Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 5

Від яких чинників залежать тривалість життя людини, його сучасна стратифікація?

2. Що таке геронтологія і хто займається її проблемами в Україні?

3. Чому Україну називають однією зі "старих" країн світу?

4. Як впливає стан екології на тривалість життя людини?

5. Роль кисломолочних продуктів у боротьбі з передчасним старінням.

6. Які сучасні теорії старіння є найбільш обґрунтованими?

7. Що таке оксиданти та антиоксиданти?

8. Нові природні харчові композиції як валеологічні аспекти активного довголіття.

9. Яким чином природні біоантиоксиданти впливають на патологічні процеси старіння?

10.
Які природні сполуки належать до найважливіших антиоксидантів? В яких харчових продуктах вони містяться?

11. В чому полягають основні положення теорії антистаріння академіка В. Фролькіса?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 5"
 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 1
  Які відомості про людину має наука? 2. Завдяки чому всі системи та органи людини діють узгоджено? 3. Що таке енерго-інформаційні взаємодії? 4. Яким є місце Людини у загальнопланетарному розвитку згідно із вченням В. Вернадського? 5. Поняття про біосферу та ноосферу. 6. Якими є давні уявлення щодо місця людини на Землі? 7. Що таке коеволюція і її актуальність для сьогодення?
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 2
  Яким чином проблеми сьогодення впливають на стан здоров'я людини? 2. Які об'єктивні причини стали передумовою виникнення нової науки - валеології? 3. Хто є засновником валеології? 4. Що таке валеологія? Дати її визначення. 5. Предмет, мета, завдання та об'єкт валеології. 6. Які методологічні основи валеології? 7. Концептуальні засади науки про здоров'я людини. 8. Що таке
 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ З
  Чому І. Брехман виділив поняття "індивідуального" здоров'я в окрему категорію валеології? 2. Яким є стан здоров'я населення України за останніми даними? 3. Що можна сказати про здоров'я дітей та підлітків в Україні? 4. Що являє собою поняття "здоров'я" та його основні визначення? 5. Здоров'я як фізіологічна рівновага в організмі. 6. Які зміни відбулись останнім часом у системі
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 4
  Чи існує абсолютне здоров'я і абсолютна хвороба? 2. Який стан самопочуття називають "третім станом"? 3. Які причини викликають третій стан? 4. Чому гіпотонію, надмірну вагу та гіпоглікемію вважають ризиками передхвороби? 5. Як з позицій інформаційних принципів описується "третій стан"? 6. Які групи людей потрапляють до перехідного стану? 7. В чому полягає закон саморегулювання
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 6
  Що таке стрес? Хто автор теорії стресу? 2. Яка роль стресорів у психоемоційному житті людини і які є реакції на них? 3. Які відмінності між позитивним стресом та негативним (дистресом)? 4. Що таке синдром хронічної втоми? Який її зв'язок із дистресом? 5. Якими симптомами виражається граничне виснаження сил за тибетською медициною? 6. Які основні ознаки синдрому хронічної втоми?
 6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 8
  1.Що таке харчування і яка його роль у функціонуванні живого організму? 2. Який вплив має їжа на гомеостаз? 3. Якими біологічно активними сполуками визначається фізіологічна роль їжі? 4. Чим відрізняються продукти масового споживання від продуктів лікувально-профілактичного призначення? 5. Яка відмінність між продуктами рослинного і тваринного походження з точки зору їх біологічної
 7. Гигиена женщины во время беременности, родов и в послеродовый период
  Гигиена беременной женщины. В период беременности все органы женщины работают с нагрузкой, которая значительно выше, чем у небеременной женщины. Как правило, организм большинства беременных справляется с этой нагрузкой довольно легко и во время беременности наступают изменения, которые не только не приносят вреда женскому организму, а наоборот, благоприятно влияют на ее здоровье, способствуют
 8. Структура вируса гриппа
  П. В. ШОППИН И Р. В. КОМПАНС (P. W. CHOPPIN, Я. W. COMPANS) I. ВВЕДЕНИЕ Изучение вируса гриппа в течение длительного времени находилось «а передовом рубеже структурных исследований в вирусологии. Вирус гриппа одним из первых был изучен: помощью электронной микроскопии (Taylor et al., 1943), и при использовании именно этого объекта в качестве модели было "оказано, что некоторые вирусы
 9. Генетика вируса гриппа
  А. СУГИУРА (A. SUGIURA) I. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР Данная глава написана не с целью дать обзор всей литературы, относящейся ж исследованию генетики вируса гриппа. Более подробно это сделано в обзорах Kjlbourne (1963) и Hoyle (1968). Я попытался проследить, стараясь придерживаться хронологического порядка, только за теми данными, которые непосредственно привели к важным концепциям и
 10. Грипп у человека
  Р. Г. ДУГЛАС (R. G. DOUGLAS) ВВЕДЕНИЕ Задачей этой главы является описание инфекции, вызываемой вирусом гриппа у человека, так как именно заболеваемость « смертность при этой инфекции делают грипп столь серьезной проблемой для медицины и здравоохранения. Характер этой книги не (позволяет подробно обсудить лечение и дифференциальную диагностику, как это делается в 'медицинских справочниках.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека