всіх значно підвищено. Б. У всіх незначно підвищений. В. В межах норми-Г. У всіх знижене. Д. Підвищений, в межах норми, у деяких знижене.

62. Для діагностики вазоренальної форми АГ необхідно виконати наступні дослідження, крім одного: А. Урографія. Б. Визначення рівня реніну в

плазмі крові. В. Ангіографія ниркових вен. i. Wl

берга-

63. Раціональної терапією при вазоренальної гіпертонії є застосування 'А. діуретиків. Б. | 3-адреноблокатори. В. Без солі дієта. Г. Хірургічного печения. Д. Інгібіторів АПФ.

64. У харчуванні хворого гіпертонічною хворобою обов'язково слід обмежувати: А. Воду. Б. Цукор. В. Кухонну сіль. Г. Спеції (перець, хрін, гірчиця).

Д Все перераховане.

65. Основний лікувальний ефект нітрогліцерину у хворих з приступом сте нокардии пов'язаний з: А. Розширенням коронарних артерій. Б. Розширенням пери феріческой артерій. В. дилатації периферичної венозної системи. Г. Повели чением коронарного кровотоку внаслідок збільшення частоти скорочень серд ца. Д-Уповільненням частоти скорочень і зниженням потреби міокарда в

кисні.

66. Кожен з представлених ознак зустрічається при хронічній постінфарктної аневризмі, за винятком одного: А. Наявності постійного підйому сегмента ST внаслідок перенесеного інфаркту міокарда. Б. Локалізації перенесеного інфаркту міокарда частіше при ураженні передньої стінки, ніж діафраг-мальной. В. Збільшення ризику розриву серця. Г. Повторних артеріальних емболії. Д-Діагноз аневризми можна припустити при виявленні на контурі серця відкладень вапна (при рентгенологічному дослідженні).

67. Хворий 45 років поступив в палату інтенсивного спостереження з гострим переднім інфарктом міокарда. АТ 150/100 мм рт. ст., пульс 100 в хвилину. Через 2 дні поскаржився на короткий напад задишки. АТ 100/70 мм рт. ст., пульс 120 в хвилину, частота дихання 32 в хвилину, в нижніх відділах легень з'явилися дрібнопухирчасті недзвінкі вологі хрипи. У нижній частині грудини, по лівому її краю, став вислуховуватися інтенсивний систолічний шум у поєднанні з ритмом галопу. Насичення крові киснем у правому шлуночку збільшене. Найбільш вірогідний діагноз: А. Розрив стінки з тампонадою серця. Б. Дисфункція сосоч-кової м'язи. В. Розрив сосочкового м'яза. Г. Розрив міжшлуночкової перегородки. Д. Емболія легеневої артерії.

68. Чоловік 50 років поступив в палату інтенсивного спостереження з гострим діа-фрагмальний інфарктом міокарда. АТ 140/90 мм рт. ст., пульс 80 на хвилину, число подихів 16 в хвилину. При дослідженні серця вислуховується ритм галопу. Внутрішньовенно введено 40 мг фуросеміду, після чого був рясний діурез. Через 12 год АТ 80/60 мм рт.
Ст., Пульс 88 на хвилину, скарги на болі в грудях. Катетер Сван-Ган-за введений в легеневу артерію (легеневе капілярний тиск знижений до 4 мм рт. Ст., При нормі 5-12 мм рт. Ст.). Найбільш доцільна терапія в даний момент: А. Внутрішньовенне введення рідини. Б. Інфузія норадреналіну. В. Ін-Фузія допаміну. Г. Внутрішньовенно фуросемід (40 мг). Д. Внутрішньовенно препарати

дигіталісу.

69. Стенокардія є виразом: А. Мітрального стенозу. Б. Відносній або абсолютної недостатності кровопостачання міокарда. В. Зменшення венозного припливу до серця. Г. Легеневої недостатності. Д. Атеросклерозу аорти.

70. Який з перерахованих симптомів є патогномонічним для стенокардії: А. Колючі болі в області серця під час фізичного навантаження. Б. Передсердна екстрасистолія після фізичного навантаження. В. Загрудинний біль і депресія сегмента ST, що виникають при навантаженні. Г. Зубець Q у відведеннях III і aVF. Д. Негативний зубець Т у відведеннях V2_6-

71. На 3-му тижні після інфаркту міокарда відзначаються біль у грудній клітці, підвищення температури тіла, збільшення ШОЕ, шум тертя перикарда. Передпілля Гаєм діагноз: А. Поширення зони ураження міокарда. Б. Ідіопатіче-ський перикардит. В. Післяінфарктний синдром. Г. Розрив міокарда. Д. Розрив

серцевих хорд.

72. Для ІХС є все нехарактерним, за винятком одного: А. Підйом сегмента ST при проведенні калієвої проби. Б. Позитивна проба з (Ь-адре-ноолокаторамі. В. Реверсія негативного зубця Г при калієвої пробі. Г. Депресія сегмента> ST при ВЕМ-пробі. Д. Депресія сегмента 5Тпрі пробі з гіпервентіля-

йіей.

289

73. При гостро виникла серцевій астмі призначають: А. Введення пресорних амінів. Б. Фуросемід внутрішньовенно. В. Еуфілін всередину. Г. Пропранолол всередину. Д-Інгаляцію симпатоміметика.

74. При правошлуночковоюнедостатності спостерігаються перераховані симптоми, за винятком одного: А. Набряки нижніх кінцівок. Б. Гіпертензія в малому колі кровообігу. В. Набухання шийних вен. Г . Значне підвищення тиску в легеневих капілярах. Д. Підвищення кінцевого діастолічного тиску в правому шлуночку.

75. Лівошлуночкова недостатність є ускладненням наступних захворювань, крім одного: А. Стеноз гирла аорти. Б. Недостатність мітрального клапана . В. Гострий інфаркт міокарда. Г. Мітральний стеноз. Д. Артеріальна гіпертонія.

76. Лівошлуночкова недостатність веде до перевантаження правих відділів серця внаслідок: А. Зниження коронарної перфузії. Б. Спазму легеневих артеріол. В. ретроградна передачі підвищеного тиску на судини малого кола. Г. Зниження периферичного опору. Д. Підвищення легеневого опору.

У питаннях 77-80 наведено симптоми (1, 2, 3 ...) і діагнози (А, Б, В ...), виберіть правильні комбінації «питання-відповідь» (симптом-діагноз).

77. Питання: 1. Мітральний стеноз. 2. Спленомегалия. 3. Вузлики Гебердена.

4. Збільшення ШОЕ. 5. Геморагічні висипання. 6. Аннулярная еритема. 7. Еф фект від антибіотиків. 8. Ефект від цитостатиків. 9. Ізольоване ураження клапана аорти.

А. Інфекційний ендокардит. Б. Ревматизм. В. Обидва захворювання. Г. Ні те, ні інше захворювання.

78. Питання: 1. Венозний застій. 2. Розширення меж серця в обидві сторони. 3. Верхівковий поштовх у межах серцевої тупості. 4. Шум тертя перикарда.

5. «втягувалися» верхівковий поштовх. 6. Невеликі розміри тупості серця. 7. Тупий кардіодіафрагмальний кут . 8. Збільшення печінки.

А. Сухий перикардит. Б. Випотной перикардит. В. Спайковий перикардит.

79. Питання: 1. Систолічний шум над верхівкою. 2. Додатковий тон в систолі. 3. Додатковий тон в діастолі. 4. Діастолічний шум. 5. Незмінний ний I тон. 6. Розрив сухожильних ниток. 7. Посилення систолічного шуму при проведенні проби Вальсальви.

A. Пролапс мітрального клапана. Б. Недостатність мітрального клапана.

  B. Обидва захворювання. Г. Ні те, ні інше захворювання.

  80. Питання: 1. Епізодичні підйоми АТ. 2. Стабілізація діастолічного АД. 3. Гіпертрофія лівого шлуночка. 4. Склеротичні зміни артерій очей ного дна. 5. Церебральний інсульт. 6. Швидке зниження АТ після прийому гіпо тензівних препаратів. 7. Хронічна ниркова недостатність. 8. Інфаркт міо карда.

  A. Гіпертонічна хвороба II стадії. Б. Гіпертонічна хвороба I стадії.

  B. Гіпертонічна хвороба III стадії. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Контрольні питання і завдання"
 1.  Маколкін В.І., Овчаренко С.І.. Внутрішні хвороби, 2005
    У 5-е видання підручника (4-е вийшло в 1999р.) Внесено суттєві і зміни та доповнення, які відображають сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування внутрішніх хвороб, що знайшли своє відображення в опублікованих в останні роки вітчизняних і міжнародних рекомендаціях. Список контрольних питань і завдань розширений і доповнений. Для студентів медичних
 2.  Введення
    Всі попередні видання підручника (1-е - в 1987 р., 2-е - в 1989 р., 3-е-в 1994 р., 4-е - в 1999 р.) були позитивно зустрінуті медичною громадськістю і студентами медичних вузів і розходилися відразу ж після виходу в світ. Крім того, 4-е видання отримало високу оцінку - підручником була присуджена премія Уряду РФ в галузі освіти за 2002 р. Це зайвий раз переконало авторів в
 3.  Контрольні питання і завдання
    Виберіть один, найбільш правильну відповідь на питання 1-30. 1. У тяжкохворого 50 років з високою температурою тіла, відхаркувальний гнійно-Кров'янисту мокроту, на рентгенограмі легень справа виявлено кілька тонкостінних порожнин з рівнем рідини. Лейкоцитоз крові 18109 / л із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Слід думати про: А. казеозними пневмонії. Б. мікоплазменний запаленні легенів.
 4.  Контрольні питання і завдання
    На питання 81-119 виберіть один найбільш правильну відповідь. 81. Основою діагностики хронічного гастриту є: А. Комплекс клінічних даних. Б. Рентгенологічне дослідження. В. Гістологічне дослідження біоптату слизової оболонки. Г. Дослідження секреторної функції шлунка. Д. Ендоскопічне дослідження. 82. Повної нормалізації стану слизової оболонки шлунка при ХГ
 5.  Зміст
    Гострий гломерулонефрит Хронічний гломерулонефрит. . . Амілоїдоз Хронічна ниркова недостатність Контрольні питання і завдання
 6.  Контрольні питання і завдання
    На питання 124-138 виберіть один найбільш правильну відповідь. 124 Гострий дифузний гломерулонефрит найчастіше розвивається внаслідок Секції: А. Стафілококової. Б. Вірусною. В. Стрептококової. Г. Кишкової Ін ПЧКІ Д-Іншими грампозитивними бактеріями. П 125 В патогенезі гломерулонефриту приймають участь наступні фактори: Імунне запалення. Б. Відкладення комплексів антиген -
 7.  Контрольні питання і завдання
    На питання 139-176 виберіть один найбільш правильну відповідь. 139. В основі патогенезу гострого лейкозу лежать наступні чинники: А. Променеві. Б. Хімічні. В. Хромосомні ушкодження. Г. Освіта патологічного клону. Д. Все перераховане вірно. 140. Вирішальним лабораторним симптомом в діагнозі гострого лейкозу є: А. Анемія. Б. Лейкопенія. В. Тромбоцитопенія. Г. бластеми. Д.
 8.  Контрольні питання і завдання
    На питання 177-188 виберіть один найбільш правильну відповідь. 177. При узелковом периартериите спостерігаються наступні ознаки, за винятком: А. сегментарний або осередкового ураження судин. Б. Залучення в процес дрібних і середніх судин. В. Еозинофілії. Г. Однією і тією ж стадії патологічного процесу в усіх уражених судинах. Д. Пошкодження судин, що живлять стінку великих судин.
 9.  Контрольні питання і завдання
    На питання 189-204 виберіть один найбільш правильну відповідь. 189. Системний червоний вовчак зазвичай зустрічається у: А. Літніх жінок. Б. Молодих людей. В. Жінок дітородного віку. Г. Літніх людей. Д. Дітей. 190. У молодих жінок нефрит найбільш часто може бути проявом: A. Дерматоміозиту. Б. Системної червоного вовчака. В. Системної склеродермії. Г. тромбоцитопенічна пурпура.
 10.  Контрольні питання і завдання
    На питання 205-222 виберіть один найбільш правильну відповідь. 205. У патогенезі ревматоїдного артриту беруть участь наступні фактори: А. Освіта ревматоїдного фактора. Б. Освіта імунних комплексів. В. Розвиток запалення синовіальної оболонки на імунній основі. Г. Генетична схильність. Д. Всі варіанти вірні. 206. При ревматоїдному поліартриті в клінічній картині найбільш
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека