ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Конкурентоспроможна особистість

Особистість людини розвивається і формується в системі суспільних відносин залежно від умов його життя і діяльності, а насамперед у процесі д-ти і спілкування, і каж-дая з цих сфер висуває особливі вимоги до личн-им якостям.

Структура особистості являє собою систему взаємопов'язаних підструктур: біологічно детермінованою та соціально детермінованою.

Проблема співвідношення біологічного і соціального, фізіологічного та психологічного незмінно залишається однією з центральних і найгостріших проблем психології особистості.

Крайні точки зору. Згідно з першою, всі основні особливості і способи розвитку психіки зумовлені біологічними чинниками - вродженими чи набутими. Інша крайня точка зору полягає в тому, що особливості психіки цілком і повністю визначаються якістю виховання і навчання.

Ці дві точки зору, крайні, і мало хто автори приймають ці позиції. Тому найпопулярнішою і поширеною є середня між двома позиціями. Відповідно до неї, в психічному розвитку одно визначальну роль відіграють і біологічні, і соціальні моменти. Останні, як правило, превалюють, що не заглушаючи, однак, більшого чи меншого звучання перших.

Прихильники цієї точки зору розглядають людину як істота біосоціальних, в якому діалектично поєднуються в єдності біологічне і соціальне.

Визначивши функ-ве призначення кожної зі сфер розвитку конкурентоспос-ой л-и (сферу д-ти, спілкування, особистісних особ-їй), виявилося можливим представити їх у вигляді єдиної функціональної структури, що дає цілісне уявлення про закономірності, істотних зв'язках і залежностях одних елементів від інших. Багатоаспектна діяльність, обумовлена ??розвитком особистісних якостей, зв'язується у вузли різноманітними відносинами, взаємодіями з іншими людьми.

Ці вузли, їх ієрархії утворюють, інтегральні характеристики особистості, детермінують її професійний розвиток, самі ж по суті є об'єктом розвитку.

Численні дослідження дали можливість виділити три інтегральні характеристики конкурентоспроможної особистості: спрямованість, компетентність і гнучкість.
Це ключові поняття нашої роботи. Кожне з них в психологічній і психолого-педа-кой літтре має множинні інтерпретації, ось чому необхідно ввести понятійний лад, прийнятий у нашій роботі.

У концептуальної моделі розвитку конкурентоспроможної особистості розглядаються: як об'єкт розвитку - інтегральні характеристики особистості (спрямованість, компетентність, гнучкість): в якості фундаментального умови - перехід на більш високий рівень самосвідомості; в якості психологічного механізму - перетворення власної життєдіяльності в предмет практичного перетворення; в якості рушійних сил - суперечлива єдність Я-дію-ного, Я-відображеного і Я-творчого; в якості результату розвитку - творча самореалізація, досягнення неповторності особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Конкурентоспроможна особистість "
 1. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості
 2. Національні інтереси Росії, інтереси особистості і суспільства в різних сферах
  Росія є однією з найбільших країн світу з багатовіковою історією і багатими культурними традиціями. Незважаючи на складну міжнародну обстановку і труднощі внутрішнього характеру, вона, в силу унікального стратегічного положення на Європейському континенті та світі в цілому, значного економічного, науково-технічного і військового потенціалу, об'єктивно продовжує відігравати значну роль в
 3. Сучасний етап розвитку теорії експертних оцінок
  На переломі XIX-XX століть в охороні здоров'я США почався рух до підвищення медичних стандартів. У 1910 р. Авраам Флекснер узагальнив результати інспекційної поїздки по 163 американським і канадським медичним навчальним закладам. У своєму знаменитому «Доповіді Флекснера» він рекомендував закрити 124 медичні школи. Причина: погана матеріально-технічна база, відсутність фінансових коштів і
 4. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я
  Проведення досліджень у сфері підготовки медичних і юридичних кадрів у контексті вивчення питань, присвячених юридичного забезпечення охорони здоров'я, представляється в достатній мірі обгрунтованим. Це пов'язано, насамперед, з тим, що: - викладання питань правового регулювання охорони здоров'я в організаційно-правовому аспекті має безпосереднє відношення до системи, як
 5. Критерії професійного "акме" у співвіднесенні з показниками професіоналізму та професійної компетентності
  При оцінці наявності і характеру професійного "акме" у конкретної людини важливо враховувати психологічні показники професіоналізму та компетентності, що склалися в даній професії і в професійному співтоваристві, а також психологічні знання про професіоналізм. Виявлення та оцінювання професійного "акме" залежить від того, як розуміється професіоналізм, які показники
 6. Сутність акмеологічних технологій
  Акмеологические технології спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, підвищення професіоналізму та адаптаційних можливостей держслужбовців. Вони включають цілий комплекс природничих і гуманітарних знань, такі технології набувають акмеологічної основу і здатні, за образним висловом Н.А.Бердяева, найбільш повно розкрити "синтезує духовність" особистості. Так, психологічний
 7. Акмеологический підхід у вивченні розвитку зрілої особистості
  Опис акмеології як самостійної науки в системі людинознавства буде неповним, якщо не провести порівняльний аналіз акмеологічної позиції і підходів до вирішення важливою міждисциплінарної проблеми розвитку особистості стосовно підходам, прийнятим в психології. Такий аналіз дозволить чіткіше окреслити предметну і об'єктну області акмеології і коло вирішуваних проблем. Своєрідність і
 8. Психолого-акмеологічна служба: статус, функції, організація діяльності
  При обговоренні питань зв'язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічних служб . Психолого-акмеологические служби покликані стати важливою сполучною ланкою між психологічної та акмеологической наукою і практикою. Саме вони в першу чергу повинні продемонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні
 9. КЛАСИФІКАЦІЯ (М.Х.Левін і співавт., 1980) Форми
  а) хронічна безперервна форма; б) хронічна рецидивуюча форма, в) гостра форма. Для пунктів а) і б) - фаза 1. загострення (активна фаза) 2. ремісії. Для пункту № 1 та підпункту в) вказати ступінь активності: 1. мінімальна 2. помірна (середня) 3. різко виражена Перебіг: 1. легке 2. середньої тяжкості 3. важке Локалізація (поширеність
 10. ВСТУП
  Хірургічна діяльність в роботі лікаря акушера-гінеколога є складною і невід'ємною частиною, визначальною кваліфікацію спеціаліста. Лікар акушер-гінеколог, який працює в стаціонарі, зобов'язаний надавати екстрену та планову хірургічну допомогу. Хірург повинен бути підготовлений до роботи фізично і психологічно, зберігати ясність мислення в будь-якій екстремальній ситуації, працювати ретельно і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека